Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 lever upp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,84 H 1 898,75  L 1 864,53) - 0,40 %

OMXS30 fortsätter sina svängningar kring 1 900-nivån utan att klart visa på den kortsiktiga utvecklingen under perioden 16 juni till 6 juli. Under onsdagen var det dags för en kurspress ned till 1 865, som lägst. Lägsta noteringen under onsdagen kom in 45 minuter efter öppningen. Därefter var det dags för en dragning uppåt och stänga strax under vårt motstånd 1 900-1 920. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är beredda på att vända uppåt men de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har mer att ge på nedsidan innan denna indikator hänger på och ger en positiv period.

Index är i en långsiktigt fallande trend och har tidigare indikerat på en nedgång till stödet vid 1 700-1 720. Genombrottet av 1 900-nivån öppnade för detta scenario men marknaden har en tid visat på viljan att stiga tillfälligt innan nedgången fortsätter till det relaterade stödintervallet. Troligen ännu lägre om vi skjuter fram tidsperspektivet. Detta kommer marknaden att visa oss när tiden är mogen.

I och med att Stockholmsbörsen är stängd midsommarafton har vi två börsdagar i New York att reagera på måndagen den 27 juni.

För 6 år sedan genomfördes Brexitomröstningen i UK 2016. Då reagerade marknaderna i Europa med kraftiga fall på midsommarafton och följande måndag, den 27 juni. I Stockholm fick vi en dag på oss att reagera den 27 juni med ett fall enbart denna dag på drygt 10 procent. Index föll då till 1 241, som lägst och inledde därefter ett rally på 12 månader till midsommar 2017.

Hur det blir i år vet vi inte men det kan vara på plats att ha en viss beredskap. Speciellt som NATO-mötet i Madrig pågår under 28-30 juni. Finns stor risk vi kan få en del besked och tolkningar under dessa dagar, som inte tilltalar marknaden.    

 

Sanktionerna mot Ryssland och lett till att Ryssland sökt nya handelspartner plus att man får bra betalt för sin olja med ett oljepriset i intervallet 100-125 dollar. Indien är på väg att öka sin import av rysk olja. När ryssarna dessutom säljer olja, gas och andra produkter i rubel har det stärkt den ryska ekonomin väsentligt, vilket syns tydligt i en allt starkare rubel. Genom att tidigare under våren koppla rubeln till guld har man fått en stabil rubel på hemmaplan. Inflationen slår naturligtvis även på ryska produkter inom landet.

För Europa har det blivit kraftiga kostnadsökningar. Speciellt på olja, drivmedel och gas. Men inflationen slår brett på de mesta produkter. Gemene man märker detta speciellt på matpriserna, som stiger och har stigit kraftigt under en längre tid.

Europa återgår till kol för att få energi. Spanien har sänkt momsen på el från först 20 procent till 15 procent. Nu är ett nytt förslag på väg att gå igenom med en sänkning från 15 procent till 10 procent.

Vi har tidigare beskrivit att olika sanktioner har historiskt haft begränsad effekt på det land man vill påverka. Ofta slår det tillbaka, som i detta fall med full kraft mot Europa, som tidigare varit hårt ansatt via extrema skulduppbyggnader under lång tid.      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,6 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 34,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 6,2 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 23 juni) 

Reaktioner uppåt i en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i det vanligaste mönstret. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 3 veckor, 21 dagar. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 22 juni uppe i 19 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur svängningarna utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) 

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 25

Vecka 25 inleds med måndagen den 20 juni. Veckan och tiden in mot första veckan i juli (4-8 juli) blir ännu en intressant period med förväntade rörelser och svängningar. Närmast har vi perioden 20-22 juni att bevaka. Nedan i listorna har vi hela 9 st reaktionspunkter under dessa dagar. Det leder oss till att hålla extra koll på 21 juni. (IC)

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019, 20 februari 2020, 30 oktober 2020..

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 4 juli 2022 – 4 januari 2022  

9 månader – 6 juli 2022 – 6 oktober 2021 

12 månader – 15 juli 2022 – 15 juli 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 23 juni 2022 – 24 januari 2022

7 månader – 30 juni 2022 – 30 november 2021     

 1 månader – 3 juli 2022 – 3 juni 2022              

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 23 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

4 månader – 23 juni 2022 – 24 februari 2022 (lågp)

8 månader – 27 juni 2022 – 25 oktober 2021 (topp)

20 månader – 30 juni 2022 30 oktober 2020 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 30 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 913 och 1 957 Stöd: 1 869 och 1 826Graf av OMXS30 lever upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 lever upp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,84 H 1 898,75  L 1 864,53) - 0,40 %

OMXS30 fortsätter sina svängningar kring 1 900-nivån utan att klart visa på den kortsiktiga utvecklingen under perioden 16 juni till 6 juli. Under onsdagen var det dags för en kurspress ned till 1 865, som lägst. Lägsta noteringen under onsdagen kom in 45 minuter efter öppningen. Därefter var det dags för en dragning uppåt och stänga strax under vårt motstånd 1 900-1 920. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är beredda på att vända uppåt men de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har mer att ge på nedsidan innan denna indikator hänger på och ger en positiv period.

Index är i en långsiktigt fallande trend och har tidigare indikerat på en nedgång till stödet vid 1 700-1 720. Genombrottet av 1 900-nivån öppnade för detta scenario men marknaden har en tid visat på viljan att stiga tillfälligt innan nedgången fortsätter till det relaterade stödintervallet. Troligen ännu lägre om vi skjuter fram tidsperspektivet. Detta kommer marknaden att visa oss när tiden är mogen.

I och med att Stockholmsbörsen är stängd midsommarafton har vi två börsdagar i New York att reagera på måndagen den 27 juni.

För 6 år sedan genomfördes Brexitomröstningen i UK 2016. Då reagerade marknaderna i Europa med kraftiga fall på midsommarafton och följande måndag, den 27 juni. I Stockholm fick vi en dag på oss att reagera den 27 juni med ett fall enbart denna dag på drygt 10 procent. Index föll då till 1 241, som lägst och inledde därefter ett rally på 12 månader till midsommar 2017.

Hur det blir i år vet vi inte men det kan vara på plats att ha en viss beredskap. Speciellt som NATO-mötet i Madrig pågår under 28-30 juni. Finns stor risk vi kan få en del besked och tolkningar under dessa dagar, som inte tilltalar marknaden.    

 

Sanktionerna mot Ryssland och lett till att Ryssland sökt nya handelspartner plus att man får bra betalt för sin olja med ett oljepriset i intervallet 100-125 dollar. Indien är på väg att öka sin import av rysk olja. När ryssarna dessutom säljer olja, gas och andra produkter i rubel har det stärkt den ryska ekonomin väsentligt, vilket syns tydligt i en allt starkare rubel. Genom att tidigare under våren koppla rubeln till guld har man fått en stabil rubel på hemmaplan. Inflationen slår naturligtvis även på ryska produkter inom landet.

För Europa har det blivit kraftiga kostnadsökningar. Speciellt på olja, drivmedel och gas. Men inflationen slår brett på de mesta produkter. Gemene man märker detta speciellt på matpriserna, som stiger och har stigit kraftigt under en längre tid.

Europa återgår till kol för att få energi. Spanien har sänkt momsen på el från först 20 procent till 15 procent. Nu är ett nytt förslag på väg att gå igenom med en sänkning från 15 procent till 10 procent.

Vi har tidigare beskrivit att olika sanktioner har historiskt haft begränsad effekt på det land man vill påverka. Ofta slår det tillbaka, som i detta fall med full kraft mot Europa, som tidigare varit hårt ansatt via extrema skulduppbyggnader under lång tid.      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,6 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 34,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 6,2 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 23 juni) 

Reaktioner uppåt i en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i det vanligaste mönstret. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 3 veckor, 21 dagar. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 22 juni uppe i 19 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur svängningarna utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) 

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 25

Vecka 25 inleds med måndagen den 20 juni. Veckan och tiden in mot första veckan i juli (4-8 juli) blir ännu en intressant period med förväntade rörelser och svängningar. Närmast har vi perioden 20-22 juni att bevaka. Nedan i listorna har vi hela 9 st reaktionspunkter under dessa dagar. Det leder oss till att hålla extra koll på 21 juni. (IC)

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019, 20 februari 2020, 30 oktober 2020..

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 4 juli 2022 – 4 januari 2022  

9 månader – 6 juli 2022 – 6 oktober 2021 

12 månader – 15 juli 2022 – 15 juli 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 23 juni 2022 – 24 januari 2022

7 månader – 30 juni 2022 – 30 november 2021     

 1 månader – 3 juli 2022 – 3 juni 2022              

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 23 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

4 månader – 23 juni 2022 – 24 februari 2022 (lågp)

8 månader – 27 juni 2022 – 25 oktober 2021 (topp)

20 månader – 30 juni 2022 30 oktober 2020 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 30 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 913 och 1 957 Stöd: 1 869 och 1 826Graf av OMXS30 lever upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 lever upp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,84 H 1 898,75  L 1 864,53) - 0,40 %

OMXS30 fortsätter sina svängningar kring 1 900-nivån utan att klart visa på den kortsiktiga utvecklingen under perioden 16 juni till 6 juli. Under onsdagen var det dags för en kurspress ned till 1 865, som lägst. Lägsta noteringen under onsdagen kom in 45 minuter efter öppningen. Därefter var det dags för en dragning uppåt och stänga strax under vårt motstånd 1 900-1 920. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är beredda på att vända uppåt men de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har mer att ge på nedsidan innan denna indikator hänger på och ger en positiv period.

Index är i en långsiktigt fallande trend och har tidigare indikerat på en nedgång till stödet vid 1 700-1 720. Genombrottet av 1 900-nivån öppnade för detta scenario men marknaden har en tid visat på viljan att stiga tillfälligt innan nedgången fortsätter till det relaterade stödintervallet. Troligen ännu lägre om vi skjuter fram tidsperspektivet. Detta kommer marknaden att visa oss när tiden är mogen.

I och med att Stockholmsbörsen är stängd midsommarafton har vi två börsdagar i New York att reagera på måndagen den 27 juni.

För 6 år sedan genomfördes Brexitomröstningen i UK 2016. Då reagerade marknaderna i Europa med kraftiga fall på midsommarafton och följande måndag, den 27 juni. I Stockholm fick vi en dag på oss att reagera den 27 juni med ett fall enbart denna dag på drygt 10 procent. Index föll då till 1 241, som lägst och inledde därefter ett rally på 12 månader till midsommar 2017.

Hur det blir i år vet vi inte men det kan vara på plats att ha en viss beredskap. Speciellt som NATO-mötet i Madrig pågår under 28-30 juni. Finns stor risk vi kan få en del besked och tolkningar under dessa dagar, som inte tilltalar marknaden.    

 

Sanktionerna mot Ryssland och lett till att Ryssland sökt nya handelspartner plus att man får bra betalt för sin olja med ett oljepriset i intervallet 100-125 dollar. Indien är på väg att öka sin import av rysk olja. När ryssarna dessutom säljer olja, gas och andra produkter i rubel har det stärkt den ryska ekonomin väsentligt, vilket syns tydligt i en allt starkare rubel. Genom att tidigare under våren koppla rubeln till guld har man fått en stabil rubel på hemmaplan. Inflationen slår naturligtvis även på ryska produkter inom landet.

För Europa har det blivit kraftiga kostnadsökningar. Speciellt på olja, drivmedel och gas. Men inflationen slår brett på de mesta produkter. Gemene man märker detta speciellt på matpriserna, som stiger och har stigit kraftigt under en längre tid.

Europa återgår till kol för att få energi. Spanien har sänkt momsen på el från först 20 procent till 15 procent. Nu är ett nytt förslag på väg att gå igenom med en sänkning från 15 procent till 10 procent.

Vi har tidigare beskrivit att olika sanktioner har historiskt haft begränsad effekt på det land man vill påverka. Ofta slår det tillbaka, som i detta fall med full kraft mot Europa, som tidigare varit hårt ansatt via extrema skulduppbyggnader under lång tid.      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,6 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 34,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 6,2 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 23 juni) 

Reaktioner uppåt i en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i det vanligaste mönstret. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 3 veckor, 21 dagar. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 22 juni uppe i 19 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur svängningarna utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) 

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 25

Vecka 25 inleds med måndagen den 20 juni. Veckan och tiden in mot första veckan i juli (4-8 juli) blir ännu en intressant period med förväntade rörelser och svängningar. Närmast har vi perioden 20-22 juni att bevaka. Nedan i listorna har vi hela 9 st reaktionspunkter under dessa dagar. Det leder oss till att hålla extra koll på 21 juni. (IC)

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019, 20 februari 2020, 30 oktober 2020..

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 4 juli 2022 – 4 januari 2022  

9 månader – 6 juli 2022 – 6 oktober 2021 

12 månader – 15 juli 2022 – 15 juli 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 23 juni 2022 – 24 januari 2022

7 månader – 30 juni 2022 – 30 november 2021     

 1 månader – 3 juli 2022 – 3 juni 2022              

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 23 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

4 månader – 23 juni 2022 – 24 februari 2022 (lågp)

8 månader – 27 juni 2022 – 25 oktober 2021 (topp)

20 månader – 30 juni 2022 30 oktober 2020 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 30 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 913 och 1 957 Stöd: 1 869 och 1 826Graf av OMXS30 lever upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 lever upp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,84 H 1 898,75  L 1 864,53) - 0,40 %

OMXS30 fortsätter sina svängningar kring 1 900-nivån utan att klart visa på den kortsiktiga utvecklingen under perioden 16 juni till 6 juli. Under onsdagen var det dags för en kurspress ned till 1 865, som lägst. Lägsta noteringen under onsdagen kom in 45 minuter efter öppningen. Därefter var det dags för en dragning uppåt och stänga strax under vårt motstånd 1 900-1 920. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är beredda på att vända uppåt men de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har mer att ge på nedsidan innan denna indikator hänger på och ger en positiv period.

Index är i en långsiktigt fallande trend och har tidigare indikerat på en nedgång till stödet vid 1 700-1 720. Genombrottet av 1 900-nivån öppnade för detta scenario men marknaden har en tid visat på viljan att stiga tillfälligt innan nedgången fortsätter till det relaterade stödintervallet. Troligen ännu lägre om vi skjuter fram tidsperspektivet. Detta kommer marknaden att visa oss när tiden är mogen.

I och med att Stockholmsbörsen är stängd midsommarafton har vi två börsdagar i New York att reagera på måndagen den 27 juni.

För 6 år sedan genomfördes Brexitomröstningen i UK 2016. Då reagerade marknaderna i Europa med kraftiga fall på midsommarafton och följande måndag, den 27 juni. I Stockholm fick vi en dag på oss att reagera den 27 juni med ett fall enbart denna dag på drygt 10 procent. Index föll då till 1 241, som lägst och inledde därefter ett rally på 12 månader till midsommar 2017.

Hur det blir i år vet vi inte men det kan vara på plats att ha en viss beredskap. Speciellt som NATO-mötet i Madrig pågår under 28-30 juni. Finns stor risk vi kan få en del besked och tolkningar under dessa dagar, som inte tilltalar marknaden.    

