Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 nöter på 2 393

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 381,89 H 2 384,77 L 2 373,62) + 0,25 %

OMXS30 fortsätter i sin positiva trend, där rekordet 2 393 kom in i måndags den 26 juli. Tvekan därefter kan vi relatera till de matematiska förhållandena från 1 284 den 23 mars 2020. I detta läge är det endast indexvärdet som är på plats. Vi saknar en tidsrelation, vilket ger oss anledning att väntan in även tiden som från den 16 mars 2020 ger oss 17,2 månader att jobba med som en betydelsefull reaktionspunkt avseende tiden. Den punkten ligger några veckor fram i tiden.

Ni har kvar motståndet vid 2 408 och får räkna fram de högre nivåer när den nivån är bruten. Redan tidigare har vi 2 451, som alternativ beräkning till 2 408.

 

På det politiska planet kan vi se att viktiga förändringar är på gång i UK. Vi får avvakta mer offentliga utspel från flera politiker om agerandet under alla de ”lockdowns” man genomfört. Framförallt är orsaken till dessa ”lockdowns” som nu börjar diskuteras. Möjligen kan det vara den mängd av demonstrationer och framförallt de stora folkmassor som genomfört dessa, som satt flera politiker under press. Just nu är det intressanta förändringar och vändningar vi kan följa. Hur långt detta kan påverka börserna återstår att se men det finns alla anledning att följa utvecklingen inte bara i UK utan hela västvärlden. Augusti och egentligen hela tredje kvartalet ser ut att bli en mycket intressant period på flera nivåer i framförallt Europa.

Kapitalströmningarna mellan USD och EUR är vår källa till att följa flödena de kommande månaderna. Vi får även ha med JPY för att också se flödena från Asien.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,5 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,3 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 85,7 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 nöter på 2 393

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 nöter på 2 393

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 381,89 H 2 384,77 L 2 373,62) + 0,25 %

OMXS30 fortsätter i sin positiva trend, där rekordet 2 393 kom in i måndags den 26 juli. Tvekan därefter kan vi relatera till de matematiska förhållandena från 1 284 den 23 mars 2020. I detta läge är det endast indexvärdet som är på plats. Vi saknar en tidsrelation, vilket ger oss anledning att väntan in även tiden som från den 16 mars 2020 ger oss 17,2 månader att jobba med som en betydelsefull reaktionspunkt avseende tiden. Den punkten ligger några veckor fram i tiden.

Ni har kvar motståndet vid 2 408 och får räkna fram de högre nivåer när den nivån är bruten. Redan tidigare har vi 2 451, som alternativ beräkning till 2 408.

 

På det politiska planet kan vi se att viktiga förändringar är på gång i UK. Vi får avvakta mer offentliga utspel från flera politiker om agerandet under alla de ”lockdowns” man genomfört. Framförallt är orsaken till dessa ”lockdowns” som nu börjar diskuteras. Möjligen kan det vara den mängd av demonstrationer och framförallt de stora folkmassor som genomfört dessa, som satt flera politiker under press. Just nu är det intressanta förändringar och vändningar vi kan följa. Hur långt detta kan påverka börserna återstår att se men det finns alla anledning att följa utvecklingen inte bara i UK utan hela västvärlden. Augusti och egentligen hela tredje kvartalet ser ut att bli en mycket intressant period på flera nivåer i framförallt Europa.

Kapitalströmningarna mellan USD och EUR är vår källa till att följa flödena de kommande månaderna. Vi får även ha med JPY för att också se flödena från Asien.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,5 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,3 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 85,7 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 nöter på 2 393

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 nöter på 2 393

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 381,89 H 2 384,77 L 2 373,62) + 0,25 %

OMXS30 fortsätter i sin positiva trend, där rekordet 2 393 kom in i måndags den 26 juli. Tvekan därefter kan vi relatera till de matematiska förhållandena från 1 284 den 23 mars 2020. I detta läge är det endast indexvärdet som är på plats. Vi saknar en tidsrelation, vilket ger oss anledning att väntan in även tiden som från den 16 mars 2020 ger oss 17,2 månader att jobba med som en betydelsefull reaktionspunkt avseende tiden. Den punkten ligger några veckor fram i tiden.

Ni har kvar motståndet vid 2 408 och får räkna fram de högre nivåer när den nivån är bruten. Redan tidigare har vi 2 451, som alternativ beräkning till 2 408.

 

På det politiska planet kan vi se att viktiga förändringar är på gång i UK. Vi får avvakta mer offentliga utspel från flera politiker om agerandet under alla de ”lockdowns” man genomfört. Framförallt är orsaken till dessa ”lockdowns” som nu börjar diskuteras. Möjligen kan det vara den mängd av demonstrationer och framförallt de stora folkmassor som genomfört dessa, som satt flera politiker under press. Just nu är det intressanta förändringar och vändningar vi kan följa. Hur långt detta kan påverka börserna återstår att se men det finns alla anledning att följa utvecklingen inte bara i UK utan hela västvärlden. Augusti och egentligen hela tredje kvartalet ser ut att bli en mycket intressant period på flera nivåer i framförallt Europa.

