Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 gjorde det igen

OMX S30 index

(C 1 478,75 H 1 497,31 L 1 476,80)

OMXS30 inledde uppgången den 10 december från 1 436 för att under torsdagen (13 dec) leverera 1 497, som högst i öppningen. Den 13 december var utsatt till reaktionsdag och riktningsförändring. Så blev det också och GW fick sin reaktion på 106:e dagen, då inget annat påverkade med andra rytmer.

En uppgång på 61 punkter är inte förvånande om vi har ett GW men då alternativen kortsiktigt är många kan vi först i efterhand konstatera, vilket av alla alternativ som föll på plats just denna gång. Det viktigaste är att få detta budskap då det hjälper oss med kommande värden. En uppgång på 61 punkter ger 30 och 38 punkter, som två alternativ i en nedgång. Det ger oss 1 467och 1 459, som nivåer och stöd att bevaka och stämma av utvecklingen vid. Men detta är mer på detaljnivå och ofta svårt att hantera utan vana.

Hoppar vi i stället över till det mer långsiktiga handlar det om en långsiktig trend som är fallande. Denna har ännu inte nått sin första station och delmål. Vi börjar från den 28 augusti 2018 och söker den viktiga lågpunkten för index under första kvartalet. För enskilda aktier blir det en annan ”sång”, då de har sina egna rytmer men många följer index, speciellt under dramatiska förhållanden, som nu under hösten.

Nedan är ett klipp från nyhetsflödet under torsdagen från Direkt.        

Angående ECB-chefen M Draghi uttalanden.

Han sade att ECB har instrumenten för att hantera en framtida ekonomisk nedgång. De har dock inte diskuterat andra penningpolitiska verktyg. Tillgångsköp är en del av ECB:s permanenta verktygslåda. Beslutet om återinvesteringar fattades enhälligt. Draghi sade vidare att ECB ser brett baserade löneökningar i länder och sektorer. ECB-chefen noterade att i vissa delar av eurozonen har tillgångsköpen varit den enda drivkraften för återhämtning. Han sade också att valutaunionens konstruktion fortsatt är bräcklig. Han sade att ECB är medvetet om faktorer som påverkar likviditeten i framtiden och att kommittéer kommer att börja arbeta med likviditetsfrågor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 29,8 och 46,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 16,4 och 19,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,0 och 32,4 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432OMXS30 gjorde det igen
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading