Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 kommer igen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 375,97 H 2 385,72 L 2 366,99) - 0,49 %

OMXS30 föll tillbaka under tisdagen efter en stark utveckling under några dagar efter 2 281 den 19 juli. Det tog stopp vid 2 393 under måndagen den 26 juli efter en uppgång på 4,9 procent under 1 vecka. Vi får i första hand inrikta oss på att index kan svänga en del den närmaste tiden för att under nästa vecka när vi kommit in i augusti månad förbereda på och bevaka de aktier som börjar falla tillbaka en del. Index är ännu inte i läge att börja tveka och skapa osäkerhet mer än tillfälligt och då med enskilda dagar som kan skapa tydliga hack i kurvan.  

Med en stigande trend i ryggen finns det anledning att sikta högre, där vi sedan tidigare satt upp 2 408, som motstånd.

Vi ser kapitalflöden lämna Europa till förmån för USA och New Yorkbörserna. Detta mönster ger oss anledning att förvänta oss långsiktiga uppgångar för berörda index i New York.  Vi förväntar en sättning i New York som ska leda till köplägen som på sikt ska kunna lyfta Dow med flera index i New York till extrema nivåer om vi ger det hela ett flertal år att jobba uppåt.

Närmast följer vi de olika marknader för att bevaka en förväntad rekyl som ska ge förutsättningarna för nästa stora lyft på sikt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 95,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,3 och 88,7 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 77,2 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 juli)

Indextoppen 1 322 den 13 juli 2007 kom innan finanskrisen ”blommade ut” under hösten 2007, då den lägre toppen kom in i oktober 2007. Den rekyl som fortsatte pågick den gången under de följande 20 månaderna fram till den 9 mars 2009 och indexbotten 593. Fallet blev 55,1 procent den gången.

Nu i mitten av juli i år är det 14 år sedan dess, vilket är det samma som 730,5 veckor. Ett tal vi känner igen som 365,25x2. Indextoppen 2 365 den 15 juli och den efterföljande reaktionen lägger vi in i den reaktionen tillsammans med andra anledningar. Det påtagliga var att ovanligt många aktier reagerade negativt och dessutom starkt negativt under förra veckan efter sina rapporter.

Nu är index uppe på det nya rekordet 2 393 per den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 13 mars 2020.

Vi börjar nu också använda oss av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 30

Vecka 30 inleddes med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har nu kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från lågpunkt för index vid 1 703 noterad den 30 oktober 2020. Intressant avstämning denna vecka för berörda aktier och därmed även index.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 28 juli 2021 – 28 januari 2020  

9 månader – 30 juli 2021 – 30 oktober 2020 

15 månader – 30 juli 2021 – 30 april 2020  

12 månader – 3 augusti 2021 – 3 augusti 2020

3 månader – 19 augusti 2021 – 19 maj 2021

18 månader – 20 augusti 2021 – 20 februari 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

11 månader – 3 augusti 2021 – 3 september 2020 

21 månader – 6 augusti 2021 – 7 november 2019

14 månader – 9 aug 2021 – 8 juni 2020

1 månader – 15 augusti 2021 – 15 juli 2021               

13 månader (1Y1M) ­– 21 augusti 2021 – 21 juli 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

7 månader – 28 augusti 2021 – 28 januari 2020     

5 månader – 19 september 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 30 juli 2021 – 3 juni 2019

20 månader – 3 augusti 2021 – 3 december 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 3 augusti 2021 – 3 juni 2019 (lågp)

10 månader – 12 augusti 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 14 augusti 2021 – 14 juni 2021 (topp)

4 månader – 19 augusti 2021 – 19 april 2021 (topp)

8 månader – 21 augusti 2021 – 21 december 2020 (lågp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 kommer igen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 kommer igen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 375,97 H 2 385,72 L 2 366,99) - 0,49 %

OMXS30 föll tillbaka under tisdagen efter en stark utveckling under några dagar efter 2 281 den 19 juli. Det tog stopp vid 2 393 under måndagen den 26 juli efter en uppgång på 4,9 procent under 1 vecka. Vi får i första hand inrikta oss på att index kan svänga en del den närmaste tiden för att under nästa vecka när vi kommit in i augusti månad förbereda på och bevaka de aktier som börjar falla tillbaka en del. Index är ännu inte i läge att börja tveka och skapa osäkerhet mer än tillfälligt och då med enskilda dagar som kan skapa tydliga hack i kurvan.  

Med en stigande trend i ryggen finns det anledning att sikta högre, där vi sedan tidigare satt upp 2 408, som motstånd.

Vi ser kapitalflöden lämna Europa till förmån för USA och New Yorkbörserna. Detta mönster ger oss anledning att förvänta oss långsiktiga uppgångar för berörda index i New York.  Vi förväntar en sättning i New York som ska leda till köplägen som på sikt ska kunna lyfta Dow med flera index i New York till extrema nivåer om vi ger det hela ett flertal år att jobba uppåt.

Närmast följer vi de olika marknader för att bevaka en förväntad rekyl som ska ge förutsättningarna för nästa stora lyft på sikt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 95,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,3 och 88,7 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 77,2 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 juli)

Indextoppen 1 322 den 13 juli 2007 kom innan finanskrisen ”blommade ut” under hösten 2007, då den lägre toppen kom in i oktober 2007. Den rekyl som fortsatte pågick den gången under de följande 20 månaderna fram till den 9 mars 2009 och indexbotten 593. Fallet blev 55,1 procent den gången.

Nu i mitten av juli i år är det 14 år sedan dess, vilket är det samma som 730,5 veckor. Ett tal vi känner igen som 365,25x2. Indextoppen 2 365 den 15 juli och den efterföljande reaktionen lägger vi in i den reaktionen tillsammans med andra anledningar. Det påtagliga var att ovanligt många aktier reagerade negativt och dessutom starkt negativt under förra veckan efter sina rapporter.

Nu är index uppe på det nya rekordet 2 393 per den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 13 mars 2020.

Vi börjar nu också använda oss av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 30

Vecka 30 inleddes med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har nu kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från lågpunkt för index vid 1 703 noterad den 30 oktober 2020. Intressant avstämning denna vecka för berörda aktier och därmed även index.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 28 juli 2021 – 28 januari 2020  

9 månader – 30 juli 2021 – 30 oktober 2020 

15 månader – 30 juli 2021 – 30 april 2020  

12 månader – 3 augusti 2021 – 3 augusti 2020

3 månader – 19 augusti 2021 – 19 maj 2021

18 månader – 20 augusti 2021 – 20 februari 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

11 månader – 3 augusti 2021 – 3 september 2020 

21 månader – 6 augusti 2021 – 7 november 2019

14 månader – 9 aug 2021 – 8 juni 2020

1 månader – 15 augusti 2021 – 15 juli 2021               

13 månader (1Y1M) ­– 21 augusti 2021 – 21 juli 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

7 månader – 28 augusti 2021 – 28 januari 2020     

5 månader – 19 september 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 30 juli 2021 – 3 juni 2019

20 månader – 3 augusti 2021 – 3 december 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 3 augusti 2021 – 3 juni 2019 (lågp)

10 månader – 12 augusti 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 14 augusti 2021 – 14 juni 2021 (topp)

4 månader – 19 augusti 2021 – 19 april 2021 (topp)

8 månader – 21 augusti 2021 – 21 december 2020 (lågp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 kommer igen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 kommer igen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 375,97 H 2 385,72 L 2 366,99) - 0,49 %

OMXS30 föll tillbaka under tisdagen efter en stark utveckling under några dagar efter 2 281 den 19 juli. Det tog stopp vid 2 393 under måndagen den 26 juli efter en uppgång på 4,9 procent under 1 vecka. Vi får i första hand inrikta oss på att index kan svänga en del den närmaste tiden för att under nästa vecka när vi kommit in i augusti månad förbereda på och bevaka de aktier som börjar falla tillbaka en del. Index är ännu inte i läge att börja tveka och skapa osäkerhet mer än tillfälligt och då med enskilda dagar som kan skapa tydliga hack i kurvan.  

Med en stigande trend i ryggen finns det anledning att sikta högre, där vi sedan tidigare satt upp 2 408, som motstånd.

Vi ser kapitalflöden lämna Europa till förmån för USA och New Yorkbörserna. Detta mönster ger oss anledning att förvänta oss långsiktiga uppgångar för berörda index i New York.  Vi förväntar en sättning i New York som ska leda till köplägen som på sikt ska kunna lyfta Dow med flera index i New York till extrema nivåer om vi ger det hela ett flertal år att jobba uppåt.

Närmast följer vi de olika marknader för att bevaka en förväntad rekyl som ska ge förutsättningarna för nästa stora lyft på sikt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 95,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,3 och 88,7 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 77,2 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 juli)

Indextoppen 1 322 den 13 juli 2007 kom innan finanskrisen ”blommade ut” under hösten 2007, då den lägre toppen kom in i oktober 2007. Den rekyl som fortsatte pågick den gången under de följande 20 månaderna fram till den 9 mars 2009 och indexbotten 593. Fallet blev 55,1 procent den gången.

Nu i mitten av juli i år är det 14 år sedan dess, vilket är det samma som 730,5 veckor. Ett tal vi känner igen som 365,25x2. Indextoppen 2 365 den 15 juli och den efterföljande reaktionen lägger vi in i den reaktionen tillsammans med andra anledningar. Det påtagliga var att ovanligt många aktier reagerade negativt och dessutom starkt negativt under förra veckan efter sina rapporter.

Nu är index uppe på det nya rekordet 2 393 per den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 13 mars 2020.

Vi börjar nu också använda oss av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 30

Vecka 30 inleddes med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har nu kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från lågpunkt för index vid 1 703 noterad den 30 oktober 2020. Intressant avstämning denna vecka för berörda aktier och därmed även index.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 28 juli 2021 – 28 januari 2020  

9 månader – 30 juli 2021 – 30 oktober 2020 

15 månader – 30 juli 2021 – 30 april 2020  

12 månader – 3 augusti 2021 – 3 augusti 2020

3 månader – 19 augusti 2021 – 19 maj 2021

18 månader – 20 augusti 2021 – 20 februari 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

11 månader – 3 augusti 2021 – 3 september 2020 

21 månader – 6 augusti 2021 – 7 november 2019

14 månader – 9 aug 2021 – 8 juni 2020

1 månader – 15 augusti 2021 – 15 juli 2021               

13 månader (1Y1M) ­– 21 augusti 2021 – 21 juli 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

7 månader – 28 augusti 2021 – 28 januari 2020     

5 månader – 19 september 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 30 juli 2021 – 3 juni 2019

20 månader – 3 augusti 2021 – 3 december 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 3 augusti 2021 – 3 juni 2019 (lågp)

10 månader – 12 augusti 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 14 augusti 2021 – 14 juni 2021 (topp)

4 månader – 19 augusti 2021 – 19 april 2021 (topp)

8 månader – 21 augusti 2021 – 21 december 2020 (lågp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 kommer igen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 kommer igen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 375,97 H 2 385,72 L 2 366,99) - 0,49 %

OMXS30 föll tillbaka under tisdagen efter en stark utveckling under några dagar efter 2 281 den 19 juli. Det tog stopp vid 2 393 under måndagen den 26 juli efter en uppgång på 4,9 procent under 1 vecka. Vi får i första hand inrikta oss på att index kan svänga en del den närmaste tiden för att under nästa vecka när vi kommit in i augusti månad förbereda på och bevaka de aktier som börjar falla tillbaka en del. Index är ännu inte i läge att börja tveka och skapa osäkerhet mer än tillfälligt och då med enskilda dagar som kan skapa tydliga hack i kurvan.  

Med en stigande trend i ryggen finns det anledning att sikta högre, där vi sedan tidigare satt upp 2 408, som motstånd.

Vi ser kapitalflöden lämna Europa till förmån för USA och New Yorkbörserna. Detta mönster ger oss anledning att förvänta oss långsiktiga uppgångar för berörda index i New York.  Vi förväntar en sättning i New York som ska leda till köplägen som på sikt ska kunna lyfta Dow med flera index i New York till extrema nivåer om vi ger det hela ett flertal år att jobba uppåt.

Närmast följer vi de olika marknader för att bevaka en förväntad rekyl som ska ge förutsättningarna för nästa stora lyft på sikt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 95,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,3 och 88,7 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 77,2 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 juli)

Indextoppen 1 322 den 13 juli 2007 kom innan finanskrisen ”blommade ut” under hösten 2007, då den lägre toppen kom in i oktober 2007. Den rekyl som fortsatte pågick den gången under de följande 20 månaderna fram till den 9 mars 2009 och indexbotten 593. Fallet blev 55,1 procent den gången.

Nu i mitten av juli i år är det 14 år sedan dess, vilket är det samma som 730,5 veckor. Ett tal vi känner igen som 365,25x2. Indextoppen 2 365 den 15 juli och den efterföljande reaktionen lägger vi in i den reaktionen tillsammans med andra anledningar. Det påtagliga var att ovanligt många aktier reagerade negativt och dessutom starkt negativt under förra veckan efter sina rapporter.

Nu är index uppe på det nya rekordet 2 393 per den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 13 mars 2020.

Vi börjar nu också använda oss av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 30

Vecka 30 inleddes med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har nu kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från lågpunkt för index vid 1 703 noterad den 30 oktober 2020. Intressant avstämning denna vecka för berörda aktier och därmed även index.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 28 juli 2021 – 28 januari 2020  

9 månader – 30 juli 2021 – 30 oktober 2020 

15 månader – 30 juli 2021 – 30 april 2020  

12 månader – 3 augusti 2021 – 3 augusti 2020

3 månader – 19 augusti 2021 – 19 maj 2021

18 månader – 20 augusti 2021 – 20 februari 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

11 månader – 3 augusti 2021 – 3 september 2020 

21 månader – 6 augusti 2021 – 7 november 2019

14 månader – 9 aug 2021 – 8 juni 2020

1 månader – 15 augusti 2021 – 15 juli 2021               

13 månader (1Y1M) ­– 21 augusti 2021 – 21 juli 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

7 månader – 28 augusti 2021 – 28 januari 2020     

5 månader – 19 september 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 30 juli 2021 – 3 juni 2019

20 månader – 3 augusti 2021 – 3 december 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 3 augusti 2021 – 3 juni 2019 (lågp)

10 månader – 12 augusti 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 14 augusti 2021 – 14 juni 2021 (topp)

4 månader – 19 augusti 2021 – 19 april 2021 (topp)

8 månader – 21 augusti 2021 – 21 december 2020 (lågp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 kommer igen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 kommer igen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 375,97 H 2 385,72 L 2 366,99) - 0,49 %

OMXS30 föll tillbaka under tisdagen efter en stark utveckling under några dagar efter 2 281 den 19 juli. Det tog stopp vid 2 393 under måndagen den 26 juli efter en uppgång på 4,9 procent under 1 vecka. Vi får i första hand inrikta oss på att index kan svänga en del den närmaste tiden för att under nästa vecka när vi kommit in i augusti månad förbereda på och bevaka de aktier som börjar falla tillbaka en del. Index är ännu inte i läge att börja tveka och skapa osäkerhet mer än tillfälligt och då med enskilda dagar som kan skapa tydliga hack i kurvan.  

