Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill till nya nivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,24 H 2 275,13 L 2 242,24) – 1,14 %

OMXS30 steg till 2 275 som högst under onsdagen. Tisdagen gav 2 274, som högst och därmed höll motståndet 2 274-2 275 för två tester. Index vände sedan nedåt och tappade hela 33 punkter (-1,5%) som mest under dagen. De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och har lite mer att invänta innan de kan förväntas vända uppåt.

Intressant är de veckobaserad tekniska indikatorerna som vänder nedåt på ett sätt som innebär att vi måste öka vaksamheten ytterligare in över juli månad. Den förväntade rekylen in mot tidig högst är på gång och marknaden rullar runt bland olika aktier och kör dem kortsiktigt. Nu blir det allt färre aktier som stiger bestående. Fastigheterna har tappat tempo även om vi förväntar oss att de kommer igen i en ny körare, så är det mesta av kraften tagen. Bankerna håller på att gå i mål och ”trasslar” en del på dagsbasis med sina kast men får de den sista luften under vingarna ska det hela gå i mål framöver där den 6 juli ligger som reaktionspunkt för denna grupp av aktier.

Kvar blir i stort sett de aktier som varit ratade av marknaden under lång tid, mycket lång tid och som under våren och försommaren börjat visa på sina trevande steg uppåt i första vågor. Denna grupp kan naturligtvis följa med ned i rekyler och gör det ofta men de har den egenheten att de snabbt kommer igen efter en tillfällig rekyl.

Närmast är det stödet vid 2 227-2 228 som möjligen ska testas innan en ny uppgång tar vid. Tidsmässigt är alternativen lite fler än vanligt i och med att vi har ett halvårsskifte på gång.

Vi får även ta in BREXIT omröstningen den 24 juni 2016, då börserna föll med dramatik. OMXS30 föll enbart under den 27 juni 2016 drygt 10 procent. För att sätta 1 241, som lägst denna dag.  Marknaderna över Europa och USA ger en indikation på att ge denna 5-åring observation under 1-2 dagar innan månadsskiftet.

Börsen i Stockholm är en av få börser som håller stängt på midsommarafton. Inte många länder som firar midsommar på det sätt vi gör och har gjort under lång tid.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 94,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 86,0 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 43,0 och 46,1 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 vill till nya nivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill till nya nivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,24 H 2 275,13 L 2 242,24) – 1,14 %

OMXS30 steg till 2 275 som högst under onsdagen. Tisdagen gav 2 274, som högst och därmed höll motståndet 2 274-2 275 för två tester. Index vände sedan nedåt och tappade hela 33 punkter (-1,5%) som mest under dagen. De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och har lite mer att invänta innan de kan förväntas vända uppåt.

Intressant är de veckobaserad tekniska indikatorerna som vänder nedåt på ett sätt som innebär att vi måste öka vaksamheten ytterligare in över juli månad. Den förväntade rekylen in mot tidig högst är på gång och marknaden rullar runt bland olika aktier och kör dem kortsiktigt. Nu blir det allt färre aktier som stiger bestående. Fastigheterna har tappat tempo även om vi förväntar oss att de kommer igen i en ny körare, så är det mesta av kraften tagen. Bankerna håller på att gå i mål och ”trasslar” en del på dagsbasis med sina kast men får de den sista luften under vingarna ska det hela gå i mål framöver där den 6 juli ligger som reaktionspunkt för denna grupp av aktier.

Kvar blir i stort sett de aktier som varit ratade av marknaden under lång tid, mycket lång tid och som under våren och försommaren börjat visa på sina trevande steg uppåt i första vågor. Denna grupp kan naturligtvis följa med ned i rekyler och gör det ofta men de har den egenheten att de snabbt kommer igen efter en tillfällig rekyl.

Närmast är det stödet vid 2 227-2 228 som möjligen ska testas innan en ny uppgång tar vid. Tidsmässigt är alternativen lite fler än vanligt i och med att vi har ett halvårsskifte på gång.

Vi får även ta in BREXIT omröstningen den 24 juni 2016, då börserna föll med dramatik. OMXS30 föll enbart under den 27 juni 2016 drygt 10 procent. För att sätta 1 241, som lägst denna dag.  Marknaderna över Europa och USA ger en indikation på att ge denna 5-åring observation under 1-2 dagar innan månadsskiftet.

Börsen i Stockholm är en av få börser som håller stängt på midsommarafton. Inte många länder som firar midsommar på det sätt vi gör och har gjort under lång tid.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 94,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 86,0 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 43,0 och 46,1 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 vill till nya nivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill till nya nivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,24 H 2 275,13 L 2 242,24) – 1,14 %

OMXS30 steg till 2 275 som högst under onsdagen. Tisdagen gav 2 274, som högst och därmed höll motståndet 2 274-2 275 för två tester. Index vände sedan nedåt och tappade hela 33 punkter (-1,5%) som mest under dagen. De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och har lite mer att invänta innan de kan förväntas vända uppåt.

Intressant är de veckobaserad tekniska indikatorerna som vänder nedåt på ett sätt som innebär att vi måste öka vaksamheten ytterligare in över juli månad. Den förväntade rekylen in mot tidig högst är på gång och marknaden rullar runt bland olika aktier och kör dem kortsiktigt. Nu blir det allt färre aktier som stiger bestående. Fastigheterna har tappat tempo även om vi förväntar oss att de kommer igen i en ny körare, så är det mesta av kraften tagen. Bankerna håller på att gå i mål och ”trasslar” en del på dagsbasis med sina kast men får de den sista luften under vingarna ska det hela gå i mål framöver där den 6 juli ligger som reaktionspunkt för denna grupp av aktier.

Kvar blir i stort sett de aktier som varit ratade av marknaden under lång tid, mycket lång tid och som under våren och försommaren börjat visa på sina trevande steg uppåt i första vågor. Denna grupp kan naturligtvis följa med ned i rekyler och gör det ofta men de har den egenheten att de snabbt kommer igen efter en tillfällig rekyl.

Närmast är det stödet vid 2 227-2 228 som möjligen ska testas innan en ny uppgång tar vid. Tidsmässigt är alternativen lite fler än vanligt i och med att vi har ett halvårsskifte på gång.

Vi får även ta in BREXIT omröstningen den 24 juni 2016, då börserna föll med dramatik. OMXS30 föll enbart under den 27 juni 2016 drygt 10 procent. För att sätta 1 241, som lägst denna dag.  Marknaderna över Europa och USA ger en indikation på att ge denna 5-åring observation under 1-2 dagar innan månadsskiftet.

Börsen i Stockholm är en av få börser som håller stängt på midsommarafton. Inte många länder som firar midsommar på det sätt vi gör och har gjort under lång tid.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 94,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 86,0 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 43,0 och 46,1 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 vill till nya nivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill till nya nivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,24 H 2 275,13 L 2 242,24) – 1,14 %

OMXS30 steg till 2 275 som högst under onsdagen. Tisdagen gav 2 274, som högst och därmed höll motståndet 2 274-2 275 för två tester. Index vände sedan nedåt och tappade hela 33 punkter (-1,5%) som mest under dagen. De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och har lite mer att invänta innan de kan förväntas vända uppåt.

Intressant är de veckobaserad tekniska indikatorerna som vänder nedåt på ett sätt som innebär att vi måste öka vaksamheten ytterligare in över juli månad. Den förväntade rekylen in mot tidig högst är på gång och marknaden rullar runt bland olika aktier och kör dem kortsiktigt. Nu blir det allt färre aktier som stiger bestående. Fastigheterna har tappat tempo även om vi förväntar oss att de kommer igen i en ny körare, så är det mesta av kraften tagen. Bankerna håller på att gå i mål och ”trasslar” en del på dagsbasis med sina kast men får de den sista luften under vingarna ska det hela gå i mål framöver där den 6 juli ligger som reaktionspunkt för denna grupp av aktier.

Kvar blir i stort sett de aktier som varit ratade av marknaden under lång tid, mycket lång tid och som under våren och försommaren börjat visa på sina trevande steg uppåt i första vågor. Denna grupp kan naturligtvis följa med ned i rekyler och gör det ofta men de har den egenheten att de snabbt kommer igen efter en tillfällig rekyl.

Närmast är det stödet vid 2 227-2 228 som möjligen ska testas innan en ny uppgång tar vid. Tidsmässigt är alternativen lite fler än vanligt i och med att vi har ett halvårsskifte på gång.

Vi får även ta in BREXIT omröstningen den 24 juni 2016, då börserna föll med dramatik. OMXS30 föll enbart under den 27 juni 2016 drygt 10 procent. För att sätta 1 241, som lägst denna dag.  Marknaderna över Europa och USA ger en indikation på att ge denna 5-åring observation under 1-2 dagar innan månadsskiftet.

