Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Fastigheter söker grunden

Övriga Index


Ikon analys

SX35 Real Estate index 2 938,09

Fastighetsindex bränner på nedåt med full kraft. Den aktuella fasen inleddes den 30 maj från 4 004. Nu på drygt 2 veckor har index fallit med hela 27,5 procent. Även om vi inriktar oss på en kommande lågpunkt under nästa vecka finns det all anledning att sikta ännu lägre när en förväntad motreaktion uppåt har gjort sitt.

Vårt stöd vid 3 000 är redan brutet och det ger oss nästa stöd vid 2 740-2780. Nedgången ser den senaste tiden ut att vara ren panikförsäljning, vilket oftast leder till överreaktioner på nedsidan.

Långsiktigt är rekylfasen inte klar, då fastighetsbranschen avslutade sin långsiktiga 13-åriga uppgång i höstas. Närmare bestämt den 22 november 2021 var allt på plats. Det krävdes sedan en lägre topp för att bekräfta att marknaden påbörjat en neddragning av innehaven. Denna signal var på plats den 3 januari i år på värdet 5 498.  

Nu pekar det hela mot en viktig möjlig slutpunkt under första kvartalet 2023, där en mer bestående uppgång ser ut att kunna inledas. Under tiden får vi jobba med tillfälliga uppgångar av varierande kraft under perioder på några veckor upp till någon/några månader.

En sådan period är vi på väg mot, där den kan komma in i samband med midsommarhelgen alternativt början av juli. (IC)  

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter lägre toppen 5 498 den 3 januari 2022.

Kortsiktig trend: Fallande efter 4 004 den 30 maj 2022.

Toppvärde 2022: 5 498 noterat 3 januari.

Toppvärde 2021 och GÄLLANDE REKORD: 5 866 noterat 22 november.

Toppvärde 2020: 4 569 noterat 17 februari.

Lågpunkt 2022: 3 057 noterat 14 juni

Lågpunkt 2020: 2 417 noterat 18 marsGraf av Fastigheter söker grunden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Fastigheter söker grunden

Övriga Index


Ikon analys

SX35 Real Estate index 2 938,09

Fastighetsindex bränner på nedåt med full kraft. Den aktuella fasen inleddes den 30 maj från 4 004. Nu på drygt 2 veckor har index fallit med hela 27,5 procent. Även om vi inriktar oss på en kommande lågpunkt under nästa vecka finns det all anledning att sikta ännu lägre när en förväntad motreaktion uppåt har gjort sitt.

Vårt stöd vid 3 000 är redan brutet och det ger oss nästa stöd vid 2 740-2780. Nedgången ser den senaste tiden ut att vara ren panikförsäljning, vilket oftast leder till överreaktioner på nedsidan.

Långsiktigt är rekylfasen inte klar, då fastighetsbranschen avslutade sin långsiktiga 13-åriga uppgång i höstas. Närmare bestämt den 22 november 2021 var allt på plats. Det krävdes sedan en lägre topp för att bekräfta att marknaden påbörjat en neddragning av innehaven. Denna signal var på plats den 3 januari i år på värdet 5 498.  

Nu pekar det hela mot en viktig möjlig slutpunkt under första kvartalet 2023, där en mer bestående uppgång ser ut att kunna inledas. Under tiden får vi jobba med tillfälliga uppgångar av varierande kraft under perioder på några veckor upp till någon/några månader.

En sådan period är vi på väg mot, där den kan komma in i samband med midsommarhelgen alternativt början av juli. (IC)  

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter lägre toppen 5 498 den 3 januari 2022.

Kortsiktig trend: Fallande efter 4 004 den 30 maj 2022.

Toppvärde 2022: 5 498 noterat 3 januari.

Toppvärde 2021 och GÄLLANDE REKORD: 5 866 noterat 22 november.

Toppvärde 2020: 4 569 noterat 17 februari.

Lågpunkt 2022: 3 057 noterat 14 juni

Lågpunkt 2020: 2 417 noterat 18 marsGraf av Fastigheter söker grunden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Fastigheter söker grunden

Övriga Index


Ikon analys

SX35 Real Estate index 2 938,09

Fastighetsindex bränner på nedåt med full kraft. Den aktuella fasen inleddes den 30 maj från 4 004. Nu på drygt 2 veckor har index fallit med hela 27,5 procent. Även om vi inriktar oss på en kommande lågpunkt under nästa vecka finns det all anledning att sikta ännu lägre när en förväntad motreaktion uppåt har gjort sitt.

Vårt stöd vid 3 000 är redan brutet och det ger oss nästa stöd vid 2 740-2780. Nedgången ser den senaste tiden ut att vara ren panikförsäljning, vilket oftast leder till överreaktioner på nedsidan.

Långsiktigt är rekylfasen inte klar, då fastighetsbranschen avslutade sin långsiktiga 13-åriga uppgång i höstas. Närmare bestämt den 22 november 2021 var allt på plats. Det krävdes sedan en lägre topp för att bekräfta att marknaden påbörjat en neddragning av innehaven. Denna signal var på plats den 3 januari i år på värdet 5 498.  

Nu pekar det hela mot en viktig möjlig slutpunkt under första kvartalet 2023, där en mer bestående uppgång ser ut att kunna inledas. Under tiden får vi jobba med tillfälliga uppgångar av varierande kraft under perioder på några veckor upp till någon/några månader.

En sådan period är vi på väg mot, där den kan komma in i samband med midsommarhelgen alternativt början av juli. (IC)  

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter lägre toppen 5 498 den 3 januari 2022.

Kortsiktig trend: Fallande efter 4 004 den 30 maj 2022.

Toppvärde 2022: 5 498 noterat 3 januari.

Toppvärde 2021 och GÄLLANDE REKORD: 5 866 noterat 22 november.

Toppvärde 2020: 4 569 noterat 17 februari.

Lågpunkt 2022: 3 057 noterat 14 juni

Lågpunkt 2020: 2 417 noterat 18 marsGraf av Fastigheter söker grunden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Fastigheter söker grunden

Övriga Index


Ikon analys

SX35 Real Estate index 2 938,09

Fastighetsindex bränner på nedåt med full kraft. Den aktuella fasen inleddes den 30 maj från 4 004. Nu på drygt 2 veckor har index fallit med hela 27,5 procent. Även om vi inriktar oss på en kommande lågpunkt under nästa vecka finns det all anledning att sikta ännu lägre när en förväntad motreaktion uppåt har gjort sitt.

Vårt stöd vid 3 000 är redan brutet och det ger oss nästa stöd vid 2 740-2780. Nedgången ser den senaste tiden ut att vara ren panikförsäljning, vilket oftast leder till överreaktioner på nedsidan.

Långsiktigt är rekylfasen inte klar, då fastighetsbranschen avslutade sin långsiktiga 13-åriga uppgång i höstas. Närmare bestämt den 22 november 2021 var allt på plats. Det krävdes sedan en lägre topp för att bekräfta att marknaden påbörjat en neddragning av innehaven. Denna signal var på plats den 3 januari i år på värdet 5 498.  

Nu pekar det hela mot en viktig möjlig slutpunkt under första kvartalet 2023, där en mer bestående uppgång ser ut att kunna inledas. Under tiden får vi jobba med tillfälliga uppgångar av varierande kraft under perioder på några veckor upp till någon/några månader.

En sådan period är vi på väg mot, där den kan komma in i samband med midsommarhelgen alternativt början av juli. (IC)  

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter lägre toppen 5 498 den 3 januari 2022.

Kortsiktig trend: Fallande efter 4 004 den 30 maj 2022.

Toppvärde 2022: 5 498 noterat 3 januari.

Toppvärde 2021 och GÄLLANDE REKORD: 5 866 noterat 22 november.

Toppvärde 2020: 4 569 noterat 17 februari.

Lågpunkt 2022: 3 057 noterat 14 juni

Lågpunkt 2020: 2 417 noterat 18 marsGraf av Fastigheter söker grunden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Fastigheter söker grunden

Övriga Index


Ikon analys

SX35 Real Estate index 2 938,09

Fastighetsindex bränner på nedåt med full kraft. Den aktuella fasen inleddes den 30 maj från 4 004. Nu på drygt 2 veckor har index fallit med hela 27,5 procent. Även om vi inriktar oss på en kommande lågpunkt under nästa vecka finns det all anledning att sikta ännu lägre när en förväntad motreaktion uppåt har gjort sitt.

Vårt stöd vid 3 000 är redan brutet och det ger oss nästa stöd vid 2 740-2780. Nedgången ser den senaste tiden ut att vara ren panikförsäljning, vilket oftast leder till överreaktioner på nedsidan.

Långsiktigt är rekylfasen inte klar, då fastighetsbranschen avslutade sin långsiktiga 13-åriga uppgång i höstas. Närmare bestämt den 22 november 2021 var allt på plats. Det krävdes sedan en lägre topp för att bekräfta att marknaden påbörjat en neddragning av innehaven. Denna signal var på plats den 3 januari i år på värdet 5 498.  

Nu pekar det hela mot en viktig möjlig slutpunkt under första kvartalet 2023, där en mer bestående uppgång ser ut att kunna inledas. Under tiden får vi jobba med tillfälliga uppgångar av varierande kraft under perioder på några veckor upp till någon/några månader.

En sådan period är vi på väg mot, där den kan komma in i samband med midsommarhelgen alternativt början av juli. (IC)  

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter lägre toppen 5 498 den 3 januari 2022.

Kortsiktig trend: Fallande efter 4 004 den 30 maj 2022.

Toppvärde 2022: 5 498 noterat 3 januari.

Toppvärde 2021 och GÄLLANDE REKORD: 5 866 noterat 22 november.

Toppvärde 2020: 4 569 noterat 17 februari.

Lågpunkt 2022: 3 057 noterat 14 juni

Lågpunkt 2020: 2 417 noterat 18 marsGraf av Fastigheter söker grunden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Fastigheter söker grunden

Övriga Index


Ikon analys

SX35 Real Estate index 2 938,09

Fastighetsindex bränner på nedåt med full kraft. Den aktuella fasen inleddes den 30 maj från 4 004. Nu på drygt 2 veckor har index fallit med hela 27,5 procent. Även om vi inriktar oss på en kommande lågpunkt under nästa vecka finns det all anledning att sikta ännu lägre när en förväntad motreaktion uppåt har gjort sitt.

Vårt stöd vid 3 000 är redan brutet och det ger oss nästa stöd vid 2 740-2780. Nedgången ser den senaste tiden ut att vara ren panikförsäljning, vilket oftast leder till överreaktioner på nedsidan.

Långsiktigt är rekylfasen inte klar, då fastighetsbranschen avslutade sin långsiktiga 13-åriga uppgång i höstas. Närmare bestämt den 22 november 2021 var allt på plats. Det krävdes sedan en lägre topp för att bekräfta att marknaden påbörjat en neddragning av innehaven. Denna signal var på plats den 3 januari i år på värdet 5 498.  

Nu pekar det hela mot en viktig möjlig slutpunkt under första kvartalet 2023, där en mer bestående uppgång ser ut att kunna inledas. Under tiden får vi jobba med tillfälliga uppgångar av varierande kraft under perioder på några veckor upp till någon/några månader.

En sådan period är vi på väg mot, där den kan komma in i samband med midsommarhelgen alternativt början av juli. (IC)  

Basinformation

Långsiktig trend: Fallande efter lägre toppen 5 498 den 3 januari 2022.

Kortsiktig trend: Fallande efter 4 004 den 30 maj 2022.

Toppvärde 2022: 5 498 noterat 3 januari.

Toppvärde 2021 och GÄLLANDE REKORD: 5 866 noterat 22 november.

Toppvärde 2020: 4 569 noterat 17 februari.

Lågpunkt 2022: 3 057 noterat 14 juni

Lågpunkt 2020: 2 417 noterat 18 marsGraf av Fastigheter söker grunden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Nyhetsbrev

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.