Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,46 H 2 299,81 L 2 357,32) – 2,20 %

OMXS30 föll kraftigt under måndagen efter att marknadens oro och osäkerhet riktades mot det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget har en tid haft stora problem med att betala sina skulder, vilket nu övergått till att bli en internationell osäkerhetsfaktor. Nu lär inte bolaget låtas gå i konkurs men det kan och leder troligen till stora förluster för många aktörer. Företagets aktier fortsätter att ras och är ned 4,8 procent i tisdagens pågående handel i Hong Kong. Hong Kongbörsen toppade redan den 18 februari i år och har sedan dess varit inne i en långsiktigt fallande trend. Evergrade noterade sin kurstopp i början av 2021 och har fram till nu rasat i det närmaste 90 procent på åtta månader.  

Effekterna av att de stora placerarna lämnat Hong Kongbörsen har detta fått genomslag på övriga börser i världen.

Vårt eget OMXS30 index noterade sitt rekord 2 413 den 13 augusti och har sedan dess varit inne i den toppformation, vilken egentligen inleddes redan den 19 april efter toppen 2 285. Många enskilda aktier noterade sina toppar och rekord under våren/försommaren, där Boliden, Lundin Mining var tidigt ute med gå in i en rekylfas. I detta sammanhang fanns även Sandvik, SKF, Volvo med flera verkstadsaktier med och skapade sina toppar. Fortsättningen under sommaren, där index levererat nya rekord har drivits på av bland annat investmentbolagen, fastighetsbolagen och bankerna, vilka successivt rusat mot nya rekord.

Marknaden gav oss redan i början av 2021 beskedet att årets viktigaste period var den från senare delen av juli och in mot första halvan av november. Vi är nu mitt uppe i denna period och effekterna har gjort sig påminda redan den 5 augusti när det gäller bland annat investmentbolagen.  

Med kraften i nedgången för många av investmentbolagen efter den 5 augusti har det nu lett till att större delen av aktierna på börsen fallit tillbaka. I det sammanhanget blev den utlösande faktorn problemen för det kinesiska bolaget Evergrande.

Allt mer kapital har under större delen av 2021 lämnat Hong Kongbörsen för att söka sig till bland annat Europa men framförallt USA och New Yorkbörserna. Fastighetsmarknaderna i dessa regioner har varit attraktiva placeringar fram till augusti månad.

Många grupper av aktier har rusat uppåt med kraft under sommaren in mot sensommaren, där vi sett hur allt fler aktier accelererat sina uppgångar och gått in i en parabolisk rörelse mer eller mindre rakt upp. Ett av de få sätt att komma ur en aktie som drar på uppåt på detta sätt är att jobba med en ”flytande stop loss”, vilket innebär att man har en säljkurs på en given procentsats under varje uppnådd toppkurs. Procentsatsen kan variera från placerare till placerare, där vi föredrar 6 procent i våra analyser. Sätter men en för låg procentsats riskerar men att ”åka ur” vid mindre kursnedgångar under en enskild dag. Vår erfarenhet är den att jobbar man med 5-8 procent så faller ”stop lossen” ut innan nedgången drar på. Detta har varit ett bra sätt att komma ur investmentbolagen i början av augusti och nu under senare delen av augusti och början av september när det gäller fastighetsaktierna.

Tidscyklerna har indikerat på lågpunkter under hösten, där den intressantaste signalen leder oss in i andra halvan av oktober fram till en bit in i november.

Vi har de senaste 4-5 veckorna börjat jobba igenom en grupp aktier som noterade sina toppar för mer än två år sedan. Denna grupp har vi förväntat oss ska avsluta sina nedgångar under senhösten och det sker oftast via en avslutande ”urskakning”, där berörd aktie blir mycket lågt prissatt. Historiskt har detta skapat attraktiva kurser i berörda aktier inför en ny långsiktig fas uppåt. Mer om detta i separata analyser framöver.            

Nu närmast bevakar vi utvecklingen för index in mot en tillfällig lågpunkt som ska kunna ge en tillfällig motreaktion uppåt innan en ny nedgång förväntas under oktober månad och in mot en mycket intressant lågpunkt och förväntad vändning uppåt.

Under de kommande veckorna kommer vi att lägga alltmer fokus på de verkstadsaktier som skapade kurstoppar under våren och försommaren för att se när de cirka 6 månader senare går mot viktiga reaktionspunkter.  

Vi kan under de kommande 12-14 månaderna förvänta oss stora förflyttningar av kapital från olika regioner. Den huvudsakliga rörelsen kan förväntas från Asien till Europa och USA. Med tiden kan vi sedan också förvänta oss att kapitalströmmarna ökar från Europa till USA. Det handlar då i första hand om statsskulderna i Europa som inte ger någon avkastning till pensionsfonder och andra via 0-ränta och i vissa fall negativ ränta. Den osäkerhet som följer i spåren av detta kommer i hög grad att bidra till att kapital flyttar från statsobligationer till börserna och då till stor del New Yorkbörserna. Dessa går en mycket intressant tid till mötes speciellt från senare delen av 2022. Men först ska turbulensen under hösten 2021 redas ut.  

 

Index har nu tappat 6,6 procent sedan rekordet 2 413 den 13 augusti. Den 17 september, när det gått mer än 30 dagar, fick vi in en lägre topp vid 2 361 och det betyder att trenden nu klassas som fallande för första gången på mycket lång tid. Måndagens 2 257 är lägsta notering under tredje kvartalet, vilket är ytterligare en starkt negativa indikation inför fortsättningen. Den 19 maj i år landade index på 2 189 i en rekyl. Detta värde utgör nu ett viktigt stöd, då det var lägsta notering under andra kvartalet i år.

Ser vi i listan av reaktionspunkter nedan återkommer datumen under innevarande vecka (21:a-24:e) inte mindre än åtta gånger, vilket ger oss anledning att redan under tisdagen följa utvecklingen för att se när en första lågpunkt kan komma in och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Under hösten blir det sedan viktigt att följa utvecklingen för de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan). Där vi  bevakar dessa när de kommer ned på låga nivåer och ger oss anledning att se när en mer bestående utveckling uppåt kan ta form.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men som tidigare är det först efter att båda värdena kommit under 80, som det blir en mer negativ signal. Men då indikatorn varit stigande sedan juni 2020 är det i sig en varningssignal när indikatorn vände från stigande till fallande i början av september. Det är då det blir allt viktigare att följa de veckobaserade indikatorerna och se hur de utvecklas. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 94,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka och efter indextoppen den 13 augusti. Börsen har successivt tappat kraft (momentum) under de senaste veckorna, när båda värdena föll under 80. Till detta hör att marknaden redan i inledningen av året pekade på att perioden augusti till november var den ”farligaste” perioden på hela året. Vi följer nu värdena ned mot värde på eller under 20. Om/när det inträffar är det anledning att börja bevaka nya positiva signaler.  

Medellång sikt: Veckostochastic 47,5 och 69,7 fallande      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och på mycket låga nivåer. Index har brutit fler stödlinjer den senaste tiden och det ger oss negativa signaler inför fortsättningen in över oktober månad. I detta förväntar vi oss tillfälliga motreaktioner uppåt för index i det att nedgången till och från går snabbt och lockar in kortsiktiga aktörer.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,3 och 17,2 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 21 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.



Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,46 H 2 299,81 L 2 357,32) – 2,20 %

OMXS30 föll kraftigt under måndagen efter att marknadens oro och osäkerhet riktades mot det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget har en tid haft stora problem med att betala sina skulder, vilket nu övergått till att bli en internationell osäkerhetsfaktor. Nu lär inte bolaget låtas gå i konkurs men det kan och leder troligen till stora förluster för många aktörer. Företagets aktier fortsätter att ras och är ned 4,8 procent i tisdagens pågående handel i Hong Kong. Hong Kongbörsen toppade redan den 18 februari i år och har sedan dess varit inne i en långsiktigt fallande trend. Evergrade noterade sin kurstopp i början av 2021 och har fram till nu rasat i det närmaste 90 procent på åtta månader.  

Effekterna av att de stora placerarna lämnat Hong Kongbörsen har detta fått genomslag på övriga börser i världen.

Vårt eget OMXS30 index noterade sitt rekord 2 413 den 13 augusti och har sedan dess varit inne i den toppformation, vilken egentligen inleddes redan den 19 april efter toppen 2 285. Många enskilda aktier noterade sina toppar och rekord under våren/försommaren, där Boliden, Lundin Mining var tidigt ute med gå in i en rekylfas. I detta sammanhang fanns även Sandvik, SKF, Volvo med flera verkstadsaktier med och skapade sina toppar. Fortsättningen under sommaren, där index levererat nya rekord har drivits på av bland annat investmentbolagen, fastighetsbolagen och bankerna, vilka successivt rusat mot nya rekord.

Marknaden gav oss redan i början av 2021 beskedet att årets viktigaste period var den från senare delen av juli och in mot första halvan av november. Vi är nu mitt uppe i denna period och effekterna har gjort sig påminda redan den 5 augusti när det gäller bland annat investmentbolagen.  

Med kraften i nedgången för många av investmentbolagen efter den 5 augusti har det nu lett till att större delen av aktierna på börsen fallit tillbaka. I det sammanhanget blev den utlösande faktorn problemen för det kinesiska bolaget Evergrande.

Allt mer kapital har under större delen av 2021 lämnat Hong Kongbörsen för att söka sig till bland annat Europa men framförallt USA och New Yorkbörserna. Fastighetsmarknaderna i dessa regioner har varit attraktiva placeringar fram till augusti månad.

Många grupper av aktier har rusat uppåt med kraft under sommaren in mot sensommaren, där vi sett hur allt fler aktier accelererat sina uppgångar och gått in i en parabolisk rörelse mer eller mindre rakt upp. Ett av de få sätt att komma ur en aktie som drar på uppåt på detta sätt är att jobba med en ”flytande stop loss”, vilket innebär att man har en säljkurs på en given procentsats under varje uppnådd toppkurs. Procentsatsen kan variera från placerare till placerare, där vi föredrar 6 procent i våra analyser. Sätter men en för låg procentsats riskerar men att ”åka ur” vid mindre kursnedgångar under en enskild dag. Vår erfarenhet är den att jobbar man med 5-8 procent så faller ”stop lossen” ut innan nedgången drar på. Detta har varit ett bra sätt att komma ur investmentbolagen i början av augusti och nu under senare delen av augusti och början av september när det gäller fastighetsaktierna.

Tidscyklerna har indikerat på lågpunkter under hösten, där den intressantaste signalen leder oss in i andra halvan av oktober fram till en bit in i november.

Vi har de senaste 4-5 veckorna börjat jobba igenom en grupp aktier som noterade sina toppar för mer än två år sedan. Denna grupp har vi förväntat oss ska avsluta sina nedgångar under senhösten och det sker oftast via en avslutande ”urskakning”, där berörd aktie blir mycket lågt prissatt. Historiskt har detta skapat attraktiva kurser i berörda aktier inför en ny långsiktig fas uppåt. Mer om detta i separata analyser framöver.            

