Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

SHB A ligger i

SHB A 97,88

SHB gav oss förväntningen om en uppgång till området kring 97,50 kronor inför måndagen. Nu blev det 98,16 kronor som högst under dagen. I sig ”bara” 66 öre från idealet. Men då det alltid handlar om flera matematiska samband som ska sammanstråla ligger även 98,30-98,60 kronor i dess närhet. Vi får se hur marknaden vill ha det under tisdagen.  

Vi ser hur aktien nu har ökat sin acceleration den senaste tiden. Detta är alltid en indikation på att en tillfällig topp är förestående. Men en sådan rörelse kan alltig ge lite mer än vår normala försiktighet tillåter. 98,20 kronor utgjorde toppnotering den 8 juni 2020, vilket under måndagen innebar 9 månader. 9 månader är det samma som 39 veckor och då den 8 juni var en måndag har vi fått även detta bekräftat relaterat till veckor. Kvar är då 270-275 dagar, där måndagen var dag #272 och dag #275 är den 10 mars. Frågan är då vilken av de tre första dagarna denna vecka som ska leverera.

Innan aktien är i mål måste vi ta med den lite mer extrema nivån på 103,00-103,50 kronor om det skulle visa sig att marknaden inte är nöjd med ett test av den tidigare toppen 98,20 kronor från juni 2020.SHB A ligger i
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading