Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 pressar på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 265,01 H 2 268,43 L 2 248,06) + 0,22 %

OMXS30 tvekade en stor del av måndagen men tog sig sedan upp till 2 268 som högst. Det viktiga var stängningen över 2 250. Det ger oss anledning att se en fortsatt uppgång som trolig. Tar vi hänsyn till den svaga utvecklingen i New York efter stängningen i Stockholm får vi inte blunda för möjligheten av en rekyl under tisdag förmiddag. Det viktiga är ändå till slut på vilken nivå index stänger på under tisdagen. Kravet är fortfarande en stängning på eller över 2 250 för att kunna sikta högre, där rekordet 2 285 utgör motstånd.

Vårt ideala motstånd vid 2 322 finns på plats om det skulle bli aktuellt med en fortsatt uppgång under maj månad. Nu när vi passerat den 8 maj får vi dock vara beredda på flera olika reaktioner och då inte enbart på börserna direkt utan även av geopolitiska tillskott och den upptrappning som sker inom olika områden.  USA:s ökade spänningar med Ryssland och Kina påverkar inte börserna speciellt mycket i nuläget men det sker en uppbyggnad som kan förändra kapitalströmmarna över tiden.

För OMXS30 utgör stödet vid 2 150 en viktig nivå. Så länge den är intakt behåller vi positiva signaler för fortsättningen och ser i första hand rekylerna som tillfälliga.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 94,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 92,1 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 50,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 14 maj 2021 – 14 maj 2020

3 månader – 16 maj 2021 – 16 februari 2021

15 månader – 20 maj 2021 – 20 februari 2020  

6 månader – 25 maj 2021 – 25 november 2020  

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 12 maj 2021 – 12 oktober 2020     

11 månader – 15 maj 2021 – 15 juni 2020 

21 månader – 15 maj 2021 – 15 augusti 2019

14 månader – 16 maj 2021 – 16 mars 2020

1 månader – 19 maj 2021 – 19 april 2021              

5 månader – 21 maj 2021 – 21 december 2020

13 månader (1Y1M) ­– 30 maj 2021 – 30 april 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 pressar på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 pressar på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 265,01 H 2 268,43 L 2 248,06) + 0,22 %

OMXS30 tvekade en stor del av måndagen men tog sig sedan upp till 2 268 som högst. Det viktiga var stängningen över 2 250. Det ger oss anledning att se en fortsatt uppgång som trolig. Tar vi hänsyn till den svaga utvecklingen i New York efter stängningen i Stockholm får vi inte blunda för möjligheten av en rekyl under tisdag förmiddag. Det viktiga är ändå till slut på vilken nivå index stänger på under tisdagen. Kravet är fortfarande en stängning på eller över 2 250 för att kunna sikta högre, där rekordet 2 285 utgör motstånd.

Vårt ideala motstånd vid 2 322 finns på plats om det skulle bli aktuellt med en fortsatt uppgång under maj månad. Nu när vi passerat den 8 maj får vi dock vara beredda på flera olika reaktioner och då inte enbart på börserna direkt utan även av geopolitiska tillskott och den upptrappning som sker inom olika områden.  USA:s ökade spänningar med Ryssland och Kina påverkar inte börserna speciellt mycket i nuläget men det sker en uppbyggnad som kan förändra kapitalströmmarna över tiden.

För OMXS30 utgör stödet vid 2 150 en viktig nivå. Så länge den är intakt behåller vi positiva signaler för fortsättningen och ser i första hand rekylerna som tillfälliga.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 94,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 92,1 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 50,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 14 maj 2021 – 14 maj 2020

3 månader – 16 maj 2021 – 16 februari 2021

15 månader – 20 maj 2021 – 20 februari 2020  

6 månader – 25 maj 2021 – 25 november 2020  

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 12 maj 2021 – 12 oktober 2020     

11 månader – 15 maj 2021 – 15 juni 2020 

21 månader – 15 maj 2021 – 15 augusti 2019

14 månader – 16 maj 2021 – 16 mars 2020

1 månader – 19 maj 2021 – 19 april 2021              

5 månader – 21 maj 2021 – 21 december 2020

13 månader (1Y1M) ­– 30 maj 2021 – 30 april 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 pressar på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 pressar på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 265,01 H 2 268,43 L 2 248,06) + 0,22 %

OMXS30 tvekade en stor del av måndagen men tog sig sedan upp till 2 268 som högst. Det viktiga var stängningen över 2 250. Det ger oss anledning att se en fortsatt uppgång som trolig. Tar vi hänsyn till den svaga utvecklingen i New York efter stängningen i Stockholm får vi inte blunda för möjligheten av en rekyl under tisdag förmiddag. Det viktiga är ändå till slut på vilken nivå index stänger på under tisdagen. Kravet är fortfarande en stängning på eller över 2 250 för att kunna sikta högre, där rekordet 2 285 utgör motstånd.

Vårt ideala motstånd vid 2 322 finns på plats om det skulle bli aktuellt med en fortsatt uppgång under maj månad. Nu när vi passerat den 8 maj får vi dock vara beredda på flera olika reaktioner och då inte enbart på börserna direkt utan även av geopolitiska tillskott och den upptrappning som sker inom olika områden.  USA:s ökade spänningar med Ryssland och Kina påverkar inte börserna speciellt mycket i nuläget men det sker en uppbyggnad som kan förändra kapitalströmmarna över tiden.

För OMXS30 utgör stödet vid 2 150 en viktig nivå. Så länge den är intakt behåller vi positiva signaler för fortsättningen och ser i första hand rekylerna som tillfälliga.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 94,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 92,1 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 50,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 14 maj 2021 – 14 maj 2020

3 månader – 16 maj 2021 – 16 februari 2021

15 månader – 20 maj 2021 – 20 februari 2020  

6 månader – 25 maj 2021 – 25 november 2020  

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 12 maj 2021 – 12 oktober 2020     

11 månader – 15 maj 2021 – 15 juni 2020 

21 månader – 15 maj 2021 – 15 augusti 2019

14 månader – 16 maj 2021 – 16 mars 2020

1 månader – 19 maj 2021 – 19 april 2021              

5 månader – 21 maj 2021 – 21 december 2020

13 månader (1Y1M) ­– 30 maj 2021 – 30 april 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 pressar på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 pressar på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 265,01 H 2 268,43 L 2 248,06) + 0,22 %

OMXS30 tvekade en stor del av måndagen men tog sig sedan upp till 2 268 som högst. Det viktiga var stängningen över 2 250. Det ger oss anledning att se en fortsatt uppgång som trolig. Tar vi hänsyn till den svaga utvecklingen i New York efter stängningen i Stockholm får vi inte blunda för möjligheten av en rekyl under tisdag förmiddag. Det viktiga är ändå till slut på vilken nivå index stänger på under tisdagen. Kravet är fortfarande en stängning på eller över 2 250 för att kunna sikta högre, där rekordet 2 285 utgör motstånd.

Vårt ideala motstånd vid 2 322 finns på plats om det skulle bli aktuellt med en fortsatt uppgång under maj månad. Nu när vi passerat den 8 maj får vi dock vara beredda på flera olika reaktioner och då inte enbart på börserna direkt utan även av geopolitiska tillskott och den upptrappning som sker inom olika områden.  USA:s ökade spänningar med Ryssland och Kina påverkar inte börserna speciellt mycket i nuläget men det sker en uppbyggnad som kan förändra kapitalströmmarna över tiden.

För OMXS30 utgör stödet vid 2 150 en viktig nivå. Så länge den är intakt behåller vi positiva signaler för fortsättningen och ser i första hand rekylerna som tillfälliga.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 94,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 92,1 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 50,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 14 maj 2021 – 14 maj 2020

3 månader – 16 maj 2021 – 16 februari 2021

15 månader – 20 maj 2021 – 20 februari 2020  

6 månader – 25 maj 2021 – 25 november 2020  

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 12 maj 2021 – 12 oktober 2020     

11 månader – 15 maj 2021 – 15 juni 2020 

21 månader – 15 maj 2021 – 15 augusti 2019

14 månader – 16 maj 2021 – 16 mars 2020

1 månader – 19 maj 2021 – 19 april 2021              

5 månader – 21 maj 2021 – 21 december 2020

13 månader (1Y1M) ­– 30 maj 2021 – 30 april 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 pressar på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 pressar på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 265,01 H 2 268,43 L 2 248,06) + 0,22 %

OMXS30 tvekade en stor del av måndagen men tog sig sedan upp till 2 268 som högst. Det viktiga var stängningen över 2 250. Det ger oss anledning att se en fortsatt uppgång som trolig. Tar vi hänsyn till den svaga utvecklingen i New York efter stängningen i Stockholm får vi inte blunda för möjligheten av en rekyl under tisdag förmiddag. Det viktiga är ändå till slut på vilken nivå index stänger på under tisdagen. Kravet är fortfarande en stängning på eller över 2 250 för att kunna sikta högre, där rekordet 2 285 utgör motstånd.

Vårt ideala motstånd vid 2 322 finns på plats om det skulle bli aktuellt med en fortsatt uppgång under maj månad. Nu när vi passerat den 8 maj får vi dock vara beredda på flera olika reaktioner och då inte enbart på börserna direkt utan även av geopolitiska tillskott och den upptrappning som sker inom olika områden.  USA:s ökade spänningar med Ryssland och Kina påverkar inte börserna speciellt mycket i nuläget men det sker en uppbyggnad som kan förändra kapitalströmmarna över tiden.

För OMXS30 utgör stödet vid 2 150 en viktig nivå. Så länge den är intakt behåller vi positiva signaler för fortsättningen och ser i första hand rekylerna som tillfälliga.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 94,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 92,1 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 50,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 14 maj 2021 – 14 maj 2020

3 månader – 16 maj 2021 – 16 februari 2021

15 månader – 20 maj 2021 – 20 februari 2020  

6 månader – 25 maj 2021 – 25 november 2020  

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 12 maj 2021 – 12 oktober 2020     

11 månader – 15 maj 2021 – 15 juni 2020 

21 månader – 15 maj 2021 – 15 augusti 2019

14 månader – 16 maj 2021 – 16 mars 2020

1 månader – 19 maj 2021 – 19 april 2021              

5 månader – 21 maj 2021 – 21 december 2020

13 månader (1Y1M) ­– 30 maj 2021 – 30 april 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 pressar på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 pressar på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 265,01 H 2 268,43 L 2 248,06) + 0,22 %

OMXS30 tvekade en stor del av måndagen men tog sig sedan upp till 2 268 som högst. Det viktiga var stängningen över 2 250. Det ger oss anledning att se en fortsatt uppgång som trolig. Tar vi hänsyn till den svaga utvecklingen i New York efter stängningen i Stockholm får vi inte blunda för möjligheten av en rekyl under tisdag förmiddag. Det viktiga är ändå till slut på vilken nivå index stänger på under tisdagen. Kravet är fortfarande en stängning på eller över 2 250 för att kunna sikta högre, där rekordet 2 285 utgör motstånd.

Vårt ideala motstånd vid 2 322 finns på plats om det skulle bli aktuellt med en fortsatt uppgång under maj månad. Nu när vi passerat den 8 maj får vi dock vara beredda på flera olika reaktioner och då inte enbart på börserna direkt utan även av geopolitiska tillskott och den upptrappning som sker inom olika områden.  USA:s ökade spänningar med Ryssland och Kina påverkar inte börserna speciellt mycket i nuläget men det sker en uppbyggnad som kan förändra kapitalströmmarna över tiden.

För OMXS30 utgör stödet vid 2 150 en viktig nivå. Så länge den är intakt behåller vi positiva signaler för fortsättningen och ser i första hand rekylerna som tillfälliga.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 96,6 och 94,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 92,1 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 50,9 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 14 maj 2021 – 14 maj 2020

3 månader – 16 maj 2021 – 16 februari 2021

15 månader – 20 maj 2021 – 20 februari 2020  

6 månader – 25 maj 2021 – 25 november 2020  

18 månader – 3 juni 2021 – 3 december 2019

9 månader – 18 juni2021 – 18 september 2020 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

7 månader – 12 maj 2021 – 12 oktober 2020     

11 månader – 15 maj 2021 – 15 juni 2020 

21 månader – 15 maj 2021 – 15 augusti 2019

14 månader – 16 maj 2021 – 16 mars 2020

1 månader – 19 maj 2021 – 19 april 2021              

5 månader – 21 maj 2021 – 21 december 2020

13 månader (1Y1M) ­– 30 maj 2021 – 30 april 2020

28 (2Y4M) månader – 25 augusti 2021 – 25 april 2019

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 48 Motstånd: 2 280 och 2 327 Stöd: 2 233 och 2 186Graf av OMXS30 pressar på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.