Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Match slocknar

Swedish Match 457,20

Swedish Match gav oss sin topp och sitt rekord 533,80 kronor den 21 augusti i år. Den topp kom in 14 månader (61 veckor) från toppen 311,90 kronor den 20 juni 2017. Denna rytm har vi ofta användning av för att beräkna kritiska punkter. Nedgången efter toppen har gått snabbt och livlinor och andra redskap har brutits och varnat för nedgång. Nu drygt 4 veckor har aktien tappat till 456,70 kronor (-14,4%), som lägst under onsdagen.  

Det är ju mycket vanligt att en nedgång får högt tempo efter att en parabolisk rörelse uppåt avslutas. Det är alltid svårt att hitta pristoppen i en sådan rörelse men tidsalternativen blir då mer vägledande, som nu i detta fall. Vi har första stöd vid 440 kronor och vi får nu närmast se hur marknaden kommer att hantera den nivån, som vi klassas som ett delmål i en mer utdragen nedgång.

Vi ser också nu när nedgången pågått i 3 veckor eller mer att allt fler aktörer vill ta hem de vinster man gjort den tidigare uppgången.

De veckobaserad tekniska indikatorerna har värdena 43,5/60,9, vilket dels ger budskapat ett dess trend är fallande och samtidigt att det är en bra bit kvar till låga värden under 20. Det betyder att vi sätter upp 414 kronor som nästa delmål den dag 440-nivån punkteras.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading