Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 248,02 H 2 285,85 L 2 245,20) -1,06 %

OMXS30 har per den 14 juni sitt rekord vid 2 300. Denna tidpunkt i mitten av juni är viktig ur flera synvinklar. Rytmen på 15 månader från den botten den 16 mars 2020 är en sådan. Rytmen från den 30 oktober och lågpunkten 1 703 kom in med 227 dagar den 14 juni. Detta är en rytm inom ramen på 225-228 dagar, vilket ger oss anledning att förvänta en reaktion efter 7,5 månader.  225 dagar är som vi vet det samma som 5x45, vilken sammanstrålade med de övriga rytmerna i början av förra veckan.  Reaktionen blev under veckan 55 punkter(-2,4%), som mest.   

Vi söker nu närmast en tillfällig lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Index har svängt en hel del sedan mitten av april och förväntas svänga ytterligare en tid, vilket ger oss anledning att vara  försiktiga och agera först efter att signalerna blir tydliga. Detta gäller speciellt aktier som redan är i fallande trender.

Index är sedan maj månad inne i en toppformation inför en nedgångsfas in mot sensommaren och hösten. I denna toppformation för index ser vi en mängd aktier som redan burit iväg söder ut. Nu återstår de aktier som fortfarande är i stigande trend som ska fullborda sina uppgångar.

I denna process finns möjligheten till nya rekord över 2 300 i och med att index ännu inte skapat en lägre topp. De negativa signalerna är därmed svaga för index medan tiden rullat ut sin hela rytm och visar på att vi med stor sannolikhet bevittnar en avrundning innan index också ska ta sig nedåt I detta sammanhang är halvårsskiftet en viktig punkt för att visa på förändringar. Vi har den senaste tiden sett USD som bytt riktning och tagit ett kliv uppåt. Vi har de ädla metallerna Guld, Silver och Platina, som faller tillbaka efter positiv utveckling under våren och försommaren. Lägger vi sedan till kopparpriset som faller tillbaka efter toppnoteringar under våren har vi också en förklaring till nedgången för gruvbolagen. Dow Jones index i New York har utlöst säljsignaler och nu väntar vi på negativa signaler i de objekt som ännu inte är helt klara på uppsidan.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,1 och 94,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,2 och 88,8 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 44,8 och 70,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 248,02 H 2 285,85 L 2 245,20) -1,06 %

OMXS30 har per den 14 juni sitt rekord vid 2 300. Denna tidpunkt i mitten av juni är viktig ur flera synvinklar. Rytmen på 15 månader från den botten den 16 mars 2020 är en sådan. Rytmen från den 30 oktober och lågpunkten 1 703 kom in med 227 dagar den 14 juni. Detta är en rytm inom ramen på 225-228 dagar, vilket ger oss anledning att förvänta en reaktion efter 7,5 månader.  225 dagar är som vi vet det samma som 5x45, vilken sammanstrålade med de övriga rytmerna i början av förra veckan.  Reaktionen blev under veckan 55 punkter(-2,4%), som mest.   

Vi söker nu närmast en tillfällig lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Index har svängt en hel del sedan mitten av april och förväntas svänga ytterligare en tid, vilket ger oss anledning att vara  försiktiga och agera först efter att signalerna blir tydliga. Detta gäller speciellt aktier som redan är i fallande trender.

Index är sedan maj månad inne i en toppformation inför en nedgångsfas in mot sensommaren och hösten. I denna toppformation för index ser vi en mängd aktier som redan burit iväg söder ut. Nu återstår de aktier som fortfarande är i stigande trend som ska fullborda sina uppgångar.

I denna process finns möjligheten till nya rekord över 2 300 i och med att index ännu inte skapat en lägre topp. De negativa signalerna är därmed svaga för index medan tiden rullat ut sin hela rytm och visar på att vi med stor sannolikhet bevittnar en avrundning innan index också ska ta sig nedåt I detta sammanhang är halvårsskiftet en viktig punkt för att visa på förändringar. Vi har den senaste tiden sett USD som bytt riktning och tagit ett kliv uppåt. Vi har de ädla metallerna Guld, Silver och Platina, som faller tillbaka efter positiv utveckling under våren och försommaren. Lägger vi sedan till kopparpriset som faller tillbaka efter toppnoteringar under våren har vi också en förklaring till nedgången för gruvbolagen. Dow Jones index i New York har utlöst säljsignaler och nu väntar vi på negativa signaler i de objekt som ännu inte är helt klara på uppsidan.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,1 och 94,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,2 och 88,8 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 44,8 och 70,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 248,02 H 2 285,85 L 2 245,20) -1,06 %

OMXS30 har per den 14 juni sitt rekord vid 2 300. Denna tidpunkt i mitten av juni är viktig ur flera synvinklar. Rytmen på 15 månader från den botten den 16 mars 2020 är en sådan. Rytmen från den 30 oktober och lågpunkten 1 703 kom in med 227 dagar den 14 juni. Detta är en rytm inom ramen på 225-228 dagar, vilket ger oss anledning att förvänta en reaktion efter 7,5 månader.  225 dagar är som vi vet det samma som 5x45, vilken sammanstrålade med de övriga rytmerna i början av förra veckan.  Reaktionen blev under veckan 55 punkter(-2,4%), som mest.   

