Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Astra-Zeneca (1)


Ikon analys

AstraZeneca 1 289,00

AZN hör till de aktier som lade en lågpunkt i mitten av juni för att sedan ticka på uppåt. Den 14 juni blev lägsta noteringen 1 165 kronor. Nu 8 dagar senare har aktien stigit 10,6 procent, som mest med 1 289 kronor som högsta notering så här långt. Motstånd vid fortsatt uppgång ligger vid 1 300 kronor och 1 360 kronor. Rekordet har värdet 1 357 kronor noterat den 8 april. Vid en positiv tolkning kan den 4:e våg vi tidigare relaterat till vara fullbordad. Om vi är på rätt spår innebör det att AZN har påbörjat en 5:e våg uppåt med nya toppnoteringar på agendan. För att få denna positiva bild bekräftad behöver vi en bestående notering över 1 360 kronor.

Basinformation

Långsiktig trend: Stigande efter 790 kronor den 3 mars 2021 och en högre botten vid 841 kronor den 14 april. 

Kortsiktig trend: Fallande efter 1 323 kronor den 23 maj 2022.

Topp 2022: 1 357 kronor den 8 april 

Topp 2021: 1 101 kronor den 3 november

Lägsta notering 2022: 1 019 kronor från den 7 februari.

Lägsta notering 2021: 790 kronor från den 3 mars.

Lägsta notering 2020: 707 kronor från den 16 mars.

Rekordnotering: 1 357 kronor från den 8 april 2022.Graf av AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Astra-Zeneca (1)


Ikon analys

AstraZeneca 1 289,00

AZN hör till de aktier som lade en lågpunkt i mitten av juni för att sedan ticka på uppåt. Den 14 juni blev lägsta noteringen 1 165 kronor. Nu 8 dagar senare har aktien stigit 10,6 procent, som mest med 1 289 kronor som högsta notering så här långt. Motstånd vid fortsatt uppgång ligger vid 1 300 kronor och 1 360 kronor. Rekordet har värdet 1 357 kronor noterat den 8 april. Vid en positiv tolkning kan den 4:e våg vi tidigare relaterat till vara fullbordad. Om vi är på rätt spår innebör det att AZN har påbörjat en 5:e våg uppåt med nya toppnoteringar på agendan. För att få denna positiva bild bekräftad behöver vi en bestående notering över 1 360 kronor.

Basinformation

Långsiktig trend: Stigande efter 790 kronor den 3 mars 2021 och en högre botten vid 841 kronor den 14 april. 

Kortsiktig trend: Fallande efter 1 323 kronor den 23 maj 2022.

Topp 2022: 1 357 kronor den 8 april 

Topp 2021: 1 101 kronor den 3 november

Lägsta notering 2022: 1 019 kronor från den 7 februari.

Lägsta notering 2021: 790 kronor från den 3 mars.

Lägsta notering 2020: 707 kronor från den 16 mars.

Rekordnotering: 1 357 kronor från den 8 april 2022.Graf av AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Astra-Zeneca (1)


Ikon analys

AstraZeneca 1 289,00

AZN hör till de aktier som lade en lågpunkt i mitten av juni för att sedan ticka på uppåt. Den 14 juni blev lägsta noteringen 1 165 kronor. Nu 8 dagar senare har aktien stigit 10,6 procent, som mest med 1 289 kronor som högsta notering så här långt. Motstånd vid fortsatt uppgång ligger vid 1 300 kronor och 1 360 kronor. Rekordet har värdet 1 357 kronor noterat den 8 april. Vid en positiv tolkning kan den 4:e våg vi tidigare relaterat till vara fullbordad. Om vi är på rätt spår innebör det att AZN har påbörjat en 5:e våg uppåt med nya toppnoteringar på agendan. För att få denna positiva bild bekräftad behöver vi en bestående notering över 1 360 kronor.

Basinformation

Långsiktig trend: Stigande efter 790 kronor den 3 mars 2021 och en högre botten vid 841 kronor den 14 april. 

Kortsiktig trend: Fallande efter 1 323 kronor den 23 maj 2022.

Topp 2022: 1 357 kronor den 8 april 

Topp 2021: 1 101 kronor den 3 november

Lägsta notering 2022: 1 019 kronor från den 7 februari.

Lägsta notering 2021: 790 kronor från den 3 mars.

Lägsta notering 2020: 707 kronor från den 16 mars.

Rekordnotering: 1 357 kronor från den 8 april 2022.Graf av AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Astra-Zeneca (1)


Ikon analys

AstraZeneca 1 289,00

AZN hör till de aktier som lade en lågpunkt i mitten av juni för att sedan ticka på uppåt. Den 14 juni blev lägsta noteringen 1 165 kronor. Nu 8 dagar senare har aktien stigit 10,6 procent, som mest med 1 289 kronor som högsta notering så här långt. Motstånd vid fortsatt uppgång ligger vid 1 300 kronor och 1 360 kronor. Rekordet har värdet 1 357 kronor noterat den 8 april. Vid en positiv tolkning kan den 4:e våg vi tidigare relaterat till vara fullbordad. Om vi är på rätt spår innebör det att AZN har påbörjat en 5:e våg uppåt med nya toppnoteringar på agendan. För att få denna positiva bild bekräftad behöver vi en bestående notering över 1 360 kronor.

Basinformation

Långsiktig trend: Stigande efter 790 kronor den 3 mars 2021 och en högre botten vid 841 kronor den 14 april. 

Kortsiktig trend: Fallande efter 1 323 kronor den 23 maj 2022.

Topp 2022: 1 357 kronor den 8 april 

Topp 2021: 1 101 kronor den 3 november

Lägsta notering 2022: 1 019 kronor från den 7 februari.

Lägsta notering 2021: 790 kronor från den 3 mars.

Lägsta notering 2020: 707 kronor från den 16 mars.

Rekordnotering: 1 357 kronor från den 8 april 2022.Graf av AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Astra-Zeneca (1)


Ikon analys

AstraZeneca 1 289,00

AZN hör till de aktier som lade en lågpunkt i mitten av juni för att sedan ticka på uppåt. Den 14 juni blev lägsta noteringen 1 165 kronor. Nu 8 dagar senare har aktien stigit 10,6 procent, som mest med 1 289 kronor som högsta notering så här långt. Motstånd vid fortsatt uppgång ligger vid 1 300 kronor och 1 360 kronor. Rekordet har värdet 1 357 kronor noterat den 8 april. Vid en positiv tolkning kan den 4:e våg vi tidigare relaterat till vara fullbordad. Om vi är på rätt spår innebör det att AZN har påbörjat en 5:e våg uppåt med nya toppnoteringar på agendan. För att få denna positiva bild bekräftad behöver vi en bestående notering över 1 360 kronor.

Basinformation

Långsiktig trend: Stigande efter 790 kronor den 3 mars 2021 och en högre botten vid 841 kronor den 14 april. 

Kortsiktig trend: Fallande efter 1 323 kronor den 23 maj 2022.

Topp 2022: 1 357 kronor den 8 april 

Topp 2021: 1 101 kronor den 3 november

Lägsta notering 2022: 1 019 kronor från den 7 februari.

Lägsta notering 2021: 790 kronor från den 3 mars.

Lägsta notering 2020: 707 kronor från den 16 mars.

Rekordnotering: 1 357 kronor från den 8 april 2022.Graf av AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Astra-Zeneca (1)


Ikon analys

AstraZeneca 1 289,00

AZN hör till de aktier som lade en lågpunkt i mitten av juni för att sedan ticka på uppåt. Den 14 juni blev lägsta noteringen 1 165 kronor. Nu 8 dagar senare har aktien stigit 10,6 procent, som mest med 1 289 kronor som högsta notering så här långt. Motstånd vid fortsatt uppgång ligger vid 1 300 kronor och 1 360 kronor. Rekordet har värdet 1 357 kronor noterat den 8 april. Vid en positiv tolkning kan den 4:e våg vi tidigare relaterat till vara fullbordad. Om vi är på rätt spår innebör det att AZN har påbörjat en 5:e våg uppåt med nya toppnoteringar på agendan. För att få denna positiva bild bekräftad behöver vi en bestående notering över 1 360 kronor.

Basinformation

Långsiktig trend: Stigande efter 790 kronor den 3 mars 2021 och en högre botten vid 841 kronor den 14 april. 

Kortsiktig trend: Fallande efter 1 323 kronor den 23 maj 2022.

Topp 2022: 1 357 kronor den 8 april 

Topp 2021: 1 101 kronor den 3 november

Lägsta notering 2022: 1 019 kronor från den 7 februari.

Lägsta notering 2021: 790 kronor från den 3 mars.

Lägsta notering 2020: 707 kronor från den 16 mars.

Rekordnotering: 1 357 kronor från den 8 april 2022.Graf av AstraZeneca jobbar sig uppåt i en trolig 5:a

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Nyhetsbrev

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.