Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 levererade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 054,67 H 2 054,77 L 2 029,74) + 2,23 %

OMXS30 skapade ett rekord vid 1 951 den 25 november 2020. Detta blev också högsta notering under 2020. Måndagen den 1 mars, 96 dagar senare, har index satt ett nytt rekord vid 2 055. Det betyder att index per den 1 mars ligger 5,3 procent högre än den 25 november.

Det gör att en nedgång på 2,6 procent, som vi fick under förra veckan släcker ut en stor del av en sådan uppgång. Vi ser också hur många aktier noterade toppar redan i höstas, där fastighetsaktier tydligast sticker ut som grupp. Kring den 25 januari fick vi in nästa grupp aktier som gick in i en paus och dragning nedåt. De aktier som drivit hårt uppåt tidigare fortsatte under februari att stiga till allt högre nivåer med nya rekord för dessa som följd. Dessa aktier har fortsatt möjlighet att attrahera kapital under mars månad.  

Sammantaget är index i en fortsatt stigande trend med allt högre bottnar och högre toppar. Index har ett viktigt och starkt motstånd vid 2 064, som vi sett som möjligt att nå tidigare i början av året. Nu är denna nivå inte avlägsen och det ska bli intressant att se om denna nivå kan testas redan under innevarande vecka. Nivån sammanfaller med den trendlinje som sammanbinder topparna från juli 2020 och fram till i år. Trendlinjen har hållit för tester inte mindre än fyra gånger tidigare och det finns därför anledning att se möjligheten som stor att den håller ännu en gång.

Utvecklingen på andra marknader ger oss anledning att vara vaksamma på dels ränteutvecklingen och då speciellt den 10-åriga obligationsräntan i USA. Den visar på ett ökande utflöde från statsobligationer inte bara i USA utan även i Europa. Stigande räntor i USA leder till en starkare dollar, vilket i sin tur skapar en press på Guld, Silver, Platina och en del matråvaror som faller tillbaka. Mer om råvarorna i vårt marknadsbrev OBBT, som utkommer tisdagar och torsdagar.

Utvecklingen under februari och troligen även in mot april och maj månader ser ut att skapa turbulens på de relaterade marknaderna, där det ser ut att bli en del kaos under framförallt maj månad. Detta ser sedan ut att återkomma i slutet av sommaren med ännu större kraft och turbulens, då framförallt på utförsäljningen av statsobligationer och därmed fortsatt stigande räntor och högre dollarkurs.

Hur mycket detta kommer att påverka börserna i Europa och USA är däremot svårare att ange en procentsats på. Det viktiga är framförallt att vara vaksam på kommande negativa signaler i enskilda aktier i första hand och index i andra hand då det handlar om utvecklingen för hela marknaden.

Oavsett om denna turbulens är över redan i höst eller om det dröjer in mot våren 2022 står börserna generellt för en mycket stark förväntad uppgång när ”krutröken lagt sig”.  När marknaden för statsobligationer pressas via minskat förtroende för ekonomierna via gigantiska lån i USA och Europa förväntas stora kapitalmängder flyttas till dels valutor och då i första hand dollar och i andra hand börserna i New York. I spåren av en sådan förväntad uppgång kan vi förvänta att OMXS30 ligger i kölvattnet och surfa med på den vågen in mot 2024 möjligen 2025.

Utvecklingen som vi tolkar den via marknadsaktörernas agerande skapar ett stort tryck uppåt på inflationen, som driver dollarn, aktier, råvaror mot betydligt högre nivåer.

Den breda inflationen i samhället skapas via förväntad brist på inte bara matråvaror utan även kapitalvaror. Vilket leder till bland annat att det kan vara läge att redan i år skaffa de kapitalvaror man planerar investera i framöver.

Mycket av det ovan beskrivna går vi djupare in på under den Workshop vi ger under onsdagen den 3 mars med start kl 19:00. Självklart kommer en mängd aktier också att ingå under kvällen.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att vara i stigande. Den längre trenden är också stigande via högre bottnar sedan 10 månader tillbaka. Så länge båda värdena är över 80 finns det anledning att behålla en positiv bild långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket i sig är intressant men värdena brukar svänga en del över 80 innan vi kan fånga in negativa signaler på medellång sikt.  

Medellång sikt: Veckostochastic 92,2 och 92,8 fallande   

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och de svänger lätt i och med att rörelserna baseras på de senaste 14 börsdagarnas svängningar. Men utan tvivel är det ett tecken på en dragning nedåt, som nu efter indextoppen den 16 februari fram till den 26 februari.

Kort sikt: Dagsstochastic 71,3 och 71,8 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 1 mars på 2 055 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 levererade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 levererade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 054,67 H 2 054,77 L 2 029,74) + 2,23 %

OMXS30 skapade ett rekord vid 1 951 den 25 november 2020. Detta blev också högsta notering under 2020. Måndagen den 1 mars, 96 dagar senare, har index satt ett nytt rekord vid 2 055. Det betyder att index per den 1 mars ligger 5,3 procent högre än den 25 november.

Det gör att en nedgång på 2,6 procent, som vi fick under förra veckan släcker ut en stor del av en sådan uppgång. Vi ser också hur många aktier noterade toppar redan i höstas, där fastighetsaktier tydligast sticker ut som grupp. Kring den 25 januari fick vi in nästa grupp aktier som gick in i en paus och dragning nedåt. De aktier som drivit hårt uppåt tidigare fortsatte under februari att stiga till allt högre nivåer med nya rekord för dessa som följd. Dessa aktier har fortsatt möjlighet att attrahera kapital under mars månad.  

Sammantaget är index i en fortsatt stigande trend med allt högre bottnar och högre toppar. Index har ett viktigt och starkt motstånd vid 2 064, som vi sett som möjligt att nå tidigare i början av året. Nu är denna nivå inte avlägsen och det ska bli intressant att se om denna nivå kan testas redan under innevarande vecka. Nivån sammanfaller med den trendlinje som sammanbinder topparna från juli 2020 och fram till i år. Trendlinjen har hållit för tester inte mindre än fyra gånger tidigare och det finns därför anledning att se möjligheten som stor att den håller ännu en gång.

Utvecklingen på andra marknader ger oss anledning att vara vaksamma på dels ränteutvecklingen och då speciellt den 10-åriga obligationsräntan i USA. Den visar på ett ökande utflöde från statsobligationer inte bara i USA utan även i Europa. Stigande räntor i USA leder till en starkare dollar, vilket i sin tur skapar en press på Guld, Silver, Platina och en del matråvaror som faller tillbaka. Mer om råvarorna i vårt marknadsbrev OBBT, som utkommer tisdagar och torsdagar.

Utvecklingen under februari och troligen även in mot april och maj månader ser ut att skapa turbulens på de relaterade marknaderna, där det ser ut att bli en del kaos under framförallt maj månad. Detta ser sedan ut att återkomma i slutet av sommaren med ännu större kraft och turbulens, då framförallt på utförsäljningen av statsobligationer och därmed fortsatt stigande räntor och högre dollarkurs.

Hur mycket detta kommer att påverka börserna i Europa och USA är däremot svårare att ange en procentsats på. Det viktiga är framförallt att vara vaksam på kommande negativa signaler i enskilda aktier i första hand och index i andra hand då det handlar om utvecklingen för hela marknaden.

Oavsett om denna turbulens är över redan i höst eller om det dröjer in mot våren 2022 står börserna generellt för en mycket stark förväntad uppgång när ”krutröken lagt sig”.  När marknaden för statsobligationer pressas via minskat förtroende för ekonomierna via gigantiska lån i USA och Europa förväntas stora kapitalmängder flyttas till dels valutor och då i första hand dollar och i andra hand börserna i New York. I spåren av en sådan förväntad uppgång kan vi förvänta att OMXS30 ligger i kölvattnet och surfa med på den vågen in mot 2024 möjligen 2025.

