Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS gav sig signaler

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 073,78 H 2 082,15 L 2 057,16) + 0,32 %

OMXS30 fortsatte mot högre nivåer under onsdagen och nådde det nya rekordet 2 082 under dagen. I och med att index dessutom stängde över den stigande trendlinje som tidigare utgjort motstånd kan vi konstatera att trenden är fortsatt stigande och att vi får sikta mot högre nivåer, så länge index befinner sig över 2 070. Skulle index falla tillbaka under detta stöd och stänga under detsamma är den positiva signalen utsläckt och vi får i så fall tolka en sådan signal när/om den faller på plats.

Så länge de positiva signalerna är på plats siktar vi vidare uppåt med 2 150 i sikte, som nästa viktiga matematiska motstånd. Anmärkningsvärt är att Nasdaq Comp föll hela 2,7 procent under onsdagen och att flera av de tidigare kursraketerna bland techaktierna i USA snabbt faller tillbaka. Flera av dem har dessutom skapat lägre toppar och gått in i fallande trender.

S&P 500 föll också tillbaka, där dess nedgång slutade på minus 1,3 procent.

Vi får följa utvecklingen i New York och ser hur den påverkar börsen och speciellt OMXS30 index. Vi ser hur allt fler aktier går in i fallande trend på Stockholmsbörsen efter att flera aktiegrupper fullbordat sina uppgångar redan i höstas. Andra tappar momentum i inledningen av 2021 och bygger toppformationer. Kursrusarna tickar på uppåt och drar index med hjälp av tillfälliga uppgångar i de aktier som är på väg nedåt. Mycket intressant utvecklingen och är en parallell till vad vi kunde se redan våren 2000 i samband med IT-toppen. Det finns många tidsperioder man kan jämföra med, där en som ligger närmare i tid är den som utvecklades under våren 2015. Den inleddes den 3 mars och avslutades först den 27 april. Självklart kopieras inte index helt från tidigare rörelser men de ger signaler och värdefull information ur det hela kan utvecklats och hur marknaden regerat tidigare vid positiva överdrifter i samband med att avgörande nivåer varit på gång.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,1 och 92,5 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 76,2 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 4 mars)

Rekorden duggar tätt. Från att torsdagen den 25 februari fått det nya rekordet 2 054 kunde vi konstater att den 1 mars gav rekordet 2 055 och nu den 2 mars kom nästa rekord vid 2 075 följt av 2 082 den 3 mars.  

Det är den underliggande optimismen i marknaden, som ger en utdragen toppformationer och de tar oftast tid att skapas och fullbordas. Vi har/hade årsdagen av förra årets topp på 1 906 den 20 februari. Vi håller alltid ett vakande öga på utvecklingen 4 dagar innan, då det gått 361 dagar (19x19). 361 dagar ger till och från reaktion, som vi nu fick via toppen 2 044 den 16 februari. Inte ofta men tillräckligt ofta under en 9-årsperiod för att vi ska ha med det bakhuvudet och se vilka aktier och index som släpper sina uppgångar efter 361 dagar. Än är det för tidigt att lista dessa aktier men den som agerar kortsiktigt har alltid 361:e dagen från en viktig topp eller lågpunkt att agera på.  

Den intressant 3-åriga rytmen på börsen har haft en imponerande precision genom åren. Vi har denna som bas och startpunkt den 7 mars 2000. Toppen detta datum kom in på 1 548 för index i samband med IT-toppen. Från den startpunkten har vi kunnat stämma av 3-åringen via 11 mars 2003, 10 mars 2006, 9 mars 2009, 15 mars 2012, 19 mars 2015, 27 mars 2018. Alla tidpunkterna har gett reaktion. Tydligast och viktigast har 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009 och 19 mars 2015 varit. Vid dessa tidpunkter har vi fått extremvärden antingen som toppar eller bottnar som föregåtts av kraftiga rörelser in mot vändningarna. Hur mars ser ut i år vet vi naturligtvis inte i nuläget men vi förväntar oss en tydlig markering i index, som gör att vi kan pricka av 3-åringen med ännu en reaktion. Denna 3-åring och dess förväntade reaktion i mars är den viktigaste punkten under hela första kvartalet 2021. S&P 500 hade sin IT-topp den 23 mars 2000 och om den får styra kan den pågående utvecklingen fortsätta ytterligare en tid.

Nasdaq Comp stängde under den viktiga stödnivån 13 000 under onsdagen, vilket ger oss anledning att vara vaksamma på om stödnivån bryts bestående.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS gav sig signaler

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS gav sig signaler

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 073,78 H 2 082,15 L 2 057,16) + 0,32 %

OMXS30 fortsatte mot högre nivåer under onsdagen och nådde det nya rekordet 2 082 under dagen. I och med att index dessutom stängde över den stigande trendlinje som tidigare utgjort motstånd kan vi konstatera att trenden är fortsatt stigande och att vi får sikta mot högre nivåer, så länge index befinner sig över 2 070. Skulle index falla tillbaka under detta stöd och stänga under detsamma är den positiva signalen utsläckt och vi får i så fall tolka en sådan signal när/om den faller på plats.

Så länge de positiva signalerna är på plats siktar vi vidare uppåt med 2 150 i sikte, som nästa viktiga matematiska motstånd. Anmärkningsvärt är att Nasdaq Comp föll hela 2,7 procent under onsdagen och att flera av de tidigare kursraketerna bland techaktierna i USA snabbt faller tillbaka. Flera av dem har dessutom skapat lägre toppar och gått in i fallande trender.

S&P 500 föll också tillbaka, där dess nedgång slutade på minus 1,3 procent.

Vi får följa utvecklingen i New York och ser hur den påverkar börsen och speciellt OMXS30 index. Vi ser hur allt fler aktier går in i fallande trend på Stockholmsbörsen efter att flera aktiegrupper fullbordat sina uppgångar redan i höstas. Andra tappar momentum i inledningen av 2021 och bygger toppformationer. Kursrusarna tickar på uppåt och drar index med hjälp av tillfälliga uppgångar i de aktier som är på väg nedåt. Mycket intressant utvecklingen och är en parallell till vad vi kunde se redan våren 2000 i samband med IT-toppen. Det finns många tidsperioder man kan jämföra med, där en som ligger närmare i tid är den som utvecklades under våren 2015. Den inleddes den 3 mars och avslutades först den 27 april. Självklart kopieras inte index helt från tidigare rörelser men de ger signaler och värdefull information ur det hela kan utvecklats och hur marknaden regerat tidigare vid positiva överdrifter i samband med att avgörande nivåer varit på gång.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,1 och 92,5 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 76,2 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 4 mars)

Rekorden duggar tätt. Från att torsdagen den 25 februari fått det nya rekordet 2 054 kunde vi konstater att den 1 mars gav rekordet 2 055 och nu den 2 mars kom nästa rekord vid 2 075 följt av 2 082 den 3 mars.  

Det är den underliggande optimismen i marknaden, som ger en utdragen toppformationer och de tar oftast tid att skapas och fullbordas. Vi har/hade årsdagen av förra årets topp på 1 906 den 20 februari. Vi håller alltid ett vakande öga på utvecklingen 4 dagar innan, då det gått 361 dagar (19x19). 361 dagar ger till och från reaktion, som vi nu fick via toppen 2 044 den 16 februari. Inte ofta men tillräckligt ofta under en 9-årsperiod för att vi ska ha med det bakhuvudet och se vilka aktier och index som släpper sina uppgångar efter 361 dagar. Än är det för tidigt att lista dessa aktier men den som agerar kortsiktigt har alltid 361:e dagen från en viktig topp eller lågpunkt att agera på.  

Den intressant 3-åriga rytmen på börsen har haft en imponerande precision genom åren. Vi har denna som bas och startpunkt den 7 mars 2000. Toppen detta datum kom in på 1 548 för index i samband med IT-toppen. Från den startpunkten har vi kunnat stämma av 3-åringen via 11 mars 2003, 10 mars 2006, 9 mars 2009, 15 mars 2012, 19 mars 2015, 27 mars 2018. Alla tidpunkterna har gett reaktion. Tydligast och viktigast har 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009 och 19 mars 2015 varit. Vid dessa tidpunkter har vi fått extremvärden antingen som toppar eller bottnar som föregåtts av kraftiga rörelser in mot vändningarna. Hur mars ser ut i år vet vi naturligtvis inte i nuläget men vi förväntar oss en tydlig markering i index, som gör att vi kan pricka av 3-åringen med ännu en reaktion. Denna 3-åring och dess förväntade reaktion i mars är den viktigaste punkten under hela första kvartalet 2021. S&P 500 hade sin IT-topp den 23 mars 2000 och om den får styra kan den pågående utvecklingen fortsätta ytterligare en tid.

Nasdaq Comp stängde under den viktiga stödnivån 13 000 under onsdagen, vilket ger oss anledning att vara vaksamma på om stödnivån bryts bestående.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS gav sig signaler

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS gav sig signaler

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 073,78 H 2 082,15 L 2 057,16) + 0,32 %

OMXS30 fortsatte mot högre nivåer under onsdagen och nådde det nya rekordet 2 082 under dagen. I och med att index dessutom stängde över den stigande trendlinje som tidigare utgjort motstånd kan vi konstatera att trenden är fortsatt stigande och att vi får sikta mot högre nivåer, så länge index befinner sig över 2 070. Skulle index falla tillbaka under detta stöd och stänga under detsamma är den positiva signalen utsläckt och vi får i så fall tolka en sådan signal när/om den faller på plats.

Så länge de positiva signalerna är på plats siktar vi vidare uppåt med 2 150 i sikte, som nästa viktiga matematiska motstånd. Anmärkningsvärt är att Nasdaq Comp föll hela 2,7 procent under onsdagen och att flera av de tidigare kursraketerna bland techaktierna i USA snabbt faller tillbaka. Flera av dem har dessutom skapat lägre toppar och gått in i fallande trender.

S&P 500 föll också tillbaka, där dess nedgång slutade på minus 1,3 procent.

Vi får följa utvecklingen i New York och ser hur den påverkar börsen och speciellt OMXS30 index. Vi ser hur allt fler aktier går in i fallande trend på Stockholmsbörsen efter att flera aktiegrupper fullbordat sina uppgångar redan i höstas. Andra tappar momentum i inledningen av 2021 och bygger toppformationer. Kursrusarna tickar på uppåt och drar index med hjälp av tillfälliga uppgångar i de aktier som är på väg nedåt. Mycket intressant utvecklingen och är en parallell till vad vi kunde se redan våren 2000 i samband med IT-toppen. Det finns många tidsperioder man kan jämföra med, där en som ligger närmare i tid är den som utvecklades under våren 2015. Den inleddes den 3 mars och avslutades först den 27 april. Självklart kopieras inte index helt från tidigare rörelser men de ger signaler och värdefull information ur det hela kan utvecklats och hur marknaden regerat tidigare vid positiva överdrifter i samband med att avgörande nivåer varit på gång.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,1 och 92,5 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 76,2 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 4 mars)

Rekorden duggar tätt. Från att torsdagen den 25 februari fått det nya rekordet 2 054 kunde vi konstater att den 1 mars gav rekordet 2 055 och nu den 2 mars kom nästa rekord vid 2 075 följt av 2 082 den 3 mars.  

Det är den underliggande optimismen i marknaden, som ger en utdragen toppformationer och de tar oftast tid att skapas och fullbordas. Vi har/hade årsdagen av förra årets topp på 1 906 den 20 februari. Vi håller alltid ett vakande öga på utvecklingen 4 dagar innan, då det gått 361 dagar (19x19). 361 dagar ger till och från reaktion, som vi nu fick via toppen 2 044 den 16 februari. Inte ofta men tillräckligt ofta under en 9-årsperiod för att vi ska ha med det bakhuvudet och se vilka aktier och index som släpper sina uppgångar efter 361 dagar. Än är det för tidigt att lista dessa aktier men den som agerar kortsiktigt har alltid 361:e dagen från en viktig topp eller lågpunkt att agera på.  

Den intressant 3-åriga rytmen på börsen har haft en imponerande precision genom åren. Vi har denna som bas och startpunkt den 7 mars 2000. Toppen detta datum kom in på 1 548 för index i samband med IT-toppen. Från den startpunkten har vi kunnat stämma av 3-åringen via 11 mars 2003, 10 mars 2006, 9 mars 2009, 15 mars 2012, 19 mars 2015, 27 mars 2018. Alla tidpunkterna har gett reaktion. Tydligast och viktigast har 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009 och 19 mars 2015 varit. Vid dessa tidpunkter har vi fått extremvärden antingen som toppar eller bottnar som föregåtts av kraftiga rörelser in mot vändningarna. Hur mars ser ut i år vet vi naturligtvis inte i nuläget men vi förväntar oss en tydlig markering i index, som gör att vi kan pricka av 3-åringen med ännu en reaktion. Denna 3-åring och dess förväntade reaktion i mars är den viktigaste punkten under hela första kvartalet 2021. S&P 500 hade sin IT-topp den 23 mars 2000 och om den får styra kan den pågående utvecklingen fortsätta ytterligare en tid.

Nasdaq Comp stängde under den viktiga stödnivån 13 000 under onsdagen, vilket ger oss anledning att vara vaksamma på om stödnivån bryts bestående.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS gav sig signaler

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS gav sig signaler

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 073,78 H 2 082,15 L 2 057,16) + 0,32 %

OMXS30 fortsatte mot högre nivåer under onsdagen och nådde det nya rekordet 2 082 under dagen. I och med att index dessutom stängde över den stigande trendlinje som tidigare utgjort motstånd kan vi konstatera att trenden är fortsatt stigande och att vi får sikta mot högre nivåer, så länge index befinner sig över 2 070. Skulle index falla tillbaka under detta stöd och stänga under detsamma är den positiva signalen utsläckt och vi får i så fall tolka en sådan signal när/om den faller på plats.

Så länge de positiva signalerna är på plats siktar vi vidare uppåt med 2 150 i sikte, som nästa viktiga matematiska motstånd. Anmärkningsvärt är att Nasdaq Comp föll hela 2,7 procent under onsdagen och att flera av de tidigare kursraketerna bland techaktierna i USA snabbt faller tillbaka. Flera av dem har dessutom skapat lägre toppar och gått in i fallande trender.

S&P 500 föll också tillbaka, där dess nedgång slutade på minus 1,3 procent.

Vi får följa utvecklingen i New York och ser hur den påverkar börsen och speciellt OMXS30 index. Vi ser hur allt fler aktier går in i fallande trend på Stockholmsbörsen efter att flera aktiegrupper fullbordat sina uppgångar redan i höstas. Andra tappar momentum i inledningen av 2021 och bygger toppformationer. Kursrusarna tickar på uppåt och drar index med hjälp av tillfälliga uppgångar i de aktier som är på väg nedåt. Mycket intressant utvecklingen och är en parallell till vad vi kunde se redan våren 2000 i samband med IT-toppen. Det finns många tidsperioder man kan jämföra med, där en som ligger närmare i tid är den som utvecklades under våren 2015. Den inleddes den 3 mars och avslutades först den 27 april. Självklart kopieras inte index helt från tidigare rörelser men de ger signaler och värdefull information ur det hela kan utvecklats och hur marknaden regerat tidigare vid positiva överdrifter i samband med att avgörande nivåer varit på gång.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,1 och 92,5 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 76,2 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 4 mars)

Rekorden duggar tätt. Från att torsdagen den 25 februari fått det nya rekordet 2 054 kunde vi konstater att den 1 mars gav rekordet 2 055 och nu den 2 mars kom nästa rekord vid 2 075 följt av 2 082 den 3 mars.  

Det är den underliggande optimismen i marknaden, som ger en utdragen toppformationer och de tar oftast tid att skapas och fullbordas. Vi har/hade årsdagen av förra årets topp på 1 906 den 20 februari. Vi håller alltid ett vakande öga på utvecklingen 4 dagar innan, då det gått 361 dagar (19x19). 361 dagar ger till och från reaktion, som vi nu fick via toppen 2 044 den 16 februari. Inte ofta men tillräckligt ofta under en 9-årsperiod för att vi ska ha med det bakhuvudet och se vilka aktier och index som släpper sina uppgångar efter 361 dagar. Än är det för tidigt att lista dessa aktier men den som agerar kortsiktigt har alltid 361:e dagen från en viktig topp eller lågpunkt att agera på.  

Den intressant 3-åriga rytmen på börsen har haft en imponerande precision genom åren. Vi har denna som bas och startpunkt den 7 mars 2000. Toppen detta datum kom in på 1 548 för index i samband med IT-toppen. Från den startpunkten har vi kunnat stämma av 3-åringen via 11 mars 2003, 10 mars 2006, 9 mars 2009, 15 mars 2012, 19 mars 2015, 27 mars 2018. Alla tidpunkterna har gett reaktion. Tydligast och viktigast har 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009 och 19 mars 2015 varit. Vid dessa tidpunkter har vi fått extremvärden antingen som toppar eller bottnar som föregåtts av kraftiga rörelser in mot vändningarna. Hur mars ser ut i år vet vi naturligtvis inte i nuläget men vi förväntar oss en tydlig markering i index, som gör att vi kan pricka av 3-åringen med ännu en reaktion. Denna 3-åring och dess förväntade reaktion i mars är den viktigaste punkten under hela första kvartalet 2021. S&P 500 hade sin IT-topp den 23 mars 2000 och om den får styra kan den pågående utvecklingen fortsätta ytterligare en tid.

Nasdaq Comp stängde under den viktiga stödnivån 13 000 under onsdagen, vilket ger oss anledning att vara vaksamma på om stödnivån bryts bestående.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS gav sig signaler

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS gav sig signaler

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 073,78 H 2 082,15 L 2 057,16) + 0,32 %

OMXS30 fortsatte mot högre nivåer under onsdagen och nådde det nya rekordet 2 082 under dagen. I och med att index dessutom stängde över den stigande trendlinje som tidigare utgjort motstånd kan vi konstatera att trenden är fortsatt stigande och att vi får sikta mot högre nivåer, så länge index befinner sig över 2 070. Skulle index falla tillbaka under detta stöd och stänga under detsamma är den positiva signalen utsläckt och vi får i så fall tolka en sådan signal när/om den faller på plats.

Så länge de positiva signalerna är på plats siktar vi vidare uppåt med 2 150 i sikte, som nästa viktiga matematiska motstånd. Anmärkningsvärt är att Nasdaq Comp föll hela 2,7 procent under onsdagen och att flera av de tidigare kursraketerna bland techaktierna i USA snabbt faller tillbaka. Flera av dem har dessutom skapat lägre toppar och gått in i fallande trender.

S&P 500 föll också tillbaka, där dess nedgång slutade på minus 1,3 procent.

Vi får följa utvecklingen i New York och ser hur den påverkar börsen och speciellt OMXS30 index. Vi ser hur allt fler aktier går in i fallande trend på Stockholmsbörsen efter att flera aktiegrupper fullbordat sina uppgångar redan i höstas. Andra tappar momentum i inledningen av 2021 och bygger toppformationer. Kursrusarna tickar på uppåt och drar index med hjälp av tillfälliga uppgångar i de aktier som är på väg nedåt. Mycket intressant utvecklingen och är en parallell till vad vi kunde se redan våren 2000 i samband med IT-toppen. Det finns många tidsperioder man kan jämföra med, där en som ligger närmare i tid är den som utvecklades under våren 2015. Den inleddes den 3 mars och avslutades först den 27 april. Självklart kopieras inte index helt från tidigare rörelser men de ger signaler och värdefull information ur det hela kan utvecklats och hur marknaden regerat tidigare vid positiva överdrifter i samband med att avgörande nivåer varit på gång.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,1 och 92,5 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 76,2 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 4 mars)

Rekorden duggar tätt. Från att torsdagen den 25 februari fått det nya rekordet 2 054 kunde vi konstater att den 1 mars gav rekordet 2 055 och nu den 2 mars kom nästa rekord vid 2 075 följt av 2 082 den 3 mars.  

Det är den underliggande optimismen i marknaden, som ger en utdragen toppformationer och de tar oftast tid att skapas och fullbordas. Vi har/hade årsdagen av förra årets topp på 1 906 den 20 februari. Vi håller alltid ett vakande öga på utvecklingen 4 dagar innan, då det gått 361 dagar (19x19). 361 dagar ger till och från reaktion, som vi nu fick via toppen 2 044 den 16 februari. Inte ofta men tillräckligt ofta under en 9-årsperiod för att vi ska ha med det bakhuvudet och se vilka aktier och index som släpper sina uppgångar efter 361 dagar. Än är det för tidigt att lista dessa aktier men den som agerar kortsiktigt har alltid 361:e dagen från en viktig topp eller lågpunkt att agera på.  

Den intressant 3-åriga rytmen på börsen har haft en imponerande precision genom åren. Vi har denna som bas och startpunkt den 7 mars 2000. Toppen detta datum kom in på 1 548 för index i samband med IT-toppen. Från den startpunkten har vi kunnat stämma av 3-åringen via 11 mars 2003, 10 mars 2006, 9 mars 2009, 15 mars 2012, 19 mars 2015, 27 mars 2018. Alla tidpunkterna har gett reaktion. Tydligast och viktigast har 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009 och 19 mars 2015 varit. Vid dessa tidpunkter har vi fått extremvärden antingen som toppar eller bottnar som föregåtts av kraftiga rörelser in mot vändningarna. Hur mars ser ut i år vet vi naturligtvis inte i nuläget men vi förväntar oss en tydlig markering i index, som gör att vi kan pricka av 3-åringen med ännu en reaktion. Denna 3-åring och dess förväntade reaktion i mars är den viktigaste punkten under hela första kvartalet 2021. S&P 500 hade sin IT-topp den 23 mars 2000 och om den får styra kan den pågående utvecklingen fortsätta ytterligare en tid.

Nasdaq Comp stängde under den viktiga stödnivån 13 000 under onsdagen, vilket ger oss anledning att vara vaksamma på om stödnivån bryts bestående.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS gav sig signaler

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS gav sig signaler

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 073,78 H 2 082,15 L 2 057,16) + 0,32 %

OMXS30 fortsatte mot högre nivåer under onsdagen och nådde det nya rekordet 2 082 under dagen. I och med att index dessutom stängde över den stigande trendlinje som tidigare utgjort motstånd kan vi konstatera att trenden är fortsatt stigande och att vi får sikta mot högre nivåer, så länge index befinner sig över 2 070. Skulle index falla tillbaka under detta stöd och stänga under detsamma är den positiva signalen utsläckt och vi får i så fall tolka en sådan signal när/om den faller på plats.

Så länge de positiva signalerna är på plats siktar vi vidare uppåt med 2 150 i sikte, som nästa viktiga matematiska motstånd. Anmärkningsvärt är att Nasdaq Comp föll hela 2,7 procent under onsdagen och att flera av de tidigare kursraketerna bland techaktierna i USA snabbt faller tillbaka. Flera av dem har dessutom skapat lägre toppar och gått in i fallande trender.

S&P 500 föll också tillbaka, där dess nedgång slutade på minus 1,3 procent.

Vi får följa utvecklingen i New York och ser hur den påverkar börsen och speciellt OMXS30 index. Vi ser hur allt fler aktier går in i fallande trend på Stockholmsbörsen efter att flera aktiegrupper fullbordat sina uppgångar redan i höstas. Andra tappar momentum i inledningen av 2021 och bygger toppformationer. Kursrusarna tickar på uppåt och drar index med hjälp av tillfälliga uppgångar i de aktier som är på väg nedåt. Mycket intressant utvecklingen och är en parallell till vad vi kunde se redan våren 2000 i samband med IT-toppen. Det finns många tidsperioder man kan jämföra med, där en som ligger närmare i tid är den som utvecklades under våren 2015. Den inleddes den 3 mars och avslutades först den 27 april. Självklart kopieras inte index helt från tidigare rörelser men de ger signaler och värdefull information ur det hela kan utvecklats och hur marknaden regerat tidigare vid positiva överdrifter i samband med att avgörande nivåer varit på gång.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,5 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 91,1 och 92,5 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 93,6 och 76,2 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 4 mars)

Rekorden duggar tätt. Från att torsdagen den 25 februari fått det nya rekordet 2 054 kunde vi konstater att den 1 mars gav rekordet 2 055 och nu den 2 mars kom nästa rekord vid 2 075 följt av 2 082 den 3 mars.  

Det är den underliggande optimismen i marknaden, som ger en utdragen toppformationer och de tar oftast tid att skapas och fullbordas. Vi har/hade årsdagen av förra årets topp på 1 906 den 20 februari. Vi håller alltid ett vakande öga på utvecklingen 4 dagar innan, då det gått 361 dagar (19x19). 361 dagar ger till och från reaktion, som vi nu fick via toppen 2 044 den 16 februari. Inte ofta men tillräckligt ofta under en 9-årsperiod för att vi ska ha med det bakhuvudet och se vilka aktier och index som släpper sina uppgångar efter 361 dagar. Än är det för tidigt att lista dessa aktier men den som agerar kortsiktigt har alltid 361:e dagen från en viktig topp eller lågpunkt att agera på.  

Den intressant 3-åriga rytmen på börsen har haft en imponerande precision genom åren. Vi har denna som bas och startpunkt den 7 mars 2000. Toppen detta datum kom in på 1 548 för index i samband med IT-toppen. Från den startpunkten har vi kunnat stämma av 3-åringen via 11 mars 2003, 10 mars 2006, 9 mars 2009, 15 mars 2012, 19 mars 2015, 27 mars 2018. Alla tidpunkterna har gett reaktion. Tydligast och viktigast har 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009 och 19 mars 2015 varit. Vid dessa tidpunkter har vi fått extremvärden antingen som toppar eller bottnar som föregåtts av kraftiga rörelser in mot vändningarna. Hur mars ser ut i år vet vi naturligtvis inte i nuläget men vi förväntar oss en tydlig markering i index, som gör att vi kan pricka av 3-åringen med ännu en reaktion. Denna 3-åring och dess förväntade reaktion i mars är den viktigaste punkten under hela första kvartalet 2021. S&P 500 hade sin IT-topp den 23 mars 2000 och om den får styra kan den pågående utvecklingen fortsätta ytterligare en tid.

Nasdaq Comp stängde under den viktiga stödnivån 13 000 under onsdagen, vilket ger oss anledning att vara vaksamma på om stödnivån bryts bestående.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS gav sig signaler

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.