Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Guldtopp 8 september

GULD 1 314,3 USD/oz 
Guldpriset steg under två månader under sommaren och sensommaren. Det hela inleddes från 1 204,4 dollar den 10 juli. Målgången kom på rytmen som innehåller 61 dagar. Toppen 1 357,5 dollar landade fredagen den 8 september. 61:a dagen var egentligen lördagen den 9:e men då börsen är stängd får vi acceptera en avvikelse. 
Vi vet ju också från mer generella tidscykler att en rörelse på två månader som går från botten till topp oftast skapar en reaktion. Reaktionen brukar då bli 38 procent alternativt 50 procent av den föregående uppgången. Uppgången blev 153,1 dollar (1 357,5-1 204,4) och det ger oss alternativen 58,5 dollar och 76,5 dollar. Det ger oss rent matematiskt 1 299 dollar som stöd men verkligheten blir sällan så exakt, vilket får oss att jobba med 1 296-1 304 dollar som ett första stöd. Måndagen gav 1 304,5 dollar som lägst och det leder oss in på en trolig motreaktion uppåt inom kort. 
Får vi i ett senare skede ett genombrott av 1 296-nivån handlar det om (1 281$) 1 278-1 284 dollar som nästa stödintervall. I och med att de veckobaserad tekniska indikatorerna nu också vände nedåt år vi vara försiktiga med att förvänta oss mer än tillfälliga uppgångar så länge denna indikator ger oss negativa signaler. I och med att det var 11 dagar sedan topp under tisdagen var det läge för en motreaktion uppåt, vilket vi också fick efter 1 304 dollar som lägst. Om det hela tar sig till 1 333-1 337 dollar utgör nivån ett viktigt motstånd den närmaste tiden.  Signalerna efter den 8 augusti är negativa, vilket ger oss anledning att se en uppgång som tillfällig i en nedgång som ska kunna ge mer på nedsidan.   
Reaktionsdagar för oljan: 21 september, 3 oktober, 15 oktober, 27 oktober      
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Högsta notering 2015 är 69,6 dollar från den 6 maj 
Lägsta notering 2015 är 36,0 dollar den 21 december  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

GULD 1 314,3 USD/oz 

Guldpriset steg under två månader under sommaren och sensommaren. Det hela inleddes från 1 204,4 dollar den 10 juli. Målgången kom på rytmen som innehåller 61 dagar. Toppen 1 357,5 dollar landade fredagen den 8 september. 61:a dagen var egentligen lördagen den 9:e men då börsen är stängd får vi acceptera en avvikelse. 

Vi vet ju också från mer generella tidscykler att en rörelse på två månader som går från botten till topp oftast skapar en reaktion. Reaktionen brukar då bli 38 procent alternativt 50 procent av den föregående uppgången. Uppgången blev 153,1 dollar (1 357,5-1 204,4) och det ger oss alternativen 58,5 dollar och 76,5 dollar. Det ger oss rent matematiskt 1 299 dollar som stöd men verkligheten blir sällan så exakt, vilket får oss att jobba med 1 296-1 304 dollar som ett första stöd. Måndagen gav 1 304,5 dollar som lägst och det leder oss in på en trolig motreaktion uppåt inom kort. 

Får vi i ett senare skede ett genombrott av 1 296-nivån handlar det om (1 281$) 1 278-1 284 dollar som nästa stödintervall. I och med att de veckobaserad tekniska indikatorerna nu också vände nedåt år vi vara försiktiga med att förvänta oss mer än tillfälliga uppgångar så länge denna indikator ger oss negativa signaler. I och med att det var 11 dagar sedan topp under tisdagen var det läge för en motreaktion uppåt, vilket vi också fick efter 1 304 dollar som lägst. Om det hela tar sig till 1 333-1 337 dollar utgör nivån ett viktigt motstånd den närmaste tiden.  Signalerna efter den 8 augusti är negativa, vilket ger oss anledning att se en uppgång som tillfällig i en nedgång som ska kunna ge mer på nedsidan.   

Reaktionsdagar för oljan: 21 september, 3 oktober, 15 oktober, 27 oktober      

Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Högsta notering 2015 är 69,6 dollar från den 6 maj 

Lägsta notering 2015 är 36,0 dollar den 21 december  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 



Guldtopp 8 september
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading