Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på ny lägsta notering

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,27 H 1 911,84  L 1 882,92) - 0,32 %

OMXS30 inledde en ny fas nedåt den 3 juni från 2 092. Detta har lett till 1 883 som lägst den 16:e och även den 17 juni. 209 punkter ger ett fall på 10,0 procent på denna korta tid av 14 dagar. En motreaktion uppåt ligger och väntar, där vi kan se att några aktier troligen bottnade redan under förra veckan. Andra aktier inkluderat index kan sätta sina lågpunkter under den nu påbörjade veckan. Då speciellt de aktier som satta viktiga toppar den 22 november 2021. För den gruppen handlar det om 7 månader fram till nu den 21-23 juni. Till den 22 juni är de 212 dagar från novembertopparna. Det händer i denna rytm att det blir 215 dagar av rörelse, vilket blir den 25 juni (lördag). Det gör att de aktier som väljer att dröja till dess kan sätta sina lågpunkter först den 27 juni.  

Vi följer utvecklingen dagligen och får tolka marknaden efter varje ny dag och se vilken information vi får in. Fastighetsaktierna generellt skapade viktiga toppar den 22 november 2021 och i den gruppen hittar vi sannolikt en del som kan bottna nu innan midsommar och en del som väljer att hålla ut på nedsidan ända till efter midsommarhelgen.

 

Federal Reserve (FED) och WEF

Fed-chefen Jerome Powell var tydligt frustrerad i samband med presskonferensen efter senaste räntehöjningen. Powell var tydlig med att Fed själv inte kan stoppa inflationsvågen. Man har inte inflytande över eller möjlighet att förändra den förda politiken från sittande regering när det gäller bland annat den förda energipolitiken. Ej heller påverka de införda sanktionerna mot olika länder, där Ryssland är senast i raden av länder. Sanktionerna påverkar mest västs ekonomi numera med negativa förtecken. Lägger man sedan till regeringens kraftigt stigande kostnader är Fed mer eller mindre tandlöst. Fed hade inget att säga till om när det handlade om ”lockdown” under coronaeran. Ändå är de satta att hindra eller sänka inflationen och utsätts för kritik för att inflationen mer eller mindre skenat sedan ett par år tillbaka. Otacksam uppgift med andra ord.  

Den inflation vi ser tydligast påverkad av räntehöjningarna är den som tidigare börsuppgång genererat med allt högre aktiekurser. Nu är det fallande trend på aktiemarknaden som gäller en tid medan annan inflation i samhället skenar och ska hejdas med snabbt stigande räntor.  Fastigheter och dess priser är en annan inflation som påverkas starkt av räntehöjningarna. Faktorer som vi alla varit en del av och som vi njutit av under en längre tid.

Effekterna blir över tid en stagnerande ekonomi med inflation. Detta fenomen går inte att kurera med klassisk keynesiansk ekonomisk teori. Den fungerade på 30-talet när teorierna användes men dessa teorier är överspelade och måste ersättas med nya nu när det handlar om ”stagflation”. Där har World Economic Forum (WEF) redan inplanterat sina teorier i en stor del av västvärldens politiker. Teorier som med stor sannolikhet också kommer att visa sig vara en nödlösning som inte kan fungera över tiden. Men teorier som vi redan nu och framöver kommer att påverkas av vara sig vi vill eller inte. (IC)      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 17,9 och 40,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 35,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,4 och 9,7 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 16 juni på 1 883

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 juni) 

Reaktioner mot en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i de vanligaste rörelserna. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 21 dagar = 3 veckor. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 17 juni uppe i 14 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur det hela utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) Graf av OMXS30 på ny lägsta notering

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på ny lägsta notering

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,27 H 1 911,84  L 1 882,92) - 0,32 %

OMXS30 inledde en ny fas nedåt den 3 juni från 2 092. Detta har lett till 1 883 som lägst den 16:e och även den 17 juni. 209 punkter ger ett fall på 10,0 procent på denna korta tid av 14 dagar. En motreaktion uppåt ligger och väntar, där vi kan se att några aktier troligen bottnade redan under förra veckan. Andra aktier inkluderat index kan sätta sina lågpunkter under den nu påbörjade veckan. Då speciellt de aktier som satta viktiga toppar den 22 november 2021. För den gruppen handlar det om 7 månader fram till nu den 21-23 juni. Till den 22 juni är de 212 dagar från novembertopparna. Det händer i denna rytm att det blir 215 dagar av rörelse, vilket blir den 25 juni (lördag). Det gör att de aktier som väljer att dröja till dess kan sätta sina lågpunkter först den 27 juni.  

