Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Ett Fall För S&P 500

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 768,47 H 3 950,43 L 3 723,34) – 1,34 %

S&P 500 bröt sin stigande trendlinje vid 3 800-nivån under torsdagen. I och med att index också stängde under denna stödlinje fick vi in en starkt negativ signal om vi se det hela på lite sikt.

Ränteutvecklingen tog fart uppåt under kvällen (svensk tid) och återvände till trakterna kring 1,614 procent för 10-åringen. Detta värde var toppvärde den 25 februari, där FED sedan ”pratade ned” räntan en del. Nu kom ränteoron tillbaka med inflation som drivkraft i indexrekylen. Räntan har varit stigande under 7 månader från botten den 4 augusti 2020. I och med att det under torsdagen var den 4 mars var det logsikt att räntan drev på uppåt för att befästa rytmen. Nu innebär inte det att ränta vänder nedåt omedelbart men en reaktion är att vänta även om räntan skulle fortsätta uppåt under en del av fredagen.

Vi har följt ränteuppgången under hela hösten och in över vintern men man vet aldrig riktigt när ”ränteskräcken” sätter in i marknaden. Inte sällan är de i slutfasen av uppgångsfasen, vilket ger oss anledning att tona ned riskerna en tid. När nästa räntetryckare faller in bör det vara i inom intervallet 1,90-2,00 procent längre fram.

FED är ute under torsdagen och försöker prata ned räntan, vilket ger en svalkande effekt på oron. Men vi utgår från att det kommer mer räntoro på sikt.

Marknaden behöver en paus och tar nu denna möjlighet att vila och ladda om inför en fortsatt långsiktig uppgång. Men först ska index fullborda nedgången och ”ladda om med torrt krut” för att få en positiv effekt.

En kilformation likt den vi sett bildas under de senaste 12 månader brukar falla tillbaka till ”roten” på kilen, vilken för detta index innebär 2 192. Nu är detta inget vi tar för givet utan vi följer utvecklingen och ser vilka signaler marknaden levererar efter vägen.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av Ett Fall För S&P 500

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Ett Fall För S&P 500

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 768,47 H 3 950,43 L 3 723,34) – 1,34 %

S&P 500 bröt sin stigande trendlinje vid 3 800-nivån under torsdagen. I och med att index också stängde under denna stödlinje fick vi in en starkt negativ signal om vi se det hela på lite sikt.

Ränteutvecklingen tog fart uppåt under kvällen (svensk tid) och återvände till trakterna kring 1,614 procent för 10-åringen. Detta värde var toppvärde den 25 februari, där FED sedan ”pratade ned” räntan en del. Nu kom ränteoron tillbaka med inflation som drivkraft i indexrekylen. Räntan har varit stigande under 7 månader från botten den 4 augusti 2020. I och med att det under torsdagen var den 4 mars var det logsikt att räntan drev på uppåt för att befästa rytmen. Nu innebär inte det att ränta vänder nedåt omedelbart men en reaktion är att vänta även om räntan skulle fortsätta uppåt under en del av fredagen.

Vi har följt ränteuppgången under hela hösten och in över vintern men man vet aldrig riktigt när ”ränteskräcken” sätter in i marknaden. Inte sällan är de i slutfasen av uppgångsfasen, vilket ger oss anledning att tona ned riskerna en tid. När nästa räntetryckare faller in bör det vara i inom intervallet 1,90-2,00 procent längre fram.

FED är ute under torsdagen och försöker prata ned räntan, vilket ger en svalkande effekt på oron. Men vi utgår från att det kommer mer räntoro på sikt.

Marknaden behöver en paus och tar nu denna möjlighet att vila och ladda om inför en fortsatt långsiktig uppgång. Men först ska index fullborda nedgången och ”ladda om med torrt krut” för att få en positiv effekt.

En kilformation likt den vi sett bildas under de senaste 12 månader brukar falla tillbaka till ”roten” på kilen, vilken för detta index innebär 2 192. Nu är detta inget vi tar för givet utan vi följer utvecklingen och ser vilka signaler marknaden levererar efter vägen.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av Ett Fall För S&P 500

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Ett Fall För S&P 500

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 768,47 H 3 950,43 L 3 723,34) – 1,34 %

S&P 500 bröt sin stigande trendlinje vid 3 800-nivån under torsdagen. I och med att index också stängde under denna stödlinje fick vi in en starkt negativ signal om vi se det hela på lite sikt.

Ränteutvecklingen tog fart uppåt under kvällen (svensk tid) och återvände till trakterna kring 1,614 procent för 10-åringen. Detta värde var toppvärde den 25 februari, där FED sedan ”pratade ned” räntan en del. Nu kom ränteoron tillbaka med inflation som drivkraft i indexrekylen. Räntan har varit stigande under 7 månader från botten den 4 augusti 2020. I och med att det under torsdagen var den 4 mars var det logsikt att räntan drev på uppåt för att befästa rytmen. Nu innebär inte det att ränta vänder nedåt omedelbart men en reaktion är att vänta även om räntan skulle fortsätta uppåt under en del av fredagen.

Vi har följt ränteuppgången under hela hösten och in över vintern men man vet aldrig riktigt när ”ränteskräcken” sätter in i marknaden. Inte sällan är de i slutfasen av uppgångsfasen, vilket ger oss anledning att tona ned riskerna en tid. När nästa räntetryckare faller in bör det vara i inom intervallet 1,90-2,00 procent längre fram.

FED är ute under torsdagen och försöker prata ned räntan, vilket ger en svalkande effekt på oron. Men vi utgår från att det kommer mer räntoro på sikt.

Marknaden behöver en paus och tar nu denna möjlighet att vila och ladda om inför en fortsatt långsiktig uppgång. Men först ska index fullborda nedgången och ”ladda om med torrt krut” för att få en positiv effekt.

En kilformation likt den vi sett bildas under de senaste 12 månader brukar falla tillbaka till ”roten” på kilen, vilken för detta index innebär 2 192. Nu är detta inget vi tar för givet utan vi följer utvecklingen och ser vilka signaler marknaden levererar efter vägen.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av Ett Fall För S&P 500

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Ett Fall För S&P 500

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 768,47 H 3 950,43 L 3 723,34) – 1,34 %

S&P 500 bröt sin stigande trendlinje vid 3 800-nivån under torsdagen. I och med att index också stängde under denna stödlinje fick vi in en starkt negativ signal om vi se det hela på lite sikt.

Ränteutvecklingen tog fart uppåt under kvällen (svensk tid) och återvände till trakterna kring 1,614 procent för 10-åringen. Detta värde var toppvärde den 25 februari, där FED sedan ”pratade ned” räntan en del. Nu kom ränteoron tillbaka med inflation som drivkraft i indexrekylen. Räntan har varit stigande under 7 månader från botten den 4 augusti 2020. I och med att det under torsdagen var den 4 mars var det logsikt att räntan drev på uppåt för att befästa rytmen. Nu innebär inte det att ränta vänder nedåt omedelbart men en reaktion är att vänta även om räntan skulle fortsätta uppåt under en del av fredagen.

Vi har följt ränteuppgången under hela hösten och in över vintern men man vet aldrig riktigt när ”ränteskräcken” sätter in i marknaden. Inte sällan är de i slutfasen av uppgångsfasen, vilket ger oss anledning att tona ned riskerna en tid. När nästa räntetryckare faller in bör det vara i inom intervallet 1,90-2,00 procent längre fram.

FED är ute under torsdagen och försöker prata ned räntan, vilket ger en svalkande effekt på oron. Men vi utgår från att det kommer mer räntoro på sikt.

Marknaden behöver en paus och tar nu denna möjlighet att vila och ladda om inför en fortsatt långsiktig uppgång. Men först ska index fullborda nedgången och ”ladda om med torrt krut” för att få en positiv effekt.

En kilformation likt den vi sett bildas under de senaste 12 månader brukar falla tillbaka till ”roten” på kilen, vilken för detta index innebär 2 192. Nu är detta inget vi tar för givet utan vi följer utvecklingen och ser vilka signaler marknaden levererar efter vägen.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av Ett Fall För S&P 500

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Ett Fall För S&P 500

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 768,47 H 3 950,43 L 3 723,34) – 1,34 %

S&P 500 bröt sin stigande trendlinje vid 3 800-nivån under torsdagen. I och med att index också stängde under denna stödlinje fick vi in en starkt negativ signal om vi se det hela på lite sikt.

Ränteutvecklingen tog fart uppåt under kvällen (svensk tid) och återvände till trakterna kring 1,614 procent för 10-åringen. Detta värde var toppvärde den 25 februari, där FED sedan ”pratade ned” räntan en del. Nu kom ränteoron tillbaka med inflation som drivkraft i indexrekylen. Räntan har varit stigande under 7 månader från botten den 4 augusti 2020. I och med att det under torsdagen var den 4 mars var det logsikt att räntan drev på uppåt för att befästa rytmen. Nu innebär inte det att ränta vänder nedåt omedelbart men en reaktion är att vänta även om räntan skulle fortsätta uppåt under en del av fredagen.

Vi har följt ränteuppgången under hela hösten och in över vintern men man vet aldrig riktigt när ”ränteskräcken” sätter in i marknaden. Inte sällan är de i slutfasen av uppgångsfasen, vilket ger oss anledning att tona ned riskerna en tid. När nästa räntetryckare faller in bör det vara i inom intervallet 1,90-2,00 procent längre fram.

FED är ute under torsdagen och försöker prata ned räntan, vilket ger en svalkande effekt på oron. Men vi utgår från att det kommer mer räntoro på sikt.

Marknaden behöver en paus och tar nu denna möjlighet att vila och ladda om inför en fortsatt långsiktig uppgång. Men först ska index fullborda nedgången och ”ladda om med torrt krut” för att få en positiv effekt.

En kilformation likt den vi sett bildas under de senaste 12 månader brukar falla tillbaka till ”roten” på kilen, vilken för detta index innebär 2 192. Nu är detta inget vi tar för givet utan vi följer utvecklingen och ser vilka signaler marknaden levererar efter vägen.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av Ett Fall För S&P 500

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Ett Fall För S&P 500

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

C 3 768,47 H 3 950,43 L 3 723,34) – 1,34 %

S&P 500 bröt sin stigande trendlinje vid 3 800-nivån under torsdagen. I och med att index också stängde under denna stödlinje fick vi in en starkt negativ signal om vi se det hela på lite sikt.

Ränteutvecklingen tog fart uppåt under kvällen (svensk tid) och återvände till trakterna kring 1,614 procent för 10-åringen. Detta värde var toppvärde den 25 februari, där FED sedan ”pratade ned” räntan en del. Nu kom ränteoron tillbaka med inflation som drivkraft i indexrekylen. Räntan har varit stigande under 7 månader från botten den 4 augusti 2020. I och med att det under torsdagen var den 4 mars var det logsikt att räntan drev på uppåt för att befästa rytmen. Nu innebär inte det att ränta vänder nedåt omedelbart men en reaktion är att vänta även om räntan skulle fortsätta uppåt under en del av fredagen.

Vi har följt ränteuppgången under hela hösten och in över vintern men man vet aldrig riktigt när ”ränteskräcken” sätter in i marknaden. Inte sällan är de i slutfasen av uppgångsfasen, vilket ger oss anledning att tona ned riskerna en tid. När nästa räntetryckare faller in bör det vara i inom intervallet 1,90-2,00 procent längre fram.

FED är ute under torsdagen och försöker prata ned räntan, vilket ger en svalkande effekt på oron. Men vi utgår från att det kommer mer räntoro på sikt.

Marknaden behöver en paus och tar nu denna möjlighet att vila och ladda om inför en fortsatt långsiktig uppgång. Men först ska index fullborda nedgången och ”ladda om med torrt krut” för att få en positiv effekt.

En kilformation likt den vi sett bildas under de senaste 12 månader brukar falla tillbaka till ”roten” på kilen, vilken för detta index innebär 2 192. Nu är detta inget vi tar för givet utan vi följer utvecklingen och ser vilka signaler marknaden levererar efter vägen.

 

Högsta noteringar

2021 är 3 937 från den 16 februari (gällande rekord)

2020 är 3 760 från den 31 december

2019 är 3 248 från den 27 december

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2020 är 2 192 från den 23 mars

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december   

2017 2 239 från den 3 januari

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009Graf av Ett Fall För S&P 500

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.