Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 har 24 punkter kvar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 027,34 H 2 039,86 L 2 013,88) + 1,14 %

OMXS30 fortsätter som väntat sin motreaktion uppåt efter 1 909 den 9 maj. Nu är vi uppe i 8 dagar sedan dess och en uppgång till 2 040 som högst. Vi jobbar nu med 2 064, som motstånd och ser om det sedan kan brytas. Men då index nu bör kunna gå mot en tillfällig topp vill vi också vänta ut en tillfällig reaktion nedåt. Detta speciellt som vi är inne i en period med flera möjliga reaktioner från fredagen den 20 maj till en bit in i nästa vecka.

Flera av fastighetsaktierna har levererat fina uppgångar och vi fortsätter att fokusera på gruppen via dess index. Investmentbolagen med EQT och Kinnevik i spetsen fortsätter vi följa då de avslutat vikta delar av stora nedgångar.

 

ECB förväntas höja räntan vid policymötet i juli. Man blir förr eller senare tvungna att höja i första hand utifrån omgivningens tryck. Höjningen kommer att ha marginell effekt på inflationen. I en stagnerande ekonomi med stigande priser leds av brits på varor och inte spekulation, som är det vanliga. Stagnation är så ovanligt att man ”glömt” att lära sig historieläxan. Höjda räntor under en stagnation skapar bara högre lånekostnader och spär på inflationen ytterligare.

ECB sedan flera år tillbaka har målat in sig ett hörn med 0-räntor. Priset får vi alla betala de kommande åren. Effekten av 0-ränta har blivet en enorm urholkning av pensionskapitalet i de flesta länder i Europa. Vi väntar med tiden in en krasch på obligationsmarknaden. En krasch man försökt undvika under många år. Förr eller senare är den på plats med stor kapitalflykt från Europa, där vi redan ser det medvetna kapitalet dra mot väst och USD. Nu en trolig paus i flödet mot USD och en förstärkning av EUR en tid och en uppladdning för kommande rörelser ned mot 1:1 och lägre värden på några års sikt.

Under tiden är man fullt upptagna med att inte skapa fred i Ukraina. Ingen, inte ens FN, tar på sig rollen att mäkla fred. Mycket förvånande i sig. Kan inte påminna mig någon tidigare konflikt som man inte försökt hitta olika lösningar och medlat. De försök som var på gång tidigare i vår hindrades märkligt nog av Boris Jonsson, som tagit på sig en märklig roll efter sina fadäser under pandemin.    

En sak är säker och det är att det mesta går att skylla på kriget i Ukraina. Inflation, brist på mat osv.

Sanktionerna mot Ryssland har effekt men inte i närheten av vad man vill åstadkomma. Effekten slår tillbaka på omvärlden som också drabbas. Nu har EU vidkänt att det över tiden inte har någon större effekt, då Ryssland hittar andra vägar för sin handel. Effekterna slår även mot EU och omvärlden, som skjutit sig själv i foten, på de flesta områden. Detta sätter framförallt djupa spår i förtroendet mellan olika länder och aktörer i den framtida handeln.

Kina och andra länder ibland annat Mellanöstern får tydliga signaler. Alla åtgärder som visas upp mot Ryssland kan riktas mot andra misshagliga länder och regioner i framtiden.

Putin behandlas för cancer och lär ha svårt att ställa upp i nästa val 2024 om vi förlitar oss på trovärdiga källor. Oavsett när Putin avgår eller avslutar sin presidentperiod har vi verkligen anledning att oroa oss. De starka militära krafter som finns som möjliga efterträdare förväntas svara med hårda motmedel om de ser eller känner sig hotade. Neocons finns både i Ryssland och väst, där de har stor makt och påverkan på den politik som förs i USA.

 

I allt detta ska vi fortsätta följa valutaströmmarna över globen in mot USD under några år till dess dollarn blir för stark och USA måste agera för att försvaga sin valuta. Nu är detta flera år fram i tiden. Innan dess ska flödena in mot USA få börserna att lyfta med kraft. Även detta ligger en bit in i framtiden, där vi ser detta som möjligt från första kvartalet 2023.

Under tiden får vi fånga de kortsiktiga rörelserna under 1-3 månader i taget. Detta mönster skapar möjlighet att fånga stora procentuella rörelser på kort tid om man agerar på medellång sikt i väntan på de stora lyften.  (IC)  

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 28,3 och 53,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 32,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 65,8 och 44,5 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 har 24 punkter kvar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 har 24 punkter kvar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 027,34 H 2 039,86 L 2 013,88) + 1,14 %

OMXS30 fortsätter som väntat sin motreaktion uppåt efter 1 909 den 9 maj. Nu är vi uppe i 8 dagar sedan dess och en uppgång till 2 040 som högst. Vi jobbar nu med 2 064, som motstånd och ser om det sedan kan brytas. Men då index nu bör kunna gå mot en tillfällig topp vill vi också vänta ut en tillfällig reaktion nedåt. Detta speciellt som vi är inne i en period med flera möjliga reaktioner från fredagen den 20 maj till en bit in i nästa vecka.

Flera av fastighetsaktierna har levererat fina uppgångar och vi fortsätter att fokusera på gruppen via dess index. Investmentbolagen med EQT och Kinnevik i spetsen fortsätter vi följa då de avslutat vikta delar av stora nedgångar.

 

ECB förväntas höja räntan vid policymötet i juli. Man blir förr eller senare tvungna att höja i första hand utifrån omgivningens tryck. Höjningen kommer att ha marginell effekt på inflationen. I en stagnerande ekonomi med stigande priser leds av brits på varor och inte spekulation, som är det vanliga. Stagnation är så ovanligt att man ”glömt” att lära sig historieläxan. Höjda räntor under en stagnation skapar bara högre lånekostnader och spär på inflationen ytterligare.

ECB sedan flera år tillbaka har målat in sig ett hörn med 0-räntor. Priset får vi alla betala de kommande åren. Effekten av 0-ränta har blivet en enorm urholkning av pensionskapitalet i de flesta länder i Europa. Vi väntar med tiden in en krasch på obligationsmarknaden. En krasch man försökt undvika under många år. Förr eller senare är den på plats med stor kapitalflykt från Europa, där vi redan ser det medvetna kapitalet dra mot väst och USD. Nu en trolig paus i flödet mot USD och en förstärkning av EUR en tid och en uppladdning för kommande rörelser ned mot 1:1 och lägre värden på några års sikt.

Under tiden är man fullt upptagna med att inte skapa fred i Ukraina. Ingen, inte ens FN, tar på sig rollen att mäkla fred. Mycket förvånande i sig. Kan inte påminna mig någon tidigare konflikt som man inte försökt hitta olika lösningar och medlat. De försök som var på gång tidigare i vår hindrades märkligt nog av Boris Jonsson, som tagit på sig en märklig roll efter sina fadäser under pandemin.    

En sak är säker och det är att det mesta går att skylla på kriget i Ukraina. Inflation, brist på mat osv.

Sanktionerna mot Ryssland har effekt men inte i närheten av vad man vill åstadkomma. Effekten slår tillbaka på omvärlden som också drabbas. Nu har EU vidkänt att det över tiden inte har någon större effekt, då Ryssland hittar andra vägar för sin handel. Effekterna slår även mot EU och omvärlden, som skjutit sig själv i foten, på de flesta områden. Detta sätter framförallt djupa spår i förtroendet mellan olika länder och aktörer i den framtida handeln.

Kina och andra länder ibland annat Mellanöstern får tydliga signaler. Alla åtgärder som visas upp mot Ryssland kan riktas mot andra misshagliga länder och regioner i framtiden.

Putin behandlas för cancer och lär ha svårt att ställa upp i nästa val 2024 om vi förlitar oss på trovärdiga källor. Oavsett när Putin avgår eller avslutar sin presidentperiod har vi verkligen anledning att oroa oss. De starka militära krafter som finns som möjliga efterträdare förväntas svara med hårda motmedel om de ser eller känner sig hotade. Neocons finns både i Ryssland och väst, där de har stor makt och påverkan på den politik som förs i USA.

 

I allt detta ska vi fortsätta följa valutaströmmarna över globen in mot USD under några år till dess dollarn blir för stark och USA måste agera för att försvaga sin valuta. Nu är detta flera år fram i tiden. Innan dess ska flödena in mot USA få börserna att lyfta med kraft. Även detta ligger en bit in i framtiden, där vi ser detta som möjligt från första kvartalet 2023.

Under tiden får vi fånga de kortsiktiga rörelserna under 1-3 månader i taget. Detta mönster skapar möjlighet att fånga stora procentuella rörelser på kort tid om man agerar på medellång sikt i väntan på de stora lyften.  (IC)  

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 28,3 och 53,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 32,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 65,8 och 44,5 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 har 24 punkter kvar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 har 24 punkter kvar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 027,34 H 2 039,86 L 2 013,88) + 1,14 %

OMXS30 fortsätter som väntat sin motreaktion uppåt efter 1 909 den 9 maj. Nu är vi uppe i 8 dagar sedan dess och en uppgång till 2 040 som högst. Vi jobbar nu med 2 064, som motstånd och ser om det sedan kan brytas. Men då index nu bör kunna gå mot en tillfällig topp vill vi också vänta ut en tillfällig reaktion nedåt. Detta speciellt som vi är inne i en period med flera möjliga reaktioner från fredagen den 20 maj till en bit in i nästa vecka.

Flera av fastighetsaktierna har levererat fina uppgångar och vi fortsätter att fokusera på gruppen via dess index. Investmentbolagen med EQT och Kinnevik i spetsen fortsätter vi följa då de avslutat vikta delar av stora nedgångar.

 

ECB förväntas höja räntan vid policymötet i juli. Man blir förr eller senare tvungna att höja i första hand utifrån omgivningens tryck. Höjningen kommer att ha marginell effekt på inflationen. I en stagnerande ekonomi med stigande priser leds av brits på varor och inte spekulation, som är det vanliga. Stagnation är så ovanligt att man ”glömt” att lära sig historieläxan. Höjda räntor under en stagnation skapar bara högre lånekostnader och spär på inflationen ytterligare.

ECB sedan flera år tillbaka har målat in sig ett hörn med 0-räntor. Priset får vi alla betala de kommande åren. Effekten av 0-ränta har blivet en enorm urholkning av pensionskapitalet i de flesta länder i Europa. Vi väntar med tiden in en krasch på obligationsmarknaden. En krasch man försökt undvika under många år. Förr eller senare är den på plats med stor kapitalflykt från Europa, där vi redan ser det medvetna kapitalet dra mot väst och USD. Nu en trolig paus i flödet mot USD och en förstärkning av EUR en tid och en uppladdning för kommande rörelser ned mot 1:1 och lägre värden på några års sikt.

Under tiden är man fullt upptagna med att inte skapa fred i Ukraina. Ingen, inte ens FN, tar på sig rollen att mäkla fred. Mycket förvånande i sig. Kan inte påminna mig någon tidigare konflikt som man inte försökt hitta olika lösningar och medlat. De försök som var på gång tidigare i vår hindrades märkligt nog av Boris Jonsson, som tagit på sig en märklig roll efter sina fadäser under pandemin.    

En sak är säker och det är att det mesta går att skylla på kriget i Ukraina. Inflation, brist på mat osv.

Sanktionerna mot Ryssland har effekt men inte i närheten av vad man vill åstadkomma. Effekten slår tillbaka på omvärlden som också drabbas. Nu har EU vidkänt att det över tiden inte har någon större effekt, då Ryssland hittar andra vägar för sin handel. Effekterna slår även mot EU och omvärlden, som skjutit sig själv i foten, på de flesta områden. Detta sätter framförallt djupa spår i förtroendet mellan olika länder och aktörer i den framtida handeln.

Kina och andra länder ibland annat Mellanöstern får tydliga signaler. Alla åtgärder som visas upp mot Ryssland kan riktas mot andra misshagliga länder och regioner i framtiden.

Putin behandlas för cancer och lär ha svårt att ställa upp i nästa val 2024 om vi förlitar oss på trovärdiga källor. Oavsett när Putin avgår eller avslutar sin presidentperiod har vi verkligen anledning att oroa oss. De starka militära krafter som finns som möjliga efterträdare förväntas svara med hårda motmedel om de ser eller känner sig hotade. Neocons finns både i Ryssland och väst, där de har stor makt och påverkan på den politik som förs i USA.

 

I allt detta ska vi fortsätta följa valutaströmmarna över globen in mot USD under några år till dess dollarn blir för stark och USA måste agera för att försvaga sin valuta. Nu är detta flera år fram i tiden. Innan dess ska flödena in mot USA få börserna att lyfta med kraft. Även detta ligger en bit in i framtiden, där vi ser detta som möjligt från första kvartalet 2023.

Under tiden får vi fånga de kortsiktiga rörelserna under 1-3 månader i taget. Detta mönster skapar möjlighet att fånga stora procentuella rörelser på kort tid om man agerar på medellång sikt i väntan på de stora lyften.  (IC)  

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 28,3 och 53,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 32,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 65,8 och 44,5 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 har 24 punkter kvar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 har 24 punkter kvar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 027,34 H 2 039,86 L 2 013,88) + 1,14 %

OMXS30 fortsätter som väntat sin motreaktion uppåt efter 1 909 den 9 maj. Nu är vi uppe i 8 dagar sedan dess och en uppgång till 2 040 som högst. Vi jobbar nu med 2 064, som motstånd och ser om det sedan kan brytas. Men då index nu bör kunna gå mot en tillfällig topp vill vi också vänta ut en tillfällig reaktion nedåt. Detta speciellt som vi är inne i en period med flera möjliga reaktioner från fredagen den 20 maj till en bit in i nästa vecka.

Flera av fastighetsaktierna har levererat fina uppgångar och vi fortsätter att fokusera på gruppen via dess index. Investmentbolagen med EQT och Kinnevik i spetsen fortsätter vi följa då de avslutat vikta delar av stora nedgångar.

 

ECB förväntas höja räntan vid policymötet i juli. Man blir förr eller senare tvungna att höja i första hand utifrån omgivningens tryck. Höjningen kommer att ha marginell effekt på inflationen. I en stagnerande ekonomi med stigande priser leds av brits på varor och inte spekulation, som är det vanliga. Stagnation är så ovanligt att man ”glömt” att lära sig historieläxan. Höjda räntor under en stagnation skapar bara högre lånekostnader och spär på inflationen ytterligare.

ECB sedan flera år tillbaka har målat in sig ett hörn med 0-räntor. Priset får vi alla betala de kommande åren. Effekten av 0-ränta har blivet en enorm urholkning av pensionskapitalet i de flesta länder i Europa. Vi väntar med tiden in en krasch på obligationsmarknaden. En krasch man försökt undvika under många år. Förr eller senare är den på plats med stor kapitalflykt från Europa, där vi redan ser det medvetna kapitalet dra mot väst och USD. Nu en trolig paus i flödet mot USD och en förstärkning av EUR en tid och en uppladdning för kommande rörelser ned mot 1:1 och lägre värden på några års sikt.

Under tiden är man fullt upptagna med att inte skapa fred i Ukraina. Ingen, inte ens FN, tar på sig rollen att mäkla fred. Mycket förvånande i sig. Kan inte påminna mig någon tidigare konflikt som man inte försökt hitta olika lösningar och medlat. De försök som var på gång tidigare i vår hindrades märkligt nog av Boris Jonsson, som tagit på sig en märklig roll efter sina fadäser under pandemin.    

En sak är säker och det är att det mesta går att skylla på kriget i Ukraina. Inflation, brist på mat osv.

Sanktionerna mot Ryssland har effekt men inte i närheten av vad man vill åstadkomma. Effekten slår tillbaka på omvärlden som också drabbas. Nu har EU vidkänt att det över tiden inte har någon större effekt, då Ryssland hittar andra vägar för sin handel. Effekterna slår även mot EU och omvärlden, som skjutit sig själv i foten, på de flesta områden. Detta sätter framförallt djupa spår i förtroendet mellan olika länder och aktörer i den framtida handeln.

Kina och andra länder ibland annat Mellanöstern får tydliga signaler. Alla åtgärder som visas upp mot Ryssland kan riktas mot andra misshagliga länder och regioner i framtiden.

Putin behandlas för cancer och lär ha svårt att ställa upp i nästa val 2024 om vi förlitar oss på trovärdiga källor. Oavsett när Putin avgår eller avslutar sin presidentperiod har vi verkligen anledning att oroa oss. De starka militära krafter som finns som möjliga efterträdare förväntas svara med hårda motmedel om de ser eller känner sig hotade. Neocons finns både i Ryssland och väst, där de har stor makt och påverkan på den politik som förs i USA.

 

I allt detta ska vi fortsätta följa valutaströmmarna över globen in mot USD under några år till dess dollarn blir för stark och USA måste agera för att försvaga sin valuta. Nu är detta flera år fram i tiden. Innan dess ska flödena in mot USA få börserna att lyfta med kraft. Även detta ligger en bit in i framtiden, där vi ser detta som möjligt från första kvartalet 2023.

Under tiden får vi fånga de kortsiktiga rörelserna under 1-3 månader i taget. Detta mönster skapar möjlighet att fånga stora procentuella rörelser på kort tid om man agerar på medellång sikt i väntan på de stora lyften.  (IC)  

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 28,3 och 53,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 32,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 65,8 och 44,5 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 har 24 punkter kvar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 har 24 punkter kvar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 027,34 H 2 039,86 L 2 013,88) + 1,14 %

OMXS30 fortsätter som väntat sin motreaktion uppåt efter 1 909 den 9 maj. Nu är vi uppe i 8 dagar sedan dess och en uppgång till 2 040 som högst. Vi jobbar nu med 2 064, som motstånd och ser om det sedan kan brytas. Men då index nu bör kunna gå mot en tillfällig topp vill vi också vänta ut en tillfällig reaktion nedåt. Detta speciellt som vi är inne i en period med flera möjliga reaktioner från fredagen den 20 maj till en bit in i nästa vecka.

Flera av fastighetsaktierna har levererat fina uppgångar och vi fortsätter att fokusera på gruppen via dess index. Investmentbolagen med EQT och Kinnevik i spetsen fortsätter vi följa då de avslutat vikta delar av stora nedgångar.

 

ECB förväntas höja räntan vid policymötet i juli. Man blir förr eller senare tvungna att höja i första hand utifrån omgivningens tryck. Höjningen kommer att ha marginell effekt på inflationen. I en stagnerande ekonomi med stigande priser leds av brits på varor och inte spekulation, som är det vanliga. Stagnation är så ovanligt att man ”glömt” att lära sig historieläxan. Höjda räntor under en stagnation skapar bara högre lånekostnader och spär på inflationen ytterligare.

ECB sedan flera år tillbaka har målat in sig ett hörn med 0-räntor. Priset får vi alla betala de kommande åren. Effekten av 0-ränta har blivet en enorm urholkning av pensionskapitalet i de flesta länder i Europa. Vi väntar med tiden in en krasch på obligationsmarknaden. En krasch man försökt undvika under många år. Förr eller senare är den på plats med stor kapitalflykt från Europa, där vi redan ser det medvetna kapitalet dra mot väst och USD. Nu en trolig paus i flödet mot USD och en förstärkning av EUR en tid och en uppladdning för kommande rörelser ned mot 1:1 och lägre värden på några års sikt.

Under tiden är man fullt upptagna med att inte skapa fred i Ukraina. Ingen, inte ens FN, tar på sig rollen att mäkla fred. Mycket förvånande i sig. Kan inte påminna mig någon tidigare konflikt som man inte försökt hitta olika lösningar och medlat. De försök som var på gång tidigare i vår hindrades märkligt nog av Boris Jonsson, som tagit på sig en märklig roll efter sina fadäser under pandemin.    

En sak är säker och det är att det mesta går att skylla på kriget i Ukraina. Inflation, brist på mat osv.

Sanktionerna mot Ryssland har effekt men inte i närheten av vad man vill åstadkomma. Effekten slår tillbaka på omvärlden som också drabbas. Nu har EU vidkänt att det över tiden inte har någon större effekt, då Ryssland hittar andra vägar för sin handel. Effekterna slår även mot EU och omvärlden, som skjutit sig själv i foten, på de flesta områden. Detta sätter framförallt djupa spår i förtroendet mellan olika länder och aktörer i den framtida handeln.

Kina och andra länder ibland annat Mellanöstern får tydliga signaler. Alla åtgärder som visas upp mot Ryssland kan riktas mot andra misshagliga länder och regioner i framtiden.

Putin behandlas för cancer och lär ha svårt att ställa upp i nästa val 2024 om vi förlitar oss på trovärdiga källor. Oavsett när Putin avgår eller avslutar sin presidentperiod har vi verkligen anledning att oroa oss. De starka militära krafter som finns som möjliga efterträdare förväntas svara med hårda motmedel om de ser eller känner sig hotade. Neocons finns både i Ryssland och väst, där de har stor makt och påverkan på den politik som förs i USA.

 

I allt detta ska vi fortsätta följa valutaströmmarna över globen in mot USD under några år till dess dollarn blir för stark och USA måste agera för att försvaga sin valuta. Nu är detta flera år fram i tiden. Innan dess ska flödena in mot USA få börserna att lyfta med kraft. Även detta ligger en bit in i framtiden, där vi ser detta som möjligt från första kvartalet 2023.

Under tiden får vi fånga de kortsiktiga rörelserna under 1-3 månader i taget. Detta mönster skapar möjlighet att fånga stora procentuella rörelser på kort tid om man agerar på medellång sikt i väntan på de stora lyften.  (IC)  

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 28,3 och 53,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 32,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 65,8 och 44,5 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 har 24 punkter kvar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 har 24 punkter kvar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 027,34 H 2 039,86 L 2 013,88) + 1,14 %

OMXS30 fortsätter som väntat sin motreaktion uppåt efter 1 909 den 9 maj. Nu är vi uppe i 8 dagar sedan dess och en uppgång till 2 040 som högst. Vi jobbar nu med 2 064, som motstånd och ser om det sedan kan brytas. Men då index nu bör kunna gå mot en tillfällig topp vill vi också vänta ut en tillfällig reaktion nedåt. Detta speciellt som vi är inne i en period med flera möjliga reaktioner från fredagen den 20 maj till en bit in i nästa vecka.

Flera av fastighetsaktierna har levererat fina uppgångar och vi fortsätter att fokusera på gruppen via dess index. Investmentbolagen med EQT och Kinnevik i spetsen fortsätter vi följa då de avslutat vikta delar av stora nedgångar.

 

ECB förväntas höja räntan vid policymötet i juli. Man blir förr eller senare tvungna att höja i första hand utifrån omgivningens tryck. Höjningen kommer att ha marginell effekt på inflationen. I en stagnerande ekonomi med stigande priser leds av brits på varor och inte spekulation, som är det vanliga. Stagnation är så ovanligt att man ”glömt” att lära sig historieläxan. Höjda räntor under en stagnation skapar bara högre lånekostnader och spär på inflationen ytterligare.

ECB sedan flera år tillbaka har målat in sig ett hörn med 0-räntor. Priset får vi alla betala de kommande åren. Effekten av 0-ränta har blivet en enorm urholkning av pensionskapitalet i de flesta länder i Europa. Vi väntar med tiden in en krasch på obligationsmarknaden. En krasch man försökt undvika under många år. Förr eller senare är den på plats med stor kapitalflykt från Europa, där vi redan ser det medvetna kapitalet dra mot väst och USD. Nu en trolig paus i flödet mot USD och en förstärkning av EUR en tid och en uppladdning för kommande rörelser ned mot 1:1 och lägre värden på några års sikt.

Under tiden är man fullt upptagna med att inte skapa fred i Ukraina. Ingen, inte ens FN, tar på sig rollen att mäkla fred. Mycket förvånande i sig. Kan inte påminna mig någon tidigare konflikt som man inte försökt hitta olika lösningar och medlat. De försök som var på gång tidigare i vår hindrades märkligt nog av Boris Jonsson, som tagit på sig en märklig roll efter sina fadäser under pandemin.    

En sak är säker och det är att det mesta går att skylla på kriget i Ukraina. Inflation, brist på mat osv.

Sanktionerna mot Ryssland har effekt men inte i närheten av vad man vill åstadkomma. Effekten slår tillbaka på omvärlden som också drabbas. Nu har EU vidkänt att det över tiden inte har någon större effekt, då Ryssland hittar andra vägar för sin handel. Effekterna slår även mot EU och omvärlden, som skjutit sig själv i foten, på de flesta områden. Detta sätter framförallt djupa spår i förtroendet mellan olika länder och aktörer i den framtida handeln.

Kina och andra länder ibland annat Mellanöstern får tydliga signaler. Alla åtgärder som visas upp mot Ryssland kan riktas mot andra misshagliga länder och regioner i framtiden.

Putin behandlas för cancer och lär ha svårt att ställa upp i nästa val 2024 om vi förlitar oss på trovärdiga källor. Oavsett när Putin avgår eller avslutar sin presidentperiod har vi verkligen anledning att oroa oss. De starka militära krafter som finns som möjliga efterträdare förväntas svara med hårda motmedel om de ser eller känner sig hotade. Neocons finns både i Ryssland och väst, där de har stor makt och påverkan på den politik som förs i USA.

 

I allt detta ska vi fortsätta följa valutaströmmarna över globen in mot USD under några år till dess dollarn blir för stark och USA måste agera för att försvaga sin valuta. Nu är detta flera år fram i tiden. Innan dess ska flödena in mot USA få börserna att lyfta med kraft. Även detta ligger en bit in i framtiden, där vi ser detta som möjligt från första kvartalet 2023.

Under tiden får vi fånga de kortsiktiga rörelserna under 1-3 månader i taget. Detta mönster skapar möjlighet att fånga stora procentuella rörelser på kort tid om man agerar på medellång sikt i väntan på de stora lyften.  (IC)  

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 28,3 och 53,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 32,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 65,8 och 44,5 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 har 24 punkter kvar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.