Utvecklingen som vi tolkar den via marknadsaktörernas agerande skapar ett stort tryck uppåt på inflationen, som driver dollarn, aktier, råvaror mot betydligt högre nivåer.

Den breda inflationen i samhället skapas via förväntad brist på inte bara matråvaror utan även kapitalvaror. Vilket leder till bland annat att det kan vara läge att redan i år skaffa de kapitalvaror man planerar investera i framöver.

Mycket av det ovan beskrivna går vi djupare in på under den Workshop vi ger under onsdagen den 3 mars med start kl 19:00. Självklart kommer en mängd aktier också att ingå under kvällen.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att vara i stigande. Den längre trenden är också stigande via högre bottnar sedan 10 månader tillbaka. Så länge båda värdena är över 80 finns det anledning att behålla en positiv bild långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket i sig är intressant men värdena brukar svänga en del över 80 innan vi kan fånga in negativa signaler på medellång sikt.  

Medellång sikt: Veckostochastic 92,2 och 92,8 fallande   

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och de svänger lätt i och med att rörelserna baseras på de senaste 14 börsdagarnas svängningar. Men utan tvivel är det ett tecken på en dragning nedåt, som nu efter indextoppen den 16 februari fram till den 26 februari.

Kort sikt: Dagsstochastic 71,3 och 71,8 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 1 mars på 2 055 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 levererade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 levererade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 054,67 H 2 054,77 L 2 029,74) + 2,23 %

OMXS30 skapade ett rekord vid 1 951 den 25 november 2020. Detta blev också högsta notering under 2020. Måndagen den 1 mars, 96 dagar senare, har index satt ett nytt rekord vid 2 055. Det betyder att index per den 1 mars ligger 5,3 procent högre än den 25 november.

Det gör att en nedgång på 2,6 procent, som vi fick under förra veckan släcker ut en stor del av en sådan uppgång. Vi ser också hur många aktier noterade toppar redan i höstas, där fastighetsaktier tydligast sticker ut som grupp. Kring den 25 januari fick vi in nästa grupp aktier som gick in i en paus och dragning nedåt. De aktier som drivit hårt uppåt tidigare fortsatte under februari att stiga till allt högre nivåer med nya rekord för dessa som följd. Dessa aktier har fortsatt möjlighet att attrahera kapital under mars månad.  

Sammantaget är index i en fortsatt stigande trend med allt högre bottnar och högre toppar. Index har ett viktigt och starkt motstånd vid 2 064, som vi sett som möjligt att nå tidigare i början av året. Nu är denna nivå inte avlägsen och det ska bli intressant att se om denna nivå kan testas redan under innevarande vecka. Nivån sammanfaller med den trendlinje som sammanbinder topparna från juli 2020 och fram till i år. Trendlinjen har hållit för tester inte mindre än fyra gånger tidigare och det finns därför anledning att se möjligheten som stor att den håller ännu en gång.

Utvecklingen på andra marknader ger oss anledning att vara vaksamma på dels ränteutvecklingen och då speciellt den 10-åriga obligationsräntan i USA. Den visar på ett ökande utflöde från statsobligationer inte bara i USA utan även i Europa. Stigande räntor i USA leder till en starkare dollar, vilket i sin tur skapar en press på Guld, Silver, Platina och en del matråvaror som faller tillbaka. Mer om råvarorna i vårt marknadsbrev OBBT, som utkommer tisdagar och torsdagar.

Utvecklingen under februari och troligen även in mot april och maj månader ser ut att skapa turbulens på de relaterade marknaderna, där det ser ut att bli en del kaos under framförallt maj månad. Detta ser sedan ut att återkomma i slutet av sommaren med ännu större kraft och turbulens, då framförallt på utförsäljningen av statsobligationer och därmed fortsatt stigande räntor och högre dollarkurs.

Hur mycket detta kommer att påverka börserna i Europa och USA är däremot svårare att ange en procentsats på. Det viktiga är framförallt att vara vaksam på kommande negativa signaler i enskilda aktier i första hand och index i andra hand då det handlar om utvecklingen för hela marknaden.

Oavsett om denna turbulens är över redan i höst eller om det dröjer in mot våren 2022 står börserna generellt för en mycket stark förväntad uppgång när ”krutröken lagt sig”.  När marknaden för statsobligationer pressas via minskat förtroende för ekonomierna via gigantiska lån i USA och Europa förväntas stora kapitalmängder flyttas till dels valutor och då i första hand dollar och i andra hand börserna i New York. I spåren av en sådan förväntad uppgång kan vi förvänta att OMXS30 ligger i kölvattnet och surfa med på den vågen in mot 2024 möjligen 2025.

Utvecklingen som vi tolkar den via marknadsaktörernas agerande skapar ett stort tryck uppåt på inflationen, som driver dollarn, aktier, råvaror mot betydligt högre nivåer.

Den breda inflationen i samhället skapas via förväntad brist på inte bara matråvaror utan även kapitalvaror. Vilket leder till bland annat att det kan vara läge att redan i år skaffa de kapitalvaror man planerar investera i framöver.

Mycket av det ovan beskrivna går vi djupare in på under den Workshop vi ger under onsdagen den 3 mars med start kl 19:00. Självklart kommer en mängd aktier också att ingå under kvällen.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att vara i stigande. Den längre trenden är också stigande via högre bottnar sedan 10 månader tillbaka. Så länge båda värdena är över 80 finns det anledning att behålla en positiv bild långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket i sig är intressant men värdena brukar svänga en del över 80 innan vi kan fånga in negativa signaler på medellång sikt.  

Medellång sikt: Veckostochastic 92,2 och 92,8 fallande   

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och de svänger lätt i och med att rörelserna baseras på de senaste 14 börsdagarnas svängningar. Men utan tvivel är det ett tecken på en dragning nedåt, som nu efter indextoppen den 16 februari fram till den 26 februari.

Kort sikt: Dagsstochastic 71,3 och 71,8 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 1 mars på 2 055 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 levererade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 levererade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 054,67 H 2 054,77 L 2 029,74) + 2,23 %

OMXS30 skapade ett rekord vid 1 951 den 25 november 2020. Detta blev också högsta notering under 2020. Måndagen den 1 mars, 96 dagar senare, har index satt ett nytt rekord vid 2 055. Det betyder att index per den 1 mars ligger 5,3 procent högre än den 25 november.

Det gör att en nedgång på 2,6 procent, som vi fick under förra veckan släcker ut en stor del av en sådan uppgång. Vi ser också hur många aktier noterade toppar redan i höstas, där fastighetsaktier tydligast sticker ut som grupp. Kring den 25 januari fick vi in nästa grupp aktier som gick in i en paus och dragning nedåt. De aktier som drivit hårt uppåt tidigare fortsatte under februari att stiga till allt högre nivåer med nya rekord för dessa som följd. Dessa aktier har fortsatt möjlighet att attrahera kapital under mars månad.  

Sammantaget är index i en fortsatt stigande trend med allt högre bottnar och högre toppar. Index har ett viktigt och starkt motstånd vid 2 064, som vi sett som möjligt att nå tidigare i början av året. Nu är denna nivå inte avlägsen och det ska bli intressant att se om denna nivå kan testas redan under innevarande vecka. Nivån sammanfaller med den trendlinje som sammanbinder topparna från juli 2020 och fram till i år. Trendlinjen har hållit för tester inte mindre än fyra gånger tidigare och det finns därför anledning att se möjligheten som stor att den håller ännu en gång.

Utvecklingen på andra marknader ger oss anledning att vara vaksamma på dels ränteutvecklingen och då speciellt den 10-åriga obligationsräntan i USA. Den visar på ett ökande utflöde från statsobligationer inte bara i USA utan även i Europa. Stigande räntor i USA leder till en starkare dollar, vilket i sin tur skapar en press på Guld, Silver, Platina och en del matråvaror som faller tillbaka. Mer om råvarorna i vårt marknadsbrev OBBT, som utkommer tisdagar och torsdagar.

Utvecklingen under februari och troligen även in mot april och maj månader ser ut att skapa turbulens på de relaterade marknaderna, där det ser ut att bli en del kaos under framförallt maj månad. Detta ser sedan ut att återkomma i slutet av sommaren med ännu större kraft och turbulens, då framförallt på utförsäljningen av statsobligationer och därmed fortsatt stigande räntor och högre dollarkurs.

Hur mycket detta kommer att påverka börserna i Europa och USA är däremot svårare att ange en procentsats på. Det viktiga är framförallt att vara vaksam på kommande negativa signaler i enskilda aktier i första hand och index i andra hand då det handlar om utvecklingen för hela marknaden.

Oavsett om denna turbulens är över redan i höst eller om det dröjer in mot våren 2022 står börserna generellt för en mycket stark förväntad uppgång när ”krutröken lagt sig”.  När marknaden för statsobligationer pressas via minskat förtroende för ekonomierna via gigantiska lån i USA och Europa förväntas stora kapitalmängder flyttas till dels valutor och då i första hand dollar och i andra hand börserna i New York. I spåren av en sådan förväntad uppgång kan vi förvänta att OMXS30 ligger i kölvattnet och surfa med på den vågen in mot 2024 möjligen 2025.

Utvecklingen som vi tolkar den via marknadsaktörernas agerande skapar ett stort tryck uppåt på inflationen, som driver dollarn, aktier, råvaror mot betydligt högre nivåer.

Den breda inflationen i samhället skapas via förväntad brist på inte bara matråvaror utan även kapitalvaror. Vilket leder till bland annat att det kan vara läge att redan i år skaffa de kapitalvaror man planerar investera i framöver.

Mycket av det ovan beskrivna går vi djupare in på under den Workshop vi ger under onsdagen den 3 mars med start kl 19:00. Självklart kommer en mängd aktier också att ingå under kvällen.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att vara i stigande. Den längre trenden är också stigande via högre bottnar sedan 10 månader tillbaka. Så länge båda värdena är över 80 finns det anledning att behålla en positiv bild långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket i sig är intressant men värdena brukar svänga en del över 80 innan vi kan fånga in negativa signaler på medellång sikt.  

Medellång sikt: Veckostochastic 92,2 och 92,8 fallande   

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och de svänger lätt i och med att rörelserna baseras på de senaste 14 börsdagarnas svängningar. Men utan tvivel är det ett tecken på en dragning nedåt, som nu efter indextoppen den 16 februari fram till den 26 februari.

Kort sikt: Dagsstochastic 71,3 och 71,8 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 1 mars på 2 055 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 levererade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 levererade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 054,67 H 2 054,77 L 2 029,74) + 2,23 %

OMXS30 skapade ett rekord vid 1 951 den 25 november 2020. Detta blev också högsta notering under 2020. Måndagen den 1 mars, 96 dagar senare, har index satt ett nytt rekord vid 2 055. Det betyder att index per den 1 mars ligger 5,3 procent högre än den 25 november.

Det gör att en nedgång på 2,6 procent, som vi fick under förra veckan släcker ut en stor del av en sådan uppgång. Vi ser också hur många aktier noterade toppar redan i höstas, där fastighetsaktier tydligast sticker ut som grupp. Kring den 25 januari fick vi in nästa grupp aktier som gick in i en paus och dragning nedåt. De aktier som drivit hårt uppåt tidigare fortsatte under februari att stiga till allt högre nivåer med nya rekord för dessa som följd. Dessa aktier har fortsatt möjlighet att attrahera kapital under mars månad.  

Sammantaget är index i en fortsatt stigande trend med allt högre bottnar och högre toppar. Index har ett viktigt och starkt motstånd vid 2 064, som vi sett som möjligt att nå tidigare i början av året. Nu är denna nivå inte avlägsen och det ska bli intressant att se om denna nivå kan testas redan under innevarande vecka. Nivån sammanfaller med den trendlinje som sammanbinder topparna från juli 2020 och fram till i år. Trendlinjen har hållit för tester inte mindre än fyra gånger tidigare och det finns därför anledning att se möjligheten som stor att den håller ännu en gång.

Utvecklingen på andra marknader ger oss anledning att vara vaksamma på dels ränteutvecklingen och då speciellt den 10-åriga obligationsräntan i USA. Den visar på ett ökande utflöde från statsobligationer inte bara i USA utan även i Europa. Stigande räntor i USA leder till en starkare dollar, vilket i sin tur skapar en press på Guld, Silver, Platina och en del matråvaror som faller tillbaka. Mer om råvarorna i vårt marknadsbrev OBBT, som utkommer tisdagar och torsdagar.

Utvecklingen under februari och troligen även in mot april och maj månader ser ut att skapa turbulens på de relaterade marknaderna, där det ser ut att bli en del kaos under framförallt maj månad. Detta ser sedan ut att återkomma i slutet av sommaren med ännu större kraft och turbulens, då framförallt på utförsäljningen av statsobligationer och därmed fortsatt stigande räntor och högre dollarkurs.

Hur mycket detta kommer att påverka börserna i Europa och USA är däremot svårare att ange en procentsats på. Det viktiga är framförallt att vara vaksam på kommande negativa signaler i enskilda aktier i första hand och index i andra hand då det handlar om utvecklingen för hela marknaden.

Oavsett om denna turbulens är över redan i höst eller om det dröjer in mot våren 2022 står börserna generellt för en mycket stark förväntad uppgång när ”krutröken lagt sig”.  När marknaden för statsobligationer pressas via minskat förtroende för ekonomierna via gigantiska lån i USA och Europa förväntas stora kapitalmängder flyttas till dels valutor och då i första hand dollar och i andra hand börserna i New York. I spåren av en sådan förväntad uppgång kan vi förvänta att OMXS30 ligger i kölvattnet och surfa med på den vågen in mot 2024 möjligen 2025.

Utvecklingen som vi tolkar den via marknadsaktörernas agerande skapar ett stort tryck uppåt på inflationen, som driver dollarn, aktier, råvaror mot betydligt högre nivåer.

Den breda inflationen i samhället skapas via förväntad brist på inte bara matråvaror utan även kapitalvaror. Vilket leder till bland annat att det kan vara läge att redan i år skaffa de kapitalvaror man planerar investera i framöver.

Mycket av det ovan beskrivna går vi djupare in på under den Workshop vi ger under onsdagen den 3 mars med start kl 19:00. Självklart kommer en mängd aktier också att ingå under kvällen.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att vara i stigande. Den längre trenden är också stigande via högre bottnar sedan 10 månader tillbaka. Så länge båda värdena är över 80 finns det anledning att behålla en positiv bild långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket i sig är intressant men värdena brukar svänga en del över 80 innan vi kan fånga in negativa signaler på medellång sikt.  

Medellång sikt: Veckostochastic 92,2 och 92,8 fallande   

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och de svänger lätt i och med att rörelserna baseras på de senaste 14 börsdagarnas svängningar. Men utan tvivel är det ett tecken på en dragning nedåt, som nu efter indextoppen den 16 februari fram till den 26 februari.

Kort sikt: Dagsstochastic 71,3 och 71,8 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 1 mars på 2 055 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 levererade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 levererade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 054,67 H 2 054,77 L 2 029,74) + 2,23 %

OMXS30 skapade ett rekord vid 1 951 den 25 november 2020. Detta blev också högsta notering under 2020. Måndagen den 1 mars, 96 dagar senare, har index satt ett nytt rekord vid 2 055. Det betyder att index per den 1 mars ligger 5,3 procent högre än den 25 november.

Det gör att en nedgång på 2,6 procent, som vi fick under förra veckan släcker ut en stor del av en sådan uppgång. Vi ser också hur många aktier noterade toppar redan i höstas, där fastighetsaktier tydligast sticker ut som grupp. Kring den 25 januari fick vi in nästa grupp aktier som gick in i en paus och dragning nedåt. De aktier som drivit hårt uppåt tidigare fortsatte under februari att stiga till allt högre nivåer med nya rekord för dessa som följd. Dessa aktier har fortsatt möjlighet att attrahera kapital under mars månad.  

