Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 217,02 H 2 243,12 L 2 217,02) – 0,71 %

OMXS30 firade 6-årsdagen från den viktiga toppen 1 720 den 27 april 2015 med att notera 2 663 den 27 april i år. Dagen efter steg index till 2 266 för att sedan vända nedåt.

Fredagen den 30 april gav 2 217, som lägst, vilket också blev stängningskursen för dagen. Nedgången på 2,2 procent gick relativt snabbt med tanke på den korta tid det handlade om.

Motståndet vid 2 251 passerades den 28 april men när index inte lyckades etablera sig över denna viktiga nivå utan föll tillbaka igen får det ses som en negativ signal.

Den senaste reaktionen nedåt efter rekordet 2 285 den 19 april gick snabbare och noterade 2 197, som lägst. Det är denna nivå som nu utgör ett viktigt stöd framöver. Bryts stödet den närmaste tiden in mot 10-12 maj ökar sannolikheten för en fortsatt nedgång. Nu vill vi också se detta genombrott för att räkna med en fortsatt nedgång.

Men det vi ser är att den positiva energi som drivit index i Stockholm, Frankfurt och New York börjar ebba ut och det öppnar för en rekyl och paus en tid innan marknaden längre fram kan ana nya uppgångar.  

Under vår Workshop måndagen den 3 maj med start kl 19:00 kommer vi gå igenom de flesta marknader och en mängd aktier under 2,5-3,0 timmar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 92,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,0 och 96,3 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 36,9 och 51,4 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 3 maj)

Rekordet 2 285 från måndagen den 19 april är fortfarande gällande. Rekordet följdes av en rekyl, som vi relaterar till rytmen på 13 månader. Det var dags för en rekyl då det gått 13 månader sedan bottnarna under perioden 16-23 mars 2020. Index noterade två lågpunkter där den lägsta 1 261 är från den 16 mars 2020. Den andra är strax över detta värde med 1 284 från den 23 mars 2020.  

De aktier och index som använde sig av lågpunkten 23 mars 2020 hade sin rytm på 13 månader kring fredagen den 23 april. Vi har sedan dess fått se, vilka aktier och index som gått in i en mer bestående reaktion än bara en kortvarig reaktion. Fler aktier ser ut att följa efter i sina reaktioner i början av maj månad.

Utvecklingen har en tid visat på att en rekyl efter 392-396 dagar från bottnarna i mars 2020 varit på gång.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 tar stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 217,02 H 2 243,12 L 2 217,02) – 0,71 %

OMXS30 firade 6-årsdagen från den viktiga toppen 1 720 den 27 april 2015 med att notera 2 663 den 27 april i år. Dagen efter steg index till 2 266 för att sedan vända nedåt.

Fredagen den 30 april gav 2 217, som lägst, vilket också blev stängningskursen för dagen. Nedgången på 2,2 procent gick relativt snabbt med tanke på den korta tid det handlade om.

Motståndet vid 2 251 passerades den 28 april men när index inte lyckades etablera sig över denna viktiga nivå utan föll tillbaka igen får det ses som en negativ signal.

Den senaste reaktionen nedåt efter rekordet 2 285 den 19 april gick snabbare och noterade 2 197, som lägst. Det är denna nivå som nu utgör ett viktigt stöd framöver. Bryts stödet den närmaste tiden in mot 10-12 maj ökar sannolikheten för en fortsatt nedgång. Nu vill vi också se detta genombrott för att räkna med en fortsatt nedgång.

Men det vi ser är att den positiva energi som drivit index i Stockholm, Frankfurt och New York börjar ebba ut och det öppnar för en rekyl och paus en tid innan marknaden längre fram kan ana nya uppgångar.  

Under vår Workshop måndagen den 3 maj med start kl 19:00 kommer vi gå igenom de flesta marknader och en mängd aktier under 2,5-3,0 timmar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 92,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,0 och 96,3 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 36,9 och 51,4 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 3 maj)

Rekordet 2 285 från måndagen den 19 april är fortfarande gällande. Rekordet följdes av en rekyl, som vi relaterar till rytmen på 13 månader. Det var dags för en rekyl då det gått 13 månader sedan bottnarna under perioden 16-23 mars 2020. Index noterade två lågpunkter där den lägsta 1 261 är från den 16 mars 2020. Den andra är strax över detta värde med 1 284 från den 23 mars 2020.  

De aktier och index som använde sig av lågpunkten 23 mars 2020 hade sin rytm på 13 månader kring fredagen den 23 april. Vi har sedan dess fått se, vilka aktier och index som gått in i en mer bestående reaktion än bara en kortvarig reaktion. Fler aktier ser ut att följa efter i sina reaktioner i början av maj månad.

Utvecklingen har en tid visat på att en rekyl efter 392-396 dagar från bottnarna i mars 2020 varit på gång.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 tar stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 217,02 H 2 243,12 L 2 217,02) – 0,71 %

OMXS30 firade 6-årsdagen från den viktiga toppen 1 720 den 27 april 2015 med att notera 2 663 den 27 april i år. Dagen efter steg index till 2 266 för att sedan vända nedåt.

Fredagen den 30 april gav 2 217, som lägst, vilket också blev stängningskursen för dagen. Nedgången på 2,2 procent gick relativt snabbt med tanke på den korta tid det handlade om.

Motståndet vid 2 251 passerades den 28 april men när index inte lyckades etablera sig över denna viktiga nivå utan föll tillbaka igen får det ses som en negativ signal.

Den senaste reaktionen nedåt efter rekordet 2 285 den 19 april gick snabbare och noterade 2 197, som lägst. Det är denna nivå som nu utgör ett viktigt stöd framöver. Bryts stödet den närmaste tiden in mot 10-12 maj ökar sannolikheten för en fortsatt nedgång. Nu vill vi också se detta genombrott för att räkna med en fortsatt nedgång.

Men det vi ser är att den positiva energi som drivit index i Stockholm, Frankfurt och New York börjar ebba ut och det öppnar för en rekyl och paus en tid innan marknaden längre fram kan ana nya uppgångar.  

Under vår Workshop måndagen den 3 maj med start kl 19:00 kommer vi gå igenom de flesta marknader och en mängd aktier under 2,5-3,0 timmar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 92,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,0 och 96,3 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 36,9 och 51,4 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 3 maj)

Rekordet 2 285 från måndagen den 19 april är fortfarande gällande. Rekordet följdes av en rekyl, som vi relaterar till rytmen på 13 månader. Det var dags för en rekyl då det gått 13 månader sedan bottnarna under perioden 16-23 mars 2020. Index noterade två lågpunkter där den lägsta 1 261 är från den 16 mars 2020. Den andra är strax över detta värde med 1 284 från den 23 mars 2020.  

De aktier och index som använde sig av lågpunkten 23 mars 2020 hade sin rytm på 13 månader kring fredagen den 23 april. Vi har sedan dess fått se, vilka aktier och index som gått in i en mer bestående reaktion än bara en kortvarig reaktion. Fler aktier ser ut att följa efter i sina reaktioner i början av maj månad.

Utvecklingen har en tid visat på att en rekyl efter 392-396 dagar från bottnarna i mars 2020 varit på gång.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 tar stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 217,02 H 2 243,12 L 2 217,02) – 0,71 %

OMXS30 firade 6-årsdagen från den viktiga toppen 1 720 den 27 april 2015 med att notera 2 663 den 27 april i år. Dagen efter steg index till 2 266 för att sedan vända nedåt.

Fredagen den 30 april gav 2 217, som lägst, vilket också blev stängningskursen för dagen. Nedgången på 2,2 procent gick relativt snabbt med tanke på den korta tid det handlade om.

Motståndet vid 2 251 passerades den 28 april men när index inte lyckades etablera sig över denna viktiga nivå utan föll tillbaka igen får det ses som en negativ signal.

Den senaste reaktionen nedåt efter rekordet 2 285 den 19 april gick snabbare och noterade 2 197, som lägst. Det är denna nivå som nu utgör ett viktigt stöd framöver. Bryts stödet den närmaste tiden in mot 10-12 maj ökar sannolikheten för en fortsatt nedgång. Nu vill vi också se detta genombrott för att räkna med en fortsatt nedgång.

Men det vi ser är att den positiva energi som drivit index i Stockholm, Frankfurt och New York börjar ebba ut och det öppnar för en rekyl och paus en tid innan marknaden längre fram kan ana nya uppgångar.  

Under vår Workshop måndagen den 3 maj med start kl 19:00 kommer vi gå igenom de flesta marknader och en mängd aktier under 2,5-3,0 timmar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 92,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,0 och 96,3 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 36,9 och 51,4 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 3 maj)

Rekordet 2 285 från måndagen den 19 april är fortfarande gällande. Rekordet följdes av en rekyl, som vi relaterar till rytmen på 13 månader. Det var dags för en rekyl då det gått 13 månader sedan bottnarna under perioden 16-23 mars 2020. Index noterade två lågpunkter där den lägsta 1 261 är från den 16 mars 2020. Den andra är strax över detta värde med 1 284 från den 23 mars 2020.  

De aktier och index som använde sig av lågpunkten 23 mars 2020 hade sin rytm på 13 månader kring fredagen den 23 april. Vi har sedan dess fått se, vilka aktier och index som gått in i en mer bestående reaktion än bara en kortvarig reaktion. Fler aktier ser ut att följa efter i sina reaktioner i början av maj månad.

Utvecklingen har en tid visat på att en rekyl efter 392-396 dagar från bottnarna i mars 2020 varit på gång.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 tar stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 217,02 H 2 243,12 L 2 217,02) – 0,71 %

OMXS30 firade 6-årsdagen från den viktiga toppen 1 720 den 27 april 2015 med att notera 2 663 den 27 april i år. Dagen efter steg index till 2 266 för att sedan vända nedåt.

Fredagen den 30 april gav 2 217, som lägst, vilket också blev stängningskursen för dagen. Nedgången på 2,2 procent gick relativt snabbt med tanke på den korta tid det handlade om.

Motståndet vid 2 251 passerades den 28 april men när index inte lyckades etablera sig över denna viktiga nivå utan föll tillbaka igen får det ses som en negativ signal.

Den senaste reaktionen nedåt efter rekordet 2 285 den 19 april gick snabbare och noterade 2 197, som lägst. Det är denna nivå som nu utgör ett viktigt stöd framöver. Bryts stödet den närmaste tiden in mot 10-12 maj ökar sannolikheten för en fortsatt nedgång. Nu vill vi också se detta genombrott för att räkna med en fortsatt nedgång.

Men det vi ser är att den positiva energi som drivit index i Stockholm, Frankfurt och New York börjar ebba ut och det öppnar för en rekyl och paus en tid innan marknaden längre fram kan ana nya uppgångar.  

Under vår Workshop måndagen den 3 maj med start kl 19:00 kommer vi gå igenom de flesta marknader och en mängd aktier under 2,5-3,0 timmar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 92,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,0 och 96,3 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 36,9 och 51,4 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 3 maj)

Rekordet 2 285 från måndagen den 19 april är fortfarande gällande. Rekordet följdes av en rekyl, som vi relaterar till rytmen på 13 månader. Det var dags för en rekyl då det gått 13 månader sedan bottnarna under perioden 16-23 mars 2020. Index noterade två lågpunkter där den lägsta 1 261 är från den 16 mars 2020. Den andra är strax över detta värde med 1 284 från den 23 mars 2020.  

De aktier och index som använde sig av lågpunkten 23 mars 2020 hade sin rytm på 13 månader kring fredagen den 23 april. Vi har sedan dess fått se, vilka aktier och index som gått in i en mer bestående reaktion än bara en kortvarig reaktion. Fler aktier ser ut att följa efter i sina reaktioner i början av maj månad.

Utvecklingen har en tid visat på att en rekyl efter 392-396 dagar från bottnarna i mars 2020 varit på gång.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 tar stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar stöd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 217,02 H 2 243,12 L 2 217,02) – 0,71 %

OMXS30 firade 6-årsdagen från den viktiga toppen 1 720 den 27 april 2015 med att notera 2 663 den 27 april i år. Dagen efter steg index till 2 266 för att sedan vända nedåt.

Fredagen den 30 april gav 2 217, som lägst, vilket också blev stängningskursen för dagen. Nedgången på 2,2 procent gick relativt snabbt med tanke på den korta tid det handlade om.

Motståndet vid 2 251 passerades den 28 april men när index inte lyckades etablera sig över denna viktiga nivå utan föll tillbaka igen får det ses som en negativ signal.

Den senaste reaktionen nedåt efter rekordet 2 285 den 19 april gick snabbare och noterade 2 197, som lägst. Det är denna nivå som nu utgör ett viktigt stöd framöver. Bryts stödet den närmaste tiden in mot 10-12 maj ökar sannolikheten för en fortsatt nedgång. Nu vill vi också se detta genombrott för att räkna med en fortsatt nedgång.

Men det vi ser är att den positiva energi som drivit index i Stockholm, Frankfurt och New York börjar ebba ut och det öppnar för en rekyl och paus en tid innan marknaden längre fram kan ana nya uppgångar.  

Under vår Workshop måndagen den 3 maj med start kl 19:00 kommer vi gå igenom de flesta marknader och en mängd aktier under 2,5-3,0 timmar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 92,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 89,0 och 96,3 fallande     

Kort sikt: Dagsstochastic 36,9 och 51,4 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 19 april på 2 285 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari         på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars             på   593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 3 maj)

Rekordet 2 285 från måndagen den 19 april är fortfarande gällande. Rekordet följdes av en rekyl, som vi relaterar till rytmen på 13 månader. Det var dags för en rekyl då det gått 13 månader sedan bottnarna under perioden 16-23 mars 2020. Index noterade två lågpunkter där den lägsta 1 261 är från den 16 mars 2020. Den andra är strax över detta värde med 1 284 från den 23 mars 2020.  

De aktier och index som använde sig av lågpunkten 23 mars 2020 hade sin rytm på 13 månader kring fredagen den 23 april. Vi har sedan dess fått se, vilka aktier och index som gått in i en mer bestående reaktion än bara en kortvarig reaktion. Fler aktier ser ut att följa efter i sina reaktioner i början av maj månad.

Utvecklingen har en tid visat på att en rekyl efter 392-396 dagar från bottnarna i mars 2020 varit på gång.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 47 Motstånd: 2 233 och 2 280 Stöd: 2 186 och 2 140Graf av OMXS30 tar stöd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.