Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS Bankindex gillar rekord

Önskeanalysen


Ikon analys

OMXS Bankindex 1 553,05

Bankindex gäckar oss genom att svänga kraftigt och skapa olika signaler mer eller mindre varje dag. Onsdagen gav en ny uppgång och nytt toppvärde vid 1 568 under dagen. Ny positiv signal men sedan föll index tillbaka igen i den osäkerhet och negativa utveckling vi fick se under onsdagen för övriga aktier och index.  

Oavsett om index fortsätter uppåt inom kort eller tar en sväng nedåt innan uppgången stabiliseras finns det signaler i grafen som ger oss anledning att räkna med en avslutande uppgång även om den inte ser speciellt stor ut så finns det anledning att vänta in slutet på uppgången från slutet av oktober 2020.

Utgår vi från den lågpunkten den 29 oktober 2020 handlar det om 8 månader vid kommande månadsskifte. Tar vi sedan in lågpunkten 1 224 från den 6 juli 2016 handlar det i år om 5 år sedan dess. Reaktion står det skrivet och vi får vänta in tidpunkten för att se var index ligger i början av juli månad. Så länge de positiva signalerna finns på plats siktar vi uppåt. Lägger vi på 360 punkter på 1 224 får vi 1 584, som motstånd. Vi har tidigare även jobbat med 1 600-1 610, som motstånd. Marginell skillnad, där vi har båda värdena med oss.

Basinformation

 Långsiktig trend: Stigande efter högre botten 1 227 den 21 december 2020

Kortsiktig trend: Stigande efter 1 464 den 23 april

Rekordnotering är 1 935 noterat den 19 mars 2015

Toppnotering 2020 är 1 546 noterat den 20 februari

Högsta notering 2021 är 1 561 noterat den 17 juni 

Högsta notering under hösten 2020: 1 363 noterat 24 november

Lågpunkt 2020 är 950 från den 17 mars.Graf av OMXS Bankindex gillar rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS Bankindex gillar rekord

Önskeanalysen


Ikon analys

OMXS Bankindex 1 553,05

Bankindex gäckar oss genom att svänga kraftigt och skapa olika signaler mer eller mindre varje dag. Onsdagen gav en ny uppgång och nytt toppvärde vid 1 568 under dagen. Ny positiv signal men sedan föll index tillbaka igen i den osäkerhet och negativa utveckling vi fick se under onsdagen för övriga aktier och index.  

Oavsett om index fortsätter uppåt inom kort eller tar en sväng nedåt innan uppgången stabiliseras finns det signaler i grafen som ger oss anledning att räkna med en avslutande uppgång även om den inte ser speciellt stor ut så finns det anledning att vänta in slutet på uppgången från slutet av oktober 2020.

Utgår vi från den lågpunkten den 29 oktober 2020 handlar det om 8 månader vid kommande månadsskifte. Tar vi sedan in lågpunkten 1 224 från den 6 juli 2016 handlar det i år om 5 år sedan dess. Reaktion står det skrivet och vi får vänta in tidpunkten för att se var index ligger i början av juli månad. Så länge de positiva signalerna finns på plats siktar vi uppåt. Lägger vi på 360 punkter på 1 224 får vi 1 584, som motstånd. Vi har tidigare även jobbat med 1 600-1 610, som motstånd. Marginell skillnad, där vi har båda värdena med oss.

Basinformation

 Långsiktig trend: Stigande efter högre botten 1 227 den 21 december 2020

Kortsiktig trend: Stigande efter 1 464 den 23 april

Rekordnotering är 1 935 noterat den 19 mars 2015

Toppnotering 2020 är 1 546 noterat den 20 februari

Högsta notering 2021 är 1 561 noterat den 17 juni 

Högsta notering under hösten 2020: 1 363 noterat 24 november

Lågpunkt 2020 är 950 från den 17 mars.Graf av OMXS Bankindex gillar rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS Bankindex gillar rekord

Önskeanalysen


Ikon analys

OMXS Bankindex 1 553,05

Bankindex gäckar oss genom att svänga kraftigt och skapa olika signaler mer eller mindre varje dag. Onsdagen gav en ny uppgång och nytt toppvärde vid 1 568 under dagen. Ny positiv signal men sedan föll index tillbaka igen i den osäkerhet och negativa utveckling vi fick se under onsdagen för övriga aktier och index.  

Oavsett om index fortsätter uppåt inom kort eller tar en sväng nedåt innan uppgången stabiliseras finns det signaler i grafen som ger oss anledning att räkna med en avslutande uppgång även om den inte ser speciellt stor ut så finns det anledning att vänta in slutet på uppgången från slutet av oktober 2020.

Utgår vi från den lågpunkten den 29 oktober 2020 handlar det om 8 månader vid kommande månadsskifte. Tar vi sedan in lågpunkten 1 224 från den 6 juli 2016 handlar det i år om 5 år sedan dess. Reaktion står det skrivet och vi får vänta in tidpunkten för att se var index ligger i början av juli månad. Så länge de positiva signalerna finns på plats siktar vi uppåt. Lägger vi på 360 punkter på 1 224 får vi 1 584, som motstånd. Vi har tidigare även jobbat med 1 600-1 610, som motstånd. Marginell skillnad, där vi har båda värdena med oss.

Basinformation

 Långsiktig trend: Stigande efter högre botten 1 227 den 21 december 2020

Kortsiktig trend: Stigande efter 1 464 den 23 april

Rekordnotering är 1 935 noterat den 19 mars 2015

Toppnotering 2020 är 1 546 noterat den 20 februari

Högsta notering 2021 är 1 561 noterat den 17 juni 

Högsta notering under hösten 2020: 1 363 noterat 24 november

Lågpunkt 2020 är 950 från den 17 mars.Graf av OMXS Bankindex gillar rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS Bankindex gillar rekord

Önskeanalysen


Ikon analys

OMXS Bankindex 1 553,05

Bankindex gäckar oss genom att svänga kraftigt och skapa olika signaler mer eller mindre varje dag. Onsdagen gav en ny uppgång och nytt toppvärde vid 1 568 under dagen. Ny positiv signal men sedan föll index tillbaka igen i den osäkerhet och negativa utveckling vi fick se under onsdagen för övriga aktier och index.  

Oavsett om index fortsätter uppåt inom kort eller tar en sväng nedåt innan uppgången stabiliseras finns det signaler i grafen som ger oss anledning att räkna med en avslutande uppgång även om den inte ser speciellt stor ut så finns det anledning att vänta in slutet på uppgången från slutet av oktober 2020.

Utgår vi från den lågpunkten den 29 oktober 2020 handlar det om 8 månader vid kommande månadsskifte. Tar vi sedan in lågpunkten 1 224 från den 6 juli 2016 handlar det i år om 5 år sedan dess. Reaktion står det skrivet och vi får vänta in tidpunkten för att se var index ligger i början av juli månad. Så länge de positiva signalerna finns på plats siktar vi uppåt. Lägger vi på 360 punkter på 1 224 får vi 1 584, som motstånd. Vi har tidigare även jobbat med 1 600-1 610, som motstånd. Marginell skillnad, där vi har båda värdena med oss.

Basinformation

 Långsiktig trend: Stigande efter högre botten 1 227 den 21 december 2020

Kortsiktig trend: Stigande efter 1 464 den 23 april

Rekordnotering är 1 935 noterat den 19 mars 2015

Toppnotering 2020 är 1 546 noterat den 20 februari

Högsta notering 2021 är 1 561 noterat den 17 juni 

Högsta notering under hösten 2020: 1 363 noterat 24 november

Lågpunkt 2020 är 950 från den 17 mars.Graf av OMXS Bankindex gillar rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS Bankindex gillar rekord

Önskeanalysen


Ikon analys

OMXS Bankindex 1 553,05

Bankindex gäckar oss genom att svänga kraftigt och skapa olika signaler mer eller mindre varje dag. Onsdagen gav en ny uppgång och nytt toppvärde vid 1 568 under dagen. Ny positiv signal men sedan föll index tillbaka igen i den osäkerhet och negativa utveckling vi fick se under onsdagen för övriga aktier och index.  

Oavsett om index fortsätter uppåt inom kort eller tar en sväng nedåt innan uppgången stabiliseras finns det signaler i grafen som ger oss anledning att räkna med en avslutande uppgång även om den inte ser speciellt stor ut så finns det anledning att vänta in slutet på uppgången från slutet av oktober 2020.

Utgår vi från den lågpunkten den 29 oktober 2020 handlar det om 8 månader vid kommande månadsskifte. Tar vi sedan in lågpunkten 1 224 från den 6 juli 2016 handlar det i år om 5 år sedan dess. Reaktion står det skrivet och vi får vänta in tidpunkten för att se var index ligger i början av juli månad. Så länge de positiva signalerna finns på plats siktar vi uppåt. Lägger vi på 360 punkter på 1 224 får vi 1 584, som motstånd. Vi har tidigare även jobbat med 1 600-1 610, som motstånd. Marginell skillnad, där vi har båda värdena med oss.

Basinformation

 Långsiktig trend: Stigande efter högre botten 1 227 den 21 december 2020

Kortsiktig trend: Stigande efter 1 464 den 23 april

Rekordnotering är 1 935 noterat den 19 mars 2015

Toppnotering 2020 är 1 546 noterat den 20 februari

Högsta notering 2021 är 1 561 noterat den 17 juni 

Högsta notering under hösten 2020: 1 363 noterat 24 november

Lågpunkt 2020 är 950 från den 17 mars.Graf av OMXS Bankindex gillar rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS Bankindex gillar rekord

Önskeanalysen


Ikon analys

OMXS Bankindex 1 553,05

Bankindex gäckar oss genom att svänga kraftigt och skapa olika signaler mer eller mindre varje dag. Onsdagen gav en ny uppgång och nytt toppvärde vid 1 568 under dagen. Ny positiv signal men sedan föll index tillbaka igen i den osäkerhet och negativa utveckling vi fick se under onsdagen för övriga aktier och index.  

Oavsett om index fortsätter uppåt inom kort eller tar en sväng nedåt innan uppgången stabiliseras finns det signaler i grafen som ger oss anledning att räkna med en avslutande uppgång även om den inte ser speciellt stor ut så finns det anledning att vänta in slutet på uppgången från slutet av oktober 2020.

Utgår vi från den lågpunkten den 29 oktober 2020 handlar det om 8 månader vid kommande månadsskifte. Tar vi sedan in lågpunkten 1 224 från den 6 juli 2016 handlar det i år om 5 år sedan dess. Reaktion står det skrivet och vi får vänta in tidpunkten för att se var index ligger i början av juli månad. Så länge de positiva signalerna finns på plats siktar vi uppåt. Lägger vi på 360 punkter på 1 224 får vi 1 584, som motstånd. Vi har tidigare även jobbat med 1 600-1 610, som motstånd. Marginell skillnad, där vi har båda värdena med oss.

Basinformation

 Långsiktig trend: Stigande efter högre botten 1 227 den 21 december 2020

Kortsiktig trend: Stigande efter 1 464 den 23 april

Rekordnotering är 1 935 noterat den 19 mars 2015

Toppnotering 2020 är 1 546 noterat den 20 februari

Högsta notering 2021 är 1 561 noterat den 17 juni 

Högsta notering under hösten 2020: 1 363 noterat 24 november

Lågpunkt 2020 är 950 från den 17 mars.Graf av OMXS Bankindex gillar rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.