 

Sanktionerna mot Ryssland och lett till att Ryssland sökt nya handelspartner plus att man får bra betalt för sin olja med ett oljepriset i intervallet 100-125 dollar. Indien är på väg att öka sin import av rysk olja. När ryssarna dessutom säljer olja, gas och andra produkter i rubel har det stärkt den ryska ekonomin väsentligt, vilket syns tydligt i en allt starkare rubel. Genom att tidigare under våren koppla rubeln till guld har man fått en stabil rubel på hemmaplan. Inflationen slår naturligtvis även på ryska produkter inom landet.

För Europa har det blivit kraftiga kostnadsökningar. Speciellt på olja, drivmedel och gas. Men inflationen slår brett på de mesta produkter. Gemene man märker detta speciellt på matpriserna, som stiger och har stigit kraftigt under en längre tid.

Europa återgår till kol för att få energi. Spanien har sänkt momsen på el från först 20 procent till 15 procent. Nu är ett nytt förslag på väg att gå igenom med en sänkning från 15 procent till 10 procent.

Vi har tidigare beskrivit att olika sanktioner har historiskt haft begränsad effekt på det land man vill påverka. Ofta slår det tillbaka, som i detta fall med full kraft mot Europa, som tidigare varit hårt ansatt via extrema skulduppbyggnader under lång tid.      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,6 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 34,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 6,2 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 23 juni) 

Reaktioner uppåt i en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i det vanligaste mönstret. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 3 veckor, 21 dagar. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 22 juni uppe i 19 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur svängningarna utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) 

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 25

Vecka 25 inleds med måndagen den 20 juni. Veckan och tiden in mot första veckan i juli (4-8 juli) blir ännu en intressant period med förväntade rörelser och svängningar. Närmast har vi perioden 20-22 juni att bevaka. Nedan i listorna har vi hela 9 st reaktionspunkter under dessa dagar. Det leder oss till att hålla extra koll på 21 juni. (IC)

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019, 20 februari 2020, 30 oktober 2020..

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 4 juli 2022 – 4 januari 2022  

9 månader – 6 juli 2022 – 6 oktober 2021 

12 månader – 15 juli 2022 – 15 juli 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 23 juni 2022 – 24 januari 2022

7 månader – 30 juni 2022 – 30 november 2021     

 1 månader – 3 juli 2022 – 3 juni 2022              

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 23 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

4 månader – 23 juni 2022 – 24 februari 2022 (lågp)

8 månader – 27 juni 2022 – 25 oktober 2021 (topp)

20 månader – 30 juni 2022 30 oktober 2020 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 30 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 913 och 1 957 Stöd: 1 869 och 1 826Graf av OMXS30 lever upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 lever upp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,84 H 1 898,75  L 1 864,53) - 0,40 %

OMXS30 fortsätter sina svängningar kring 1 900-nivån utan att klart visa på den kortsiktiga utvecklingen under perioden 16 juni till 6 juli. Under onsdagen var det dags för en kurspress ned till 1 865, som lägst. Lägsta noteringen under onsdagen kom in 45 minuter efter öppningen. Därefter var det dags för en dragning uppåt och stänga strax under vårt motstånd 1 900-1 920. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är beredda på att vända uppåt men de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har mer att ge på nedsidan innan denna indikator hänger på och ger en positiv period.

Index är i en långsiktigt fallande trend och har tidigare indikerat på en nedgång till stödet vid 1 700-1 720. Genombrottet av 1 900-nivån öppnade för detta scenario men marknaden har en tid visat på viljan att stiga tillfälligt innan nedgången fortsätter till det relaterade stödintervallet. Troligen ännu lägre om vi skjuter fram tidsperspektivet. Detta kommer marknaden att visa oss när tiden är mogen.

I och med att Stockholmsbörsen är stängd midsommarafton har vi två börsdagar i New York att reagera på måndagen den 27 juni.

För 6 år sedan genomfördes Brexitomröstningen i UK 2016. Då reagerade marknaderna i Europa med kraftiga fall på midsommarafton och följande måndag, den 27 juni. I Stockholm fick vi en dag på oss att reagera den 27 juni med ett fall enbart denna dag på drygt 10 procent. Index föll då till 1 241, som lägst och inledde därefter ett rally på 12 månader till midsommar 2017.

Hur det blir i år vet vi inte men det kan vara på plats att ha en viss beredskap. Speciellt som NATO-mötet i Madrig pågår under 28-30 juni. Finns stor risk vi kan få en del besked och tolkningar under dessa dagar, som inte tilltalar marknaden.    

 

Sanktionerna mot Ryssland och lett till att Ryssland sökt nya handelspartner plus att man får bra betalt för sin olja med ett oljepriset i intervallet 100-125 dollar. Indien är på väg att öka sin import av rysk olja. När ryssarna dessutom säljer olja, gas och andra produkter i rubel har det stärkt den ryska ekonomin väsentligt, vilket syns tydligt i en allt starkare rubel. Genom att tidigare under våren koppla rubeln till guld har man fått en stabil rubel på hemmaplan. Inflationen slår naturligtvis även på ryska produkter inom landet.

För Europa har det blivit kraftiga kostnadsökningar. Speciellt på olja, drivmedel och gas. Men inflationen slår brett på de mesta produkter. Gemene man märker detta speciellt på matpriserna, som stiger och har stigit kraftigt under en längre tid.

Europa återgår till kol för att få energi. Spanien har sänkt momsen på el från först 20 procent till 15 procent. Nu är ett nytt förslag på väg att gå igenom med en sänkning från 15 procent till 10 procent.

Vi har tidigare beskrivit att olika sanktioner har historiskt haft begränsad effekt på det land man vill påverka. Ofta slår det tillbaka, som i detta fall med full kraft mot Europa, som tidigare varit hårt ansatt via extrema skulduppbyggnader under lång tid.      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,6 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 34,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 6,2 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 23 juni) 

Reaktioner uppåt i en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i det vanligaste mönstret. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 3 veckor, 21 dagar. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 22 juni uppe i 19 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur svängningarna utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) 

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 25

Vecka 25 inleds med måndagen den 20 juni. Veckan och tiden in mot första veckan i juli (4-8 juli) blir ännu en intressant period med förväntade rörelser och svängningar. Närmast har vi perioden 20-22 juni att bevaka. Nedan i listorna har vi hela 9 st reaktionspunkter under dessa dagar. Det leder oss till att hålla extra koll på 21 juni. (IC)

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019, 20 februari 2020, 30 oktober 2020..

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 4 juli 2022 – 4 januari 2022  

9 månader – 6 juli 2022 – 6 oktober 2021 

12 månader – 15 juli 2022 – 15 juli 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 23 juni 2022 – 24 januari 2022

7 månader – 30 juni 2022 – 30 november 2021     

 1 månader – 3 juli 2022 – 3 juni 2022              

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 23 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

4 månader – 23 juni 2022 – 24 februari 2022 (lågp)

8 månader – 27 juni 2022 – 25 oktober 2021 (topp)

20 månader – 30 juni 2022 30 oktober 2020 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 30 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 913 och 1 957 Stöd: 1 869 och 1 826Graf av OMXS30 lever upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 lever upp

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 895,84 H 1 898,75  L 1 864,53) - 0,40 %

OMXS30 fortsätter sina svängningar kring 1 900-nivån utan att klart visa på den kortsiktiga utvecklingen under perioden 16 juni till 6 juli. Under onsdagen var det dags för en kurspress ned till 1 865, som lägst. Lägsta noteringen under onsdagen kom in 45 minuter efter öppningen. Därefter var det dags för en dragning uppåt och stänga strax under vårt motstånd 1 900-1 920. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är beredda på att vända uppåt men de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har mer att ge på nedsidan innan denna indikator hänger på och ger en positiv period.

Index är i en långsiktigt fallande trend och har tidigare indikerat på en nedgång till stödet vid 1 700-1 720. Genombrottet av 1 900-nivån öppnade för detta scenario men marknaden har en tid visat på viljan att stiga tillfälligt innan nedgången fortsätter till det relaterade stödintervallet. Troligen ännu lägre om vi skjuter fram tidsperspektivet. Detta kommer marknaden att visa oss när tiden är mogen.

I och med att Stockholmsbörsen är stängd midsommarafton har vi två börsdagar i New York att reagera på måndagen den 27 juni.

För 6 år sedan genomfördes Brexitomröstningen i UK 2016. Då reagerade marknaderna i Europa med kraftiga fall på midsommarafton och följande måndag, den 27 juni. I Stockholm fick vi en dag på oss att reagera den 27 juni med ett fall enbart denna dag på drygt 10 procent. Index föll då till 1 241, som lägst och inledde därefter ett rally på 12 månader till midsommar 2017.

Hur det blir i år vet vi inte men det kan vara på plats att ha en viss beredskap. Speciellt som NATO-mötet i Madrig pågår under 28-30 juni. Finns stor risk vi kan få en del besked och tolkningar under dessa dagar, som inte tilltalar marknaden.    

 

Sanktionerna mot Ryssland och lett till att Ryssland sökt nya handelspartner plus att man får bra betalt för sin olja med ett oljepriset i intervallet 100-125 dollar. Indien är på väg att öka sin import av rysk olja. När ryssarna dessutom säljer olja, gas och andra produkter i rubel har det stärkt den ryska ekonomin väsentligt, vilket syns tydligt i en allt starkare rubel. Genom att tidigare under våren koppla rubeln till guld har man fått en stabil rubel på hemmaplan. Inflationen slår naturligtvis även på ryska produkter inom landet.

För Europa har det blivit kraftiga kostnadsökningar. Speciellt på olja, drivmedel och gas. Men inflationen slår brett på de mesta produkter. Gemene man märker detta speciellt på matpriserna, som stiger och har stigit kraftigt under en längre tid.

Europa återgår till kol för att få energi. Spanien har sänkt momsen på el från först 20 procent till 15 procent. Nu är ett nytt förslag på väg att gå igenom med en sänkning från 15 procent till 10 procent.

Vi har tidigare beskrivit att olika sanktioner har historiskt haft begränsad effekt på det land man vill påverka. Ofta slår det tillbaka, som i detta fall med full kraft mot Europa, som tidigare varit hårt ansatt via extrema skulduppbyggnader under lång tid.      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,6 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 14,0 och 34,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 6,2 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 23 juni) 

Reaktioner uppåt i en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i det vanligaste mönstret. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 3 veckor, 21 dagar. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 22 juni uppe i 19 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur svängningarna utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) 

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 25

Vecka 25 inleds med måndagen den 20 juni. Veckan och tiden in mot första veckan i juli (4-8 juli) blir ännu en intressant period med förväntade rörelser och svängningar. Närmast har vi perioden 20-22 juni att bevaka. Nedan i listorna har vi hela 9 st reaktionspunkter under dessa dagar. Det leder oss till att hålla extra koll på 21 juni. (IC)

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019, 20 februari 2020, 30 oktober 2020..

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 4 juli 2022 – 4 januari 2022  

9 månader – 6 juli 2022 – 6 oktober 2021 

12 månader – 15 juli 2022 – 15 juli 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

5 månader – 23 juni 2022 – 24 januari 2022

7 månader – 30 juni 2022 – 30 november 2021     

 1 månader – 3 juli 2022 – 3 juni 2022              

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 23 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

4 månader – 23 juni 2022 – 24 februari 2022 (lågp)

8 månader – 27 juni 2022 – 25 oktober 2021 (topp)

20 månader – 30 juni 2022 30 oktober 2020 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 30 juni 2022 – 30 april 2020 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 913 och 1 957 Stöd: 1 869 och 1 826Graf av OMXS30 lever upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Nyhetsbrev

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.