Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 söker lågpunkt på nytt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 323,55 H 2 361,03 L 2 321,47) - 0,87 %

OMXS30 var ned till 2 319 den 15 september för att sedan ge en motreaktion uppåt under de två efterföljande dagarna. Vi är alltid vaksamma 2-3 dagen efter en lågpunkt. Nu blev det 2 dagar och index vände nedåt redan under fredagen. I detta läge får inte 2 319-nivån brytas för att vi ska se att en ny fas uppåt inletts. Med tanke på att index stängde på 2 324 i fredags är det inte troligt att 2 319-nivån håller under måndagen. Därmed är det den horisontella linjen (se grafen) från 2 414 och lågpunkten den 19 augusti, som är mycket viktig. En stängning under den nu eller i ett senare skede är en ny negativ signal för index.

Den andra stödlinje, vi också kan se i grafen ovan, har värdet 2 281 från den 19 juli. När denna bryts framöver och marknaden ger en stängningskurs under denna innebär det en ännu starkare signal och då i negativ bemärkelse. Men innan den senare nivån (2 281) bryts bör index ha hunnit med en sväng uppåt först.

Det troliga är att index ”fladdrar” fram och tillbaka en tid innan det med tiden blir läge att ta större steg nedåt och då under andra halvan av oktober. Detta är i varje fall det mönster marknaden ”lovade” i början av året. Detta när vi fick beskedet att perioden från början av augusti in mot början av november är den viktigaste perioden under året för en möjlig/trolig reaktion nedåt. Marknaden nöjde sig då med att ange tidsperioden. Höjden i en rekyl får vi laborera med själva, där det inte kan uteslutas att det blir en starkare rörelse nedåt i framförallt de aktier som hållits uppe på höga nivåer fram till sensommaren. Intressant blir också att se hur de aktier som gick i topp redan i våras agerar när de ska avsluta sina rörelser nedåt under hösten. Jag syftar bland andra på Volvo, LUX med flera tunga aktier. Vi får de närmaste veckorna räkna på respektive akties rytm för att få en bild av möjliga lågpunkter för dessa. Jag syftar bland annat på Boliden och LUMI som tappat rejält redan sedan vårens toppar. 

 

Det är mycket på gång under hösten på många olika plan som vi inte alltid relaterar till börsen.

Vi ser bland annat hur allt mer information kommer fram kring de flertal aktörer och dess agerande unisont under februari och mars 2020. Detta bidrog uppenbarligen starkt till att pressa kurserna nedåt med kraft. Vi får avvakta och se när mer info om detta blir kända och se hur marknaden tolkar den informationen. Detta kan dröja till en bra bit in på 2022.

 

Andra aktiviteter i många länder är de ökande demonstrationerna, när befolkningen börjar ledsna på nedstängningar och olika restriktioner kring Covid. UK har bland annat gjort en sväng på 180 gradare under kort tid utifrån bland annat den mängd demonstrationer som genomförts i landet.

Australien ser ut att stå inför en större nedgång på sin börs. Kan de bero på de hårda restriktionerna man har där? Konflikterna mellan polis och missnöjda medborgare ökar. Större finansiella aktörer och investerare ser ut att successivt backa ur den australiensiska aktiemarknaden. Vi kommer att öka vår bevakning av denna marknad och dess

 

Jag befinner mig i Estland för tillfället för att reka för kommande Workshop och kurser under våren och hösten 2022. De stora tidningarna här är fyllda med nya rön och avslöjande kring Estoniakatastrofen, den 28 september 1994. I år 27 år sedan dess. Nya undersökningar kring katastrofen sattes igång förra året efter att man upptäckt (okända) hål i skrovet på Estonia. Jag kan inte återge allt som skrivs då jag fått det översatt och vill se mer kring dessa extremt intressanta uppgifter. Svensk trovärdig media får ge den informationen framöver och den troliga debatt som det bör leda till. Detta kan röra om en hel del i Sverige även om den inte direkt påverkar börsen.

 

Sammantaget ser det ut att vara mycket i görningen under hösten. Inkluderar vi sedan också en del viktiga val i bland annat Kanada och Tyskland är det en ovanligt aktiv höst vi gått in i.

