Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill ...

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 004,49 H 2 021,33 L 1 996,25) – 0,34 %

OMXS30 fortsatte upp till 2 021 under måndagen för att sedan dra sig tillbaka in mot stängningen. Vi inriktar oss på fortsatta tvekande rörelser men med en positiv underton till dess index fullbordat den motreaktion uppåt som vi ser startade den 9 maj från 1 909. Uppgången för index är så här långt 5,9 procent som mest.

Jag tolkar utvecklingen som att index är i en och samma våg sedan den 7 mars. Om detta visar sig bli bekräftat framöver bör det kunna ske 77-78 dagar efter den 7 mars. Skapar index en topp då får vi förbereda oss för en sväng nedåt och då fokusera på de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess värden som bör kunna komma ned på låga nivåer.

Det är lite väl mycket som ska falla på plats men vi korrigerar det hela under resans gång om bilden förändras.

Det som intresserar oss mest är om Brexitbotten den 27 juni 2016 ska bidra med sin rytm på 6 år i år. Innan vi får in flera kortsiktiga signaler som ska ge oss viktiga reaktionspunkter under juni månad jobbar vi med den 27 juni och 20-21 juni som avstämningspunkter.  

Prismässigt har vi närmast 2 050-2 055 och 2 085-2 090, som möjliga nivåer att nå. (IC)

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 27,0 och 53,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 23,3 och 31,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,3 och 34,9 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 vill ...

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill ...

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 004,49 H 2 021,33 L 1 996,25) – 0,34 %

OMXS30 fortsatte upp till 2 021 under måndagen för att sedan dra sig tillbaka in mot stängningen. Vi inriktar oss på fortsatta tvekande rörelser men med en positiv underton till dess index fullbordat den motreaktion uppåt som vi ser startade den 9 maj från 1 909. Uppgången för index är så här långt 5,9 procent som mest.

Jag tolkar utvecklingen som att index är i en och samma våg sedan den 7 mars. Om detta visar sig bli bekräftat framöver bör det kunna ske 77-78 dagar efter den 7 mars. Skapar index en topp då får vi förbereda oss för en sväng nedåt och då fokusera på de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess värden som bör kunna komma ned på låga nivåer.

Det är lite väl mycket som ska falla på plats men vi korrigerar det hela under resans gång om bilden förändras.

Det som intresserar oss mest är om Brexitbotten den 27 juni 2016 ska bidra med sin rytm på 6 år i år. Innan vi får in flera kortsiktiga signaler som ska ge oss viktiga reaktionspunkter under juni månad jobbar vi med den 27 juni och 20-21 juni som avstämningspunkter.  

Prismässigt har vi närmast 2 050-2 055 och 2 085-2 090, som möjliga nivåer att nå. (IC)

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 27,0 och 53,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 23,3 och 31,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,3 och 34,9 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 vill ...

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill ...

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 004,49 H 2 021,33 L 1 996,25) – 0,34 %

OMXS30 fortsatte upp till 2 021 under måndagen för att sedan dra sig tillbaka in mot stängningen. Vi inriktar oss på fortsatta tvekande rörelser men med en positiv underton till dess index fullbordat den motreaktion uppåt som vi ser startade den 9 maj från 1 909. Uppgången för index är så här långt 5,9 procent som mest.

Jag tolkar utvecklingen som att index är i en och samma våg sedan den 7 mars. Om detta visar sig bli bekräftat framöver bör det kunna ske 77-78 dagar efter den 7 mars. Skapar index en topp då får vi förbereda oss för en sväng nedåt och då fokusera på de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess värden som bör kunna komma ned på låga nivåer.

Det är lite väl mycket som ska falla på plats men vi korrigerar det hela under resans gång om bilden förändras.

Det som intresserar oss mest är om Brexitbotten den 27 juni 2016 ska bidra med sin rytm på 6 år i år. Innan vi får in flera kortsiktiga signaler som ska ge oss viktiga reaktionspunkter under juni månad jobbar vi med den 27 juni och 20-21 juni som avstämningspunkter.  

Prismässigt har vi närmast 2 050-2 055 och 2 085-2 090, som möjliga nivåer att nå. (IC)

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 27,0 och 53,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 23,3 och 31,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,3 och 34,9 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 vill ...

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill ...

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 004,49 H 2 021,33 L 1 996,25) – 0,34 %

OMXS30 fortsatte upp till 2 021 under måndagen för att sedan dra sig tillbaka in mot stängningen. Vi inriktar oss på fortsatta tvekande rörelser men med en positiv underton till dess index fullbordat den motreaktion uppåt som vi ser startade den 9 maj från 1 909. Uppgången för index är så här långt 5,9 procent som mest.

Jag tolkar utvecklingen som att index är i en och samma våg sedan den 7 mars. Om detta visar sig bli bekräftat framöver bör det kunna ske 77-78 dagar efter den 7 mars. Skapar index en topp då får vi förbereda oss för en sväng nedåt och då fokusera på de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess värden som bör kunna komma ned på låga nivåer.

Det är lite väl mycket som ska falla på plats men vi korrigerar det hela under resans gång om bilden förändras.

Det som intresserar oss mest är om Brexitbotten den 27 juni 2016 ska bidra med sin rytm på 6 år i år. Innan vi får in flera kortsiktiga signaler som ska ge oss viktiga reaktionspunkter under juni månad jobbar vi med den 27 juni och 20-21 juni som avstämningspunkter.  

Prismässigt har vi närmast 2 050-2 055 och 2 085-2 090, som möjliga nivåer att nå. (IC)

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 27,0 och 53,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 23,3 och 31,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,3 och 34,9 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 vill ...

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill ...

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 004,49 H 2 021,33 L 1 996,25) – 0,34 %

OMXS30 fortsatte upp till 2 021 under måndagen för att sedan dra sig tillbaka in mot stängningen. Vi inriktar oss på fortsatta tvekande rörelser men med en positiv underton till dess index fullbordat den motreaktion uppåt som vi ser startade den 9 maj från 1 909. Uppgången för index är så här långt 5,9 procent som mest.

Jag tolkar utvecklingen som att index är i en och samma våg sedan den 7 mars. Om detta visar sig bli bekräftat framöver bör det kunna ske 77-78 dagar efter den 7 mars. Skapar index en topp då får vi förbereda oss för en sväng nedåt och då fokusera på de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess värden som bör kunna komma ned på låga nivåer.

Det är lite väl mycket som ska falla på plats men vi korrigerar det hela under resans gång om bilden förändras.

Det som intresserar oss mest är om Brexitbotten den 27 juni 2016 ska bidra med sin rytm på 6 år i år. Innan vi får in flera kortsiktiga signaler som ska ge oss viktiga reaktionspunkter under juni månad jobbar vi med den 27 juni och 20-21 juni som avstämningspunkter.  

Prismässigt har vi närmast 2 050-2 055 och 2 085-2 090, som möjliga nivåer att nå. (IC)

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 27,0 och 53,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 23,3 och 31,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,3 och 34,9 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 vill ...

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill ...

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 004,49 H 2 021,33 L 1 996,25) – 0,34 %

OMXS30 fortsatte upp till 2 021 under måndagen för att sedan dra sig tillbaka in mot stängningen. Vi inriktar oss på fortsatta tvekande rörelser men med en positiv underton till dess index fullbordat den motreaktion uppåt som vi ser startade den 9 maj från 1 909. Uppgången för index är så här långt 5,9 procent som mest.

Jag tolkar utvecklingen som att index är i en och samma våg sedan den 7 mars. Om detta visar sig bli bekräftat framöver bör det kunna ske 77-78 dagar efter den 7 mars. Skapar index en topp då får vi förbereda oss för en sväng nedåt och då fokusera på de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess värden som bör kunna komma ned på låga nivåer.

Det är lite väl mycket som ska falla på plats men vi korrigerar det hela under resans gång om bilden förändras.

Det som intresserar oss mest är om Brexitbotten den 27 juni 2016 ska bidra med sin rytm på 6 år i år. Innan vi får in flera kortsiktiga signaler som ska ge oss viktiga reaktionspunkter under juni månad jobbar vi med den 27 juni och 20-21 juni som avstämningspunkter.  

Prismässigt har vi närmast 2 050-2 055 och 2 085-2 090, som möjliga nivåer att nå. (IC)

 

Stochastic  

Lång sikt: Månadsstochastic 27,0 och 53,1 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 23,3 och 31,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,3 och 34,9 stigande     

Högsta noteringar under åren

2022 den 4 januari 2 467 (gällande rekord)

2021 den 30 december 2 425

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

Lägsta noteringar under åren

2022: den 7 mars på 1 902 och 9 maj på 1 909

2021: den 5 januari   på 1 885

2020 den 16 mars  på 1 261

2019 den 2 januari  på 1 378

2018 den 27 december på 1 378Graf av OMXS30 vill ...

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.