Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Råoljan stärks på ekonomiska orsaker och oro för Iran

Råoljan stärks på ekonomiska orsaker och oro för Iran USO OljeprisetSom vanligt hittar Du en dagsfärsk analys på OMX-indexet längre ned i detta nyhetsbrev

Råoljan stärks på ekonomiska orsaker och oro för Iran

Den pågående ekonomiska expansions- och försörjningsproblemet i Iran, OPECs tredje största producent, har hjälpt till att förstärka priset på råolja. West Texas Intermediate har nu noterat det högsta priset på tre år. Råoljan stärks på ekonomiska orsaker och oro för Iran är alltså temat.

På onsdag ökade United States Oil Fund (NYSEArca: USO), som spårar West Texas Intermediate crude oil future, 2,2% och United States Brent Oil Fund (NYSEArca: BNO), som spårar Brent råolja futures, ökade med 1,9%.

Under tiden steg WTI-råoljepremierna 2,4% till 61,8 dollar per fat på tisdag medan Brent crude noterades 2,0% högre till 67,9 dollar per fat. Råolja stärktes under onsdagen, med ett oljepris på 61 dollar per fat. Det var för första gången på två och ett halvt år rapporterar CNBC.

Läs resten av artikeln här

Pensionsboken: den enkla vägen till bättre pension

av Fredrik Lanner

häftad, Svenska, 2017

214 kr

köp

Så får Du mer som pensionär

Det svenska pensionssystemet är i grunden bra, men pensionerna är ofta för snålt tilltagna. Hur du klokast förbättrar dina inkomster på ålderns höst kan du läsa i nya Pensionsboken – den enkla vägen till en bättre pension.

Allt fler svenskar oroar sig över att pensionen inte ska räcka till. Sanningen är att många blir obehagligt överraskade av de låga beloppen, när de öppnar sina orange pensionskuvert eller gör en egen prognos över sina pensioner.
Även bland de politiker, som skapat pensionssystemet, hörs bekymrade röster om pensionens storlek. Senast i den kören hördes nyligen förre statsministern Göran Persson, som ansåg beloppen vara för låga.

– Bästa sättet att få en bättre tillvaro som pensionär är att förstå hur systemet fungerar. Och det är inte alls så svårt som banker, försäkringsbolag och många andra försöker ge sken av. Mest för att ta hand om delar av ditt pensionssparande, i många fall till onödigt höga avgifter, förklarar pensionsrådgivaren Fredrik Lanner, författare till Pensionsboken.

– Blunda inte för den obehagliga sanningen. Se över dina pensioner. Helst så tidigt som möjligt. Med ett genomtänkt eget sparande har du alla möjligheter att förbättra ditt liv som pensionär.

Pensionsboken är utgiven av Sterners Förlag.

 

Atlas vill mer

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 12/1-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Atlas Copco A 377,10
Atlas testar nu motståndet vid 378-380 kronor. Torsdagen gav 378,40 kronor som högst och det är nu gällande rekord. Noteringen är endast 30 öre över rekordet från den 22 november -17. Det finns en underliggande styrka, som vi väntar på ska blomma ut. Även om aktien skulle tveka en del innan genombrottet sker räknar vi med en fortsatt uppgång. Det krävs en stängningskurs på 379 kronor eller högre för att vi ska ställa in oss på fortsättningen till 387 kronor, 397 kronor för att sedan se en möjlig topp kring 407 kronor. Rapport senare i januari kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Rapport 26 januari -18 
Stochasticindikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 88,8 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,4 och 73,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 93,7 och 87,4 stigande
Motstånd: 387,00 och 407,00 Stöd: 366 och 348,00
Rekordnotering 378,40 kr från den 11 januari 2018
Rörelsefaktor tid = 19 dagar och pris = 19,00 kr

Atlas Copco A 377,10

Atlas testar nu motståndet vid 378-380 kronor. Torsdagen gav 378,40 kronor som högst och det är nu gällande rekord. Noteringen är endast 30 öre över rekordet från den 22 november -17. Det finns en underliggande styrka, som vi väntar på ska blomma ut. Även om aktien skulle tveka en del innan genombrottet sker räknar vi med en fortsatt uppgång. Det krävs en stängningskurs på 379 kronor eller högre för att vi ska ställa in oss på fortsättningen till 387 kronor, 397 kronor för att sedan se en möjlig topp kring 407 kronor. Rapport senare i januari kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Rapport 26 januari -18

Stochasticindikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 91,9 och 88,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,4 och 73,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,7 och 87,4 stigande

Motstånd: 387,00 och 407,00 Stöd: 366 och 348,00

Rekordnotering 378,40 kr från den 11 januari 2018

Rörelsefaktor tid = 19 dagar och pris = 19,00 kr

Systemhus – stark trend och offensiv strategi skapar värde

Systemhus

Systemhus går på date med framtidens fastighetsmarknad

Sedan Systemhus fick en ny huvudägare i juli 2017 har det hänt en hel del i bolaget. I snabb takt har ett bolag förvärvats, samt en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt som kommer att integreras i den nya verksamheten. Det är bara början, målet är att växa snabbt och vi ser redan framför oss ett antal tänkbara förvärv som skulle passa in i Systemhus. Alla förvärv skall syfta till att Systemhus skall få ökade resurser och en stabil plattform för utveckling och produktion av hyresrätter i stor skala.

Värdet på verksamheten har gått från 4 miljoner kronor till dagens cirka 75 miljoner kronor. Omsättningen har gått från 0 till en förväntad omsättning på 24 miljoner kronor genom det första förvärvet. Med en ständigt ökande trend är det nu dags att sjösätta bolagets aggressiva marknadsplan med storskalig byggnation av hyresrätter i Sverige.

Bristen på bostäder uppvisas i 240 av Sveriges 290 kommuner, en siffra vi inte har haft sedan sent 1950-tal. Det innebär en stor möjlighet för bolaget vars affärskoncept löser kommunernas problem. I en rapport, beställd av HSB och Riksbyggen uppskattas produktionsbortfallet, fram till 2030, hänförligt till bostadsbristen kunna uppgå till hela 660 miljarder kronor - bara i Stockholmsområdet.

Vi har ett unikt nätverk, helt i klass med aktörer som HSB och Skanska. Bolaget kommer att vara aktivt från projektering till inflyttning vilket ger oss en tillräcklig storlek och trovärdighet för att snabbt utnyttja en stor och snabbt växande affärsmöjlighet som byggbranschen fokuserar alldeles för lite på.

Interiör

Systemhus har under hösten tagit fram ett antal koncept som möjliggör att bolaget kan öka i volym på ett kontrollerat och dynamiskt sätt.

De olika koncepten är:

  • SH-Lägenheten, en genomtänkt, smart och rationell bostad
  • Booduo, ett smart sätt att bygga studentlägenheter
  • SH Fem till Ett, Marknadens smartaste modultänk
  • SH Senior, ett äldreboende med de senaste tekniska lösningarna
  • SH Kvarter, enheter med 8 lägenheter i två våningar

Idag utvecklar bolaget c:a 1200 byggrätter med tonvikt på Mellansverige. Takten beräknas öka under 2018 för att under 2019 få rejäl fart.

Ritning

Pre-IPO

Kapital från denna pre-IPO, totalt 4,5 MSEK, kommer att ge en kassa för att färdigställa de projekt som bolaget just nu hanterar. Kapital ska även användas att ta fram underlag för bolagets IPO och listningsprocess beräknad till tidig vår 2018, i samband med denna kommer bolaget även att förvärva ytterligare två projekt.

Ålderskurvan på projektportföljen innebär att vi från Q2 2019 och framåt kommer att göra avslut på flertalet projekt vilket kommer att leda till ett starkt kassaflöde, för att klara detta behövs planerad emission.

Anskaffat kapital ska även användas till att utveckla våra koncept ytterligare så att vi i utgången av 2018 blir Sveriges modernaste bolag för produktion av hyresrätter.

Vårt mål är att driva en modern och förvärvsdriven koncern som visar en snabb tillväxt med en stigande lönsamhet så att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan börja dela ut pengar till våra aktieägare.

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Systemhus hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 4,5 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 4 285 714 aktier.
Pre-money värdering: 75,1 Mkr
Pris per aktie: 1,05 kronor
Teckningstid: 7 december 2017 - 22 januari 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Styrelsen avser att ansöka om att uppta Bolagets aktier till handel under våren 2018.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Hyres

Marknaden för Hyresrätter

Det har varit betydligt mer lönsamt för byggbolag att producera bostadsrätter istället för hyreshus. Regelverket för hyressättning har missgynnat hyresrättsmarknaden. Hyressättningen har inte varit marknadsmässig men det har skett en gradvis förändring under de senaste åren och vi har gått mot en marknadsmässig hyressättning i de flesta svenska kommuner. Det innebär stigande lönsamhet för aktörer som fokuserar på hyresrätter samt en mindre konkurrens eftersom branschen har fokuserat på bostadsrätter under många år.

Behovet av nya hyresrätter på den svenska marknaden innebär en omfattande affärsmöjlighet för aktörer som klarar av att producera billiga hyresrätter. Behovet ligger på minst 40 000 nya hyresrätter per år och kommer att ligga på den nivån under överskådlig tid. Det ger en potentiell marknad på uppskattningsvis 80 miljarder kronor årligen. Med stigande marginaler för hyresrätter finns det förutsättningar för Systemhus att skapa betydande värden för sina aktieägare. Möjligheten att hitta affärsmöjligheter är mycket god eftersom de flesta svenska kommuner välkomnar fler hyresrätter och är samarbetsvilliga.

Fasad

Motiv till nyemissionen

Systemhus avser nu, att med stöd av beslut från bolagsstämman den 24 augusti 2017, genomföra en nyemission på 4 500 000 kronor.

Medlen från emissionen kommer främst användas till att:

  • Förstärka organisation på sälj och marknad.
  • Stödja volymtillväxt genom att vidareutveckla och effektivisera processerna, utbilda samarbetspartners, installationsföretag och förstärka Bolagets support.
  • Förbereda en listningsprocess som är planerad till våren 2018

Ritning

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Systemhus AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Besök oss på Facebook

Oljepriset testar vårt motstånd

Så här går börsen i dag 20180112 Gratis teknisk analys ETF OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20180105

Så här går börsen i dag 20180112 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 12/1-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20180112 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180112. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 vill testa 1 642

(C 1 630,29 H 1 632,90 L 1 620,52)

OMX S30 har levererat 1 634, som högst i år och då den 9 januari. Rekylen sedan dess har varit marginell så här långt med 1 621, som lägst. Detta ser jag som en underliggande styrka och att de som agerar kortsiktigt inte reagera med kraft utan avvaktar och ligger kvar i förväntan på en fortsatt uppgång. Vi avvaktar och väntar in en fortsättning till 1 640-1 644 i första hand. Lyckas index passera detta motstånd öppnar sig en positiv möjlighet med en uppgång till 1 710.

Men skulle 1 644-nivån hålla öppnar sig en mer negativ bild. Men den spar vi med till dess vi får signaler som gör det aktuella att använda den. Tidsmässigt vill jag lägga stort fokus på 29-30 januari, där vi öppnar reaktionsfönstret redan fredagenden26 januari. Marknaden har två veckor på sig att ge börsen en injektion.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,2 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 39,7 och 36,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,7 och 78,7 stigande

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 12 januari -18)

I början av januari har vi några rytmer som vi lägger lite extra energi på. Speciellt som den kortare rytmrn på 53 dagar gav oss botten vid 1 574 den 29 december -17.

Den tunga rytmen på 106 månader (=8Y10M=461W) med start vid 593 för index den 9 mars 2009 är nu intressant. Tisdagen den 9 januari i år föll den ut med en topp och vi kan nu fårvänta oss i första hand en mindre reaktion och i andra hand avgörande reaktioner för en del aktier. Sedan får vi tolka utvecklingen löpande de kommande veckorna för att se kraften i reaktionen. Det är bara tiden som är på plats medan priset får vi vänta på att det också ska ge oss "rätt" värde. Ni som har ett GW ser värdet 106 och dess betydelse på CCE.

Den kortare rytmen på 18 månader från den 6 juli -16 är intressant och då speciellt för de aktier (bl a bankerna), som skapade sina bottnar detta datum. Det gällde nu perioden 4-9 januari -18.

Den längre rytmen på 7 år (=84M=364W) är också intressant. Index noterade två toppar vid 1182 och 1 183 i januari 2011. Den första kom in den 4 januari och den andra den 19 januari 2011. Det gör att andra halvan av januari 2018 blir extra intressant att bevaka för de aktier som skapar toppar och då även lägre toppar är viktiga att bevaka från den 15 januari och tiden in mot slutet av januari.

Andra rytmerna som blir aktuella under inledningen på 2018 är de på 20 respektive 21 månader. Det handlar då om 26-28 februari och 26-29 mars räknat från den 27 juni 2016. Den senare ger tiden strax innan påskhelgen och blir vår sista utpost och möjlighet att hålla index uppe. Turbulensen förväntas sedan dra igång under senare delen av april månad in mot i första hand augusti. I andra hand lägger vi en möjlig lågpunkt under fjärde kvartalet 2018.

Rytmer som gav reaktioner

Vi utgick från den 27 juni -16 (brexitbotten), som utgångspunkt. Index noterade då 1 241, som lägst. Den rytm som var aktuell i samband med senaste årsskiftet var den på 18 månader, som gav oss tiden, 27-29 december -17. Resultatet blev lågpunkten 1 574 den 29 december.

De andra rytmerna som blir aktuella under inledningen på 2018 är de på 20 respektive 21 månader räknat från 27 juni -16. Det handlar då om 26-28 februari och 26-29 mars. Den senare ger tiden strax innan påskhelgen och blir vår sista utpost och möjlighet att hålla index uppe. Turbulensen förväntas sedan dra igång under maj månad in mot i första hand augusti.

Rytmen med utgångspunkt 11:e februari 2016 gav oss indextoppen för 2017 vid 1 682 under veckan 6-10 november -17. Det var rytmen på 21 månader som visade vägen denna gång. Samma utgångspunkt ger oss nu 22,5 månader och 24 månader. Den första på 22,5 månader landade den 27-29 december -17 och den sammanstrålade med rytmen från den 27 juni -16. Extra intressant, när två eller flera rytmer sammanstrålar i samma punkt. Resultatet blev som vi vet lågpunkten 1 574 den 29 december -17. Den andra på 24 månader handlar helt logiskt med tiden kring den 11 februari 2018, när det är dags för 2-årsdagen.

Rytmen på 84 år är ursprunget till flera de kortare rytmer

Rytmerna på 21, 42, 63 och 84 månader är alltid intressanta, då vi ofta får reaktioner på dessa. Det handlar om 1 år och 9 månader, 3 år och 6 månade, 5 år och 3 månader och 7 år om vi konverterar rytmerna till tidsangivelser vi lättare känner ingen. Ursprunget för denna rytm är den extremt långa rytmen på 84 år, som vi benämner U-cykeln.

Lägger vi in denna långa rytm på indexbotten den 8 juli 1932, då New Yorkbörsen bottnade efter kraschen 1929-1932 hamnar vi kring halvårsskiftet 2016, då denna rytm senast visade på sin stora betydelse. Rytmen gav 1 241 den 27 juni -16 (brexitbotten) och ett antal aktier (bl a bankerna) som landade den 6 juli -16. Kul att få visa hur den långa rytm arbetar när den rullat en hel cykel. Nu är denna långa rytm inget vi använder oss av speciellt ofta men dess delar på 30 grader (84 månader=7Y) är en intressant rytm vi ofta kan dela in i mindre delar som ovan. Rytmen (84 år) har en elliptisk form och därmed avviker den en del i sin rörelse beroende var på ellipsen vi befinner oss. Detta är också anledningen till att vi får viss avvikelse på några dagar i de kortare delarna.

Index har levererat en topp

När index nu levererat toppen vid 1 682 den 6-7 november för 2017 kan vi konstatera att flera verkstadsaktier toppade under samma vecka. Vi får samtidigt fortsätta bevaka de aktier som ska fortsätta uppåt och vilka som ska ignorera denna rytm, då dessa har en annan rytm de följer. Axfood, Holmen, Kinnevik, Lundin Petroleum är några av dessa aktier, som är intressant.

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som är med på sitt spår och gav reaktioner 30 månader (=130W=912D) senare med 916 dagar som alternativ. Det gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt med sitt värde på topp vid 1 681. Detta blev en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i det snäva intervallet 1 681-1 682. Rytmerna är en viktig anledning till att index reagerat negativt och fallit tillbaka sedan början av november.

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Den gick från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu har det varit aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd.

Alltså, 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 6-10 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november och 6:e och 7:e november, vilket gör det hela mycket intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under cirka 9 veckor.

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1669 och 1710 Stöd 1 627 och 1 587

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

 

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!