Axier.se

För bättre aktieaffärer

Januari-effekten på Wall Street

Wall Street har kommit att betyda två saker. Det första är för att beskriva en fysisk plats. Gatan ligger på södra Manhattan, är hem för New York Stock Exchange och många andra viktiga finansinstitut, varav många har funnits i århundraden. När man står på Wall Street är man omgiven av kontor som gemensamt kontrollerar biljoner dollar i rikedom. Termen Wall Street är en metonym för kapitalmarknaden. Wall Street används ofta som talesätt för att beskriva en person, institution eller aktivitet knuten till hög finans och bank.

Att besöka Wall Street, oavsett om man är intresserad av ekonomi eller inte, är verkligen en upplevelse. Här finns fantastiska museum om USA:s ekonomi, som inkluderar allt från ursprungsbefolkningens betalningsmedel till guldrushen och toaletter i solitt guld. Svenskar kan enkelt resa till USA med ett förenklat resetillstånd, ett ESTA, så länge man ska semestra eller på affärsbesök. Om man ska arbeta eller studera måste man dock ansöka om ett riktigt visum. Är du osäker? Behörighetskontroll för visum till USA baserad på medborgarskap görs enkelt online och man får oftast svar direkt.

Säsongsmässig ökning av aktiekurser

Snart kan vi återigen förmodligen se en januari-effekt på Wall Street, och även på mindre marknader runt om i världen. Det är en säsongsmässig ökning av aktiekurserna under januari månad. Analytiker knyter i allmänhet effekten till en ökning av köp, vilket följer på prisfallet som vanligtvis händer i december när investerare säljer för att kompensera för reavinster. En annan möjlig förklaring är att investerare använder kontanter till slutet av året för att köpa investeringar följande månad.

Januari-effekten är bara en hypotes. Precis som alla kalenderrelaterade effekter, föreslår januari-effekten att marknaderna som helhet är ineffektiva, eftersom effektiva marknader naturligtvis skulle göra denna effekt obefintlig. Den här effekten verkar påverka små handlare mer än medelstora eller stora handlare, eftersom de har mindre kapital. Sedan början av 1900-talet tyder uppgifterna på att de med större tillgångar har överträffat den totala marknaden i januari, särskilt mot mitten av månaden. 
 

Investeringsbanken Sidney Wachtel först märkte denna effekt 1942. Denna historiska trend har emellertid varit mindre uttalad de senaste åren eftersom marknaderna tycks ha anpassat sig för det.

En annan anledning till att analytiker anser att januari-effekten är mindre viktig från 2018, är att fler människor använder skattskyddade pensionsplaner och därför inte har lika stor anledning att sälja i slutet av året för att få en lägre skatt. Utöver skatteförluster och återköp, samt investerare som lägger kontanter på marknaden, har en annan förklaring till januari-effekten att göra med psykologi. Vissa investerare tror helt enkelt att januari är den bästa månaden för att påbörja ett investeringsprogram eller kanske följer på ett nyårsbeslut att börja investera för framtiden.

Data tyder på att januari-effekten blir alltmer mindre framträdande. En ex-direktör från Vanguard-gruppen, Burton Malkiel, författaren till "Random Walk Down Wall Street", har kritiserat januari-effekten. Han föreslår också att januari-effekten är så liten att transaktionskostnaderna som behövs för att utnyttja det i huvudsak gör det olönsamt. Det har också föreslagits att människor förväntar sig en januari-effekt, och därmed prissätts marknaden även därefter.
 

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!