Vi söker nu närmast en tillfällig lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Index har svängt en hel del sedan mitten av april och förväntas svänga ytterligare en tid, vilket ger oss anledning att vara  försiktiga och agera först efter att signalerna blir tydliga. Detta gäller speciellt aktier som redan är i fallande trender.

Index är sedan maj månad inne i en toppformation inför en nedgångsfas in mot sensommaren och hösten. I denna toppformation för index ser vi en mängd aktier som redan burit iväg söder ut. Nu återstår de aktier som fortfarande är i stigande trend som ska fullborda sina uppgångar.

I denna process finns möjligheten till nya rekord över 2 300 i och med att index ännu inte skapat en lägre topp. De negativa signalerna är därmed svaga för index medan tiden rullat ut sin hela rytm och visar på att vi med stor sannolikhet bevittnar en avrundning innan index också ska ta sig nedåt I detta sammanhang är halvårsskiftet en viktig punkt för att visa på förändringar. Vi har den senaste tiden sett USD som bytt riktning och tagit ett kliv uppåt. Vi har de ädla metallerna Guld, Silver och Platina, som faller tillbaka efter positiv utveckling under våren och försommaren. Lägger vi sedan till kopparpriset som faller tillbaka efter toppnoteringar under våren har vi också en förklaring till nedgången för gruvbolagen. Dow Jones index i New York har utlöst säljsignaler och nu väntar vi på negativa signaler i de objekt som ännu inte är helt klara på uppsidan.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,1 och 94,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,2 och 88,8 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 44,8 och 70,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 248,02 H 2 285,85 L 2 245,20) -1,06 %

OMXS30 har per den 14 juni sitt rekord vid 2 300. Denna tidpunkt i mitten av juni är viktig ur flera synvinklar. Rytmen på 15 månader från den botten den 16 mars 2020 är en sådan. Rytmen från den 30 oktober och lågpunkten 1 703 kom in med 227 dagar den 14 juni. Detta är en rytm inom ramen på 225-228 dagar, vilket ger oss anledning att förvänta en reaktion efter 7,5 månader.  225 dagar är som vi vet det samma som 5x45, vilken sammanstrålade med de övriga rytmerna i början av förra veckan.  Reaktionen blev under veckan 55 punkter(-2,4%), som mest.   

Vi söker nu närmast en tillfällig lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Index har svängt en hel del sedan mitten av april och förväntas svänga ytterligare en tid, vilket ger oss anledning att vara  försiktiga och agera först efter att signalerna blir tydliga. Detta gäller speciellt aktier som redan är i fallande trender.

Index är sedan maj månad inne i en toppformation inför en nedgångsfas in mot sensommaren och hösten. I denna toppformation för index ser vi en mängd aktier som redan burit iväg söder ut. Nu återstår de aktier som fortfarande är i stigande trend som ska fullborda sina uppgångar.

I denna process finns möjligheten till nya rekord över 2 300 i och med att index ännu inte skapat en lägre topp. De negativa signalerna är därmed svaga för index medan tiden rullat ut sin hela rytm och visar på att vi med stor sannolikhet bevittnar en avrundning innan index också ska ta sig nedåt I detta sammanhang är halvårsskiftet en viktig punkt för att visa på förändringar. Vi har den senaste tiden sett USD som bytt riktning och tagit ett kliv uppåt. Vi har de ädla metallerna Guld, Silver och Platina, som faller tillbaka efter positiv utveckling under våren och försommaren. Lägger vi sedan till kopparpriset som faller tillbaka efter toppnoteringar under våren har vi också en förklaring till nedgången för gruvbolagen. Dow Jones index i New York har utlöst säljsignaler och nu väntar vi på negativa signaler i de objekt som ännu inte är helt klara på uppsidan.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,1 och 94,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,2 och 88,8 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 44,8 och 70,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 248,02 H 2 285,85 L 2 245,20) -1,06 %

OMXS30 har per den 14 juni sitt rekord vid 2 300. Denna tidpunkt i mitten av juni är viktig ur flera synvinklar. Rytmen på 15 månader från den botten den 16 mars 2020 är en sådan. Rytmen från den 30 oktober och lågpunkten 1 703 kom in med 227 dagar den 14 juni. Detta är en rytm inom ramen på 225-228 dagar, vilket ger oss anledning att förvänta en reaktion efter 7,5 månader.  225 dagar är som vi vet det samma som 5x45, vilken sammanstrålade med de övriga rytmerna i början av förra veckan.  Reaktionen blev under veckan 55 punkter(-2,4%), som mest.   

Vi söker nu närmast en tillfällig lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Index har svängt en hel del sedan mitten av april och förväntas svänga ytterligare en tid, vilket ger oss anledning att vara  försiktiga och agera först efter att signalerna blir tydliga. Detta gäller speciellt aktier som redan är i fallande trender.

Index är sedan maj månad inne i en toppformation inför en nedgångsfas in mot sensommaren och hösten. I denna toppformation för index ser vi en mängd aktier som redan burit iväg söder ut. Nu återstår de aktier som fortfarande är i stigande trend som ska fullborda sina uppgångar.

I denna process finns möjligheten till nya rekord över 2 300 i och med att index ännu inte skapat en lägre topp. De negativa signalerna är därmed svaga för index medan tiden rullat ut sin hela rytm och visar på att vi med stor sannolikhet bevittnar en avrundning innan index också ska ta sig nedåt I detta sammanhang är halvårsskiftet en viktig punkt för att visa på förändringar. Vi har den senaste tiden sett USD som bytt riktning och tagit ett kliv uppåt. Vi har de ädla metallerna Guld, Silver och Platina, som faller tillbaka efter positiv utveckling under våren och försommaren. Lägger vi sedan till kopparpriset som faller tillbaka efter toppnoteringar under våren har vi också en förklaring till nedgången för gruvbolagen. Dow Jones index i New York har utlöst säljsignaler och nu väntar vi på negativa signaler i de objekt som ännu inte är helt klara på uppsidan.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,1 och 94,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,2 och 88,8 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 44,8 och 70,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 drog på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 248,02 H 2 285,85 L 2 245,20) -1,06 %

OMXS30 har per den 14 juni sitt rekord vid 2 300. Denna tidpunkt i mitten av juni är viktig ur flera synvinklar. Rytmen på 15 månader från den botten den 16 mars 2020 är en sådan. Rytmen från den 30 oktober och lågpunkten 1 703 kom in med 227 dagar den 14 juni. Detta är en rytm inom ramen på 225-228 dagar, vilket ger oss anledning att förvänta en reaktion efter 7,5 månader.  225 dagar är som vi vet det samma som 5x45, vilken sammanstrålade med de övriga rytmerna i början av förra veckan.  Reaktionen blev under veckan 55 punkter(-2,4%), som mest.   

Vi söker nu närmast en tillfällig lågpunkt inför en motreaktion uppåt. Index har svängt en hel del sedan mitten av april och förväntas svänga ytterligare en tid, vilket ger oss anledning att vara  försiktiga och agera först efter att signalerna blir tydliga. Detta gäller speciellt aktier som redan är i fallande trender.

Index är sedan maj månad inne i en toppformation inför en nedgångsfas in mot sensommaren och hösten. I denna toppformation för index ser vi en mängd aktier som redan burit iväg söder ut. Nu återstår de aktier som fortfarande är i stigande trend som ska fullborda sina uppgångar.

I denna process finns möjligheten till nya rekord över 2 300 i och med att index ännu inte skapat en lägre topp. De negativa signalerna är därmed svaga för index medan tiden rullat ut sin hela rytm och visar på att vi med stor sannolikhet bevittnar en avrundning innan index också ska ta sig nedåt I detta sammanhang är halvårsskiftet en viktig punkt för att visa på förändringar. Vi har den senaste tiden sett USD som bytt riktning och tagit ett kliv uppåt. Vi har de ädla metallerna Guld, Silver och Platina, som faller tillbaka efter positiv utveckling under våren och försommaren. Lägger vi sedan till kopparpriset som faller tillbaka efter toppnoteringar under våren har vi också en förklaring till nedgången för gruvbolagen. Dow Jones index i New York har utlöst säljsignaler och nu väntar vi på negativa signaler i de objekt som ännu inte är helt klara på uppsidan.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,1 och 94,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,2 och 88,8 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 44,8 och 70,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 juni på 2 300 (gällande rekord)

2021 den 19 april 2 285 (tidigare rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247Graf av OMXS30 drog på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.