Vi följer utvecklingen dagligen och får tolka marknaden efter varje ny dag och se vilken information vi får in. Fastighetsaktierna generellt skapade viktiga toppar den 22 november 2021 och i den gruppen hittar vi sannolikt en del som kan bottna nu innan midsommar och en del som väljer att hålla ut på nedsidan ända till efter midsommarhelgen.

 

Federal Reserve (FED) och WEF

Fed-chefen Jerome Powell var tydligt frustrerad i samband med presskonferensen efter senaste räntehöjningen. Powell var tydlig med att Fed själv inte kan stoppa inflationsvågen. Man har inte inflytande över eller möjlighet att förändra den förda politiken från sittande regering när det gäller bland annat den förda energipolitiken. Ej heller påverka de införda sanktionerna mot olika länder, där Ryssland är senast i raden av länder. Sanktionerna påverkar mest västs ekonomi numera med negativa förtecken. Lägger man sedan till regeringens kraftigt stigande kostnader är Fed mer eller mindre tandlöst. Fed hade inget att säga till om när det handlade om ”lockdown” under coronaeran. Ändå är de satta att hindra eller sänka inflationen och utsätts för kritik för att inflationen mer eller mindre skenat sedan ett par år tillbaka. Otacksam uppgift med andra ord.  

Den inflation vi ser tydligast påverkad av räntehöjningarna är den som tidigare börsuppgång genererat med allt högre aktiekurser. Nu är det fallande trend på aktiemarknaden som gäller en tid medan annan inflation i samhället skenar och ska hejdas med snabbt stigande räntor.  Fastigheter och dess priser är en annan inflation som påverkas starkt av räntehöjningarna. Faktorer som vi alla varit en del av och som vi njutit av under en längre tid.

Effekterna blir över tid en stagnerande ekonomi med inflation. Detta fenomen går inte att kurera med klassisk keynesiansk ekonomisk teori. Den fungerade på 30-talet när teorierna användes men dessa teorier är överspelade och måste ersättas med nya nu när det handlar om ”stagflation”. Där har World Economic Forum (WEF) redan inplanterat sina teorier i en stor del av västvärldens politiker. Teorier som med stor sannolikhet också kommer att visa sig vara en nödlösning som inte kan fungera över tiden. Men teorier som vi redan nu och framöver kommer att påverkas av vara sig vi vill eller inte. (IC)      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 17,9 och 40,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 35,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,4 och 9,7 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 16 juni på 1 883

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 juni) 

Reaktioner mot en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i de vanligaste rörelserna. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 21 dagar = 3 veckor. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 17 juni uppe i 14 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur det hela utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) Graf av OMXS30 på ny lägsta notering

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på ny lägsta notering

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,27 H 1 911,84  L 1 882,92) - 0,32 %

OMXS30 inledde en ny fas nedåt den 3 juni från 2 092. Detta har lett till 1 883 som lägst den 16:e och även den 17 juni. 209 punkter ger ett fall på 10,0 procent på denna korta tid av 14 dagar. En motreaktion uppåt ligger och väntar, där vi kan se att några aktier troligen bottnade redan under förra veckan. Andra aktier inkluderat index kan sätta sina lågpunkter under den nu påbörjade veckan. Då speciellt de aktier som satta viktiga toppar den 22 november 2021. För den gruppen handlar det om 7 månader fram till nu den 21-23 juni. Till den 22 juni är de 212 dagar från novembertopparna. Det händer i denna rytm att det blir 215 dagar av rörelse, vilket blir den 25 juni (lördag). Det gör att de aktier som väljer att dröja till dess kan sätta sina lågpunkter först den 27 juni.  

Vi följer utvecklingen dagligen och får tolka marknaden efter varje ny dag och se vilken information vi får in. Fastighetsaktierna generellt skapade viktiga toppar den 22 november 2021 och i den gruppen hittar vi sannolikt en del som kan bottna nu innan midsommar och en del som väljer att hålla ut på nedsidan ända till efter midsommarhelgen.

 

Federal Reserve (FED) och WEF

Fed-chefen Jerome Powell var tydligt frustrerad i samband med presskonferensen efter senaste räntehöjningen. Powell var tydlig med att Fed själv inte kan stoppa inflationsvågen. Man har inte inflytande över eller möjlighet att förändra den förda politiken från sittande regering när det gäller bland annat den förda energipolitiken. Ej heller påverka de införda sanktionerna mot olika länder, där Ryssland är senast i raden av länder. Sanktionerna påverkar mest västs ekonomi numera med negativa förtecken. Lägger man sedan till regeringens kraftigt stigande kostnader är Fed mer eller mindre tandlöst. Fed hade inget att säga till om när det handlade om ”lockdown” under coronaeran. Ändå är de satta att hindra eller sänka inflationen och utsätts för kritik för att inflationen mer eller mindre skenat sedan ett par år tillbaka. Otacksam uppgift med andra ord.  

Den inflation vi ser tydligast påverkad av räntehöjningarna är den som tidigare börsuppgång genererat med allt högre aktiekurser. Nu är det fallande trend på aktiemarknaden som gäller en tid medan annan inflation i samhället skenar och ska hejdas med snabbt stigande räntor.  Fastigheter och dess priser är en annan inflation som påverkas starkt av räntehöjningarna. Faktorer som vi alla varit en del av och som vi njutit av under en längre tid.

Effekterna blir över tid en stagnerande ekonomi med inflation. Detta fenomen går inte att kurera med klassisk keynesiansk ekonomisk teori. Den fungerade på 30-talet när teorierna användes men dessa teorier är överspelade och måste ersättas med nya nu när det handlar om ”stagflation”. Där har World Economic Forum (WEF) redan inplanterat sina teorier i en stor del av västvärldens politiker. Teorier som med stor sannolikhet också kommer att visa sig vara en nödlösning som inte kan fungera över tiden. Men teorier som vi redan nu och framöver kommer att påverkas av vara sig vi vill eller inte. (IC)      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 17,9 och 40,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 35,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,4 och 9,7 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 16 juni på 1 883

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 juni) 

Reaktioner mot en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i de vanligaste rörelserna. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 21 dagar = 3 veckor. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 17 juni uppe i 14 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur det hela utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) Graf av OMXS30 på ny lägsta notering

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på ny lägsta notering

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,27 H 1 911,84  L 1 882,92) - 0,32 %

OMXS30 inledde en ny fas nedåt den 3 juni från 2 092. Detta har lett till 1 883 som lägst den 16:e och även den 17 juni. 209 punkter ger ett fall på 10,0 procent på denna korta tid av 14 dagar. En motreaktion uppåt ligger och väntar, där vi kan se att några aktier troligen bottnade redan under förra veckan. Andra aktier inkluderat index kan sätta sina lågpunkter under den nu påbörjade veckan. Då speciellt de aktier som satta viktiga toppar den 22 november 2021. För den gruppen handlar det om 7 månader fram till nu den 21-23 juni. Till den 22 juni är de 212 dagar från novembertopparna. Det händer i denna rytm att det blir 215 dagar av rörelse, vilket blir den 25 juni (lördag). Det gör att de aktier som väljer att dröja till dess kan sätta sina lågpunkter först den 27 juni.  

Vi följer utvecklingen dagligen och får tolka marknaden efter varje ny dag och se vilken information vi får in. Fastighetsaktierna generellt skapade viktiga toppar den 22 november 2021 och i den gruppen hittar vi sannolikt en del som kan bottna nu innan midsommar och en del som väljer att hålla ut på nedsidan ända till efter midsommarhelgen.

 

Federal Reserve (FED) och WEF

Fed-chefen Jerome Powell var tydligt frustrerad i samband med presskonferensen efter senaste räntehöjningen. Powell var tydlig med att Fed själv inte kan stoppa inflationsvågen. Man har inte inflytande över eller möjlighet att förändra den förda politiken från sittande regering när det gäller bland annat den förda energipolitiken. Ej heller påverka de införda sanktionerna mot olika länder, där Ryssland är senast i raden av länder. Sanktionerna påverkar mest västs ekonomi numera med negativa förtecken. Lägger man sedan till regeringens kraftigt stigande kostnader är Fed mer eller mindre tandlöst. Fed hade inget att säga till om när det handlade om ”lockdown” under coronaeran. Ändå är de satta att hindra eller sänka inflationen och utsätts för kritik för att inflationen mer eller mindre skenat sedan ett par år tillbaka. Otacksam uppgift med andra ord.  

Den inflation vi ser tydligast påverkad av räntehöjningarna är den som tidigare börsuppgång genererat med allt högre aktiekurser. Nu är det fallande trend på aktiemarknaden som gäller en tid medan annan inflation i samhället skenar och ska hejdas med snabbt stigande räntor.  Fastigheter och dess priser är en annan inflation som påverkas starkt av räntehöjningarna. Faktorer som vi alla varit en del av och som vi njutit av under en längre tid.

Effekterna blir över tid en stagnerande ekonomi med inflation. Detta fenomen går inte att kurera med klassisk keynesiansk ekonomisk teori. Den fungerade på 30-talet när teorierna användes men dessa teorier är överspelade och måste ersättas med nya nu när det handlar om ”stagflation”. Där har World Economic Forum (WEF) redan inplanterat sina teorier i en stor del av västvärldens politiker. Teorier som med stor sannolikhet också kommer att visa sig vara en nödlösning som inte kan fungera över tiden. Men teorier som vi redan nu och framöver kommer att påverkas av vara sig vi vill eller inte. (IC)      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 17,9 och 40,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 35,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,4 och 9,7 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 16 juni på 1 883

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 juni) 

Reaktioner mot en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i de vanligaste rörelserna. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 21 dagar = 3 veckor. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 17 juni uppe i 14 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur det hela utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) Graf av OMXS30 på ny lägsta notering

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på ny lägsta notering

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,27 H 1 911,84  L 1 882,92) - 0,32 %

OMXS30 inledde en ny fas nedåt den 3 juni från 2 092. Detta har lett till 1 883 som lägst den 16:e och även den 17 juni. 209 punkter ger ett fall på 10,0 procent på denna korta tid av 14 dagar. En motreaktion uppåt ligger och väntar, där vi kan se att några aktier troligen bottnade redan under förra veckan. Andra aktier inkluderat index kan sätta sina lågpunkter under den nu påbörjade veckan. Då speciellt de aktier som satta viktiga toppar den 22 november 2021. För den gruppen handlar det om 7 månader fram till nu den 21-23 juni. Till den 22 juni är de 212 dagar från novembertopparna. Det händer i denna rytm att det blir 215 dagar av rörelse, vilket blir den 25 juni (lördag). Det gör att de aktier som väljer att dröja till dess kan sätta sina lågpunkter först den 27 juni.  

Vi följer utvecklingen dagligen och får tolka marknaden efter varje ny dag och se vilken information vi får in. Fastighetsaktierna generellt skapade viktiga toppar den 22 november 2021 och i den gruppen hittar vi sannolikt en del som kan bottna nu innan midsommar och en del som väljer att hålla ut på nedsidan ända till efter midsommarhelgen.

 

Federal Reserve (FED) och WEF

Fed-chefen Jerome Powell var tydligt frustrerad i samband med presskonferensen efter senaste räntehöjningen. Powell var tydlig med att Fed själv inte kan stoppa inflationsvågen. Man har inte inflytande över eller möjlighet att förändra den förda politiken från sittande regering när det gäller bland annat den förda energipolitiken. Ej heller påverka de införda sanktionerna mot olika länder, där Ryssland är senast i raden av länder. Sanktionerna påverkar mest västs ekonomi numera med negativa förtecken. Lägger man sedan till regeringens kraftigt stigande kostnader är Fed mer eller mindre tandlöst. Fed hade inget att säga till om när det handlade om ”lockdown” under coronaeran. Ändå är de satta att hindra eller sänka inflationen och utsätts för kritik för att inflationen mer eller mindre skenat sedan ett par år tillbaka. Otacksam uppgift med andra ord.  

Den inflation vi ser tydligast påverkad av räntehöjningarna är den som tidigare börsuppgång genererat med allt högre aktiekurser. Nu är det fallande trend på aktiemarknaden som gäller en tid medan annan inflation i samhället skenar och ska hejdas med snabbt stigande räntor.  Fastigheter och dess priser är en annan inflation som påverkas starkt av räntehöjningarna. Faktorer som vi alla varit en del av och som vi njutit av under en längre tid.

Effekterna blir över tid en stagnerande ekonomi med inflation. Detta fenomen går inte att kurera med klassisk keynesiansk ekonomisk teori. Den fungerade på 30-talet när teorierna användes men dessa teorier är överspelade och måste ersättas med nya nu när det handlar om ”stagflation”. Där har World Economic Forum (WEF) redan inplanterat sina teorier i en stor del av västvärldens politiker. Teorier som med stor sannolikhet också kommer att visa sig vara en nödlösning som inte kan fungera över tiden. Men teorier som vi redan nu och framöver kommer att påverkas av vara sig vi vill eller inte. (IC)      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 17,9 och 40,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 35,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,4 och 9,7 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 16 juni på 1 883

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 juni) 

Reaktioner mot en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i de vanligaste rörelserna. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 21 dagar = 3 veckor. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 17 juni uppe i 14 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur det hela utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) Graf av OMXS30 på ny lägsta notering

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på ny lägsta notering

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,27 H 1 911,84  L 1 882,92) - 0,32 %

OMXS30 inledde en ny fas nedåt den 3 juni från 2 092. Detta har lett till 1 883 som lägst den 16:e och även den 17 juni. 209 punkter ger ett fall på 10,0 procent på denna korta tid av 14 dagar. En motreaktion uppåt ligger och väntar, där vi kan se att några aktier troligen bottnade redan under förra veckan. Andra aktier inkluderat index kan sätta sina lågpunkter under den nu påbörjade veckan. Då speciellt de aktier som satta viktiga toppar den 22 november 2021. För den gruppen handlar det om 7 månader fram till nu den 21-23 juni. Till den 22 juni är de 212 dagar från novembertopparna. Det händer i denna rytm att det blir 215 dagar av rörelse, vilket blir den 25 juni (lördag). Det gör att de aktier som väljer att dröja till dess kan sätta sina lågpunkter först den 27 juni.  

Vi följer utvecklingen dagligen och får tolka marknaden efter varje ny dag och se vilken information vi får in. Fastighetsaktierna generellt skapade viktiga toppar den 22 november 2021 och i den gruppen hittar vi sannolikt en del som kan bottna nu innan midsommar och en del som väljer att hålla ut på nedsidan ända till efter midsommarhelgen.

 

Federal Reserve (FED) och WEF

Fed-chefen Jerome Powell var tydligt frustrerad i samband med presskonferensen efter senaste räntehöjningen. Powell var tydlig med att Fed själv inte kan stoppa inflationsvågen. Man har inte inflytande över eller möjlighet att förändra den förda politiken från sittande regering när det gäller bland annat den förda energipolitiken. Ej heller påverka de införda sanktionerna mot olika länder, där Ryssland är senast i raden av länder. Sanktionerna påverkar mest västs ekonomi numera med negativa förtecken. Lägger man sedan till regeringens kraftigt stigande kostnader är Fed mer eller mindre tandlöst. Fed hade inget att säga till om när det handlade om ”lockdown” under coronaeran. Ändå är de satta att hindra eller sänka inflationen och utsätts för kritik för att inflationen mer eller mindre skenat sedan ett par år tillbaka. Otacksam uppgift med andra ord.  

Den inflation vi ser tydligast påverkad av räntehöjningarna är den som tidigare börsuppgång genererat med allt högre aktiekurser. Nu är det fallande trend på aktiemarknaden som gäller en tid medan annan inflation i samhället skenar och ska hejdas med snabbt stigande räntor.  Fastigheter och dess priser är en annan inflation som påverkas starkt av räntehöjningarna. Faktorer som vi alla varit en del av och som vi njutit av under en längre tid.

Effekterna blir över tid en stagnerande ekonomi med inflation. Detta fenomen går inte att kurera med klassisk keynesiansk ekonomisk teori. Den fungerade på 30-talet när teorierna användes men dessa teorier är överspelade och måste ersättas med nya nu när det handlar om ”stagflation”. Där har World Economic Forum (WEF) redan inplanterat sina teorier i en stor del av västvärldens politiker. Teorier som med stor sannolikhet också kommer att visa sig vara en nödlösning som inte kan fungera över tiden. Men teorier som vi redan nu och framöver kommer att påverkas av vara sig vi vill eller inte. (IC)      

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 17,9 och 40,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,2 och 35,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 5,4 och 9,7 fallande      

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

Lägsta noteringar under åren

2022: den 16 juni på 1 883

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 juni) 

Reaktioner mot en fallande trend blir oftast 1-3 veckor i de vanligaste rörelserna. Senast hade vi en uppgång från den 9 maj till 30 maj, vilket gav 21 dagar = 3 veckor. En del aktier, inkluderat index dröjde till den 3 juni innan en topp noterades efter 25 dagar i stället. Nedgången är nu per den 17 juni uppe i 14 dagar sedan den 3 juni, vilket ger oss anledning att förvänta en första motreaktion uppåt innan midsommar. Sedan får vi bevaka hur det hela utvecklas in mot veckan som inleds med måndagen den 4 juli.  (IC) Graf av OMXS30 på ny lägsta notering

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.