Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

NCC söker stöd

 

NCC B 158,70
NCC inledde sin långsiktiga nedgång den 11 maj i år efter rekordet noterats på 253,50 kronor. Efter 6 månader gav aktien en tillfällig lågpunkt vid 170,40 kronor måndagen den 13 november. Motreaktionen uppåt räckte bara till det kritiska datumet 12 december och 177,50 kronor. 7:e månaden gav en lägre topp med budskapet att nedgången bör fortsätta. Nästa steg blev att bolaget kom med en vinstvarning och nedgången tog fart igen. De har nu lett till att 155,40 kronor är lägsta notering i hela nedgången på 98,10 kronor (-38,7%). Aktien skapade en lågpunkt den 20 januari 2016 vid 153,10 kronor. Den 29 september 2015 fick vi se en lågpunkt vid 150,70 kronor. Sammantaget ger det oss anledning till att bevaka en möjlig och tillfällig lågpunkt i intervallet 151-155 kronor, den närmaste tiden. Det handlar om en motreaktion på 7-10 procent räknat från lägsta noteringen. 

 

NCC B 158,70

NCC inledde sin långsiktiga nedgång den 11 maj i år efter rekordet noterats på 253,50 kronor. Efter 6 månader gav aktien en tillfällig lågpunkt vid 170,40 kronor måndagen den 13 november. Motreaktionen uppåt räckte bara till det kritiska datumet 12 december och 177,50 kronor. 7:e månaden gav en lägre topp med budskapet att nedgången bör fortsätta. Nästa steg blev att bolaget kom med en vinstvarning och nedgången tog fart igen. De har nu lett till att 155,40 kronor är lägsta notering i hela nedgången på 98,10 kronor (-38,7%). Aktien skapade en lågpunkt den 20 januari 2016 vid 153,10 kronor. Den 29 september 2015 fick vi se en lågpunkt vid 150,70 kronor. Sammantaget ger det oss anledning till att bevaka en möjlig och tillfällig lågpunkt i intervallet 151-155 kronor, den närmaste tiden. Det handlar om en motreaktion på 7-10 procent räknat från lägsta noteringen. 

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading