Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

LUPE på fall

Lundin Petroleum 276,60

LUPE noterade 323,70 kronor den 21 mars i år. Vi är alltid vaksamma på rörelser som ligger två månader senare. Denna gång var det 20-22 maj som var intressant att bevaka. Den 20 maj kom 304,80 kronor in som lägre topp i denna rytm. Lägre topp innebär rekyl och vi får närmast följa denna mot stöden 270 kronor och 252-258 kronor. Vi tar med denna lägre stödnivå för kommande behov. Närmast lägger vi vikt vid 270-nivån, där vi kan konstatera att 272,50 kronor blev lägsta notering den 8 maj. Det ger oss intervallet 270-273 kronor. Torsdagen gav lägsta notering vid stängningen.

Viktigt att poängtera är att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och leder oss in mot midsommar, möjligen senare innan vi kan börja söka låga nivåer som kan ge mer än tillfälliga uppgångar.   

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading