Axier.se

För bättre aktieaffärer

Intervju #2 med Brighters VD Truls Sjöstedt

Axier publicerar en omfattande intervju med Brighters VD, Truls Sjöstedt, skriven av en av bolagets aktieägare.

Jag har nu återigen varit i kontakt med Brighters VD Truls Sjöstedt för att få svar på ett antal frågor som jag och andra aktieägare ställt rörande bolagets verksamhet och framtid. Här ser ni resultatet av ett långt samtal med Truls en tidig förmiddag.


Kan du berätta mer om stipendiet från SSI? Har ni några fler stipendieansökningar ute?


Det var faktiskt våra designers som hade skickat in en ansökan dit, så det var en mycket trevlig överraskning när vi fick veta att vi som enda bolag fått full pott i den utdelningen. Vi har gärna ett långsiktigt samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign då design och publicitet är viktigt och har vi möjlighet söker vi gärna ytterligare bidrag från dem. Vi är även med i ett par andra ansökningar för EU-medel som kan ge betydligt mer pengar, men då på lite längre sikt och riktade mot teknik.


Pengarna är nu i användning för att ta fram en ny design på Brighter One, något vi velat göra länge men inte prioriterat med den begränsade budget vi har. Våra designers har nu gått in i sin ”grotta” och kommer presentera ett par förslag inom kort. Det är främst utsidan som kommer att fräschas upp och få ett modernare och mer kompakt utseende, men vi hoppas också kunna implementera ett par små förbättringar vad gäller funktionalitet.


Påverkar det tidsplanen inför lanseringen?


Ytterst marginellt. CE-märkningen hoppas vi ska bli färdig till årsskiftet om allting klaffar, men vi är beroende av att vi får ordning på finansieringen så fort som möjligt, annars tappar vi tid på slutet. Fokus ligger på att leverera just nu. Vi får intressanta förfrågningar hela tiden som vi försöker ta tillvara på så gott det går utan att vi tappar fokus.


Vad var anledningen till att den senaste rapporten blev uppskjuten?


Vi hoppades att kunna bli färdiga med finansieringen och få med det i rapporten, men förhandlingarna med den tilltänkta finansiären har dragit ut på tiden mer än väntat. När vi väl fått in pengarna kan vi öka takten i förhandlingar med distributörer och andra potentiella partners. Men det är inte så att vi sitter och rullar tummarna nu innan lånet är klart, det finns gott om saker att göra.


Vad är kvar att göra med produktionskedjan?


Alla underleverantörsavtal är i princip färdiga, där återstår endast finputs och vissa kostnadsförbättringar. Sen har vi ännu inte beslutat om vilket företag som får ta hand om produktionen, men det är klart att det kommer att ske i Sverige. I övrigt är det mesta förberett och redo att rullas ut när väl tiden är inne.

Så vad återstår fram till dess?

Framförallt att göra färdigt arbetet med den nya designen, samt att utföra en ekvivalensstudie.

Och det innebär?

Det är en studie som görs på klinik där totalt 205 stycken frivilliga patienter ställer upp med att mäta sitt blodsocker både med vår produkt och en referensapparat, vilket egentligen är en stor och mycket noggrann laboratorierapparat som kan mäta blodsocker. Sedan jämförs resultaten för att se om vår mätare uppfyller kraven på noggrannhet. Blodsockermätartekniken i Brighter One har redan genomgått det här testet, så det här är en ren formalitet som vi måste gå igenom. Vi väntar just nu på att den nya designen ska bli klar och därefter sätter vi igång med studien som tar ungefär en månad att genomföra.

Brighter One
I vilka länder förutom Kina har ni nu patent på Brighter One? Vilka patentansökningar är utestående och vilka kan vi förvänta oss svar på under den närmaste tiden?


Förutom Kina har vi samma patent godkänt i Europa. Ansökningar finns i Japan, Brasilien, Indien och USA. Jag är förvånad att Kina gick så pass snabbt. Jag hade personligen gissat på att Indien skulle komma först, följt av Brasilien, USA, Japan, och sist Kina.


Så när kan övriga patent bli klara?

Det gör inget om de drar ut lite på tiden eftersom det kostar pengar när patent blivit godkända.

Min gissning är att det kommer ta drygt ett år innan alla patent är godkända. Generellt sett så kollar dessa länder på vad den europeiska patentorganisationen gjort, och då tar det kortare tid för de nationella patentverken att fatta ett beslut i frågan. Utöver patent så är vi skyddade genom att stickorna och Brighter One är unika för varandra och godkänns ihop. Det gör att inget annat bolag kan sälja stickor som passar till vår produkt.

Ni skriver under ”Vanliga investerarfrågor” på hemsidan att ni varit i kontakt med Bayer, Roche, Abbott och LifeScan, och att tre av dessa jättar visat intresse att få använda rättigheterna till er lösning. Det står att ni inte ser några hinder att liera er med något av dessa företag om en situation skulle uppstå,. Vad skulle det kunna vara för situation?

Vi skulle kunna licensera in vår produkt till något av ovan nämnda bolag om vår finansiella situation skulle bli problematisk och hämma tillväxten, men helst står vi på egna ben. Ett tänkbart scenario är att Brighter One lanseras på en marknad som den amerikanska under ett annat varumärke. Alla de stora bolagen skulle då vara möjliga partners för USA med deras enorma kontaktnät bland landets mindre distributörer.


Kan du beskriva övergripande hur monteringen på produktionsbandet kommer att gå till?


Initialt för hand, men vår målsättning är att automatisera processen på sikt när vi har finanser för det. Brighter One består av två mekaniska delar, en elektronisk del och ett yttre skal. Alla delar kommer färdiga och passas ihop likt ett avancerat klickgolv. Lite som ”IKEA deluxe”, utan en massa skruvar.


Är det bestämt vad Brighter One kommer att kosta? Hur stor del av priset kommer patienter kunna få bidrag till?

Vi räknar med att Brighter One kommer kosta ungefär som en mobiltelefon i Sverige. Målsättningen är att sätta ett så högt pris som möjligt. Det går till så att vi ger ett prisförslag till TLV (Tandvårds- & Läkemedelsförmånsverket), och tar fram underlag som motiverar priset. Troligtvis opponerar sig TLV för att pressa ner priset och oftast möts man någonstans mitt emellan, men vi kan inte börja förhandla med TLV förrän CE-märkningen är klar.


Vilka kan få bidrag för att köpa diabetesprodukter?

Det varierar ganska friskt. Det är relativt ovanligt att det är täckt till hundra procent som det är i Sverige, oftast betalar man en del av kostnaden själv. I USA t.ex. finns det olika typer av försäkringar som täcker olika mycket. Oavsett vad som händer i valet där borta så kommer det vara positivt för vår del. USA behöver spara in på sjukvårdskostnader, och en dyr sådan kostnad är patienternas benägenhet att ligga på pump. Jag tror att de kommer börja arbeta mer aktivt för att stödja billigare alternativ.


Det finns idag ganska avancerade blodsockermätare på marknaden, bland annat en pryl som kan fästas på smartphones (iHealth) och logga halterna i mobiltelefonen. En annan variant mäter blodsockerhalten utan att behöva sticka i fingret (med någon typ av ljusteknologi). Utöver det finns flertalet glukosmätare med inbyggda magasin för teststickor och tillhörande grafisk loggmjukvara, t.ex. finska Mendor som nyligen tog in över 8M euro för att expandera globalt. Det som gör er unika verkar vara just kombinationen glukosmätare och insulinspruta. Hur ser ni på konkurrensen bland glukosmätarna och varför tror du diabetikerna kommer välja er produkt istället?

Jag ser inte blodsockermätarna som ett hot, det är snarare så att dessa öppnar marknaden för vår del. Vi konkurrerar i första hand på marknaden för utrustning som levererar insulin.

Vi kan ta insulinpumpar som ett exempel. En insulinpump kostar drygt 50 000 kronor. Du fäster den på kroppen och blir då diabetiker på heltid. 80% av alla typ 1-diabetiker ligger på pump i USA. I Sverige, där det inte kostar någonting att få en pump, ligger vi någonstans mellan 15-17%.

Det finns studier som visar att ungefär 10-20% av typ 1-diabetikerna verkligen har nytta av att gå på pump, resten skulle lika gärna kunna använda vår produkt (eller insulinpenna+glukosmätare). Men vi ser oss även som ett komplement till pumpmarknaden, eftersom alla som går på pump rekommenderas att ha en glukosmätare och en insulinpenna tillgängligt ifall det skulle bli stopp i pumpen. Vi tittar bland annat på lösningar där vi kan ingå ett färdigt paket med insulinpumparna. 

Alternativa metoder för att mäta blodsockerhalten, t.ex. med ljus, är inte lika pålitliga som att mäta i helblod. Alla vetenskapliga papper gäller mätningar i blod och inget annat tas seriöst på högre nivåer i branschen. Många av dessa mätare uppger sig ha en fördel i att de mäter blodsockret kontinuerligt under dagen, men detta är i de flesta fallen en överflödig funktion.    

Men det kan väl inte vara särskilt jobbigt att ha två prylar med sig, en insulinspruta och en glukosmätare?


Innan det fanns mobiltelefoner med kamera så var det inget problem att ta med sig en kamera separat, men när väl kameramobilen kom blev det plötsligt väldigt opraktiskt. Vi lever i en värld där de allra flesta använder sig av den senaste teknologin, särskilt om du kan få kostnaden subventionerad av staten. Det vanligaste problemet bland diabetiker är att man tar med sig insulinet men inte blodsockermätaren; med vår produkt försvinner det här problemet.


Hur många diabetiker använder insulin i sin behandling?

Ungefär en tredjedel av alla diabetiker använder insulin i sin behandling. Det är dåligt med statistik när det gäller typ-2, troligtvis är det lite högre ändå. Tidigare har vi räknat på 18% av typ 2-orna när vi gjort våra försäljningsestimat.