Börsen i Stockholm är en av få börser som håller stängt på midsommarafton. Inte många länder som firar midsommar på det sätt vi gör och har gjort under lång tid.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 94,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 86,0 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 43,0 och 46,1 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 vill till nya nivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill till nya nivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,24 H 2 275,13 L 2 242,24) – 1,14 %

OMXS30 steg till 2 275 som högst under onsdagen. Tisdagen gav 2 274, som högst och därmed höll motståndet 2 274-2 275 för två tester. Index vände sedan nedåt och tappade hela 33 punkter (-1,5%) som mest under dagen. De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och har lite mer att invänta innan de kan förväntas vända uppåt.

Intressant är de veckobaserad tekniska indikatorerna som vänder nedåt på ett sätt som innebär att vi måste öka vaksamheten ytterligare in över juli månad. Den förväntade rekylen in mot tidig högst är på gång och marknaden rullar runt bland olika aktier och kör dem kortsiktigt. Nu blir det allt färre aktier som stiger bestående. Fastigheterna har tappat tempo även om vi förväntar oss att de kommer igen i en ny körare, så är det mesta av kraften tagen. Bankerna håller på att gå i mål och ”trasslar” en del på dagsbasis med sina kast men får de den sista luften under vingarna ska det hela gå i mål framöver där den 6 juli ligger som reaktionspunkt för denna grupp av aktier.

Kvar blir i stort sett de aktier som varit ratade av marknaden under lång tid, mycket lång tid och som under våren och försommaren börjat visa på sina trevande steg uppåt i första vågor. Denna grupp kan naturligtvis följa med ned i rekyler och gör det ofta men de har den egenheten att de snabbt kommer igen efter en tillfällig rekyl.

Närmast är det stödet vid 2 227-2 228 som möjligen ska testas innan en ny uppgång tar vid. Tidsmässigt är alternativen lite fler än vanligt i och med att vi har ett halvårsskifte på gång.

Vi får även ta in BREXIT omröstningen den 24 juni 2016, då börserna föll med dramatik. OMXS30 föll enbart under den 27 juni 2016 drygt 10 procent. För att sätta 1 241, som lägst denna dag.  Marknaderna över Europa och USA ger en indikation på att ge denna 5-åring observation under 1-2 dagar innan månadsskiftet.

Börsen i Stockholm är en av få börser som håller stängt på midsommarafton. Inte många länder som firar midsommar på det sätt vi gör och har gjort under lång tid.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 94,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 86,0 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 43,0 och 46,1 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 vill till nya nivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill till nya nivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 242,24 H 2 275,13 L 2 242,24) – 1,14 %

OMXS30 steg till 2 275 som högst under onsdagen. Tisdagen gav 2 274, som högst och därmed höll motståndet 2 274-2 275 för två tester. Index vände sedan nedåt och tappade hela 33 punkter (-1,5%) som mest under dagen. De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande och har lite mer att invänta innan de kan förväntas vända uppåt.

Intressant är de veckobaserad tekniska indikatorerna som vänder nedåt på ett sätt som innebär att vi måste öka vaksamheten ytterligare in över juli månad. Den förväntade rekylen in mot tidig högst är på gång och marknaden rullar runt bland olika aktier och kör dem kortsiktigt. Nu blir det allt färre aktier som stiger bestående. Fastigheterna har tappat tempo även om vi förväntar oss att de kommer igen i en ny körare, så är det mesta av kraften tagen. Bankerna håller på att gå i mål och ”trasslar” en del på dagsbasis med sina kast men får de den sista luften under vingarna ska det hela gå i mål framöver där den 6 juli ligger som reaktionspunkt för denna grupp av aktier.

Kvar blir i stort sett de aktier som varit ratade av marknaden under lång tid, mycket lång tid och som under våren och försommaren börjat visa på sina trevande steg uppåt i första vågor. Denna grupp kan naturligtvis följa med ned i rekyler och gör det ofta men de har den egenheten att de snabbt kommer igen efter en tillfällig rekyl.

Närmast är det stödet vid 2 227-2 228 som möjligen ska testas innan en ny uppgång tar vid. Tidsmässigt är alternativen lite fler än vanligt i och med att vi har ett halvårsskifte på gång.

Vi får även ta in BREXIT omröstningen den 24 juni 2016, då börserna föll med dramatik. OMXS30 föll enbart under den 27 juni 2016 drygt 10 procent. För att sätta 1 241, som lägst denna dag.  Marknaderna över Europa och USA ger en indikation på att ge denna 5-åring observation under 1-2 dagar innan månadsskiftet.

Börsen i Stockholm är en av få börser som håller stängt på midsommarafton. Inte många länder som firar midsommar på det sätt vi gör och har gjort under lång tid.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 94,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 86,0 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 43,0 och 46,1 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 vill till nya nivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.