Sammantaget är index i en fortsatt stigande trend med allt högre bottnar och högre toppar. Index har ett viktigt och starkt motstånd vid 2 064, som vi sett som möjligt att nå tidigare i början av året. Nu är denna nivå inte avlägsen och det ska bli intressant att se om denna nivå kan testas redan under innevarande vecka. Nivån sammanfaller med den trendlinje som sammanbinder topparna från juli 2020 och fram till i år. Trendlinjen har hållit för tester inte mindre än fyra gånger tidigare och det finns därför anledning att se möjligheten som stor att den håller ännu en gång.

Utvecklingen på andra marknader ger oss anledning att vara vaksamma på dels ränteutvecklingen och då speciellt den 10-åriga obligationsräntan i USA. Den visar på ett ökande utflöde från statsobligationer inte bara i USA utan även i Europa. Stigande räntor i USA leder till en starkare dollar, vilket i sin tur skapar en press på Guld, Silver, Platina och en del matråvaror som faller tillbaka. Mer om råvarorna i vårt marknadsbrev OBBT, som utkommer tisdagar och torsdagar.

Utvecklingen under februari och troligen även in mot april och maj månader ser ut att skapa turbulens på de relaterade marknaderna, där det ser ut att bli en del kaos under framförallt maj månad. Detta ser sedan ut att återkomma i slutet av sommaren med ännu större kraft och turbulens, då framförallt på utförsäljningen av statsobligationer och därmed fortsatt stigande räntor och högre dollarkurs.

Hur mycket detta kommer att påverka börserna i Europa och USA är däremot svårare att ange en procentsats på. Det viktiga är framförallt att vara vaksam på kommande negativa signaler i enskilda aktier i första hand och index i andra hand då det handlar om utvecklingen för hela marknaden.

Oavsett om denna turbulens är över redan i höst eller om det dröjer in mot våren 2022 står börserna generellt för en mycket stark förväntad uppgång när ”krutröken lagt sig”.  När marknaden för statsobligationer pressas via minskat förtroende för ekonomierna via gigantiska lån i USA och Europa förväntas stora kapitalmängder flyttas till dels valutor och då i första hand dollar och i andra hand börserna i New York. I spåren av en sådan förväntad uppgång kan vi förvänta att OMXS30 ligger i kölvattnet och surfa med på den vågen in mot 2024 möjligen 2025.

Utvecklingen som vi tolkar den via marknadsaktörernas agerande skapar ett stort tryck uppåt på inflationen, som driver dollarn, aktier, råvaror mot betydligt högre nivåer.

Den breda inflationen i samhället skapas via förväntad brist på inte bara matråvaror utan även kapitalvaror. Vilket leder till bland annat att det kan vara läge att redan i år skaffa de kapitalvaror man planerar investera i framöver.

Mycket av det ovan beskrivna går vi djupare in på under den Workshop vi ger under onsdagen den 3 mars med start kl 19:00. Självklart kommer en mängd aktier också att ingå under kvällen.        

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter att vara i stigande. Den längre trenden är också stigande via högre bottnar sedan 10 månader tillbaka. Så länge båda värdena är över 80 finns det anledning att behålla en positiv bild långsiktigt.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, vilket i sig är intressant men värdena brukar svänga en del över 80 innan vi kan fånga in negativa signaler på medellång sikt.  

Medellång sikt: Veckostochastic 92,2 och 92,8 fallande   

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och de svänger lätt i och med att rörelserna baseras på de senaste 14 börsdagarnas svängningar. Men utan tvivel är det ett tecken på en dragning nedåt, som nu efter indextoppen den 16 februari fram till den 26 februari.

Kort sikt: Dagsstochastic 71,3 och 71,8 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 1 mars på 2 055 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 levererade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.