Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

USDSEK i långsiktig uppgång

USDSEK 9,28

USDSEK levererade en topp vid 9,50 kronor den 8 mars för att sedan falla tillbaka till 9,10 kronor den 20 mars. Fallet var ovanligt stort på så kort tid men detta sker ibland när många tar hem vinster under kort tid.

Nu fick vi se en kraftig uppgång under fredagen med 9,31 kronor som högsta notering i spåren av den negativa statistik som levererades från Tyskland i första hand. I sig ingen överraskning, då DAX-index sedan tidigare visat på en negativ bild.

Vi väntar in en fortsatt dragning uppåt även om tempot blir något lugnare. Vi har stöd vid 9,00-9,10 kronor och motstånd vid 9,40-9,50 kronor i de rörelser vi kan förvänta oss under de kommande veckorna. Den politiska osäkerheten blir allt tydligare på valutamarknaderna, där vi ser och har sett stor omflyttningar. Viljan bland politiker att välja publikfriande lösningar inför ett val börjar bli allt tydligare men det innebär också i brist på politiska lösningar att det skapas en grogrund för missnöje i ett flertal länder. Frankrike med sina ”gula väster” är bara ett exempel på hur politikerna missar själva poängen i det hela. Macron tycks vara mer intresserad av att skaffa sig en högre position inom EU och missar de viktiga strömningarna på hemmaplan.

De ska bli mycket intressant att följa utvecklingen i USA, där Demokraterna står inför stora utmaningar inför valet i november 2020. Nya grupperingar inom Demokraterna växer snabbt och kan till och med leda till splittringar inom partiet om det hela fortsätter med en ny ung generation politiker som får stor medial uppmärksamhet. Hillery Clinton har avsagt sig kandideringen till presidentposten inför valet 2020. Bernie Sanders blir då i nuläget den mest kände politiker som deltar.

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading