Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 jobbar för uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 903,38 H 1 924,36  L 1 900,12)  + 0,43 %

OMXS30 var ned till 1 881, som lägst under måndagen den 20 juni. Lägsta noteringarna de tre dagarna 16:e, 17:e och 20:e juni hamnade inom intervallet 1 881-1 883. Det ger oss nu ett stöd vid 1 881 och en möjlig dragning uppåt under några dagar. Men vi är försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, dels på grund av att vi har stängt i Stockholm midsommarafton, fredagen den 24 juni. Det är i stort sett bara Sverige och Finland som har stängt denna dag.

Dels får vi vara vaksamma på Natomötet i Madrid den 28-30 juni, där även Sverige och Finland är inbjudna. De tre baltiska staterna förbereder en propå om ökad närvaro av Nato i de tre länderna. Litauen har den senaste tiden hindrat ryska transporter av material och förnödenheter via järnväg genom landet till den ryska enklaven Kaliningrad. Litauen spelar ett farligt spel i detta sammanhang och tycks förlita sig helt på hjälp från övriga Natoländer. En väpnad konflikt mellan Litauen och Ryssland kan få allt att ta en oväntad vändning.   

I och med att vi sedan tidigare är vaksamma på en reaktion på börserna under veckan som inleds med måndagen den 27 juni får vi vara mycket vaksamma på vad som kommer ut från Natomötet i Madrid. Självklart kan det vara andra händelser som ger börserna en kick denna vecka men då mötet ligger mitt i vår tidszon får vi hålla beredskapen hög, när mötet inleds den 28 juni. Mer information finns att ta del av via NATO:s hemsida, nato.int.

På detta följer sedan nästa reaktionspunkt under veckan med början måndagen den 4 juli. Viktigt att poängtera är att OMXS30 så väl som de amerikanska börsindexen är i fallande trender sedan början av året. Det är en grund till att negativa reaktioner på börserna blir större vid signaler, som kan påverka börserna att fortsätta nedåt.

OMXS30 index har brutit stödintervallet 1 900-1 910 via de tidigare noteringarna under detta stöd. Även om index gör allvarliga försök att ta sig tillbaka över stödet har man inte lyckats fullt ut ännu. Högsta notering under tisdagen blev 1 924 men stängningen för dagen kom in på 1 903. Den starka utvecklingen i New York under tisdagen bör kunna ge en positiv utvecklingen i Stockholm under onsdagen men vi får vara vaksamma på New York som kan få ett bakslag under onsdagens börs. Svängningar och kast i kurssättningen ser ut att bli melodin under de kommande veckorna.

Lågpunkt den 20 juni. Ett första försök till uppgång tar inte sällan 2-3 dagar i anspråk innan en reaktion nedåt på 1-2 dagar tar vid. Det är efter dessa svängningar som det är viktigt att index kan hålla sig över 1 881 för att vi ska behålla en positiv möjlighet för index att lyfta in mot början av juli.

Våra två Workshop den 4 juli med råvaror och den 6 juli för index och enskilda aktier ser ut att hamna mitt i hetluften i början av juli. (IC)        

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,1 och 40,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,2 och 34,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,9 och 5,5 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261Graf av OMXS30 jobbar för uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 jobbar för uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 903,38 H 1 924,36  L 1 900,12)  + 0,43 %

OMXS30 var ned till 1 881, som lägst under måndagen den 20 juni. Lägsta noteringarna de tre dagarna 16:e, 17:e och 20:e juni hamnade inom intervallet 1 881-1 883. Det ger oss nu ett stöd vid 1 881 och en möjlig dragning uppåt under några dagar. Men vi är försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, dels på grund av att vi har stängt i Stockholm midsommarafton, fredagen den 24 juni. Det är i stort sett bara Sverige och Finland som har stängt denna dag.

Dels får vi vara vaksamma på Natomötet i Madrid den 28-30 juni, där även Sverige och Finland är inbjudna. De tre baltiska staterna förbereder en propå om ökad närvaro av Nato i de tre länderna. Litauen har den senaste tiden hindrat ryska transporter av material och förnödenheter via järnväg genom landet till den ryska enklaven Kaliningrad. Litauen spelar ett farligt spel i detta sammanhang och tycks förlita sig helt på hjälp från övriga Natoländer. En väpnad konflikt mellan Litauen och Ryssland kan få allt att ta en oväntad vändning.   

I och med att vi sedan tidigare är vaksamma på en reaktion på börserna under veckan som inleds med måndagen den 27 juni får vi vara mycket vaksamma på vad som kommer ut från Natomötet i Madrid. Självklart kan det vara andra händelser som ger börserna en kick denna vecka men då mötet ligger mitt i vår tidszon får vi hålla beredskapen hög, när mötet inleds den 28 juni. Mer information finns att ta del av via NATO:s hemsida, nato.int.

På detta följer sedan nästa reaktionspunkt under veckan med början måndagen den 4 juli. Viktigt att poängtera är att OMXS30 så väl som de amerikanska börsindexen är i fallande trender sedan början av året. Det är en grund till att negativa reaktioner på börserna blir större vid signaler, som kan påverka börserna att fortsätta nedåt.

OMXS30 index har brutit stödintervallet 1 900-1 910 via de tidigare noteringarna under detta stöd. Även om index gör allvarliga försök att ta sig tillbaka över stödet har man inte lyckats fullt ut ännu. Högsta notering under tisdagen blev 1 924 men stängningen för dagen kom in på 1 903. Den starka utvecklingen i New York under tisdagen bör kunna ge en positiv utvecklingen i Stockholm under onsdagen men vi får vara vaksamma på New York som kan få ett bakslag under onsdagens börs. Svängningar och kast i kurssättningen ser ut att bli melodin under de kommande veckorna.

Lågpunkt den 20 juni. Ett första försök till uppgång tar inte sällan 2-3 dagar i anspråk innan en reaktion nedåt på 1-2 dagar tar vid. Det är efter dessa svängningar som det är viktigt att index kan hålla sig över 1 881 för att vi ska behålla en positiv möjlighet för index att lyfta in mot början av juli.

Våra två Workshop den 4 juli med råvaror och den 6 juli för index och enskilda aktier ser ut att hamna mitt i hetluften i början av juli. (IC)        

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,1 och 40,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,2 och 34,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,9 och 5,5 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261Graf av OMXS30 jobbar för uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 jobbar för uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 903,38 H 1 924,36  L 1 900,12)  + 0,43 %

OMXS30 var ned till 1 881, som lägst under måndagen den 20 juni. Lägsta noteringarna de tre dagarna 16:e, 17:e och 20:e juni hamnade inom intervallet 1 881-1 883. Det ger oss nu ett stöd vid 1 881 och en möjlig dragning uppåt under några dagar. Men vi är försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, dels på grund av att vi har stängt i Stockholm midsommarafton, fredagen den 24 juni. Det är i stort sett bara Sverige och Finland som har stängt denna dag.

Dels får vi vara vaksamma på Natomötet i Madrid den 28-30 juni, där även Sverige och Finland är inbjudna. De tre baltiska staterna förbereder en propå om ökad närvaro av Nato i de tre länderna. Litauen har den senaste tiden hindrat ryska transporter av material och förnödenheter via järnväg genom landet till den ryska enklaven Kaliningrad. Litauen spelar ett farligt spel i detta sammanhang och tycks förlita sig helt på hjälp från övriga Natoländer. En väpnad konflikt mellan Litauen och Ryssland kan få allt att ta en oväntad vändning.   

I och med att vi sedan tidigare är vaksamma på en reaktion på börserna under veckan som inleds med måndagen den 27 juni får vi vara mycket vaksamma på vad som kommer ut från Natomötet i Madrid. Självklart kan det vara andra händelser som ger börserna en kick denna vecka men då mötet ligger mitt i vår tidszon får vi hålla beredskapen hög, när mötet inleds den 28 juni. Mer information finns att ta del av via NATO:s hemsida, nato.int.

På detta följer sedan nästa reaktionspunkt under veckan med början måndagen den 4 juli. Viktigt att poängtera är att OMXS30 så väl som de amerikanska börsindexen är i fallande trender sedan början av året. Det är en grund till att negativa reaktioner på börserna blir större vid signaler, som kan påverka börserna att fortsätta nedåt.

OMXS30 index har brutit stödintervallet 1 900-1 910 via de tidigare noteringarna under detta stöd. Även om index gör allvarliga försök att ta sig tillbaka över stödet har man inte lyckats fullt ut ännu. Högsta notering under tisdagen blev 1 924 men stängningen för dagen kom in på 1 903. Den starka utvecklingen i New York under tisdagen bör kunna ge en positiv utvecklingen i Stockholm under onsdagen men vi får vara vaksamma på New York som kan få ett bakslag under onsdagens börs. Svängningar och kast i kurssättningen ser ut att bli melodin under de kommande veckorna.

Lågpunkt den 20 juni. Ett första försök till uppgång tar inte sällan 2-3 dagar i anspråk innan en reaktion nedåt på 1-2 dagar tar vid. Det är efter dessa svängningar som det är viktigt att index kan hålla sig över 1 881 för att vi ska behålla en positiv möjlighet för index att lyfta in mot början av juli.

