Axier.se

För bättre aktieaffärer

Kancera, spännande bolag med angelägen marknad

Axier har intervjuat det First North-listade bioteknikföretaget Kanceras VD, Thomas Olin vars bolag är fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som kan bromsa utveckling av cancer.

Hur skiljer sig Kanceras affärsmodell från traditionella läkemedelsbolag? I vilken fas säljer ni vidare/licensierar ni vidare läkemedel?


Kancera ligger i fronten på utvecklingen av en växande marknad (ökande efterfrågan från läkemedelsbolagens sida) för läkemedelskandidater dvs. den aktiva substansen som har det färdiga läkemedlets alla grundegenskaper och som är färdig för kliniska studier. Det tar tre till fem år att utveckla en försäljningsfärdig läkemedelskandidat att jämföras med 10 år för det färdiga läkemedlet vilket också kräver betydligt större resurser. Därmed är den finansiella risken för Kanceras affärsmodell lägre än den traditionella läkemedelsutvecklingen samtidigt som en attraktiv affärspotential bibehålls.


Vad är unikt med Kancera och forskningen som bolaget bedriver?


Det unika är våra produkter och hur de verkar för att bryta cancerns motståndskraft mot behandling. Vi utvecklar dessa produkter i nära samverkan med kliniska forskare vilket gör att vi från start har en bra förståelse för vad som ligger bakom elakartade egenskaper i patienters tumörer. På så sätt kommer vi på rätt spår snabbare än konkurrenter som jobbar såsom industrin traditionellt har gjort, d.v.s. långt bort från kliniken under den prekliniska forskningen.


Ni har idag två huvudprojekt, PFKFB3 och ROR-1. Vad gör läkemedelskandidaterna?


PFKFB3 är ett målprotein som finns i cancer och som skjuter fart på cancerns förmåga att använda socker för att skapa energi och byggstenar för nya cancerceller. Dessutom bildas mjölksyra från förbränningen av socker vilket sänker pH och underlättar för tumören att tränga in i omgivande friska vävnader. Kancera utvecklar läkemedelskandidater som stryper cancerns förmåga att använda sig av socker. På så sätt försvagas cancercellerna till den grad att de blir mer mottagliga för cellgifter.


ROR är en receptor som skickar iväg en överlevnadssignal in i cancercellen. Kancera utvecklar aktiva substanser som stänger av denna överlevnadssignal. När signalen har försvagats så dör cancercellen. 


Kancera har nyligen registrerat en ny internationell patentansökan för en ny substans som ska verka mot energiomsättningen i cancern, kan du berätta mer om vad detta innebär?

Dessa patentansökningar gäller de aktiva substanserna som verkar mot PFKB3 (se svaret ovan som beskriver hur de verkar). Sammantaget har vi hittills i år registrerat två sådana internationella ansökningar som, om patentet godkänns, skyddas våra produkter brett internationellt vilket är en förutsättning för att Kancera skall nå attraktiva avtal med läkemedelsbolag.


Vad talar för att ni ska lyckas?

Vi arbetar i en riskfylld men angelägen bransch. Att allt skall lyckas är inte realistiskt att tänka sig. Vi menar dock att just det nära samarbetet med kliniker gör att vi ofta väljer en angreppspunkt mot cancern som kommer att vara verksam i klinik. Dessutom har bolaget en lång erfarenhet att utveckla och patentskydda produkter. Sammantaget ser jag det nära och nydanande samarbetet mellan erfarna kliniker och industriella produktutvecklare som en stark framgångsfaktor.


När tror du att ni säljer första licensen eller läkemedelskandidaten?

Det jag kan säga är att vi inom två år räknar med att kunna leverera två läkemedelskandidater som är mogna för ut-licensiering. Att sedan göra affär på dessa är vår högsta prioritet.   

Vilka mål har bolaget på ett par års sikt och när beräknar ni att börja tjäna pengar?


Vårt mål är att börja tjäna pengar under 2013/14. Då skall vår nuvarande ”pipeline” av läkemedelskandidater ha levererat affär och utvecklingen av nästa generation av läkemedelskandidater är i full gång.


Ni har precis kommit ut med en delårsrapport (24:e november), finns det några nyheter du vill berätta om?

Den största nyheten från vår produktutveckling för kvartalet är att Kanceras ROR-teknologi har visat sig verksam inte bara i blodcancer utan även i celler från bukspottkörtelcancer som idag är mycket svårbehandlad. Vi går nu vidare med studier av fler former av denna cancersjukdom och andra solida tumörer för att förstå om ett genombrott är möjligt.


Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax112.413342
HangSeng142.528388
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!