Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Är detta det största hotet mot marijuanaaktier?

Är detta det största hotet mot marijuanaaktier?Som vanligt hittar Du en dagsfärsk analys på OMX-indexet längre ned i detta nyhetsbrev

Är detta det största hotet mot marijuanaaktier?

Är det gäller tillgångar under förvaltning är ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSEArca: MJ) en framgång. Tidigare var MJ strukturerad som en börsnoterad fond med fokus på Latinamerikas fastighetsmarknad, men blev den första amerikanska noterade marijuana ETFen i december 2017. På endast ett kvartal har denna börshandlade fond attraherat kapitalflöden på mer än 400 MUSD, vilket visar att det finns en stor aptit för detta koncept. I denna artikel tittar vi på det största hotet mot marijuanaaktier. Det finns några faktorer som håller tillbaka marijuanaaktierna vare sig de handlas som enskilda aktier eller som börshandlade fonder.

Läs retsen av artikeln här

Du & dina pengar, den enkla vägen till bättre ekonomiDu & dina pengar, den enkla vägen till bättre ekonomi

Du & dina pengar, den enkla vägen till bättre ekonomi av Erik Wennstam

danskt band, Svenska, 2018

214 kr

köp

Du & dina pengar, den enkla vägen till bättre ekonomi

 När det gäller att hantera dina pengar och din ekonomi. Det handlar mest om att få lite bättre ekonomiskt självförtroende. Och det får du genom att läsa den här boken.

Du & Dina Pengar är den perfekta boken för dig som tycker att det här med pengar och ekonomi är krångligt. När det egentligen är mycket enklare än många tror.

Du & Dina Pengar är också inspirerande och idégivande även för dig som kommit lite längre i ditt ekonomiska tänkande.

Du & Dina Pengar är inte som många andra böcker om ekonomi. Den är en inspirationsbok. Med tydliga och lättfattliga tips om hur du klokt hanterar dina pengar och ditt långsiktiga sparande lär den dig att bättre förstå, överblicka och avdramatisera din vardagsekonomi.

Med nya kunskaper och enkla förändringar kan du börja handskas med pengar på ett smartare, mer medvetet och långsiktigt framgångsrikt sätt än tidigare – och nå fantastiska resultat.

Alla kan öka sitt ekonomiska självförtroende. Du också.

H&M fortsätter sin fallande trend

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 16/3-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Hennes & Mauritz 131,82
H&M skapade sin vana trogen en reaktion den 13-14:e i månaden. Denna gång blev det en topp vid 138,08 kronor den 13 mars. Försäljningssiffrorna för deras första kvartal presenterades under torsdagen. Reaktionen blev negativ och vi kan då pricka av den 13 mars som den reaktion vi väntat på. Nu när H&M föll till 129,22 kronor under torsdagen börjar  det bli extra intressant. Stöden vi jobbar med som viktiga ligger vid 125 kronor och 121 kronor. Aktien är snart framme vid det första stödet. Men som alltid ska både tid och pris vara på plats samtidigt eller som vi ser i harmoni. Detta har vi inte fått ännu då det endast är tiden som levererar. 
Inte förrän priset också är på plats utgör det en viktig kanske avgörande punkt i den nedgång som nu pågår under lite drygt tre år. Vi får se hur det ser ut efter rapporten den 27 mars. 
Rapport 27 mars -18
Årsstämma 8 maj -18 (Utdelning 9,75 kr – uppdelat på 4,90 den 11 maj och 4,85 den 13 nov) 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 2,9 och 5,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 4,3 och 5,1 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 37,1 och 42,1 fallande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Högsta notering
2018 är 146,20 kr, den 14 januari 
2017 är 252,90 kr, den 3 januari  
2016 är 305,10 kr, den 21 april
2015 är 368,50 kr, den 3 mars
Lägsta notering
2018 är 131,42 kronor den 5 mars
2017 är 164,90 kronor den 18 december   
Motstånd: 136,00 och 148,00 och 161,00 och 174,00 Stöd: 124,00 och 119,00 och 114,00
Rörelsefaktor tid: 12 dagar och 12 veckor. Rörelsefaktor pris: 12,00 kronor

Hennes & Mauritz 131,82

H&M skapade sin vana trogen en reaktion den 13-14:e i månaden. Denna gång blev det en topp vid 138,08 kronor den 13 mars. Försäljningssiffrorna för deras första kvartal presenterades under torsdagen. Reaktionen blev negativ och vi kan då pricka av den 13 mars som den reaktion vi väntat på. Nu när H&M föll till 129,22 kronor under torsdagen börjar  det bli extra intressant. Stöden vi jobbar med som viktiga ligger vid 125 kronor och 121 kronor. Aktien är snart framme vid det första stödet. Men som alltid ska både tid och pris vara på plats samtidigt eller som vi ser i harmoni. Detta har vi inte fått ännu då det endast är tiden som levererar. 

Inte förrän priset också är på plats utgör det en viktig kanske avgörande punkt i den nedgång som nu pågår under lite drygt tre år. Vi får se hur det ser ut efter rapporten den 27 mars. 

Rapport 27 mars -18

Årsstämma 8 maj -18 (Utdelning 9,75 kr – uppdelat på 4,90 den 11 maj och 4,85 den 13 nov)

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 2,9 och 5,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 4,3 och 5,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 37,1 och 42,1 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 

Högsta notering

2018 är 146,20 kr, den 14 januari 

2017 är 252,90 kr, den 3 januari  

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2018 är 131,42 kronor den 5 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december   

Motstånd: 136,00 och 148,00 och 161,00 och 174,00 Stöd: 124,00 och 119,00 och 114,00

Rörelsefaktor tid: 12 dagar och 12 veckor. Rörelsefaktor pris: 12,00 kronor

Fem skäl att investera i Transiro

Transiro

Fem skäl att investera i Transiro

5 skäl att investera i Transiro

  • Rätt i tiden
  • Internationell efterfrågan
  • Skalbar verksamhet
  • Marknad i förändring
  • Eftertraktade produkter

Om Bolaget

Sedan sin lansering på NGM Nordic MTF har Bolaget uppnått ett flertal viktiga milstolpar under året såsom utökning av flera stora samarbeten, utveckling inom segmentet taxi, etablering av återförsäljare i Indonesien, nytt avtal inom segmentet lastbilar, turné i Indonesien tillsammans med Swedish Urban Transport och Smart City Roadshow to Indonesia, tecknat avtal med återförsäljare i Filippinerna samt fortsatt utveckling och effektivisering av sin produkt.

Transiro startade även ett pilotprojekt för sin nya IT-plattform för bussterminaler där Jakarta Stad valdes till första kund. I och med slutförandet samt godkännandet av pilotprojektet är plattformen klar att säljas vidare för integration till övriga bussterminaler och är även nu en del av Jakarta Smart City.

För fortsatt tillväxt kommer Transiro att fokusera på följande områden det närmsta året:

• Säljfokus i Norden, Indonesien och Filippinerna

Transiro har använt sina befintliga kontakter för sin lyckade expansion till Sydostasien och Bolaget har på kort tid etablerat ett flertal affärsmöjligheter under sin bearbetning och diskussioner av potentiella projekt pågår. Bolaget har även fortsatt fokus på Norden.

• Vidareutveckling av plattformen för taxibranschen

Transiros nya IT-system hjälper befintliga taxibolag att de kan konkurrera med de nya app-tjänsterna som har lanserats på global basis de senaste åren.

Transiros expansionsresa är i full gång och styrelsens ambition är att etablera verksamheten och få Bolaget att växa på så väl nya som befintliga marknader. Emissionslikviden beräknas användas till fortsatt sälj på etablerade marknader (2 000 000 kronor), vidareutveckling av plattformen för taxibranschen och fortsatt underhåll av Bolagets redan etablerade plattformar (2 000 000 kronor) samt fortsatt rörelsekapital (1 400 000).

iPad

Framtidsutsikter och strategier

Transiros styrka ligger i sin förståelse att kapitalisera på teknikförändring, sitt starka team med bred kompetens och lång erfarenhet samt sitt internationella kontaktnät. Bolaget har som strategi att låta kunderna teckna avtal i abonnemangsform, s.k. SaaS-lösning.

Bolaget siktar på fortsatt internationell expansion efter framgångsrik lansering och lyckad etablering på dess befintliga marknader.

Verginia

Affärsmodell

Transiros affärsmodell bygger på intäktsströmmar i form av abonnemang, bokningar, konsulttjänster och startkostnader.

Intäktsmodellen bygger på följande avtalsmodeller:

• Startkostnad

Kunden betalar en startkostnad när produkterna installeras.

• Abonnemang

Kunden betalar en månadsavgift för en komplett molntjänst som inkluderar nyttjanderätt, produktavtal, support och drift.

• Konsulttjänster

Kunden betalar ett fast pris efter offert som är baserad efter kundens behov som t.ex. integration och kundunika funktioner.

• Intäktsdelning (Revenue Share)

Delning av kundens intäkter. Affärsmodellen är skalbar för snabb och lönsam tillväxt både i Sverige och globalt.

Bil

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Transiros hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,4 Mkr (7,4 Mkr inklusive övertilldelningsoption)
Antal aktier i emissionen: 12 144 293 aktier.
Pre-money värdering: 5,64 Mkr
Pris per aktie: 0,45 kronor
Teckningstid: 14 mars - 28 mars 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Affärsidé och vision

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar

Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system.

Genom att erbjuda molnbaserade produkter till företag har Transiro som vision att skapa en bättre vardag för alla resenärer, för enligt Transiro handlar det alltid om människor.

Framtidsutsikter

Ordet Transiro betyder förändring. Förändring behövs när uppkommande hinder står i vägen för fortsatt utveckling till att nå full potential. För att övervinna dessa hinder måste problemen, genom förändring, lösas. Transiro är helt enkelt en problemlösare.

Så vad är det då för problem som Transiro löser?

Ett vanligt klagomål bland dagens pendlare är att inte veta hur mycket försenad bussen eller tåget är, vilket vi nog alla kan relatera till. Här förväntas full transparens i dagens uppkopplade samhälle. Transiros IT-lösningar syftar till att visa var bussen eller tåget befinner sig i realtid och estimerar tid till destinationen.

Med våra produkter får användaren den transparens som behövs och förväntas. Med vår nya taxi-app, som vi håller på att utveckla, vill vi erbjuda lokala taxibolag en möjlighet att konkurrera med de stora jättarna från USA. Vi vill helt enkelt hjälpa taxibolag att erbjuda liknande appar och produkter till sina respektive kunder för att konkurrera med tex. Über och Grab. Vårt system för bussbolag är ett komplett IT-system där vi erbjuder stöd för bokningar, fakturering, orderhantering samt kommunikation för förarna. Allt för att underlätta processen till full transparens oavsett färdmedel.

Vår IT-plattform med tillhörande appar lämpar sig för kunder i flera olika segment. Vi har redan stora kunder i bussbranschen och vi ser stora möjligheter att inom en snar framtid även bryta oss in i taxi-segmentet. Transiro har under de senaste två åren haft stort fokus på att bygga en produkt i världsklass, vilket av naturliga skäl skapat stora utvecklingskostnader. För att skapa en solid punkt på den nordiska marknaden jobbar vi nära våra kunder i arbetet att utveckla produkten löpande för fortsatt expansion.

Vi har utvecklat en molnbaserad IT-plattform som går att anpassa till olika kunders önskemål och står nu väl rustade att fokusera på vidare försäljning i Norden och expandering på den snabbt växande marknaden i Asien.

Som nytillträdd VD ser jag fram emot att tillsammans med anställda, aktieägare och styrelse fortsätta utveckla bolaget, vårt kunderbjudande och att utmana nya marknader.

För att lyckas med försäljning i Asien krävs inte bara rätt produkt utan även rätt kontaktnät. I både Indonesien och Filippinerna har vi lyckats bygga starka positioner vilket gör att vi ser stora möjligheter till bra efterfrågan med början redan 2018 och framåt. I Manila har vi under december tecknat återförsäljaravtal och påbörjat affärs- och projekt-diskussioner. I Jakarta finns, som tidigare kommunicerat, ett godkänt pilotprojekt där Transiro installerat sitt system hos ett av Sydostasiens största bussterminaler där vi ser goda tendenser för fler och större ordrar bland andra bussterminaler.

Med det kapital styrelsen beslutat ska tillföras Transiro, står vi nu redo att ta nästa steg i utvecklingen. Med många potentiella kunder och stora potentiella projekt på gång, förväntar vi oss en stigande efterfrågan och försäljning under de kommande åren.