Är mjukvaran för Brighter One färdig?

Den interna mjukvaran har vi gjort ett bra jobb med och där återstår i princip bara kosmetiska saker som ikoner och liknande. För mjukvaran i datorn kommer vi att samarbeta med redan befintliga lösningar som kliniker använder. Just nu ser vi att det finns ett par som är relevanta för oss och som vi prioriterar. Målsättningen är att det ska finnas ett brett stöd från dag ett.

Vilka anslutningsmöjligheter kommer ni ha för Brighter One?

Den första generationen kommer ha uppkoppling via USB, men i generation två har vi lite spännande saker på gång. Vi är bland annat inblandade i ett stort forskningssammarbete för att utveckla en ny teknologisk standard för att överföra och övervaka data mellan olika ”devices”.
Vi planerar att söka EU-finansiering framöver för att kunna utveckla vår egen teknik för detta vidare. Mellan 4-8 miljoner kan kan man få, men det finns inga garantier givetvis. Jag måste erkänna att vi inte är några experter på att söka EU-bidrag, det är en stor vetenskap bara det.

Hur går förhandlingarna med distributörer?

Vi har en hel del väldigt intressanta förfrågningar. Vi diskuterar bland annat med en aktör som sitter på ett hundratal distributörsavtal. Alla är inte relevanta för oss, men många av dem är det. Att bedöma 100 distributörer är inte det lättaste och det är viktigt att det blir rätt från början för det kan vara svårt att byta sen. Min målsättning är att vi kan börja samla ihop distributörerna inofficiellt till vintern. Det finns bolag som vill flyga hit och presentera sig och det får de hemskt gärna göra, men vi vill också göra motsvarande innan vi tecknar ett avtal, och då behöver vi fylla på kassan först vilket vi hoppas ska vara löst inom kort.

Vad är anledningen till att ni väntar med att skriva avtal?

Det tar tid och kraft. Hade jag haft en större budget hade jag lagt mer pengar på det. Nu fokuserar vi på att kunna leverera den färdiga versionen av Brighter One på en CE-märkt produktionskedja för att sedan kunna kicka igång försäljningen i Sverige i början av 2013. Men vi tittar också på hur vi kan expandera på bästa sätt. Det är främst Henriks jobb att bedöma det.

Vem i företaget sköter förhandlingarna med distributörer?

Det är Lars och jag som gör det mesta där. Lars har ett brett kontaktnät som vi har stor nytta av.

I Spanien och Portugal har vi före detta Pharmacia-folk som hjälper oss en del. Vår plan är att så småningom anställa lokala medarbetare på strategiskt valda platser för att delegera arbetet med distributörerna.

Hur har din syn på Brighters möjligheter förändras efter introduktionen på Aktietorget?

Jag har blivit ännu mer positiv, och jag tycker fortfarande att det är jätteskoj att arbeta. Vi har ett jätteutbud av olika möjligheter nu och det är en utmaning som stimulerar. Det är tur att jag har en så pass dedikerad styrelse som pratas vid mer eller mindre dagligen, annars hade det varit tufft. I augusti räknade jag till 16 aktiva medarbetare en viss tidpunkt, det är tur att jag inte har alla dem på lönelistan.

En insynsregistrerad person har köpt 15 000 aktier i juni. Kommentarer på det?

Det är Henriks sambo som köpt aktier. Hon är en oerhört duktig PR-kvinna och hon hjälper oss lite grann med den biten.

När tror du Brighter kan uppvisa ett positivt kassaflöde?

Det beror lite på hur pass offensivt vi väljer att satsa, men under 2013 är målsättningen. Om vi avgränsar oss till Sverige/Skandinavien så säger magkänslan att vi har ett positivt kassaflöde där under sommarhalvåret.

Kommer det bli en till nyemission?

Jag vill undvika ytterligare utspädning så gott det går och vår förhoppning är att vi ska klara oss utan en till nyemission. Men det återstår att se om kassan blir tillräcklig för att vi ska kunna förverkliga potentialen i bolaget på bästa sätt. Jag litar på att Henrik gör rätt bedömning där.

Slutligen undrar vi aktieägare varför det inte finns mer information i rapporterna kring vad som pågår, t.ex. ett VD-ord. Anser ni inte att det är viktigt?

Om vi hade fått klart finansieringen innan rapporten så var min tanke att lägga in lite mer text, men nu dröjer det ytterligare lite tid så det blev en kortfattad rapport även den här gången. Jag tycker det är bättre att prata för lite och överraska positivt än tvärt om.


Kommentarer
Lite info :-)
Skrivet av:  | 2012-10-03 20:37:37 | 
Tidigare sas det att pengarna från emissionen skulle räcka precis till verktygen för tillverkningen. Nu pratas det om en generation två. Betyder inte det nya verktg igen?
Tore
Skrivet av: Tore Johansson | 2012-09-26 12:01:50 | 
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!