     

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,6 och 78,5 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 20,3 och 23,1 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Bryts lågpunkten vid 2 319 från den 15 september får index och de aktier det berör söka nya reaktionspunkter.

Se vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på att vi måste ta hänsyn till helgdagarna. Det ger oss inledningen på vecka, 20-22 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka?

Många bollar i luften, vilket leder till att vi får vara mycket alerta en tid framöver o de svängningar som ser ut att ligga framför oss.Graf av OMXS30 söker lågpunkt på nytt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 söker lågpunkt på nytt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 323,55 H 2 361,03 L 2 321,47) - 0,87 %

OMXS30 var ned till 2 319 den 15 september för att sedan ge en motreaktion uppåt under de två efterföljande dagarna. Vi är alltid vaksamma 2-3 dagen efter en lågpunkt. Nu blev det 2 dagar och index vände nedåt redan under fredagen. I detta läge får inte 2 319-nivån brytas för att vi ska se att en ny fas uppåt inletts. Med tanke på att index stängde på 2 324 i fredags är det inte troligt att 2 319-nivån håller under måndagen. Därmed är det den horisontella linjen (se grafen) från 2 414 och lågpunkten den 19 augusti, som är mycket viktig. En stängning under den nu eller i ett senare skede är en ny negativ signal för index.

Den andra stödlinje, vi också kan se i grafen ovan, har värdet 2 281 från den 19 juli. När denna bryts framöver och marknaden ger en stängningskurs under denna innebär det en ännu starkare signal och då i negativ bemärkelse. Men innan den senare nivån (2 281) bryts bör index ha hunnit med en sväng uppåt först.

Det troliga är att index ”fladdrar” fram och tillbaka en tid innan det med tiden blir läge att ta större steg nedåt och då under andra halvan av oktober. Detta är i varje fall det mönster marknaden ”lovade” i början av året. Detta när vi fick beskedet att perioden från början av augusti in mot början av november är den viktigaste perioden under året för en möjlig/trolig reaktion nedåt. Marknaden nöjde sig då med att ange tidsperioden. Höjden i en rekyl får vi laborera med själva, där det inte kan uteslutas att det blir en starkare rörelse nedåt i framförallt de aktier som hållits uppe på höga nivåer fram till sensommaren. Intressant blir också att se hur de aktier som gick i topp redan i våras agerar när de ska avsluta sina rörelser nedåt under hösten. Jag syftar bland andra på Volvo, LUX med flera tunga aktier. Vi får de närmaste veckorna räkna på respektive akties rytm för att få en bild av möjliga lågpunkter för dessa. Jag syftar bland annat på Boliden och LUMI som tappat rejält redan sedan vårens toppar. 

 

Det är mycket på gång under hösten på många olika plan som vi inte alltid relaterar till börsen.

Vi ser bland annat hur allt mer information kommer fram kring de flertal aktörer och dess agerande unisont under februari och mars 2020. Detta bidrog uppenbarligen starkt till att pressa kurserna nedåt med kraft. Vi får avvakta och se när mer info om detta blir kända och se hur marknaden tolkar den informationen. Detta kan dröja till en bra bit in på 2022.

 

Andra aktiviteter i många länder är de ökande demonstrationerna, när befolkningen börjar ledsna på nedstängningar och olika restriktioner kring Covid. UK har bland annat gjort en sväng på 180 gradare under kort tid utifrån bland annat den mängd demonstrationer som genomförts i landet.

Australien ser ut att stå inför en större nedgång på sin börs. Kan de bero på de hårda restriktionerna man har där? Konflikterna mellan polis och missnöjda medborgare ökar. Större finansiella aktörer och investerare ser ut att successivt backa ur den australiensiska aktiemarknaden. Vi kommer att öka vår bevakning av denna marknad och dess

 

Jag befinner mig i Estland för tillfället för att reka för kommande Workshop och kurser under våren och hösten 2022. De stora tidningarna här är fyllda med nya rön och avslöjande kring Estoniakatastrofen, den 28 september 1994. I år 27 år sedan dess. Nya undersökningar kring katastrofen sattes igång förra året efter att man upptäckt (okända) hål i skrovet på Estonia. Jag kan inte återge allt som skrivs då jag fått det översatt och vill se mer kring dessa extremt intressanta uppgifter. Svensk trovärdig media får ge den informationen framöver och den troliga debatt som det bör leda till. Detta kan röra om en hel del i Sverige även om den inte direkt påverkar börsen.

 

Sammantaget ser det ut att vara mycket i görningen under hösten. Inkluderar vi sedan också en del viktiga val i bland annat Kanada och Tyskland är det en ovanligt aktiv höst vi gått in i.

     

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,6 och 78,5 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 20,3 och 23,1 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Bryts lågpunkten vid 2 319 från den 15 september får index och de aktier det berör söka nya reaktionspunkter.

Se vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på att vi måste ta hänsyn till helgdagarna. Det ger oss inledningen på vecka, 20-22 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka?

Många bollar i luften, vilket leder till att vi får vara mycket alerta en tid framöver o de svängningar som ser ut att ligga framför oss.Graf av OMXS30 söker lågpunkt på nytt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 söker lågpunkt på nytt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 323,55 H 2 361,03 L 2 321,47) - 0,87 %

OMXS30 var ned till 2 319 den 15 september för att sedan ge en motreaktion uppåt under de två efterföljande dagarna. Vi är alltid vaksamma 2-3 dagen efter en lågpunkt. Nu blev det 2 dagar och index vände nedåt redan under fredagen. I detta läge får inte 2 319-nivån brytas för att vi ska se att en ny fas uppåt inletts. Med tanke på att index stängde på 2 324 i fredags är det inte troligt att 2 319-nivån håller under måndagen. Därmed är det den horisontella linjen (se grafen) från 2 414 och lågpunkten den 19 augusti, som är mycket viktig. En stängning under den nu eller i ett senare skede är en ny negativ signal för index.

Den andra stödlinje, vi också kan se i grafen ovan, har värdet 2 281 från den 19 juli. När denna bryts framöver och marknaden ger en stängningskurs under denna innebär det en ännu starkare signal och då i negativ bemärkelse. Men innan den senare nivån (2 281) bryts bör index ha hunnit med en sväng uppåt först.

Det troliga är att index ”fladdrar” fram och tillbaka en tid innan det med tiden blir läge att ta större steg nedåt och då under andra halvan av oktober. Detta är i varje fall det mönster marknaden ”lovade” i början av året. Detta när vi fick beskedet att perioden från början av augusti in mot början av november är den viktigaste perioden under året för en möjlig/trolig reaktion nedåt. Marknaden nöjde sig då med att ange tidsperioden. Höjden i en rekyl får vi laborera med själva, där det inte kan uteslutas att det blir en starkare rörelse nedåt i framförallt de aktier som hållits uppe på höga nivåer fram till sensommaren. Intressant blir också att se hur de aktier som gick i topp redan i våras agerar när de ska avsluta sina rörelser nedåt under hösten. Jag syftar bland andra på Volvo, LUX med flera tunga aktier. Vi får de närmaste veckorna räkna på respektive akties rytm för att få en bild av möjliga lågpunkter för dessa. Jag syftar bland annat på Boliden och LUMI som tappat rejält redan sedan vårens toppar. 

 

Det är mycket på gång under hösten på många olika plan som vi inte alltid relaterar till börsen.

Vi ser bland annat hur allt mer information kommer fram kring de flertal aktörer och dess agerande unisont under februari och mars 2020. Detta bidrog uppenbarligen starkt till att pressa kurserna nedåt med kraft. Vi får avvakta och se när mer info om detta blir kända och se hur marknaden tolkar den informationen. Detta kan dröja till en bra bit in på 2022.

 

Andra aktiviteter i många länder är de ökande demonstrationerna, när befolkningen börjar ledsna på nedstängningar och olika restriktioner kring Covid. UK har bland annat gjort en sväng på 180 gradare under kort tid utifrån bland annat den mängd demonstrationer som genomförts i landet.

Australien ser ut att stå inför en större nedgång på sin börs. Kan de bero på de hårda restriktionerna man har där? Konflikterna mellan polis och missnöjda medborgare ökar. Större finansiella aktörer och investerare ser ut att successivt backa ur den australiensiska aktiemarknaden. Vi kommer att öka vår bevakning av denna marknad och dess

 

Jag befinner mig i Estland för tillfället för att reka för kommande Workshop och kurser under våren och hösten 2022. De stora tidningarna här är fyllda med nya rön och avslöjande kring Estoniakatastrofen, den 28 september 1994. I år 27 år sedan dess. Nya undersökningar kring katastrofen sattes igång förra året efter att man upptäckt (okända) hål i skrovet på Estonia. Jag kan inte återge allt som skrivs då jag fått det översatt och vill se mer kring dessa extremt intressanta uppgifter. Svensk trovärdig media får ge den informationen framöver och den troliga debatt som det bör leda till. Detta kan röra om en hel del i Sverige även om den inte direkt påverkar börsen.

 

Sammantaget ser det ut att vara mycket i görningen under hösten. Inkluderar vi sedan också en del viktiga val i bland annat Kanada och Tyskland är det en ovanligt aktiv höst vi gått in i.

     

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,6 och 78,5 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 20,3 och 23,1 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Bryts lågpunkten vid 2 319 från den 15 september får index och de aktier det berör söka nya reaktionspunkter.

Se vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på att vi måste ta hänsyn till helgdagarna. Det ger oss inledningen på vecka, 20-22 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka?

Många bollar i luften, vilket leder till att vi får vara mycket alerta en tid framöver o de svängningar som ser ut att ligga framför oss.Graf av OMXS30 söker lågpunkt på nytt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 söker lågpunkt på nytt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 323,55 H 2 361,03 L 2 321,47) - 0,87 %

OMXS30 var ned till 2 319 den 15 september för att sedan ge en motreaktion uppåt under de två efterföljande dagarna. Vi är alltid vaksamma 2-3 dagen efter en lågpunkt. Nu blev det 2 dagar och index vände nedåt redan under fredagen. I detta läge får inte 2 319-nivån brytas för att vi ska se att en ny fas uppåt inletts. Med tanke på att index stängde på 2 324 i fredags är det inte troligt att 2 319-nivån håller under måndagen. Därmed är det den horisontella linjen (se grafen) från 2 414 och lågpunkten den 19 augusti, som är mycket viktig. En stängning under den nu eller i ett senare skede är en ny negativ signal för index.

Den andra stödlinje, vi också kan se i grafen ovan, har värdet 2 281 från den 19 juli. När denna bryts framöver och marknaden ger en stängningskurs under denna innebär det en ännu starkare signal och då i negativ bemärkelse. Men innan den senare nivån (2 281) bryts bör index ha hunnit med en sväng uppåt först.

Det troliga är att index ”fladdrar” fram och tillbaka en tid innan det med tiden blir läge att ta större steg nedåt och då under andra halvan av oktober. Detta är i varje fall det mönster marknaden ”lovade” i början av året. Detta när vi fick beskedet att perioden från början av augusti in mot början av november är den viktigaste perioden under året för en möjlig/trolig reaktion nedåt. Marknaden nöjde sig då med att ange tidsperioden. Höjden i en rekyl får vi laborera med själva, där det inte kan uteslutas att det blir en starkare rörelse nedåt i framförallt de aktier som hållits uppe på höga nivåer fram till sensommaren. Intressant blir också att se hur de aktier som gick i topp redan i våras agerar när de ska avsluta sina rörelser nedåt under hösten. Jag syftar bland andra på Volvo, LUX med flera tunga aktier. Vi får de närmaste veckorna räkna på respektive akties rytm för att få en bild av möjliga lågpunkter för dessa. Jag syftar bland annat på Boliden och LUMI som tappat rejält redan sedan vårens toppar. 

 

Det är mycket på gång under hösten på många olika plan som vi inte alltid relaterar till börsen.

Vi ser bland annat hur allt mer information kommer fram kring de flertal aktörer och dess agerande unisont under februari och mars 2020. Detta bidrog uppenbarligen starkt till att pressa kurserna nedåt med kraft. Vi får avvakta och se när mer info om detta blir kända och se hur marknaden tolkar den informationen. Detta kan dröja till en bra bit in på 2022.

 

Andra aktiviteter i många länder är de ökande demonstrationerna, när befolkningen börjar ledsna på nedstängningar och olika restriktioner kring Covid. UK har bland annat gjort en sväng på 180 gradare under kort tid utifrån bland annat den mängd demonstrationer som genomförts i landet.

Australien ser ut att stå inför en större nedgång på sin börs. Kan de bero på de hårda restriktionerna man har där? Konflikterna mellan polis och missnöjda medborgare ökar. Större finansiella aktörer och investerare ser ut att successivt backa ur den australiensiska aktiemarknaden. Vi kommer att öka vår bevakning av denna marknad och dess

 

Jag befinner mig i Estland för tillfället för att reka för kommande Workshop och kurser under våren och hösten 2022. De stora tidningarna här är fyllda med nya rön och avslöjande kring Estoniakatastrofen, den 28 september 1994. I år 27 år sedan dess. Nya undersökningar kring katastrofen sattes igång förra året efter att man upptäckt (okända) hål i skrovet på Estonia. Jag kan inte återge allt som skrivs då jag fått det översatt och vill se mer kring dessa extremt intressanta uppgifter. Svensk trovärdig media får ge den informationen framöver och den troliga debatt som det bör leda till. Detta kan röra om en hel del i Sverige även om den inte direkt påverkar börsen.

 

Sammantaget ser det ut att vara mycket i görningen under hösten. Inkluderar vi sedan också en del viktiga val i bland annat Kanada och Tyskland är det en ovanligt aktiv höst vi gått in i.

     

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,6 och 78,5 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 20,3 och 23,1 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Bryts lågpunkten vid 2 319 från den 15 september får index och de aktier det berör söka nya reaktionspunkter.

Se vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på att vi måste ta hänsyn till helgdagarna. Det ger oss inledningen på vecka, 20-22 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka?

Många bollar i luften, vilket leder till att vi får vara mycket alerta en tid framöver o de svängningar som ser ut att ligga framför oss.Graf av OMXS30 söker lågpunkt på nytt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 söker lågpunkt på nytt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 323,55 H 2 361,03 L 2 321,47) - 0,87 %

OMXS30 var ned till 2 319 den 15 september för att sedan ge en motreaktion uppåt under de två efterföljande dagarna. Vi är alltid vaksamma 2-3 dagen efter en lågpunkt. Nu blev det 2 dagar och index vände nedåt redan under fredagen. I detta läge får inte 2 319-nivån brytas för att vi ska se att en ny fas uppåt inletts. Med tanke på att index stängde på 2 324 i fredags är det inte troligt att 2 319-nivån håller under måndagen. Därmed är det den horisontella linjen (se grafen) från 2 414 och lågpunkten den 19 augusti, som är mycket viktig. En stängning under den nu eller i ett senare skede är en ny negativ signal för index.

Den andra stödlinje, vi också kan se i grafen ovan, har värdet 2 281 från den 19 juli. När denna bryts framöver och marknaden ger en stängningskurs under denna innebär det en ännu starkare signal och då i negativ bemärkelse. Men innan den senare nivån (2 281) bryts bör index ha hunnit med en sväng uppåt först.

Det troliga är att index ”fladdrar” fram och tillbaka en tid innan det med tiden blir läge att ta större steg nedåt och då under andra halvan av oktober. Detta är i varje fall det mönster marknaden ”lovade” i början av året. Detta när vi fick beskedet att perioden från början av augusti in mot början av november är den viktigaste perioden under året för en möjlig/trolig reaktion nedåt. Marknaden nöjde sig då med att ange tidsperioden. Höjden i en rekyl får vi laborera med själva, där det inte kan uteslutas att det blir en starkare rörelse nedåt i framförallt de aktier som hållits uppe på höga nivåer fram till sensommaren. Intressant blir också att se hur de aktier som gick i topp redan i våras agerar när de ska avsluta sina rörelser nedåt under hösten. Jag syftar bland andra på Volvo, LUX med flera tunga aktier. Vi får de närmaste veckorna räkna på respektive akties rytm för att få en bild av möjliga lågpunkter för dessa. Jag syftar bland annat på Boliden och LUMI som tappat rejält redan sedan vårens toppar. 

 

Det är mycket på gång under hösten på många olika plan som vi inte alltid relaterar till börsen.

Vi ser bland annat hur allt mer information kommer fram kring de flertal aktörer och dess agerande unisont under februari och mars 2020. Detta bidrog uppenbarligen starkt till att pressa kurserna nedåt med kraft. Vi får avvakta och se när mer info om detta blir kända och se hur marknaden tolkar den informationen. Detta kan dröja till en bra bit in på 2022.

 

Andra aktiviteter i många länder är de ökande demonstrationerna, när befolkningen börjar ledsna på nedstängningar och olika restriktioner kring Covid. UK har bland annat gjort en sväng på 180 gradare under kort tid utifrån bland annat den mängd demonstrationer som genomförts i landet.

Australien ser ut att stå inför en större nedgång på sin börs. Kan de bero på de hårda restriktionerna man har där? Konflikterna mellan polis och missnöjda medborgare ökar. Större finansiella aktörer och investerare ser ut att successivt backa ur den australiensiska aktiemarknaden. Vi kommer att öka vår bevakning av denna marknad och dess

 

Jag befinner mig i Estland för tillfället för att reka för kommande Workshop och kurser under våren och hösten 2022. De stora tidningarna här är fyllda med nya rön och avslöjande kring Estoniakatastrofen, den 28 september 1994. I år 27 år sedan dess. Nya undersökningar kring katastrofen sattes igång förra året efter att man upptäckt (okända) hål i skrovet på Estonia. Jag kan inte återge allt som skrivs då jag fått det översatt och vill se mer kring dessa extremt intressanta uppgifter. Svensk trovärdig media får ge den informationen framöver och den troliga debatt som det bör leda till. Detta kan röra om en hel del i Sverige även om den inte direkt påverkar börsen.

 

Sammantaget ser det ut att vara mycket i görningen under hösten. Inkluderar vi sedan också en del viktiga val i bland annat Kanada och Tyskland är det en ovanligt aktiv höst vi gått in i.

     

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,6 och 78,5 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 20,3 och 23,1 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Bryts lågpunkten vid 2 319 från den 15 september får index och de aktier det berör söka nya reaktionspunkter.

Se vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på att vi måste ta hänsyn till helgdagarna. Det ger oss inledningen på vecka, 20-22 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka?

Många bollar i luften, vilket leder till att vi får vara mycket alerta en tid framöver o de svängningar som ser ut att ligga framför oss.Graf av OMXS30 söker lågpunkt på nytt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 söker lågpunkt på nytt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 323,55 H 2 361,03 L 2 321,47) - 0,87 %

OMXS30 var ned till 2 319 den 15 september för att sedan ge en motreaktion uppåt under de två efterföljande dagarna. Vi är alltid vaksamma 2-3 dagen efter en lågpunkt. Nu blev det 2 dagar och index vände nedåt redan under fredagen. I detta läge får inte 2 319-nivån brytas för att vi ska se att en ny fas uppåt inletts. Med tanke på att index stängde på 2 324 i fredags är det inte troligt att 2 319-nivån håller under måndagen. Därmed är det den horisontella linjen (se grafen) från 2 414 och lågpunkten den 19 augusti, som är mycket viktig. En stängning under den nu eller i ett senare skede är en ny negativ signal för index.

Den andra stödlinje, vi också kan se i grafen ovan, har värdet 2 281 från den 19 juli. När denna bryts framöver och marknaden ger en stängningskurs under denna innebär det en ännu starkare signal och då i negativ bemärkelse. Men innan den senare nivån (2 281) bryts bör index ha hunnit med en sväng uppåt först.

Det troliga är att index ”fladdrar” fram och tillbaka en tid innan det med tiden blir läge att ta större steg nedåt och då under andra halvan av oktober. Detta är i varje fall det mönster marknaden ”lovade” i början av året. Detta när vi fick beskedet att perioden från början av augusti in mot början av november är den viktigaste perioden under året för en möjlig/trolig reaktion nedåt. Marknaden nöjde sig då med att ange tidsperioden. Höjden i en rekyl får vi laborera med själva, där det inte kan uteslutas att det blir en starkare rörelse nedåt i framförallt de aktier som hållits uppe på höga nivåer fram till sensommaren. Intressant blir också att se hur de aktier som gick i topp redan i våras agerar när de ska avsluta sina rörelser nedåt under hösten. Jag syftar bland andra på Volvo, LUX med flera tunga aktier. Vi får de närmaste veckorna räkna på respektive akties rytm för att få en bild av möjliga lågpunkter för dessa. Jag syftar bland annat på Boliden och LUMI som tappat rejält redan sedan vårens toppar. 

 

Det är mycket på gång under hösten på många olika plan som vi inte alltid relaterar till börsen.

Vi ser bland annat hur allt mer information kommer fram kring de flertal aktörer och dess agerande unisont under februari och mars 2020. Detta bidrog uppenbarligen starkt till att pressa kurserna nedåt med kraft. Vi får avvakta och se när mer info om detta blir kända och se hur marknaden tolkar den informationen. Detta kan dröja till en bra bit in på 2022.

 

Andra aktiviteter i många länder är de ökande demonstrationerna, när befolkningen börjar ledsna på nedstängningar och olika restriktioner kring Covid. UK har bland annat gjort en sväng på 180 gradare under kort tid utifrån bland annat den mängd demonstrationer som genomförts i landet.

Australien ser ut att stå inför en större nedgång på sin börs. Kan de bero på de hårda restriktionerna man har där? Konflikterna mellan polis och missnöjda medborgare ökar. Större finansiella aktörer och investerare ser ut att successivt backa ur den australiensiska aktiemarknaden. Vi kommer att öka vår bevakning av denna marknad och dess

 

Jag befinner mig i Estland för tillfället för att reka för kommande Workshop och kurser under våren och hösten 2022. De stora tidningarna här är fyllda med nya rön och avslöjande kring Estoniakatastrofen, den 28 september 1994. I år 27 år sedan dess. Nya undersökningar kring katastrofen sattes igång förra året efter att man upptäckt (okända) hål i skrovet på Estonia. Jag kan inte återge allt som skrivs då jag fått det översatt och vill se mer kring dessa extremt intressanta uppgifter. Svensk trovärdig media får ge den informationen framöver och den troliga debatt som det bör leda till. Detta kan röra om en hel del i Sverige även om den inte direkt påverkar börsen.

 

Sammantaget ser det ut att vara mycket i görningen under hösten. Inkluderar vi sedan också en del viktiga val i bland annat Kanada och Tyskland är det en ovanligt aktiv höst vi gått in i.

     

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,1 och 94,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,6 och 78,5 fallande      

Kort sikt: Dagsstochastic 20,3 och 23,1 fallande 

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 13 aug på 2 413 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare viktigt rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 20 september)

Tiden gav utrymme för en reaktion uppåt för index efter lågpunkten den 15 september. Denna typ av motreaktioner brukar pågå under 2-3 börsdagar, där fredagen var dag 2. Index vände snabbt nedåt efter en topp vid 2 361 under fredagen. Bryts lågpunkten vid 2 319 från den 15 september får index och de aktier det berör söka nya reaktionspunkter.

Se vi i grafen ovan har vi vid ett flertal tillfällen fått i lågpunkter den 19-21:a i alla månader sedan maj månad i år. Lågpunkterna har varierat lite beroende på att vi måste ta hänsyn till helgdagarna. Det ger oss inledningen på vecka, 20-22 september, att bevaka för ny lågpunkt för index och inte minst ett flertal aktier som fallit relativt mycket de senaste veckorna.

Intressant blir också de aktier som fallit sedan sina toppar i våras och försommaren. Hur ligger deras tidscykler till inför en möjlig lågpunkt under den nu påbörjade vecka?

Många bollar i luften, vilket leder till att vi får vara mycket alerta en tid framöver o de svängningar som ser ut att ligga framför oss.Graf av OMXS30 söker lågpunkt på nytt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.