Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - Stödet höll i fredgas

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 009,90 H 2 030,12 L 2 000,62) – 1,42 %

OMXS30 noterade det nya rekordet 2 054 vid börsöppningen torsdagen den 25 februari. Tiden var på plats och en reaktion var att vänta. Det handlade om rytmen på 2Y2M (26 månader) från den 27 december 2018 och 2 januari 2019. Index bottnade dessa två dagar på 1 378 efter ett intensivt fall under hösten 2018. Vi vet att en reaktion brukar komma in upp till 6 dagar innan tiden runnit ut. I detta fall var den 2 januari viktigare för oss medan New York hade sin lågpunkt den 26 december 2018. Rytmerna sammanstrålade under förra veckan och vi kunde pricka av indextoppar för S&P 500 den 24 februari och för OMXS30 via rekordet den 25 februari. 

I viktiga reaktionspunkter är det inte ovanligt att andra marknader också reagerar tydligt och skapar en form av överraskning. Nu kom den utlösande faktorn via obligationsmarknaderna som genererade en accelererande rörelse uppåt för framförallt den långa 10-årsräntan i USA. Detta kompletterat med stigande inflationssiffror för januari och i vissa fall korrigerade inflationssiffror för flera månader tillbaka i tiden. Det senare får ses som märkligt med tillägget att det skedde vid en känslig tidpunkt. Men så är det, det mesta hänger ihop på olika sätt.  

Trycket på börserna ökade snabbt, Guld och Silverpriset med flera råvaror gick in i starka nedgångar. Flertalet av råvarorna var sedan tidigare i fallande och söker kommande lågpunkter inför ny rallyn uppåt längre fram. Oljepriset ligger i en avvikande trend i nuläget.

Effekten på OMXS30 blev ett fall till 2 001, som lägst under fredagen den 26 februari. Det gav en nedgång på som mest 53 punkter (-2,6%) räknat från torsdagens rekord.

Vi som jobbar med tiden som en mycket viktig faktor kunde inför torsdagen den 25 februari konstatera att det gått 3 månader sedan indextoppen 1 951 den 25 november 2020. Plus att indextoppen 2 000 från den 25 januari bidrog med sin rytm på 1 månad. Reaktion var budskapet. Reaktion vi fick.

Index testade dessutom den övre trendlinjen som sammanbinder de relaterade topparna 25 november och 25 januari vid just 2 054-2 055. Linjen utgjorde motstånd och detta höll för ett test. Den andra linjen som vi använt oss av en längre tid ligger endast 10 punkter över den relaterade linjen, vilket ska ses som ett både viktigt och stark motståndsintervall i nuläget vid 2 054-2 064.

Index testade den första stödlinjen (se graf) vid 2 000 i fredags. Denna höll och kan hålla tillfälligt. När den bryts ligger nästa trendlinje redan vid 1 992-1 994.

Det är först när/om denna nedre linje bryts via en stängning under 1 992, som vi kan inrikta oss på fortsatt nedgång.

Även om vi fick in en tillfällig toppkurs för räntan via US 10-åring på 1,614 procent ser vi detta som ett delmål på vägen mot högre nivåer med nästa viktigare delmål i intervallet 1,80-2,00 procent. Vi har nu sett att valutarörelserna också kommit in på arenan med påbörjade trendvändningar. De stora kapitalmängderna har redan tidigare i år börjat flytta om i mindre skala, vilket vi via de modeller vi jobbar med fångat upp i början av året. Cykliskt ser det ut att bli mer dramatiskt under april och framförallt maj månader med ökande kapitalförflyttningar. Troligen kommer ränteutvecklingen också var med i den ”storm” som verkar dra in under andra kvartalet i år.  Vi får anledning att ta upp detta även under vår Workshop onsdagen den 3 mars, som börjar kl 19.00.

Om OMXS30-index stänger under 1 992 senare under mars månad får vi inrikta oss på nästa trendlinje ned mot området kring 1 930. Linjen har en stigande lutning och vi får korrigera värdet när tiden och verkligheten tillåter.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,2 och 86,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 92,4 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 67,5 och 73,2 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 februari på 2 054 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 - Stödet höll i fredgas

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - Stödet höll i fredgas

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 009,90 H 2 030,12 L 2 000,62) – 1,42 %

OMXS30 noterade det nya rekordet 2 054 vid börsöppningen torsdagen den 25 februari. Tiden var på plats och en reaktion var att vänta. Det handlade om rytmen på 2Y2M (26 månader) från den 27 december 2018 och 2 januari 2019. Index bottnade dessa två dagar på 1 378 efter ett intensivt fall under hösten 2018. Vi vet att en reaktion brukar komma in upp till 6 dagar innan tiden runnit ut. I detta fall var den 2 januari viktigare för oss medan New York hade sin lågpunkt den 26 december 2018. Rytmerna sammanstrålade under förra veckan och vi kunde pricka av indextoppar för S&P 500 den 24 februari och för OMXS30 via rekordet den 25 februari. 

