Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

DAX på väg

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 757,29

DAX-index har skickart ut varningssignaler under de senaste 7 veckorna efter första toppen fredagen den 8 januari. Denna toppföljde på toppen måndagen den 9 november och gav oss reaktionen på 60 dagar. När det sedan gått 90 dagar måndagen den 8 februari kom ytterligare en topp in ökade styrkan i varningssignalen utan att vi fick in några säljsignaler i index.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan den 8 februari och har nu värdena 41,3/47,5 efter fredagen den 26 februari. Det ger oss anledning att förvänta att värdena sjunker ytterligare via en dragning nedåt för index. De veckobaserad tekniska indikatorerna är också fallande men dess värden är båda över 80 och nu på 80,4/86,1. De kan fortsätta falla och ge nya negativa signaler men vi vet att under en förväntad toppformation sker en hel del svängningar i index. Vi vill se tydliga signaler om vi ska se en fortsatt nedgång, vilket ändå får ses som troligt utfall men med fördröjning.   

Högsta noteringar

2021: 14 168 den 8 februari (rekordnotering)

2020: 13 903 den 29 december

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 aprilGraf av DAX på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

DAX på väg

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 757,29

DAX-index har skickart ut varningssignaler under de senaste 7 veckorna efter första toppen fredagen den 8 januari. Denna toppföljde på toppen måndagen den 9 november och gav oss reaktionen på 60 dagar. När det sedan gått 90 dagar måndagen den 8 februari kom ytterligare en topp in ökade styrkan i varningssignalen utan att vi fick in några säljsignaler i index.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan den 8 februari och har nu värdena 41,3/47,5 efter fredagen den 26 februari. Det ger oss anledning att förvänta att värdena sjunker ytterligare via en dragning nedåt för index. De veckobaserad tekniska indikatorerna är också fallande men dess värden är båda över 80 och nu på 80,4/86,1. De kan fortsätta falla och ge nya negativa signaler men vi vet att under en förväntad toppformation sker en hel del svängningar i index. Vi vill se tydliga signaler om vi ska se en fortsatt nedgång, vilket ändå får ses som troligt utfall men med fördröjning.   

Högsta noteringar

2021: 14 168 den 8 februari (rekordnotering)

2020: 13 903 den 29 december

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 aprilGraf av DAX på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

DAX på väg

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 757,29

DAX-index har skickart ut varningssignaler under de senaste 7 veckorna efter första toppen fredagen den 8 januari. Denna toppföljde på toppen måndagen den 9 november och gav oss reaktionen på 60 dagar. När det sedan gått 90 dagar måndagen den 8 februari kom ytterligare en topp in ökade styrkan i varningssignalen utan att vi fick in några säljsignaler i index.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan den 8 februari och har nu värdena 41,3/47,5 efter fredagen den 26 februari. Det ger oss anledning att förvänta att värdena sjunker ytterligare via en dragning nedåt för index. De veckobaserad tekniska indikatorerna är också fallande men dess värden är båda över 80 och nu på 80,4/86,1. De kan fortsätta falla och ge nya negativa signaler men vi vet att under en förväntad toppformation sker en hel del svängningar i index. Vi vill se tydliga signaler om vi ska se en fortsatt nedgång, vilket ändå får ses som troligt utfall men med fördröjning.   

Högsta noteringar

2021: 14 168 den 8 februari (rekordnotering)

2020: 13 903 den 29 december

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 aprilGraf av DAX på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

DAX på väg

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 757,29

DAX-index har skickart ut varningssignaler under de senaste 7 veckorna efter första toppen fredagen den 8 januari. Denna toppföljde på toppen måndagen den 9 november och gav oss reaktionen på 60 dagar. När det sedan gått 90 dagar måndagen den 8 februari kom ytterligare en topp in ökade styrkan i varningssignalen utan att vi fick in några säljsignaler i index.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan den 8 februari och har nu värdena 41,3/47,5 efter fredagen den 26 februari. Det ger oss anledning att förvänta att värdena sjunker ytterligare via en dragning nedåt för index. De veckobaserad tekniska indikatorerna är också fallande men dess värden är båda över 80 och nu på 80,4/86,1. De kan fortsätta falla och ge nya negativa signaler men vi vet att under en förväntad toppformation sker en hel del svängningar i index. Vi vill se tydliga signaler om vi ska se en fortsatt nedgång, vilket ändå får ses som troligt utfall men med fördröjning.   

Högsta noteringar

2021: 14 168 den 8 februari (rekordnotering)

2020: 13 903 den 29 december

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 aprilGraf av DAX på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

DAX på väg

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 757,29

DAX-index har skickart ut varningssignaler under de senaste 7 veckorna efter första toppen fredagen den 8 januari. Denna toppföljde på toppen måndagen den 9 november och gav oss reaktionen på 60 dagar. När det sedan gått 90 dagar måndagen den 8 februari kom ytterligare en topp in ökade styrkan i varningssignalen utan att vi fick in några säljsignaler i index.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan den 8 februari och har nu värdena 41,3/47,5 efter fredagen den 26 februari. Det ger oss anledning att förvänta att värdena sjunker ytterligare via en dragning nedåt för index. De veckobaserad tekniska indikatorerna är också fallande men dess värden är båda över 80 och nu på 80,4/86,1. De kan fortsätta falla och ge nya negativa signaler men vi vet att under en förväntad toppformation sker en hel del svängningar i index. Vi vill se tydliga signaler om vi ska se en fortsatt nedgång, vilket ändå får ses som troligt utfall men med fördröjning.   

Högsta noteringar

2021: 14 168 den 8 februari (rekordnotering)

2020: 13 903 den 29 december

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 aprilGraf av DAX på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

DAX på väg

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 13 757,29

DAX-index har skickart ut varningssignaler under de senaste 7 veckorna efter första toppen fredagen den 8 januari. Denna toppföljde på toppen måndagen den 9 november och gav oss reaktionen på 60 dagar. När det sedan gått 90 dagar måndagen den 8 februari kom ytterligare en topp in ökade styrkan i varningssignalen utan att vi fick in några säljsignaler i index.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan den 8 februari och har nu värdena 41,3/47,5 efter fredagen den 26 februari. Det ger oss anledning att förvänta att värdena sjunker ytterligare via en dragning nedåt för index. De veckobaserad tekniska indikatorerna är också fallande men dess värden är båda över 80 och nu på 80,4/86,1. De kan fortsätta falla och ge nya negativa signaler men vi vet att under en förväntad toppformation sker en hel del svängningar i index. Vi vill se tydliga signaler om vi ska se en fortsatt nedgång, vilket ändå får ses som troligt utfall men med fördröjning.   

Högsta noteringar

2021: 14 168 den 8 februari (rekordnotering)

2020: 13 903 den 29 december

2019: 13 426 den 16 december

2018: 13 597 den 23 januari (tidigare rekord)

2017: 13 526 den 7 november

2016: 10 828 25 oktober

2015: 12 391 den 10 aprilGraf av DAX på väg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.