Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Castellum ger oss beska besked

Castellum 193,90

Castellum satte rekordet 217,40 kronor den 4 september. Vi har nu fått lite mer tid att gå tillbaka och se de större sambanden från hösten 2008 och fram till nu i september.

Vi kan se att botten vid 121,20 kronor den 6 februari 2018 har ett strakt samband med toppen den 4 september i år via en rytm på 19 månader. I och med att 19M är det samma som 576 dagar höjer vi på ögonbrynen och konstaterar att detta värde är det samma som 24x24. Detta räcker för oss för att backa tillbaka och endast agera kortsiktigt i motreaktionerna uppåt. Vi vill med tiden rikta oss på stödet vid 180-182 kronor.

Det trevliga i sammanhanget är att de flesta andra fastighetsaktier ger samma rytm på 19M under den beskrivna tidsperioden. Vi håller nu på att reda ut de längre rytmerna från lågpunkterna senhösten 2008. Det handlar nu under hösten om 129-130 månader sedan dess. 11 år är som vi vet 132M, vilket ger oss anledning att gå igenom bottenformationerna under hösten och vintern 2008/2009. Sannolikhet för att vi får en spegelbild av den utvecklingen nu och de kommande månaderna är mycket hög och då in mot julhelgen och början av januari 2020.  Castellum ger oss beska besked
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading