Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - 2 393 håller emot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,19 H 2 392,46 L 2 379,77) + 0,10 %

OMXS30 var upp till rekordet 2 393 under torsdagen och testade detta. Högsta värdet blev 2 392 under dagen och nivån ger det motstånd som är någorlunda normalt utifrån att matematiken är på plats. Det handlar då om uppgången från den 23 mars 2020 och dess lågpunkt 1 284.

Vi vill också få in sambandet med lågpunkten 1 261 från den 16 mars 2020. Till detta ska vi sedan lägga tiden som ger reaktionssignaler under senare delen av augusti. Sammantaget gör det den närmaste tiden intressant där utvecklingen från nästa vecka in mot senare delen av augusti ser ut att skapa lite extra krydda.

Motståndet vid 2 393 har förutsättningar att testas igen och då redan i dag. Ett genombrott ger 2 408, som vi jobbat med som motstånd en tid. Vi har även tagit med 2 451, som en nivå i de steg index brukar ta.

 

Igår tog vi upp några asiatiska börsen som tappat en hel del under året. Hang Seng index har fallit kraftigt under året efter toppen i februari. Under juli månad har index varit i fritt fall, där nedgången idag under pågående handel skrivs till 2,0 procent. Hang Seng påverkas i nuläget av att vi har ett månadsskifte och en viss städning sker i portföljer. Över tiden finns det mer att ge på nedsidan. Närmast är det 6 månader efter toppen den 18 februari som blir intressant avstämning om någon vecka.

Vi har bevittnat stora kapitalrörelser från asiatiska börser under en längre tid. En stor del av detta kapital har sökt sig till USD och New Yorkbörserna och bidragit till att hålla dess uppe på höga nivåer och dessutom levererat nya rekord.

Framöver bevakar vi rörelserna ut från EUR och ser om den strömmen också leder mot USD, vilket är troligt, men det är alltid bättre med bekräftelse på flödets riktning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 90,3 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 30 juli)

Gällande indexrekordet 2 393 är från den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 16 mars 2020. Matematiken samverkar vid 2 393 med lågpunkten 1 284 från den 23 mars 2020 och gör därmed 2 393 till motstånd tills vidare. Vi väntar sedan också in matematiska sambandet med 1 261 från den 16 mars 2020 i form av något som ska kunna ses som en dubbeltopp under augusti månad. 

Vi använder oss också av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader från dessa i slutet av juli respektive början av augusti. 31-månadersreaktionen bör kunna via sig redan nästa vecka via en tillfällig reaktion. 

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - 2 393 håller emot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,19 H 2 392,46 L 2 379,77) + 0,10 %

OMXS30 var upp till rekordet 2 393 under torsdagen och testade detta. Högsta värdet blev 2 392 under dagen och nivån ger det motstånd som är någorlunda normalt utifrån att matematiken är på plats. Det handlar då om uppgången från den 23 mars 2020 och dess lågpunkt 1 284.

Vi vill också få in sambandet med lågpunkten 1 261 från den 16 mars 2020. Till detta ska vi sedan lägga tiden som ger reaktionssignaler under senare delen av augusti. Sammantaget gör det den närmaste tiden intressant där utvecklingen från nästa vecka in mot senare delen av augusti ser ut att skapa lite extra krydda.

Motståndet vid 2 393 har förutsättningar att testas igen och då redan i dag. Ett genombrott ger 2 408, som vi jobbat med som motstånd en tid. Vi har även tagit med 2 451, som en nivå i de steg index brukar ta.

 

Igår tog vi upp några asiatiska börsen som tappat en hel del under året. Hang Seng index har fallit kraftigt under året efter toppen i februari. Under juli månad har index varit i fritt fall, där nedgången idag under pågående handel skrivs till 2,0 procent. Hang Seng påverkas i nuläget av att vi har ett månadsskifte och en viss städning sker i portföljer. Över tiden finns det mer att ge på nedsidan. Närmast är det 6 månader efter toppen den 18 februari som blir intressant avstämning om någon vecka.

Vi har bevittnat stora kapitalrörelser från asiatiska börser under en längre tid. En stor del av detta kapital har sökt sig till USD och New Yorkbörserna och bidragit till att hålla dess uppe på höga nivåer och dessutom levererat nya rekord.

Framöver bevakar vi rörelserna ut från EUR och ser om den strömmen också leder mot USD, vilket är troligt, men det är alltid bättre med bekräftelse på flödets riktning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 90,3 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 30 juli)

Gällande indexrekordet 2 393 är från den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 16 mars 2020. Matematiken samverkar vid 2 393 med lågpunkten 1 284 från den 23 mars 2020 och gör därmed 2 393 till motstånd tills vidare. Vi väntar sedan också in matematiska sambandet med 1 261 från den 16 mars 2020 i form av något som ska kunna ses som en dubbeltopp under augusti månad. 

Vi använder oss också av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader från dessa i slutet av juli respektive början av augusti. 31-månadersreaktionen bör kunna via sig redan nästa vecka via en tillfällig reaktion. 

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - 2 393 håller emot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,19 H 2 392,46 L 2 379,77) + 0,10 %

OMXS30 var upp till rekordet 2 393 under torsdagen och testade detta. Högsta värdet blev 2 392 under dagen och nivån ger det motstånd som är någorlunda normalt utifrån att matematiken är på plats. Det handlar då om uppgången från den 23 mars 2020 och dess lågpunkt 1 284.

Vi vill också få in sambandet med lågpunkten 1 261 från den 16 mars 2020. Till detta ska vi sedan lägga tiden som ger reaktionssignaler under senare delen av augusti. Sammantaget gör det den närmaste tiden intressant där utvecklingen från nästa vecka in mot senare delen av augusti ser ut att skapa lite extra krydda.

Motståndet vid 2 393 har förutsättningar att testas igen och då redan i dag. Ett genombrott ger 2 408, som vi jobbat med som motstånd en tid. Vi har även tagit med 2 451, som en nivå i de steg index brukar ta.

 

Igår tog vi upp några asiatiska börsen som tappat en hel del under året. Hang Seng index har fallit kraftigt under året efter toppen i februari. Under juli månad har index varit i fritt fall, där nedgången idag under pågående handel skrivs till 2,0 procent. Hang Seng påverkas i nuläget av att vi har ett månadsskifte och en viss städning sker i portföljer. Över tiden finns det mer att ge på nedsidan. Närmast är det 6 månader efter toppen den 18 februari som blir intressant avstämning om någon vecka.

Vi har bevittnat stora kapitalrörelser från asiatiska börser under en längre tid. En stor del av detta kapital har sökt sig till USD och New Yorkbörserna och bidragit till att hålla dess uppe på höga nivåer och dessutom levererat nya rekord.

Framöver bevakar vi rörelserna ut från EUR och ser om den strömmen också leder mot USD, vilket är troligt, men det är alltid bättre med bekräftelse på flödets riktning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 90,3 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 30 juli)

Gällande indexrekordet 2 393 är från den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 16 mars 2020. Matematiken samverkar vid 2 393 med lågpunkten 1 284 från den 23 mars 2020 och gör därmed 2 393 till motstånd tills vidare. Vi väntar sedan också in matematiska sambandet med 1 261 från den 16 mars 2020 i form av något som ska kunna ses som en dubbeltopp under augusti månad. 

Vi använder oss också av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader från dessa i slutet av juli respektive början av augusti. 31-månadersreaktionen bör kunna via sig redan nästa vecka via en tillfällig reaktion. 

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - 2 393 håller emot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,19 H 2 392,46 L 2 379,77) + 0,10 %

OMXS30 var upp till rekordet 2 393 under torsdagen och testade detta. Högsta värdet blev 2 392 under dagen och nivån ger det motstånd som är någorlunda normalt utifrån att matematiken är på plats. Det handlar då om uppgången från den 23 mars 2020 och dess lågpunkt 1 284.

Vi vill också få in sambandet med lågpunkten 1 261 från den 16 mars 2020. Till detta ska vi sedan lägga tiden som ger reaktionssignaler under senare delen av augusti. Sammantaget gör det den närmaste tiden intressant där utvecklingen från nästa vecka in mot senare delen av augusti ser ut att skapa lite extra krydda.

Motståndet vid 2 393 har förutsättningar att testas igen och då redan i dag. Ett genombrott ger 2 408, som vi jobbat med som motstånd en tid. Vi har även tagit med 2 451, som en nivå i de steg index brukar ta.

 

Igår tog vi upp några asiatiska börsen som tappat en hel del under året. Hang Seng index har fallit kraftigt under året efter toppen i februari. Under juli månad har index varit i fritt fall, där nedgången idag under pågående handel skrivs till 2,0 procent. Hang Seng påverkas i nuläget av att vi har ett månadsskifte och en viss städning sker i portföljer. Över tiden finns det mer att ge på nedsidan. Närmast är det 6 månader efter toppen den 18 februari som blir intressant avstämning om någon vecka.

Vi har bevittnat stora kapitalrörelser från asiatiska börser under en längre tid. En stor del av detta kapital har sökt sig till USD och New Yorkbörserna och bidragit till att hålla dess uppe på höga nivåer och dessutom levererat nya rekord.

Framöver bevakar vi rörelserna ut från EUR och ser om den strömmen också leder mot USD, vilket är troligt, men det är alltid bättre med bekräftelse på flödets riktning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 90,3 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 30 juli)

Gällande indexrekordet 2 393 är från den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 16 mars 2020. Matematiken samverkar vid 2 393 med lågpunkten 1 284 från den 23 mars 2020 och gör därmed 2 393 till motstånd tills vidare. Vi väntar sedan också in matematiska sambandet med 1 261 från den 16 mars 2020 i form av något som ska kunna ses som en dubbeltopp under augusti månad. 

Vi använder oss också av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader från dessa i slutet av juli respektive början av augusti. 31-månadersreaktionen bör kunna via sig redan nästa vecka via en tillfällig reaktion. 

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - 2 393 håller emot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,19 H 2 392,46 L 2 379,77) + 0,10 %

OMXS30 var upp till rekordet 2 393 under torsdagen och testade detta. Högsta värdet blev 2 392 under dagen och nivån ger det motstånd som är någorlunda normalt utifrån att matematiken är på plats. Det handlar då om uppgången från den 23 mars 2020 och dess lågpunkt 1 284.

Vi vill också få in sambandet med lågpunkten 1 261 från den 16 mars 2020. Till detta ska vi sedan lägga tiden som ger reaktionssignaler under senare delen av augusti. Sammantaget gör det den närmaste tiden intressant där utvecklingen från nästa vecka in mot senare delen av augusti ser ut att skapa lite extra krydda.

Motståndet vid 2 393 har förutsättningar att testas igen och då redan i dag. Ett genombrott ger 2 408, som vi jobbat med som motstånd en tid. Vi har även tagit med 2 451, som en nivå i de steg index brukar ta.

 

Igår tog vi upp några asiatiska börsen som tappat en hel del under året. Hang Seng index har fallit kraftigt under året efter toppen i februari. Under juli månad har index varit i fritt fall, där nedgången idag under pågående handel skrivs till 2,0 procent. Hang Seng påverkas i nuläget av att vi har ett månadsskifte och en viss städning sker i portföljer. Över tiden finns det mer att ge på nedsidan. Närmast är det 6 månader efter toppen den 18 februari som blir intressant avstämning om någon vecka.

Vi har bevittnat stora kapitalrörelser från asiatiska börser under en längre tid. En stor del av detta kapital har sökt sig till USD och New Yorkbörserna och bidragit till att hålla dess uppe på höga nivåer och dessutom levererat nya rekord.

Framöver bevakar vi rörelserna ut från EUR och ser om den strömmen också leder mot USD, vilket är troligt, men det är alltid bättre med bekräftelse på flödets riktning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 90,3 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 30 juli)

Gällande indexrekordet 2 393 är från den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 16 mars 2020. Matematiken samverkar vid 2 393 med lågpunkten 1 284 från den 23 mars 2020 och gör därmed 2 393 till motstånd tills vidare. Vi väntar sedan också in matematiska sambandet med 1 261 från den 16 mars 2020 i form av något som ska kunna ses som en dubbeltopp under augusti månad. 

Vi använder oss också av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader från dessa i slutet av juli respektive början av augusti. 31-månadersreaktionen bör kunna via sig redan nästa vecka via en tillfällig reaktion. 

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - 2 393 håller emot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 384,19 H 2 392,46 L 2 379,77) + 0,10 %

OMXS30 var upp till rekordet 2 393 under torsdagen och testade detta. Högsta värdet blev 2 392 under dagen och nivån ger det motstånd som är någorlunda normalt utifrån att matematiken är på plats. Det handlar då om uppgången från den 23 mars 2020 och dess lågpunkt 1 284.

Vi vill också få in sambandet med lågpunkten 1 261 från den 16 mars 2020. Till detta ska vi sedan lägga tiden som ger reaktionssignaler under senare delen av augusti. Sammantaget gör det den närmaste tiden intressant där utvecklingen från nästa vecka in mot senare delen av augusti ser ut att skapa lite extra krydda.

Motståndet vid 2 393 har förutsättningar att testas igen och då redan i dag. Ett genombrott ger 2 408, som vi jobbat med som motstånd en tid. Vi har även tagit med 2 451, som en nivå i de steg index brukar ta.

 

Igår tog vi upp några asiatiska börsen som tappat en hel del under året. Hang Seng index har fallit kraftigt under året efter toppen i februari. Under juli månad har index varit i fritt fall, där nedgången idag under pågående handel skrivs till 2,0 procent. Hang Seng påverkas i nuläget av att vi har ett månadsskifte och en viss städning sker i portföljer. Över tiden finns det mer att ge på nedsidan. Närmast är det 6 månader efter toppen den 18 februari som blir intressant avstämning om någon vecka.

Vi har bevittnat stora kapitalrörelser från asiatiska börser under en längre tid. En stor del av detta kapital har sökt sig till USD och New Yorkbörserna och bidragit till att hålla dess uppe på höga nivåer och dessutom levererat nya rekord.

Framöver bevakar vi rörelserna ut från EUR och ser om den strömmen också leder mot USD, vilket är troligt, men det är alltid bättre med bekräftelse på flödets riktning.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,6 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 90,3 fallande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 30 juli)

Gällande indexrekordet 2 393 är från den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 16 mars 2020. Matematiken samverkar vid 2 393 med lågpunkten 1 284 från den 23 mars 2020 och gör därmed 2 393 till motstånd tills vidare. Vi väntar sedan också in matematiska sambandet med 1 261 från den 16 mars 2020 i form av något som ska kunna ses som en dubbeltopp under augusti månad. 

Vi använder oss också av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader från dessa i slutet av juli respektive början av augusti. 31-månadersreaktionen bör kunna via sig redan nästa vecka via en tillfällig reaktion. 

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.