Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

ERIC på ny årshögsta

Ericsson B 70,50
Ericsson fortsatte upp till 71,20 kronor som högst under onsdagen. Det gav en ny högsta notering för året och i hela den uppgång som inleddes den 26 oktober 2016 från 43,19 kronor. Den tidigare toppen från den 9 maj hamnade på 71,18 kronor. Även om det bara blev en marginellt högre topp får vi inrikta oss på en fortsatt uppgång med 72,00 kronor som första motstånd. Trenden klassas som stigande och det räcker för att vi ska sikta högre. Vågmässigt handlar det troligen om den 5:e vågen i den större våg som inleddes den 6 februari i år från 49,04 kronor. De signaler vi har sedan tidigare pekar mot 78,00-80,00 kronor. Nu i denna fas får vi börjar räkna på detaljerna för att få fram var vi kan förvänta oss ett slut på den aktuella uppgångsfas som nu är uppe i snart 5 månader. Vi vet att 151 dagar är ett lätt avläst alternativ men det brukar krävas mer än att bara läsa av GW. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 85,1 och 67,8 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 86,2 och 78,2 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 80,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 9 maj vid 71,18 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 8 dagar och 8 veckor. Rörelsefaktor pris: 8,00
Motstånd: 72,00 och 75,00 Stöd 68,00 och 64,00

Ericsson B 70,50

Ericsson fortsatte upp till 71,20 kronor som högst under onsdagen. Det gav en ny högsta notering för året och i hela den uppgång som inleddes den 26 oktober 2016 från 43,19 kronor. Den tidigare toppen från den 9 maj hamnade på 71,18 kronor. Även om det bara blev en marginellt högre topp får vi inrikta oss på en fortsatt uppgång med 72,00 kronor som första motstånd. Trenden klassas som stigande och det räcker för att vi ska sikta högre. Vågmässigt handlar det troligen om den 5:e vågen i den större våg som inleddes den 6 februari i år från 49,04 kronor. De signaler vi har sedan tidigare pekar mot 78,00-80,00 kronor. Nu i denna fas får vi börjar räkna på detaljerna för att få fram var vi kan förvänta oss ett slut på den aktuella uppgångsfas som nu är uppe i snart 5 månader. Vi vet att 151 dagar är ett lätt avläst alternativ men det brukar krävas mer än att bara läsa av GW. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 85,1 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,2 och 78,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,8 och 80,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 9 maj vid 71,18 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 8 dagar och 8 veckor. Rörelsefaktor pris: 8,00

Motstånd: 72,00 och 75,00 Stöd 68,00 och 64,00ERIC på ny årshögsta
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading