Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Utdelningsaktier kan rusa i Q4

ETF för Utdelningsaktier kan rusa i Q4ETF för Utdelningsaktier kan rusa i Q4

Mer än en ETF för Utdelningsaktier visade i slutet av det tredje kvartalet 2017 tecken på liv. Detta kan båda gott inför årets sista tre månader. En av dessa börshandlade fonder var ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSEArca: SDOG) som steg med nästan 4 procent under september 2017.

SDOG har en lockande direktavkastning på 3,4 % vilket ligger långt över vad investerare kommer att hitta på 10-åriga statsskuldväxlar eller S & P 500. SDOG försöker reflektera resultatet av S-Network Sector Dividend Dogs Index som tillämpar 'Dogs of Dow Theory ' sektorsvis enligt S & P 500 med fokus på hög utdelningsexponering.

SDOG använder S & P 500 som startuniversum och plockar de fem högsta avkastningaktierna från var och en av de 10 primära marknadssektorerna och likaviktar dem.

Ofta hög kvalité på dessa företag

Företag som konsekvent har ökat sina utdelningar tenderar att ha hög kvalitet och visa en stark tillväxtpotential. Dessa utdelningsproducenter har lyckats tåla perioder med marknadsnedgångar. De tenderar också att uppvisa mindre nedgångar när investerare sålde av mer riskfyllda tillgångar. Samtidigt som de gör detta levererar de vanligen starka avkastningar på uppsidan, för att skapa bättre riskjusterade avkastningar över långa perioder. Läs mer om utdelningsaktier här

Den enkla vägen hitta världens bästa aktier

av Marcus Hernhag

storpocket, Svenska, 2017

214 kr

köp
DEN ENKLA VÄGEN HITTA VÄRLDENS BÄSTA AKTIER

Marcus Hernhags tredje aktiebok handlar om en av världens mest beprövade och mest lyckosamma strategier – värdeaktier. Många av världens mest kända mästerplacerare har något gemensamt. De flesta har tjänat stora pengar på att satsa på värdeaktier.
Warren Buffett är en av dem.

De har lyckats hitta framstående bolag som skapar mest värde för sina aktieägare. Långt innan det avspeglas i aktiekurserna. Vi kan kalla dem världens bästa aktier.
Vem vill inte hitta placeringarna som skapar mest värde i ditt sparande? Marcus Hernhag guidar dig bland de gamla mästarnas metoder. Vilka håller än och vilka har passerat bäst före-datum? Dessutom visar Hernhag hur du enkelt bygger en långsiktig
vinnarporfölj av värdeaktier.

S&P 500 söker topp 20 oktober

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 20/10-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

S&P 500 index

(C 2 562,10 H 2 562,37 L 2 547,92) + 0,03 % 

S&P 500 gav inget nytt rekord under torsdagen men vi fick väl in 2 562, som högsta notering. Vi får inrikta os spå mer på uppsidan och söka motstånden efter vägen. Motståndet vid 2 601 ligger som en möjlig nivå att nå men då uppgången går i små steg får vi inrikta oss på att det tar tid innna vi kan få ett test. 

 

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 30 oktober  

Rekordnotering: 2 564 från den 18 oktober 2017

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.

2017 högsta notering 2 564 från den 18 oktober 

 (3,6 x 666=2 398 och 4,0 x 666=2 664) (49x49=2401 och 50x50=2 500)

2016 högsta notering 2 205 från den 23 november   

2016 lägsta notering 1 810 från den 11 februari 

Missa inte möjligheten att teckna aktier i FastOut

FastOut
FastOut

Missa inte möjligheten
att teckna aktier i FastOut

Kombinerar två av de hetaste branscherna

I nya branscher - där FastOut kan sägas tillhöra två av de hetaste i form av VR- och drönarbranschen - gäller det att snabbt ta mark för att uppfattas som och bli en ledande aktör. I dag har FastOut kunder i Sverige, Norge, Finland, Spanien, Portugal samt Indonesien. Bolaget jobbar målmedvetet med att bygga upp kundbasen inom befintliga och nya marknader, på såväl egen hand genom sina säljare som tillsammans med samarbetspartners.

I FastOuts nuvarande fas så har försäljningen varit starkt kopplad till säljinsatser från Bolagets egen säljstyrka. Bolaget har främst riktat sig mot slutkunder som använder sig av Bolagets VR-lösningar för digital kommunikation och marknadsföring, vilket Bolaget avser att fortsätta med då de fått upp ett högt tempo.

Bolaget upplever dessutom att den unika helheten i plattformen med FastOuts pilotapp, appen FastOut VR och webblösningen är attraktiv för piloter och fotografer som själva vill använda sig av tekniken för att skapa VR-upplevelser till sina egna kunder i större utsträckning. Bolaget ser en stor potential i detta område vilken nu ligger till grund för Bolagets nya digitala strategi där de skruvar på modellen och öppnar upp plattformen mer. Bolaget kommer att erbjuda såväl freemium- som premiumabonnemang, beroende på hur piloter och fotografer vill använda sig av plattformen.

En drönarpilot kan vara såväl en privatperson, som vill bygga upp ett galleri av VR-vyer, som en kommersiell pilot som vill sälja VR-lösningar till slutkund. Fotografer kan äntligen skapa VR-lösningar billigt och enkelt med hjälp av FastOuts plattform och riktigt unika blir FastOut när fotograferna även erbjuds ett galleri med drönarvyer som de kan använda sig av för att bygga sina VR-tjänster.

Arbetet pågår för fullt och kommer kräva precision, investeringar och ett mått av tålamod. Bolaget står inför en enormt spännande framtid då branscherna kopplade till VR och drönare samtidigt växer så det knakar.

Drönardomen i oktober 2016 gjorde att FastOut inte kunde växa i den takt Bolaget räknat med och de negativa effekterna till följd av domen påverkade bolaget i omkring 6 månader. Ambitionen bromsades dock inte av det domstolsbeslut, som först la en våt filt över drönarbranschen förra hösten, utan ledde genom hårt arbete fram till nya drönartillstånd för FastOut, som en av de första aktörerna i Sverige att få fotografera från drönare under den striktare lagstiftningen. Drönarbranschen i Sverige växer nu igen efter en positiv lagändring i augusti, som nu främjar innovation och nya jobbtillfällen. FastOut är fokuserat på att accelerera tillväxten för att uppfylla löftet som ett snabbväxande och innovativt techbolag.

FastOuts styrelse har därför beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om drygt 6,7 miljoner kronor genom en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. FastOut vill bland annat med hjälp av denna likvid satsa på att utveckla en e-handelslösning som svarar mot höga krav på enkelhet, snabbhet och bra konvertering från ökade satsningar på digital marknadsföring. Bolagets styrelse ser att utvecklingen av en effektiv och modern digital egen säljkanal är av största vikt för att uppnå riktigt kostnadseffektiv uppskalning. Säljkanalen kommer också att öka användbarheten för anslutna drönarpiloter som kan sälja till sina slutkunder via FastOuts plattform.

FastOut

Affärsidé

FastOut har en IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

FastOut

Bakgrund

FastOut är ett snabbväxande teknikbolag inom VR- och drönartjänster med en unik och skalbar IT-plattform som kopplar samman professionella drönarpiloter och fotografer med kunder. FastOut har idag en växande kundbas bestående av bolag verksamma inom ett flertal områden såsom mäklare, bolag som jobbar med fastigheter och förvaltning, byggbolag, bolag inom turism samt mediabolag.

Bolaget har byggt en självbetjäningsplattform där kunderna själva kan få tillgång till en databas med tiotusentals 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Kunderna kan också med nya VR-appen bl.a. själva skapa unika upplevelser för att t.ex. låta sina användare navigera från område och in i bostad i virtual reality. Via plattformen får kunderna också access till det växande antal drönarpiloter som ansluter sig till plattformen.

FastOut fokuserade initialt vid bildandet 2015 på ett fåtal branscher för att kunna ta marknadsandelar snabbt. Det har gett resultat och inom fastighetsmäklarbranschen i Sverige har FastOut i dag 10 av de 12 största mäklarkedjorna på kundlistan. Det är för Bolaget ett av bevisen på att Bolagets produkter har en stor efterfrågan. Bolaget ser en liknande snabb etablering av FastOut VR, som redan har närmare 80 kunder som anslutit till den nya abonnemangsmodellen.

För Bolagets piloter erbjuds idag en smart sharing economy-modell samt en mjukvara som låter piloter automatiskt ta panoramor via Bolagets pilotapp. Dessa panoramor redigeras och tillbaka får piloter en färdig 360° vy som hostas i FastOuts moln och som kan skräddarsys via plattformen innan den delas digitalt med kunder. Bolaget ser också en trend att begreppet drönarpiloter och kunder smälter samman då de nu har kunder som köper egna drönare och vill använda sig av Bolagets plattform.

FastOut

Global marknad

Den amerikanska regeringen estimerade i augusti 2016 att den kommersiella drönarindustrin kommer att generera mer än 82 miljarder USD under nästa årtionde och kan vid år 2025 ha skapat närmare 100 000 nya jobb.

Med en global marknad inom räckhåll ställs också krav på en globalt anpassad digital försäljningslösning. Det ska vara enkelt att förstå och köpa Bolagets produkter online. Bolagets ambition är en toppmodern och snabb e-handel där såväl en kommersiell kund som privatperson med ett kreditkort kan göra ett köp på någon minut.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 6,7 Mkr
Antal aktier i emissionen: 9 633 817 aktier
Pre money värdering: 40,4 Mkr
Pris per aktie: 0,70 kronor
Tecknigstid: 2017-10-18 - 2017-11-01
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan januari 2016 på Aktietorget
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig diret på internet Teckna dig med BankId

Framtidsutsikter

FastOut befinner sig i sin mest spännande fas hittills. De två branscher vi verkar inom, VR och drönare, står inför stora kommersiella genombrott och förväntningarna är betydande. Vi har i Sverige klarat av problemen som orsakades av flygförbudet med kameradrönare och vågar nu öka tempo och ambitioner.

Nyskapande produkter och tjänster, stark tillväxt och helt nya industrigrenar inom VR- och drönarindustrin förväntas skapa tusentals jobb globalt, vilket kan komma att bli positivt för FastOut. Estimat av marknaden pekar på att det kommer att säljas omkring 2,8 miljoner drönare för konsumentmarknaden under 2017 (Gartner, februari 2017).

Samtidigt har FastOut lyckats med att utveckla en unik produkt som kombinerar VR och drönare i FastOut VR. Vi är övertygade om att FastOut VR kommer att bli mycket viktig för företaget i en snar framtid då vi redan nu ser en stor efterfrågan. Den nya produkten lanserades så sent som i mitten av mars och vi har redan signerat närmare 80 kunder på löpande månadsabonnemang. Abonnemangen genererar i snitt intäkter på 350 000 kronor i månaden med nuvarande kunder. Dessa växande intäkter tillsammans med övriga produkter gör att vi har en modell som fungerar och tar oss mot lönsamhet med nuvarande kostnadsbas.

Vi har hittat vad vi sökt - en produkt som är mycket populär hos kunderna, som har en stark underliggande lönsamhet och som kan skalas upp globalt över många branscher.

Det räcker dock inte att ha smarta tekniska lösningar i en växande marknad, utan vi måste också nå ut snabbare till en bredare målgrupp. Jag är övertygad om att vår framgång och tillväxt är beroende av att vi blir mer tillgängliga genom klart starkare digital försäljning och marknadsföring. Det kan låta både självklart och enkelt, men erfarenheten visar att arbetet kräver såväl investeringar som perfektion och tålamod.

Med det i åtanke har nu FastOut påbörjat ett större strategiskt utvecklingsarbete för att bygga en starkare digital lösning med bland annat e-handel och abonnemangsmodeller som tydligare lyfter fram den unika plattformen mot fotografer, kunder samt det växande nätverket av drönarpiloter.

Vi ska inte sticka under stol med att vi har en tuff period bakom oss. Den för branschen helt förödande och överraskande domen i Högsta Förvaltningsdomstolen om flygförbud för kameradrönare kom i oktober förra året och lamslog många aktörer. Detta drabbade även FastOut hårt och har hållit tillbaka intäkterna under ett drygt halvår och det i ett läge när vi precis hade fått upp riktigt bra momentum i affären.

Ett stålbad är också renande och för oss kom det ut fyra positiva effekter:

  • Vi lyckades snabbt utveckla FastOut VR som är en snabb, enkel och kostnadseffektiv produkt för att skapa interiöra VR-tourer för en bred massmarknad. VR-produkten ger ett komplett erbjudande till kunder som nu kan kombinera 360°-drönarvyer med 360° interiöra vyer för att på så sätt låta besökare navigera från drönarvyn ner till marknivå i VR. Tiden då man behövde betala tusentals kronor för en enda invändig 360° VR-tour är förbi, eftersom kunden nu själv kan göra VR-tourer i stor skala.
  • Vi paketerade våra drönarvyer med FastOut VR och lanserade det nya unika konceptet i abonnemangsform, vilket ger oss en extra barriär mot konkurrenter på FastOuts områden. Den nya betalningsmodellen ger också ett stadigt flöde av återkommande intäkter, vilket bygger bort säsongseffekten som tidigare haft en negativ påverkan på FastOut under vintermånader.
  • Vi förbättrade ytterligare vår process att nå utanför Sveriges gränser och fick snabbt nya kunder i både Spanien och Portugal.
  • Vi påbörjade också ett större arbete med att utveckla modellen mot piloter och fotografer som själva vill använda sig av FastOuts teknik för att skapa VR-lösningar till sina egna kunder i större utsträckning. Här ser vi en enorm potential vilket nu ligger till grund för vår nya digitala strategi där vi öppnar upp plattformen mer. Vi kommer erbjuda såväl freemium och premium abonnemang beroende på hur piloter och fotografer vill använda sig av plattformen. Vi kommer att lansera detta i olika faser under de närmaste månaderna.

Nu står vi med nyvunnen optimism i ryggen och är beredda att ta FastOut till nästa nivå med nya kollegor och ett ännu starkare team.

Sammantaget ska FastOut ta snabbare steg framåt för att stärka vårt grepp och utnyttja den position vi byggt upp. Därför ber vi aktieägarna om 6,7 miljoner kronor i en nyemission.

Alexander Greidinger, VD
Alexander Greidinger,
VD, FastOut Int. AB


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med FastOut Int. AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

DAX går back

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax0.912991
HangSeng327.928487
OMX Stockholm 30211668
S&P 50012.92575
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!