I viktiga reaktionspunkter är det inte ovanligt att andra marknader också reagerar tydligt och skapar en form av överraskning. Nu kom den utlösande faktorn via obligationsmarknaderna som genererade en accelererande rörelse uppåt för framförallt den långa 10-årsräntan i USA. Detta kompletterat med stigande inflationssiffror för januari och i vissa fall korrigerade inflationssiffror för flera månader tillbaka i tiden. Det senare får ses som märkligt med tillägget att det skedde vid en känslig tidpunkt. Men så är det, det mesta hänger ihop på olika sätt.  

Trycket på börserna ökade snabbt, Guld och Silverpriset med flera råvaror gick in i starka nedgångar. Flertalet av råvarorna var sedan tidigare i fallande och söker kommande lågpunkter inför ny rallyn uppåt längre fram. Oljepriset ligger i en avvikande trend i nuläget.

Effekten på OMXS30 blev ett fall till 2 001, som lägst under fredagen den 26 februari. Det gav en nedgång på som mest 53 punkter (-2,6%) räknat från torsdagens rekord.

Vi som jobbar med tiden som en mycket viktig faktor kunde inför torsdagen den 25 februari konstatera att det gått 3 månader sedan indextoppen 1 951 den 25 november 2020. Plus att indextoppen 2 000 från den 25 januari bidrog med sin rytm på 1 månad. Reaktion var budskapet. Reaktion vi fick.

Index testade dessutom den övre trendlinjen som sammanbinder de relaterade topparna 25 november och 25 januari vid just 2 054-2 055. Linjen utgjorde motstånd och detta höll för ett test. Den andra linjen som vi använt oss av en längre tid ligger endast 10 punkter över den relaterade linjen, vilket ska ses som ett både viktigt och stark motståndsintervall i nuläget vid 2 054-2 064.

Index testade den första stödlinjen (se graf) vid 2 000 i fredags. Denna höll och kan hålla tillfälligt. När den bryts ligger nästa trendlinje redan vid 1 992-1 994.

Det är först när/om denna nedre linje bryts via en stängning under 1 992, som vi kan inrikta oss på fortsatt nedgång.

Även om vi fick in en tillfällig toppkurs för räntan via US 10-åring på 1,614 procent ser vi detta som ett delmål på vägen mot högre nivåer med nästa viktigare delmål i intervallet 1,80-2,00 procent. Vi har nu sett att valutarörelserna också kommit in på arenan med påbörjade trendvändningar. De stora kapitalmängderna har redan tidigare i år börjat flytta om i mindre skala, vilket vi via de modeller vi jobbar med fångat upp i början av året. Cykliskt ser det ut att bli mer dramatiskt under april och framförallt maj månader med ökande kapitalförflyttningar. Troligen kommer ränteutvecklingen också var med i den ”storm” som verkar dra in under andra kvartalet i år.  Vi får anledning att ta upp detta även under vår Workshop onsdagen den 3 mars, som börjar kl 19.00.

Om OMXS30-index stänger under 1 992 senare under mars månad får vi inrikta oss på nästa trendlinje ned mot området kring 1 930. Linjen har en stigande lutning och vi får korrigera värdet när tiden och verkligheten tillåter.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,2 och 86,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 92,4 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 67,5 och 73,2 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 februari på 2 054 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 - Stödet höll i fredgas

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - Stödet höll i fredgas

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 009,90 H 2 030,12 L 2 000,62) – 1,42 %

OMXS30 noterade det nya rekordet 2 054 vid börsöppningen torsdagen den 25 februari. Tiden var på plats och en reaktion var att vänta. Det handlade om rytmen på 2Y2M (26 månader) från den 27 december 2018 och 2 januari 2019. Index bottnade dessa två dagar på 1 378 efter ett intensivt fall under hösten 2018. Vi vet att en reaktion brukar komma in upp till 6 dagar innan tiden runnit ut. I detta fall var den 2 januari viktigare för oss medan New York hade sin lågpunkt den 26 december 2018. Rytmerna sammanstrålade under förra veckan och vi kunde pricka av indextoppar för S&P 500 den 24 februari och för OMXS30 via rekordet den 25 februari. 

I viktiga reaktionspunkter är det inte ovanligt att andra marknader också reagerar tydligt och skapar en form av överraskning. Nu kom den utlösande faktorn via obligationsmarknaderna som genererade en accelererande rörelse uppåt för framförallt den långa 10-årsräntan i USA. Detta kompletterat med stigande inflationssiffror för januari och i vissa fall korrigerade inflationssiffror för flera månader tillbaka i tiden. Det senare får ses som märkligt med tillägget att det skedde vid en känslig tidpunkt. Men så är det, det mesta hänger ihop på olika sätt.  