Med en stigande trend i ryggen finns det anledning att sikta högre, där vi sedan tidigare satt upp 2 408, som motstånd.

Vi ser kapitalflöden lämna Europa till förmån för USA och New Yorkbörserna. Detta mönster ger oss anledning att förvänta oss långsiktiga uppgångar för berörda index i New York.  Vi förväntar en sättning i New York som ska leda till köplägen som på sikt ska kunna lyfta Dow med flera index i New York till extrema nivåer om vi ger det hela ett flertal år att jobba uppåt.

Närmast följer vi de olika marknader för att bevaka en förväntad rekyl som ska ge förutsättningarna för nästa stora lyft på sikt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 95,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,3 och 88,7 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 77,2 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 juli)

Indextoppen 1 322 den 13 juli 2007 kom innan finanskrisen ”blommade ut” under hösten 2007, då den lägre toppen kom in i oktober 2007. Den rekyl som fortsatte pågick den gången under de följande 20 månaderna fram till den 9 mars 2009 och indexbotten 593. Fallet blev 55,1 procent den gången.

Nu i mitten av juli i år är det 14 år sedan dess, vilket är det samma som 730,5 veckor. Ett tal vi känner igen som 365,25x2. Indextoppen 2 365 den 15 juli och den efterföljande reaktionen lägger vi in i den reaktionen tillsammans med andra anledningar. Det påtagliga var att ovanligt många aktier reagerade negativt och dessutom starkt negativt under förra veckan efter sina rapporter.

Nu är index uppe på det nya rekordet 2 393 per den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 13 mars 2020.

Vi börjar nu också använda oss av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 30

Vecka 30 inleddes med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har nu kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från lågpunkt för index vid 1 703 noterad den 30 oktober 2020. Intressant avstämning denna vecka för berörda aktier och därmed även index.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 28 juli 2021 – 28 januari 2020  

9 månader – 30 juli 2021 – 30 oktober 2020 

15 månader – 30 juli 2021 – 30 april 2020  

12 månader – 3 augusti 2021 – 3 augusti 2020

3 månader – 19 augusti 2021 – 19 maj 2021

18 månader – 20 augusti 2021 – 20 februari 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

11 månader – 3 augusti 2021 – 3 september 2020 

21 månader – 6 augusti 2021 – 7 november 2019

14 månader – 9 aug 2021 – 8 juni 2020

1 månader – 15 augusti 2021 – 15 juli 2021               

13 månader (1Y1M) ­– 21 augusti 2021 – 21 juli 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

7 månader – 28 augusti 2021 – 28 januari 2020     

5 månader – 19 september 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 30 juli 2021 – 3 juni 2019

20 månader – 3 augusti 2021 – 3 december 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 3 augusti 2021 – 3 juni 2019 (lågp)

10 månader – 12 augusti 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 14 augusti 2021 – 14 juni 2021 (topp)

4 månader – 19 augusti 2021 – 19 april 2021 (topp)

8 månader – 21 augusti 2021 – 21 december 2020 (lågp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 kommer igen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 kommer igen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 375,97 H 2 385,72 L 2 366,99) - 0,49 %

OMXS30 föll tillbaka under tisdagen efter en stark utveckling under några dagar efter 2 281 den 19 juli. Det tog stopp vid 2 393 under måndagen den 26 juli efter en uppgång på 4,9 procent under 1 vecka. Vi får i första hand inrikta oss på att index kan svänga en del den närmaste tiden för att under nästa vecka när vi kommit in i augusti månad förbereda på och bevaka de aktier som börjar falla tillbaka en del. Index är ännu inte i läge att börja tveka och skapa osäkerhet mer än tillfälligt och då med enskilda dagar som kan skapa tydliga hack i kurvan.  

Med en stigande trend i ryggen finns det anledning att sikta högre, där vi sedan tidigare satt upp 2 408, som motstånd.

Vi ser kapitalflöden lämna Europa till förmån för USA och New Yorkbörserna. Detta mönster ger oss anledning att förvänta oss långsiktiga uppgångar för berörda index i New York.  Vi förväntar en sättning i New York som ska leda till köplägen som på sikt ska kunna lyfta Dow med flera index i New York till extrema nivåer om vi ger det hela ett flertal år att jobba uppåt.

Närmast följer vi de olika marknader för att bevaka en förväntad rekyl som ska ge förutsättningarna för nästa stora lyft på sikt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,2 och 95,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,3 och 88,7 stigande      

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 77,2 stigande

 

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 26 juli på 2 393 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 juli)

Indextoppen 1 322 den 13 juli 2007 kom innan finanskrisen ”blommade ut” under hösten 2007, då den lägre toppen kom in i oktober 2007. Den rekyl som fortsatte pågick den gången under de följande 20 månaderna fram till den 9 mars 2009 och indexbotten 593. Fallet blev 55,1 procent den gången.

Nu i mitten av juli i år är det 14 år sedan dess, vilket är det samma som 730,5 veckor. Ett tal vi känner igen som 365,25x2. Indextoppen 2 365 den 15 juli och den efterföljande reaktionen lägger vi in i den reaktionen tillsammans med andra anledningar. Det påtagliga var att ovanligt många aktier reagerade negativt och dessutom starkt negativt under förra veckan efter sina rapporter.

Nu är index uppe på det nya rekordet 2 393 per den 26 juli. Det ger en uppgång på 89,7 procent så här långt om vi utgår från lågpunkten 1 261 den 13 mars 2020.

Vi börjar nu också använda oss av beräkningarna från de viktiga topparna den 23-26 januari 2018 och lågpunkten 2 januari 2019. Det handlar om 42 månader respektive 31 månader. Vi följer upp

 

Reaktionspunkter på gång

Vecka 30

Vecka 30 inleddes med måndagen den 26 juli. De flesta storbolag har nu kommit med sina rapporter. Kvar är Lundin Energy och Lundin Mining som kommer med sina rapporter den 28 juli. AstraZeneca kommer med sin rapport den 29 juli. Samma dag har vi rapporterna från Millicom, Nokia, Securitas. Tidsmässigt går vi i slutet av veckan in på 9 månader räknar från lågpunkt för index vid 1 703 noterad den 30 oktober 2020. Intressant avstämning denna vecka för berörda aktier och därmed även index.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 28 juli 2021 – 28 januari 2020  

9 månader – 30 juli 2021 – 30 oktober 2020 

15 månader – 30 juli 2021 – 30 april 2020  

12 månader – 3 augusti 2021 – 3 augusti 2020

3 månader – 19 augusti 2021 – 19 maj 2021

18 månader – 20 augusti 2021 – 20 februari 2020

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

11 månader – 3 augusti 2021 – 3 september 2020 

21 månader – 6 augusti 2021 – 7 november 2019

14 månader – 9 aug 2021 – 8 juni 2020

1 månader – 15 augusti 2021 – 15 juli 2021               

13 månader (1Y1M) ­– 21 augusti 2021 – 21 juli 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

7 månader – 28 augusti 2021 – 28 januari 2020     

5 månader – 19 september 2021 – 19 april 2021

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 25,8, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

25,8 månader (112W) – 30 juli 2021 – 3 juni 2019

20 månader – 3 augusti 2021 – 3 december 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 3 augusti 2021 – 3 juni 2019 (lågp)

10 månader – 12 augusti 2021 – 12 oktober 2020 (topp)

2 månader – 14 augusti 2021 – 14 juni 2021 (topp)

4 månader – 19 augusti 2021 – 19 april 2021 (topp)

8 månader – 21 augusti 2021 – 21 december 2020 (lågp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 49 Motstånd: 2 423 och 2 472 Stöd: 2 375 och 2 327Graf av OMXS30 kommer igen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.