Kapitalströmningarna mellan USD och EUR är vår källa till att följa flödena de kommande månaderna. Vi får även ha med JPY för att också se flödena från Asien.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,5 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,3 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 85,7 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 nöter på 2 393

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 nöter på 2 393

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 381,89 H 2 384,77 L 2 373,62) + 0,25 %

OMXS30 fortsätter i sin positiva trend, där rekordet 2 393 kom in i måndags den 26 juli. Tvekan därefter kan vi relatera till de matematiska förhållandena från 1 284 den 23 mars 2020. I detta läge är det endast indexvärdet som är på plats. Vi saknar en tidsrelation, vilket ger oss anledning att väntan in även tiden som från den 16 mars 2020 ger oss 17,2 månader att jobba med som en betydelsefull reaktionspunkt avseende tiden. Den punkten ligger några veckor fram i tiden.

Ni har kvar motståndet vid 2 408 och får räkna fram de högre nivåer när den nivån är bruten. Redan tidigare har vi 2 451, som alternativ beräkning till 2 408.

 

På det politiska planet kan vi se att viktiga förändringar är på gång i UK. Vi får avvakta mer offentliga utspel från flera politiker om agerandet under alla de ”lockdowns” man genomfört. Framförallt är orsaken till dessa ”lockdowns” som nu börjar diskuteras. Möjligen kan det vara den mängd av demonstrationer och framförallt de stora folkmassor som genomfört dessa, som satt flera politiker under press. Just nu är det intressanta förändringar och vändningar vi kan följa. Hur långt detta kan påverka börserna återstår att se men det finns alla anledning att följa utvecklingen inte bara i UK utan hela västvärlden. Augusti och egentligen hela tredje kvartalet ser ut att bli en mycket intressant period på flera nivåer i framförallt Europa.

Kapitalströmningarna mellan USD och EUR är vår källa till att följa flödena de kommande månaderna. Vi får även ha med JPY för att också se flödena från Asien.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,5 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,3 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 85,7 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 nöter på 2 393

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 nöter på 2 393

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 381,89 H 2 384,77 L 2 373,62) + 0,25 %

OMXS30 fortsätter i sin positiva trend, där rekordet 2 393 kom in i måndags den 26 juli. Tvekan därefter kan vi relatera till de matematiska förhållandena från 1 284 den 23 mars 2020. I detta läge är det endast indexvärdet som är på plats. Vi saknar en tidsrelation, vilket ger oss anledning att väntan in även tiden som från den 16 mars 2020 ger oss 17,2 månader att jobba med som en betydelsefull reaktionspunkt avseende tiden. Den punkten ligger några veckor fram i tiden.

Ni har kvar motståndet vid 2 408 och får räkna fram de högre nivåer när den nivån är bruten. Redan tidigare har vi 2 451, som alternativ beräkning till 2 408.

 

På det politiska planet kan vi se att viktiga förändringar är på gång i UK. Vi får avvakta mer offentliga utspel från flera politiker om agerandet under alla de ”lockdowns” man genomfört. Framförallt är orsaken till dessa ”lockdowns” som nu börjar diskuteras. Möjligen kan det vara den mängd av demonstrationer och framförallt de stora folkmassor som genomfört dessa, som satt flera politiker under press. Just nu är det intressanta förändringar och vändningar vi kan följa. Hur långt detta kan påverka börserna återstår att se men det finns alla anledning att följa utvecklingen inte bara i UK utan hela västvärlden. Augusti och egentligen hela tredje kvartalet ser ut att bli en mycket intressant period på flera nivåer i framförallt Europa.

Kapitalströmningarna mellan USD och EUR är vår källa till att följa flödena de kommande månaderna. Vi får även ha med JPY för att också se flödena från Asien.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,5 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,3 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 85,7 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 nöter på 2 393

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 nöter på 2 393

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 381,89 H 2 384,77 L 2 373,62) + 0,25 %

OMXS30 fortsätter i sin positiva trend, där rekordet 2 393 kom in i måndags den 26 juli. Tvekan därefter kan vi relatera till de matematiska förhållandena från 1 284 den 23 mars 2020. I detta läge är det endast indexvärdet som är på plats. Vi saknar en tidsrelation, vilket ger oss anledning att väntan in även tiden som från den 16 mars 2020 ger oss 17,2 månader att jobba med som en betydelsefull reaktionspunkt avseende tiden. Den punkten ligger några veckor fram i tiden.

Ni har kvar motståndet vid 2 408 och får räkna fram de högre nivåer när den nivån är bruten. Redan tidigare har vi 2 451, som alternativ beräkning till 2 408.

 

På det politiska planet kan vi se att viktiga förändringar är på gång i UK. Vi får avvakta mer offentliga utspel från flera politiker om agerandet under alla de ”lockdowns” man genomfört. Framförallt är orsaken till dessa ”lockdowns” som nu börjar diskuteras. Möjligen kan det vara den mängd av demonstrationer och framförallt de stora folkmassor som genomfört dessa, som satt flera politiker under press. Just nu är det intressanta förändringar och vändningar vi kan följa. Hur långt detta kan påverka börserna återstår att se men det finns alla anledning att följa utvecklingen inte bara i UK utan hela västvärlden. Augusti och egentligen hela tredje kvartalet ser ut att bli en mycket intressant period på flera nivåer i framförallt Europa.

Kapitalströmningarna mellan USD och EUR är vår källa till att följa flödena de kommande månaderna. Vi får även ha med JPY för att också se flödena från Asien.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,5 och 95,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,3 och 88,9 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 85,7 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 nöter på 2 393

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.