Nu närmast bevakar vi utvecklingen för index in mot en tillfällig lågpunkt som ska kunna ge en tillfällig motreaktion uppåt innan en ny nedgång förväntas under oktober månad och in mot en mycket intressant lågpunkt och förväntad vändning uppåt.

Under de kommande veckorna kommer vi att lägga alltmer fokus på de verkstadsaktier som skapade kurstoppar under våren och försommaren för att se när de cirka 6 månader senare går mot viktiga reaktionspunkter.  

Vi kan under de kommande 12-14 månaderna förvänta oss stora förflyttningar av kapital från olika regioner. Den huvudsakliga rörelsen kan förväntas från Asien till Europa och USA. Med tiden kan vi sedan också förvänta oss att kapitalströmmarna ökar från Europa till USA. Det handlar då i första hand om statsskulderna i Europa som inte ger någon avkastning till pensionsfonder och andra via 0-ränta och i vissa fall negativ ränta. Den osäkerhet som följer i spåren av detta kommer i hög grad att bidra till att kapital flyttar från statsobligationer till börserna och då till stor del New Yorkbörserna. Dessa går en mycket intressant tid till mötes speciellt från senare delen av 2022. Men först ska turbulensen under hösten 2021 redas ut.  

 

Index har nu tappat 6,6 procent sedan rekordet 2 413 den 13 augusti. Den 17 september, när det gått mer än 30 dagar, fick vi in en lägre topp vid 2 361 och det betyder att trenden nu klassas som fallande för första gången på mycket lång tid. Måndagens 2 257 är lägsta notering under tredje kvartalet, vilket är ytterligare en starkt negativa indikation inför fortsättningen. Den 19 maj i år landade index på 2 189 i en rekyl. Detta värde utgör nu ett viktigt stöd, då det var lägsta notering under andra kvartalet i år.

Ser vi i listan av reaktionspunkter nedan återkommer datumen under innevarande vecka (21:a-24:e) inte mindre än åtta gånger, vilket ger oss anledning att redan under tisdagen följa utvecklingen för att se när en första lågpunkt kan komma in och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Under hösten blir det sedan viktigt att följa utvecklingen för de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan). Där vi  bevakar dessa när de kommer ned på låga nivåer och ger oss anledning att se när en mer bestående utveckling uppåt kan ta form.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men som tidigare är det först efter att båda värdena kommit under 80, som det blir en mer negativ signal. Men då indikatorn varit stigande sedan juni 2020 är det i sig en varningssignal när indikatorn vände från stigande till fallande i början av september. Det är då det blir allt viktigare att följa de veckobaserade indikatorerna och se hur de utvecklas. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 94,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka och efter indextoppen den 13 augusti. Börsen har successivt tappat kraft (momentum) under de senaste veckorna, när båda värdena föll under 80. Till detta hör att marknaden redan i inledningen av året pekade på att perioden augusti till november var den ”farligaste” perioden på hela året. Vi följer nu värdena ned mot värde på eller under 20. Om/när det inträffar är det anledning att börja bevaka nya positiva signaler.  

Medellång sikt: Veckostochastic 47,5 och 69,7 fallande      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och på mycket låga nivåer. Index har brutit fler stödlinjer den senaste tiden och det ger oss negativa signaler inför fortsättningen in över oktober månad. I detta förväntar vi oss tillfälliga motreaktioner uppåt för index i det att nedgången till och från går snabbt och lockar in kortsiktiga aktörer.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,3 och 17,2 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 21 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.



Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,46 H 2 299,81 L 2 357,32) – 2,20 %

OMXS30 föll kraftigt under måndagen efter att marknadens oro och osäkerhet riktades mot det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget har en tid haft stora problem med att betala sina skulder, vilket nu övergått till att bli en internationell osäkerhetsfaktor. Nu lär inte bolaget låtas gå i konkurs men det kan och leder troligen till stora förluster för många aktörer. Företagets aktier fortsätter att ras och är ned 4,8 procent i tisdagens pågående handel i Hong Kong. Hong Kongbörsen toppade redan den 18 februari i år och har sedan dess varit inne i en långsiktigt fallande trend. Evergrade noterade sin kurstopp i början av 2021 och har fram till nu rasat i det närmaste 90 procent på åtta månader.  

Effekterna av att de stora placerarna lämnat Hong Kongbörsen har detta fått genomslag på övriga börser i världen.

Vårt eget OMXS30 index noterade sitt rekord 2 413 den 13 augusti och har sedan dess varit inne i den toppformation, vilken egentligen inleddes redan den 19 april efter toppen 2 285. Många enskilda aktier noterade sina toppar och rekord under våren/försommaren, där Boliden, Lundin Mining var tidigt ute med gå in i en rekylfas. I detta sammanhang fanns även Sandvik, SKF, Volvo med flera verkstadsaktier med och skapade sina toppar. Fortsättningen under sommaren, där index levererat nya rekord har drivits på av bland annat investmentbolagen, fastighetsbolagen och bankerna, vilka successivt rusat mot nya rekord.

Marknaden gav oss redan i början av 2021 beskedet att årets viktigaste period var den från senare delen av juli och in mot första halvan av november. Vi är nu mitt uppe i denna period och effekterna har gjort sig påminda redan den 5 augusti när det gäller bland annat investmentbolagen.  

Med kraften i nedgången för många av investmentbolagen efter den 5 augusti har det nu lett till att större delen av aktierna på börsen fallit tillbaka. I det sammanhanget blev den utlösande faktorn problemen för det kinesiska bolaget Evergrande.

Allt mer kapital har under större delen av 2021 lämnat Hong Kongbörsen för att söka sig till bland annat Europa men framförallt USA och New Yorkbörserna. Fastighetsmarknaderna i dessa regioner har varit attraktiva placeringar fram till augusti månad.

Många grupper av aktier har rusat uppåt med kraft under sommaren in mot sensommaren, där vi sett hur allt fler aktier accelererat sina uppgångar och gått in i en parabolisk rörelse mer eller mindre rakt upp. Ett av de få sätt att komma ur en aktie som drar på uppåt på detta sätt är att jobba med en ”flytande stop loss”, vilket innebär att man har en säljkurs på en given procentsats under varje uppnådd toppkurs. Procentsatsen kan variera från placerare till placerare, där vi föredrar 6 procent i våra analyser. Sätter men en för låg procentsats riskerar men att ”åka ur” vid mindre kursnedgångar under en enskild dag. Vår erfarenhet är den att jobbar man med 5-8 procent så faller ”stop lossen” ut innan nedgången drar på. Detta har varit ett bra sätt att komma ur investmentbolagen i början av augusti och nu under senare delen av augusti och början av september när det gäller fastighetsaktierna.

Tidscyklerna har indikerat på lågpunkter under hösten, där den intressantaste signalen leder oss in i andra halvan av oktober fram till en bit in i november.

Vi har de senaste 4-5 veckorna börjat jobba igenom en grupp aktier som noterade sina toppar för mer än två år sedan. Denna grupp har vi förväntat oss ska avsluta sina nedgångar under senhösten och det sker oftast via en avslutande ”urskakning”, där berörd aktie blir mycket lågt prissatt. Historiskt har detta skapat attraktiva kurser i berörda aktier inför en ny långsiktig fas uppåt. Mer om detta i separata analyser framöver.            

Nu närmast bevakar vi utvecklingen för index in mot en tillfällig lågpunkt som ska kunna ge en tillfällig motreaktion uppåt innan en ny nedgång förväntas under oktober månad och in mot en mycket intressant lågpunkt och förväntad vändning uppåt.

Under de kommande veckorna kommer vi att lägga alltmer fokus på de verkstadsaktier som skapade kurstoppar under våren och försommaren för att se när de cirka 6 månader senare går mot viktiga reaktionspunkter.  

Vi kan under de kommande 12-14 månaderna förvänta oss stora förflyttningar av kapital från olika regioner. Den huvudsakliga rörelsen kan förväntas från Asien till Europa och USA. Med tiden kan vi sedan också förvänta oss att kapitalströmmarna ökar från Europa till USA. Det handlar då i första hand om statsskulderna i Europa som inte ger någon avkastning till pensionsfonder och andra via 0-ränta och i vissa fall negativ ränta. Den osäkerhet som följer i spåren av detta kommer i hög grad att bidra till att kapital flyttar från statsobligationer till börserna och då till stor del New Yorkbörserna. Dessa går en mycket intressant tid till mötes speciellt från senare delen av 2022. Men först ska turbulensen under hösten 2021 redas ut.  

 

Index har nu tappat 6,6 procent sedan rekordet 2 413 den 13 augusti. Den 17 september, när det gått mer än 30 dagar, fick vi in en lägre topp vid 2 361 och det betyder att trenden nu klassas som fallande för första gången på mycket lång tid. Måndagens 2 257 är lägsta notering under tredje kvartalet, vilket är ytterligare en starkt negativa indikation inför fortsättningen. Den 19 maj i år landade index på 2 189 i en rekyl. Detta värde utgör nu ett viktigt stöd, då det var lägsta notering under andra kvartalet i år.

Ser vi i listan av reaktionspunkter nedan återkommer datumen under innevarande vecka (21:a-24:e) inte mindre än åtta gånger, vilket ger oss anledning att redan under tisdagen följa utvecklingen för att se när en första lågpunkt kan komma in och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Under hösten blir det sedan viktigt att följa utvecklingen för de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan). Där vi  bevakar dessa när de kommer ned på låga nivåer och ger oss anledning att se när en mer bestående utveckling uppåt kan ta form.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men som tidigare är det först efter att båda värdena kommit under 80, som det blir en mer negativ signal. Men då indikatorn varit stigande sedan juni 2020 är det i sig en varningssignal när indikatorn vände från stigande till fallande i början av september. Det är då det blir allt viktigare att följa de veckobaserade indikatorerna och se hur de utvecklas. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 94,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka och efter indextoppen den 13 augusti. Börsen har successivt tappat kraft (momentum) under de senaste veckorna, när båda värdena föll under 80. Till detta hör att marknaden redan i inledningen av året pekade på att perioden augusti till november var den ”farligaste” perioden på hela året. Vi följer nu värdena ned mot värde på eller under 20. Om/när det inträffar är det anledning att börja bevaka nya positiva signaler.  

Medellång sikt: Veckostochastic 47,5 och 69,7 fallande      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och på mycket låga nivåer. Index har brutit fler stödlinjer den senaste tiden och det ger oss negativa signaler inför fortsättningen in över oktober månad. I detta förväntar vi oss tillfälliga motreaktioner uppåt för index i det att nedgången till och från går snabbt och lockar in kortsiktiga aktörer.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,3 och 17,2 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 21 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.



Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,46 H 2 299,81 L 2 357,32) – 2,20 %

OMXS30 föll kraftigt under måndagen efter att marknadens oro och osäkerhet riktades mot det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget har en tid haft stora problem med att betala sina skulder, vilket nu övergått till att bli en internationell osäkerhetsfaktor. Nu lär inte bolaget låtas gå i konkurs men det kan och leder troligen till stora förluster för många aktörer. Företagets aktier fortsätter att ras och är ned 4,8 procent i tisdagens pågående handel i Hong Kong. Hong Kongbörsen toppade redan den 18 februari i år och har sedan dess varit inne i en långsiktigt fallande trend. Evergrade noterade sin kurstopp i början av 2021 och har fram till nu rasat i det närmaste 90 procent på åtta månader.  

Effekterna av att de stora placerarna lämnat Hong Kongbörsen har detta fått genomslag på övriga börser i världen.

Vårt eget OMXS30 index noterade sitt rekord 2 413 den 13 augusti och har sedan dess varit inne i den toppformation, vilken egentligen inleddes redan den 19 april efter toppen 2 285. Många enskilda aktier noterade sina toppar och rekord under våren/försommaren, där Boliden, Lundin Mining var tidigt ute med gå in i en rekylfas. I detta sammanhang fanns även Sandvik, SKF, Volvo med flera verkstadsaktier med och skapade sina toppar. Fortsättningen under sommaren, där index levererat nya rekord har drivits på av bland annat investmentbolagen, fastighetsbolagen och bankerna, vilka successivt rusat mot nya rekord.

Marknaden gav oss redan i början av 2021 beskedet att årets viktigaste period var den från senare delen av juli och in mot första halvan av november. Vi är nu mitt uppe i denna period och effekterna har gjort sig påminda redan den 5 augusti när det gäller bland annat investmentbolagen.  

Med kraften i nedgången för många av investmentbolagen efter den 5 augusti har det nu lett till att större delen av aktierna på börsen fallit tillbaka. I det sammanhanget blev den utlösande faktorn problemen för det kinesiska bolaget Evergrande.

Allt mer kapital har under större delen av 2021 lämnat Hong Kongbörsen för att söka sig till bland annat Europa men framförallt USA och New Yorkbörserna. Fastighetsmarknaderna i dessa regioner har varit attraktiva placeringar fram till augusti månad.

Många grupper av aktier har rusat uppåt med kraft under sommaren in mot sensommaren, där vi sett hur allt fler aktier accelererat sina uppgångar och gått in i en parabolisk rörelse mer eller mindre rakt upp. Ett av de få sätt att komma ur en aktie som drar på uppåt på detta sätt är att jobba med en ”flytande stop loss”, vilket innebär att man har en säljkurs på en given procentsats under varje uppnådd toppkurs. Procentsatsen kan variera från placerare till placerare, där vi föredrar 6 procent i våra analyser. Sätter men en för låg procentsats riskerar men att ”åka ur” vid mindre kursnedgångar under en enskild dag. Vår erfarenhet är den att jobbar man med 5-8 procent så faller ”stop lossen” ut innan nedgången drar på. Detta har varit ett bra sätt att komma ur investmentbolagen i början av augusti och nu under senare delen av augusti och början av september när det gäller fastighetsaktierna.

Tidscyklerna har indikerat på lågpunkter under hösten, där den intressantaste signalen leder oss in i andra halvan av oktober fram till en bit in i november.

Vi har de senaste 4-5 veckorna börjat jobba igenom en grupp aktier som noterade sina toppar för mer än två år sedan. Denna grupp har vi förväntat oss ska avsluta sina nedgångar under senhösten och det sker oftast via en avslutande ”urskakning”, där berörd aktie blir mycket lågt prissatt. Historiskt har detta skapat attraktiva kurser i berörda aktier inför en ny långsiktig fas uppåt. Mer om detta i separata analyser framöver.            

Nu närmast bevakar vi utvecklingen för index in mot en tillfällig lågpunkt som ska kunna ge en tillfällig motreaktion uppåt innan en ny nedgång förväntas under oktober månad och in mot en mycket intressant lågpunkt och förväntad vändning uppåt.

Under de kommande veckorna kommer vi att lägga alltmer fokus på de verkstadsaktier som skapade kurstoppar under våren och försommaren för att se när de cirka 6 månader senare går mot viktiga reaktionspunkter.  

Vi kan under de kommande 12-14 månaderna förvänta oss stora förflyttningar av kapital från olika regioner. Den huvudsakliga rörelsen kan förväntas från Asien till Europa och USA. Med tiden kan vi sedan också förvänta oss att kapitalströmmarna ökar från Europa till USA. Det handlar då i första hand om statsskulderna i Europa som inte ger någon avkastning till pensionsfonder och andra via 0-ränta och i vissa fall negativ ränta. Den osäkerhet som följer i spåren av detta kommer i hög grad att bidra till att kapital flyttar från statsobligationer till börserna och då till stor del New Yorkbörserna. Dessa går en mycket intressant tid till mötes speciellt från senare delen av 2022. Men först ska turbulensen under hösten 2021 redas ut.  

 

Index har nu tappat 6,6 procent sedan rekordet 2 413 den 13 augusti. Den 17 september, när det gått mer än 30 dagar, fick vi in en lägre topp vid 2 361 och det betyder att trenden nu klassas som fallande för första gången på mycket lång tid. Måndagens 2 257 är lägsta notering under tredje kvartalet, vilket är ytterligare en starkt negativa indikation inför fortsättningen. Den 19 maj i år landade index på 2 189 i en rekyl. Detta värde utgör nu ett viktigt stöd, då det var lägsta notering under andra kvartalet i år.

Ser vi i listan av reaktionspunkter nedan återkommer datumen under innevarande vecka (21:a-24:e) inte mindre än åtta gånger, vilket ger oss anledning att redan under tisdagen följa utvecklingen för att se när en första lågpunkt kan komma in och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Under hösten blir det sedan viktigt att följa utvecklingen för de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan). Där vi  bevakar dessa när de kommer ned på låga nivåer och ger oss anledning att se när en mer bestående utveckling uppåt kan ta form.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men som tidigare är det först efter att båda värdena kommit under 80, som det blir en mer negativ signal. Men då indikatorn varit stigande sedan juni 2020 är det i sig en varningssignal när indikatorn vände från stigande till fallande i början av september. Det är då det blir allt viktigare att följa de veckobaserade indikatorerna och se hur de utvecklas. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 94,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka och efter indextoppen den 13 augusti. Börsen har successivt tappat kraft (momentum) under de senaste veckorna, när båda värdena föll under 80. Till detta hör att marknaden redan i inledningen av året pekade på att perioden augusti till november var den ”farligaste” perioden på hela året. Vi följer nu värdena ned mot värde på eller under 20. Om/när det inträffar är det anledning att börja bevaka nya positiva signaler.  

Medellång sikt: Veckostochastic 47,5 och 69,7 fallande      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och på mycket låga nivåer. Index har brutit fler stödlinjer den senaste tiden och det ger oss negativa signaler inför fortsättningen in över oktober månad. I detta förväntar vi oss tillfälliga motreaktioner uppåt för index i det att nedgången till och från går snabbt och lockar in kortsiktiga aktörer.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,3 och 17,2 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 21 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.



Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,46 H 2 299,81 L 2 357,32) – 2,20 %

OMXS30 föll kraftigt under måndagen efter att marknadens oro och osäkerhet riktades mot det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget har en tid haft stora problem med att betala sina skulder, vilket nu övergått till att bli en internationell osäkerhetsfaktor. Nu lär inte bolaget låtas gå i konkurs men det kan och leder troligen till stora förluster för många aktörer. Företagets aktier fortsätter att ras och är ned 4,8 procent i tisdagens pågående handel i Hong Kong. Hong Kongbörsen toppade redan den 18 februari i år och har sedan dess varit inne i en långsiktigt fallande trend. Evergrade noterade sin kurstopp i början av 2021 och har fram till nu rasat i det närmaste 90 procent på åtta månader.  

Effekterna av att de stora placerarna lämnat Hong Kongbörsen har detta fått genomslag på övriga börser i världen.

Vårt eget OMXS30 index noterade sitt rekord 2 413 den 13 augusti och har sedan dess varit inne i den toppformation, vilken egentligen inleddes redan den 19 april efter toppen 2 285. Många enskilda aktier noterade sina toppar och rekord under våren/försommaren, där Boliden, Lundin Mining var tidigt ute med gå in i en rekylfas. I detta sammanhang fanns även Sandvik, SKF, Volvo med flera verkstadsaktier med och skapade sina toppar. Fortsättningen under sommaren, där index levererat nya rekord har drivits på av bland annat investmentbolagen, fastighetsbolagen och bankerna, vilka successivt rusat mot nya rekord.

Marknaden gav oss redan i början av 2021 beskedet att årets viktigaste period var den från senare delen av juli och in mot första halvan av november. Vi är nu mitt uppe i denna period och effekterna har gjort sig påminda redan den 5 augusti när det gäller bland annat investmentbolagen.  

Med kraften i nedgången för många av investmentbolagen efter den 5 augusti har det nu lett till att större delen av aktierna på börsen fallit tillbaka. I det sammanhanget blev den utlösande faktorn problemen för det kinesiska bolaget Evergrande.

Allt mer kapital har under större delen av 2021 lämnat Hong Kongbörsen för att söka sig till bland annat Europa men framförallt USA och New Yorkbörserna. Fastighetsmarknaderna i dessa regioner har varit attraktiva placeringar fram till augusti månad.

Många grupper av aktier har rusat uppåt med kraft under sommaren in mot sensommaren, där vi sett hur allt fler aktier accelererat sina uppgångar och gått in i en parabolisk rörelse mer eller mindre rakt upp. Ett av de få sätt att komma ur en aktie som drar på uppåt på detta sätt är att jobba med en ”flytande stop loss”, vilket innebär att man har en säljkurs på en given procentsats under varje uppnådd toppkurs. Procentsatsen kan variera från placerare till placerare, där vi föredrar 6 procent i våra analyser. Sätter men en för låg procentsats riskerar men att ”åka ur” vid mindre kursnedgångar under en enskild dag. Vår erfarenhet är den att jobbar man med 5-8 procent så faller ”stop lossen” ut innan nedgången drar på. Detta har varit ett bra sätt att komma ur investmentbolagen i början av augusti och nu under senare delen av augusti och början av september när det gäller fastighetsaktierna.

Tidscyklerna har indikerat på lågpunkter under hösten, där den intressantaste signalen leder oss in i andra halvan av oktober fram till en bit in i november.

Vi har de senaste 4-5 veckorna börjat jobba igenom en grupp aktier som noterade sina toppar för mer än två år sedan. Denna grupp har vi förväntat oss ska avsluta sina nedgångar under senhösten och det sker oftast via en avslutande ”urskakning”, där berörd aktie blir mycket lågt prissatt. Historiskt har detta skapat attraktiva kurser i berörda aktier inför en ny långsiktig fas uppåt. Mer om detta i separata analyser framöver.            

Nu närmast bevakar vi utvecklingen för index in mot en tillfällig lågpunkt som ska kunna ge en tillfällig motreaktion uppåt innan en ny nedgång förväntas under oktober månad och in mot en mycket intressant lågpunkt och förväntad vändning uppåt.

Under de kommande veckorna kommer vi att lägga alltmer fokus på de verkstadsaktier som skapade kurstoppar under våren och försommaren för att se när de cirka 6 månader senare går mot viktiga reaktionspunkter.  

Vi kan under de kommande 12-14 månaderna förvänta oss stora förflyttningar av kapital från olika regioner. Den huvudsakliga rörelsen kan förväntas från Asien till Europa och USA. Med tiden kan vi sedan också förvänta oss att kapitalströmmarna ökar från Europa till USA. Det handlar då i första hand om statsskulderna i Europa som inte ger någon avkastning till pensionsfonder och andra via 0-ränta och i vissa fall negativ ränta. Den osäkerhet som följer i spåren av detta kommer i hög grad att bidra till att kapital flyttar från statsobligationer till börserna och då till stor del New Yorkbörserna. Dessa går en mycket intressant tid till mötes speciellt från senare delen av 2022. Men först ska turbulensen under hösten 2021 redas ut.  

 

Index har nu tappat 6,6 procent sedan rekordet 2 413 den 13 augusti. Den 17 september, när det gått mer än 30 dagar, fick vi in en lägre topp vid 2 361 och det betyder att trenden nu klassas som fallande för första gången på mycket lång tid. Måndagens 2 257 är lägsta notering under tredje kvartalet, vilket är ytterligare en starkt negativa indikation inför fortsättningen. Den 19 maj i år landade index på 2 189 i en rekyl. Detta värde utgör nu ett viktigt stöd, då det var lägsta notering under andra kvartalet i år.

Ser vi i listan av reaktionspunkter nedan återkommer datumen under innevarande vecka (21:a-24:e) inte mindre än åtta gånger, vilket ger oss anledning att redan under tisdagen följa utvecklingen för att se när en första lågpunkt kan komma in och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Under hösten blir det sedan viktigt att följa utvecklingen för de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan). Där vi  bevakar dessa när de kommer ned på låga nivåer och ger oss anledning att se när en mer bestående utveckling uppåt kan ta form.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men som tidigare är det först efter att båda värdena kommit under 80, som det blir en mer negativ signal. Men då indikatorn varit stigande sedan juni 2020 är det i sig en varningssignal när indikatorn vände från stigande till fallande i början av september. Det är då det blir allt viktigare att följa de veckobaserade indikatorerna och se hur de utvecklas. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 94,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka och efter indextoppen den 13 augusti. Börsen har successivt tappat kraft (momentum) under de senaste veckorna, när båda värdena föll under 80. Till detta hör att marknaden redan i inledningen av året pekade på att perioden augusti till november var den ”farligaste” perioden på hela året. Vi följer nu värdena ned mot värde på eller under 20. Om/när det inträffar är det anledning att börja bevaka nya positiva signaler.  

Medellång sikt: Veckostochastic 47,5 och 69,7 fallande      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och på mycket låga nivåer. Index har brutit fler stödlinjer den senaste tiden och det ger oss negativa signaler inför fortsättningen in över oktober månad. I detta förväntar vi oss tillfälliga motreaktioner uppåt för index i det att nedgången till och från går snabbt och lockar in kortsiktiga aktörer.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,3 och 17,2 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 21 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.



Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 i fallande trend

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 272,46 H 2 299,81 L 2 357,32) – 2,20 %

OMXS30 föll kraftigt under måndagen efter att marknadens oro och osäkerhet riktades mot det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget har en tid haft stora problem med att betala sina skulder, vilket nu övergått till att bli en internationell osäkerhetsfaktor. Nu lär inte bolaget låtas gå i konkurs men det kan och leder troligen till stora förluster för många aktörer. Företagets aktier fortsätter att ras och är ned 4,8 procent i tisdagens pågående handel i Hong Kong. Hong Kongbörsen toppade redan den 18 februari i år och har sedan dess varit inne i en långsiktigt fallande trend. Evergrade noterade sin kurstopp i början av 2021 och har fram till nu rasat i det närmaste 90 procent på åtta månader.  

Effekterna av att de stora placerarna lämnat Hong Kongbörsen har detta fått genomslag på övriga börser i världen.

Vårt eget OMXS30 index noterade sitt rekord 2 413 den 13 augusti och har sedan dess varit inne i den toppformation, vilken egentligen inleddes redan den 19 april efter toppen 2 285. Många enskilda aktier noterade sina toppar och rekord under våren/försommaren, där Boliden, Lundin Mining var tidigt ute med gå in i en rekylfas. I detta sammanhang fanns även Sandvik, SKF, Volvo med flera verkstadsaktier med och skapade sina toppar. Fortsättningen under sommaren, där index levererat nya rekord har drivits på av bland annat investmentbolagen, fastighetsbolagen och bankerna, vilka successivt rusat mot nya rekord.

Marknaden gav oss redan i början av 2021 beskedet att årets viktigaste period var den från senare delen av juli och in mot första halvan av november. Vi är nu mitt uppe i denna period och effekterna har gjort sig påminda redan den 5 augusti när det gäller bland annat investmentbolagen.  

Med kraften i nedgången för många av investmentbolagen efter den 5 augusti har det nu lett till att större delen av aktierna på börsen fallit tillbaka. I det sammanhanget blev den utlösande faktorn problemen för det kinesiska bolaget Evergrande.

Allt mer kapital har under större delen av 2021 lämnat Hong Kongbörsen för att söka sig till bland annat Europa men framförallt USA och New Yorkbörserna. Fastighetsmarknaderna i dessa regioner har varit attraktiva placeringar fram till augusti månad.

Många grupper av aktier har rusat uppåt med kraft under sommaren in mot sensommaren, där vi sett hur allt fler aktier accelererat sina uppgångar och gått in i en parabolisk rörelse mer eller mindre rakt upp. Ett av de få sätt att komma ur en aktie som drar på uppåt på detta sätt är att jobba med en ”flytande stop loss”, vilket innebär att man har en säljkurs på en given procentsats under varje uppnådd toppkurs. Procentsatsen kan variera från placerare till placerare, där vi föredrar 6 procent i våra analyser. Sätter men en för låg procentsats riskerar men att ”åka ur” vid mindre kursnedgångar under en enskild dag. Vår erfarenhet är den att jobbar man med 5-8 procent så faller ”stop lossen” ut innan nedgången drar på. Detta har varit ett bra sätt att komma ur investmentbolagen i början av augusti och nu under senare delen av augusti och början av september när det gäller fastighetsaktierna.

Tidscyklerna har indikerat på lågpunkter under hösten, där den intressantaste signalen leder oss in i andra halvan av oktober fram till en bit in i november.

Vi har de senaste 4-5 veckorna börjat jobba igenom en grupp aktier som noterade sina toppar för mer än två år sedan. Denna grupp har vi förväntat oss ska avsluta sina nedgångar under senhösten och det sker oftast via en avslutande ”urskakning”, där berörd aktie blir mycket lågt prissatt. Historiskt har detta skapat attraktiva kurser i berörda aktier inför en ny långsiktig fas uppåt. Mer om detta i separata analyser framöver.            

Nu närmast bevakar vi utvecklingen för index in mot en tillfällig lågpunkt som ska kunna ge en tillfällig motreaktion uppåt innan en ny nedgång förväntas under oktober månad och in mot en mycket intressant lågpunkt och förväntad vändning uppåt.

Under de kommande veckorna kommer vi att lägga alltmer fokus på de verkstadsaktier som skapade kurstoppar under våren och försommaren för att se när de cirka 6 månader senare går mot viktiga reaktionspunkter.  

Vi kan under de kommande 12-14 månaderna förvänta oss stora förflyttningar av kapital från olika regioner. Den huvudsakliga rörelsen kan förväntas från Asien till Europa och USA. Med tiden kan vi sedan också förvänta oss att kapitalströmmarna ökar från Europa till USA. Det handlar då i första hand om statsskulderna i Europa som inte ger någon avkastning till pensionsfonder och andra via 0-ränta och i vissa fall negativ ränta. Den osäkerhet som följer i spåren av detta kommer i hög grad att bidra till att kapital flyttar från statsobligationer till börserna och då till stor del New Yorkbörserna. Dessa går en mycket intressant tid till mötes speciellt från senare delen av 2022. Men först ska turbulensen under hösten 2021 redas ut.  

 

Index har nu tappat 6,6 procent sedan rekordet 2 413 den 13 augusti. Den 17 september, när det gått mer än 30 dagar, fick vi in en lägre topp vid 2 361 och det betyder att trenden nu klassas som fallande för första gången på mycket lång tid. Måndagens 2 257 är lägsta notering under tredje kvartalet, vilket är ytterligare en starkt negativa indikation inför fortsättningen. Den 19 maj i år landade index på 2 189 i en rekyl. Detta värde utgör nu ett viktigt stöd, då det var lägsta notering under andra kvartalet i år.

Ser vi i listan av reaktionspunkter nedan återkommer datumen under innevarande vecka (21:a-24:e) inte mindre än åtta gånger, vilket ger oss anledning att redan under tisdagen följa utvecklingen för att se när en första lågpunkt kan komma in och ge en tillfällig motreaktion uppåt. Under hösten blir det sedan viktigt att följa utvecklingen för de veckobaserad tekniska indikatorerna (se nedan). Där vi  bevakar dessa när de kommer ned på låga nivåer och ger oss anledning att se när en mer bestående utveckling uppåt kan ta form.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men som tidigare är det först efter att båda värdena kommit under 80, som det blir en mer negativ signal. Men då indikatorn varit stigande sedan juni 2020 är det i sig en varningssignal när indikatorn vände från stigande till fallande i början av september. Det är då det blir allt viktigare att följa de veckobaserade indikatorerna och se hur de utvecklas. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 94,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande sedan en tid tillbaka och efter indextoppen den 13 augusti. Börsen har successivt tappat kraft (momentum) under de senaste veckorna, när båda värdena föll under 80. Till detta hör att marknaden redan i inledningen av året pekade på att perioden augusti till november var den ”farligaste” perioden på hela året. Vi följer nu värdena ned mot värde på eller under 20. Om/när det inträffar är det anledning att börja bevaka nya positiva signaler.  

Medellång sikt: Veckostochastic 47,5 och 69,7 fallande      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och på mycket låga nivåer. Index har brutit fler stödlinjer den senaste tiden och det ger oss negativa signaler inför fortsättningen in över oktober månad. I detta förväntar vi oss tillfälliga motreaktioner uppåt för index i det att nedgången till och från går snabbt och lockar in kortsiktiga aktörer.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,3 och 17,2 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 21 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen 17 september var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Lågpunkten 2 319 från den 15 september bröts och gav en negativ signal och därmed hade vi en lägre topp bekräftad relaterad till rekordet 2 413 från den 13 augusti.   

Ser vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på hänsyn till helgdagarna. Det ger oss denna vecka, 21-24 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka? Tidsmässigt är det 6 månader sedan flera av topparna under mars månad. Andra aktier som toppade under april går mot sina rytmer på 5 månader. Aktier med sina toppar under maj månad ligger nu med sina starka rytmer på 4 månader.

Vi kan förvänta oss fortsatta svängningar och stora rörelser in mot i första hand andra halvan av oktober månad.



Graf av OMXS30 i fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.