Våra två Workshop den 4 juli med råvaror och den 6 juli för index och enskilda aktier ser ut att hamna mitt i hetluften i början av juli. (IC)        

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,1 och 40,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,2 och 34,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,9 och 5,5 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261Graf av OMXS30 jobbar för uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 jobbar för uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 903,38 H 1 924,36  L 1 900,12)  + 0,43 %

OMXS30 var ned till 1 881, som lägst under måndagen den 20 juni. Lägsta noteringarna de tre dagarna 16:e, 17:e och 20:e juni hamnade inom intervallet 1 881-1 883. Det ger oss nu ett stöd vid 1 881 och en möjlig dragning uppåt under några dagar. Men vi är försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, dels på grund av att vi har stängt i Stockholm midsommarafton, fredagen den 24 juni. Det är i stort sett bara Sverige och Finland som har stängt denna dag.

Dels får vi vara vaksamma på Natomötet i Madrid den 28-30 juni, där även Sverige och Finland är inbjudna. De tre baltiska staterna förbereder en propå om ökad närvaro av Nato i de tre länderna. Litauen har den senaste tiden hindrat ryska transporter av material och förnödenheter via järnväg genom landet till den ryska enklaven Kaliningrad. Litauen spelar ett farligt spel i detta sammanhang och tycks förlita sig helt på hjälp från övriga Natoländer. En väpnad konflikt mellan Litauen och Ryssland kan få allt att ta en oväntad vändning.   

I och med att vi sedan tidigare är vaksamma på en reaktion på börserna under veckan som inleds med måndagen den 27 juni får vi vara mycket vaksamma på vad som kommer ut från Natomötet i Madrid. Självklart kan det vara andra händelser som ger börserna en kick denna vecka men då mötet ligger mitt i vår tidszon får vi hålla beredskapen hög, när mötet inleds den 28 juni. Mer information finns att ta del av via NATO:s hemsida, nato.int.

På detta följer sedan nästa reaktionspunkt under veckan med början måndagen den 4 juli. Viktigt att poängtera är att OMXS30 så väl som de amerikanska börsindexen är i fallande trender sedan början av året. Det är en grund till att negativa reaktioner på börserna blir större vid signaler, som kan påverka börserna att fortsätta nedåt.

OMXS30 index har brutit stödintervallet 1 900-1 910 via de tidigare noteringarna under detta stöd. Även om index gör allvarliga försök att ta sig tillbaka över stödet har man inte lyckats fullt ut ännu. Högsta notering under tisdagen blev 1 924 men stängningen för dagen kom in på 1 903. Den starka utvecklingen i New York under tisdagen bör kunna ge en positiv utvecklingen i Stockholm under onsdagen men vi får vara vaksamma på New York som kan få ett bakslag under onsdagens börs. Svängningar och kast i kurssättningen ser ut att bli melodin under de kommande veckorna.

Lågpunkt den 20 juni. Ett första försök till uppgång tar inte sällan 2-3 dagar i anspråk innan en reaktion nedåt på 1-2 dagar tar vid. Det är efter dessa svängningar som det är viktigt att index kan hålla sig över 1 881 för att vi ska behålla en positiv möjlighet för index att lyfta in mot början av juli.

Våra två Workshop den 4 juli med råvaror och den 6 juli för index och enskilda aktier ser ut att hamna mitt i hetluften i början av juli. (IC)        

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,1 och 40,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,2 och 34,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,9 och 5,5 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261Graf av OMXS30 jobbar för uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 jobbar för uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 903,38 H 1 924,36  L 1 900,12)  + 0,43 %

OMXS30 var ned till 1 881, som lägst under måndagen den 20 juni. Lägsta noteringarna de tre dagarna 16:e, 17:e och 20:e juni hamnade inom intervallet 1 881-1 883. Det ger oss nu ett stöd vid 1 881 och en möjlig dragning uppåt under några dagar. Men vi är försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, dels på grund av att vi har stängt i Stockholm midsommarafton, fredagen den 24 juni. Det är i stort sett bara Sverige och Finland som har stängt denna dag.

Dels får vi vara vaksamma på Natomötet i Madrid den 28-30 juni, där även Sverige och Finland är inbjudna. De tre baltiska staterna förbereder en propå om ökad närvaro av Nato i de tre länderna. Litauen har den senaste tiden hindrat ryska transporter av material och förnödenheter via järnväg genom landet till den ryska enklaven Kaliningrad. Litauen spelar ett farligt spel i detta sammanhang och tycks förlita sig helt på hjälp från övriga Natoländer. En väpnad konflikt mellan Litauen och Ryssland kan få allt att ta en oväntad vändning.   

I och med att vi sedan tidigare är vaksamma på en reaktion på börserna under veckan som inleds med måndagen den 27 juni får vi vara mycket vaksamma på vad som kommer ut från Natomötet i Madrid. Självklart kan det vara andra händelser som ger börserna en kick denna vecka men då mötet ligger mitt i vår tidszon får vi hålla beredskapen hög, när mötet inleds den 28 juni. Mer information finns att ta del av via NATO:s hemsida, nato.int.

På detta följer sedan nästa reaktionspunkt under veckan med början måndagen den 4 juli. Viktigt att poängtera är att OMXS30 så väl som de amerikanska börsindexen är i fallande trender sedan början av året. Det är en grund till att negativa reaktioner på börserna blir större vid signaler, som kan påverka börserna att fortsätta nedåt.

OMXS30 index har brutit stödintervallet 1 900-1 910 via de tidigare noteringarna under detta stöd. Även om index gör allvarliga försök att ta sig tillbaka över stödet har man inte lyckats fullt ut ännu. Högsta notering under tisdagen blev 1 924 men stängningen för dagen kom in på 1 903. Den starka utvecklingen i New York under tisdagen bör kunna ge en positiv utvecklingen i Stockholm under onsdagen men vi får vara vaksamma på New York som kan få ett bakslag under onsdagens börs. Svängningar och kast i kurssättningen ser ut att bli melodin under de kommande veckorna.

Lågpunkt den 20 juni. Ett första försök till uppgång tar inte sällan 2-3 dagar i anspråk innan en reaktion nedåt på 1-2 dagar tar vid. Det är efter dessa svängningar som det är viktigt att index kan hålla sig över 1 881 för att vi ska behålla en positiv möjlighet för index att lyfta in mot början av juli.

Våra två Workshop den 4 juli med råvaror och den 6 juli för index och enskilda aktier ser ut att hamna mitt i hetluften i början av juli. (IC)        

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,1 och 40,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,2 och 34,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,9 och 5,5 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261Graf av OMXS30 jobbar för uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 jobbar för uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 903,38 H 1 924,36  L 1 900,12)  + 0,43 %

OMXS30 var ned till 1 881, som lägst under måndagen den 20 juni. Lägsta noteringarna de tre dagarna 16:e, 17:e och 20:e juni hamnade inom intervallet 1 881-1 883. Det ger oss nu ett stöd vid 1 881 och en möjlig dragning uppåt under några dagar. Men vi är försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, dels på grund av att vi har stängt i Stockholm midsommarafton, fredagen den 24 juni. Det är i stort sett bara Sverige och Finland som har stängt denna dag.

Dels får vi vara vaksamma på Natomötet i Madrid den 28-30 juni, där även Sverige och Finland är inbjudna. De tre baltiska staterna förbereder en propå om ökad närvaro av Nato i de tre länderna. Litauen har den senaste tiden hindrat ryska transporter av material och förnödenheter via järnväg genom landet till den ryska enklaven Kaliningrad. Litauen spelar ett farligt spel i detta sammanhang och tycks förlita sig helt på hjälp från övriga Natoländer. En väpnad konflikt mellan Litauen och Ryssland kan få allt att ta en oväntad vändning.   

I och med att vi sedan tidigare är vaksamma på en reaktion på börserna under veckan som inleds med måndagen den 27 juni får vi vara mycket vaksamma på vad som kommer ut från Natomötet i Madrid. Självklart kan det vara andra händelser som ger börserna en kick denna vecka men då mötet ligger mitt i vår tidszon får vi hålla beredskapen hög, när mötet inleds den 28 juni. Mer information finns att ta del av via NATO:s hemsida, nato.int.

På detta följer sedan nästa reaktionspunkt under veckan med början måndagen den 4 juli. Viktigt att poängtera är att OMXS30 så väl som de amerikanska börsindexen är i fallande trender sedan början av året. Det är en grund till att negativa reaktioner på börserna blir större vid signaler, som kan påverka börserna att fortsätta nedåt.

OMXS30 index har brutit stödintervallet 1 900-1 910 via de tidigare noteringarna under detta stöd. Även om index gör allvarliga försök att ta sig tillbaka över stödet har man inte lyckats fullt ut ännu. Högsta notering under tisdagen blev 1 924 men stängningen för dagen kom in på 1 903. Den starka utvecklingen i New York under tisdagen bör kunna ge en positiv utvecklingen i Stockholm under onsdagen men vi får vara vaksamma på New York som kan få ett bakslag under onsdagens börs. Svängningar och kast i kurssättningen ser ut att bli melodin under de kommande veckorna.

Lågpunkt den 20 juni. Ett första försök till uppgång tar inte sällan 2-3 dagar i anspråk innan en reaktion nedåt på 1-2 dagar tar vid. Det är efter dessa svängningar som det är viktigt att index kan hålla sig över 1 881 för att vi ska behålla en positiv möjlighet för index att lyfta in mot början av juli.

Våra två Workshop den 4 juli med råvaror och den 6 juli för index och enskilda aktier ser ut att hamna mitt i hetluften i början av juli. (IC)        

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 19,1 och 40,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,2 och 34,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,9 och 5,5 stigande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 20 juni på 1 881

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261Graf av OMXS30 jobbar för uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Nyhetsbrev

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.