Det långsiktiga målet är att leverera vår IT-plattform globalt men primärt kommer vi fortsätta fokusera på vår nordiska hemmamarknad och vidareutveckla våra affärsrelationer i tillväxtområden i Sydostasien.

Jag vill härmed, tillsammans med styrelsen, önska dig välkommen som aktieägare och till att delta i vår fortsatta utveckling.

Johan Eriksson

Johan Eriksson, VD Transiro AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Transiro AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Oljepriset i fallande trend

Så här går börsen i dag 20180316 Gratis teknisk analys ETFSå här går börsen i dag 20180316

Så här går börsen i dag 20180316 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 16/3-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20180316 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180316. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS 30 ligger kvar på hög nivå

(C 1 592,28 H 1 592,28 L 1 580,19)

OMX S30 noterade 1 603 som högst den 13 mars och då var tiden ute för den uppgång som inleddes den 5 mars. Rekylen har sedan inte blivit speciellt stor, vilket kan ses som en viss styrka i marknaden. Denna styrka kan bestå ytterligare en tid och ge ett nytt test av 1 602-1 605-nivån.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,91 och 65,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 56,9 och 44,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,4 och 77,4 stigande

 

 

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 16 mars -18)

Den dominerande cykeln under resterande delen av mars ligger med tiden 26-29 mars, som avgörande. Det handlar bland annat om rytmen från den 27 juni -16 (Brexitbotten), som nu rullat 21 månader den 27 mars om vi är exakta. 21 månader är det samma som 91 veckor. Ibland kommer reaktionen i lite tidigare och då är det 90-rytmen i veckor som påverkar. Oftast brukar det vara en blandning av dessa båda som påverkar olika aktier och index. Vi minns ju 21 månader från den 11 februari -16 som hade sin perfekta rytm den 11 november -17. Men 90 veckor var med och påverkade så att det blev den 6-7 november som index landade på 1 682. Där en del aktier (Volvo) valde att lägga sin reaktion exakt på 90 veckor fredagen den 3 november.

Vi har även den 27 april -16 (all time high) för index som nu har 29 månader den 27 mars. Denna rytm kan vara med och påverka nu i mars men den har sin största betydelse kring den 27 april och ser nu ut att kunna ställa till det hela en del under fortsättningen in i maj månad.

29 augusti- 17 och 29 december -17 ligger också med och vill påverka innan påskhelgen med sina 7 respektive 3 månader. Alla ligger de med i sammanställningen nedan, som uppdateras varje dag.

27 juni 2016. Den kommer sedan in med 21 månader kring den 27 mars och ska skapa ny spänning i marknaden kring detta datum.

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Där vi nu bland annat siktar på 15-månadersreaktionen kring den 16 mars -18. Det handlar om den rytm som inleddes den 16 december -16 och nu ska ge oss påhälsning kring den 16 mars i år. Även 21 månader från den 27 juni -16 (brexitbotten) ligger för reaktion under de sista dagarna av mars -18 och strax innan påskhelgen i år. Detta är två tunga rytmer som vi räknar med reaktion på. Utanför de rytmer vi tar upp i listan nedan ligger också 35 månader från rekordet 1 720 den 27 april -15. Denna rytm på 7x5 månader landar också dagarna före påskhelgen i år och förstärker denna tidpunkt och gör den extra intressant.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 mars – 16 mars 2017

15 månader – 19 mars– 19 december 2016

9 månader – 20 mars – 20 juni 2017

18 månader – 22 mars – 22 september 2016

3 månader – 29 mars – 29 december 2017

6 månader – 5 april – 5 oktober 2017

Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader)

11 månader – 19 mars – 19 april 2017

5 månader – 20 mars – 20 oktober 2017

21 månader – 23 mars – 23 juni 2016

1 månader – 27 mars – 27 februari

7 månader – 29 mars – 29 augusti 2017

Dow Jones Industrial index

C 24 873,66 H 25 053,87 L 24 753,29) + 0,47 %

Rekordnotering 26 617 från den 26 januari 2018.

Bottennotering: Under perioden 1 januari 2009 och framåt är 6 470 från den 6 mars 2009 lägst

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!