Trycket på börserna ökade snabbt, Guld och Silverpriset med flera råvaror gick in i starka nedgångar. Flertalet av råvarorna var sedan tidigare i fallande och söker kommande lågpunkter inför ny rallyn uppåt längre fram. Oljepriset ligger i en avvikande trend i nuläget.

Effekten på OMXS30 blev ett fall till 2 001, som lägst under fredagen den 26 februari. Det gav en nedgång på som mest 53 punkter (-2,6%) räknat från torsdagens rekord.

Vi som jobbar med tiden som en mycket viktig faktor kunde inför torsdagen den 25 februari konstatera att det gått 3 månader sedan indextoppen 1 951 den 25 november 2020. Plus att indextoppen 2 000 från den 25 januari bidrog med sin rytm på 1 månad. Reaktion var budskapet. Reaktion vi fick.

Index testade dessutom den övre trendlinjen som sammanbinder de relaterade topparna 25 november och 25 januari vid just 2 054-2 055. Linjen utgjorde motstånd och detta höll för ett test. Den andra linjen som vi använt oss av en längre tid ligger endast 10 punkter över den relaterade linjen, vilket ska ses som ett både viktigt och stark motståndsintervall i nuläget vid 2 054-2 064.

Index testade den första stödlinjen (se graf) vid 2 000 i fredags. Denna höll och kan hålla tillfälligt. När den bryts ligger nästa trendlinje redan vid 1 992-1 994.

Det är först när/om denna nedre linje bryts via en stängning under 1 992, som vi kan inrikta oss på fortsatt nedgång.

Även om vi fick in en tillfällig toppkurs för räntan via US 10-åring på 1,614 procent ser vi detta som ett delmål på vägen mot högre nivåer med nästa viktigare delmål i intervallet 1,80-2,00 procent. Vi har nu sett att valutarörelserna också kommit in på arenan med påbörjade trendvändningar. De stora kapitalmängderna har redan tidigare i år börjat flytta om i mindre skala, vilket vi via de modeller vi jobbar med fångat upp i början av året. Cykliskt ser det ut att bli mer dramatiskt under april och framförallt maj månader med ökande kapitalförflyttningar. Troligen kommer ränteutvecklingen också var med i den ”storm” som verkar dra in under andra kvartalet i år.  Vi får anledning att ta upp detta även under vår Workshop onsdagen den 3 mars, som börjar kl 19.00.

Om OMXS30-index stänger under 1 992 senare under mars månad får vi inrikta oss på nästa trendlinje ned mot området kring 1 930. Linjen har en stigande lutning och vi får korrigera värdet när tiden och verkligheten tillåter.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,2 och 86,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 92,4 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 67,5 och 73,2 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 februari på 2 054 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 - Stödet höll i fredgas

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - Stödet höll i fredgas

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 009,90 H 2 030,12 L 2 000,62) – 1,42 %

OMXS30 noterade det nya rekordet 2 054 vid börsöppningen torsdagen den 25 februari. Tiden var på plats och en reaktion var att vänta. Det handlade om rytmen på 2Y2M (26 månader) från den 27 december 2018 och 2 januari 2019. Index bottnade dessa två dagar på 1 378 efter ett intensivt fall under hösten 2018. Vi vet att en reaktion brukar komma in upp till 6 dagar innan tiden runnit ut. I detta fall var den 2 januari viktigare för oss medan New York hade sin lågpunkt den 26 december 2018. Rytmerna sammanstrålade under förra veckan och vi kunde pricka av indextoppar för S&P 500 den 24 februari och för OMXS30 via rekordet den 25 februari. 

I viktiga reaktionspunkter är det inte ovanligt att andra marknader också reagerar tydligt och skapar en form av överraskning. Nu kom den utlösande faktorn via obligationsmarknaderna som genererade en accelererande rörelse uppåt för framförallt den långa 10-årsräntan i USA. Detta kompletterat med stigande inflationssiffror för januari och i vissa fall korrigerade inflationssiffror för flera månader tillbaka i tiden. Det senare får ses som märkligt med tillägget att det skedde vid en känslig tidpunkt. Men så är det, det mesta hänger ihop på olika sätt.  

Trycket på börserna ökade snabbt, Guld och Silverpriset med flera råvaror gick in i starka nedgångar. Flertalet av råvarorna var sedan tidigare i fallande och söker kommande lågpunkter inför ny rallyn uppåt längre fram. Oljepriset ligger i en avvikande trend i nuläget.

Effekten på OMXS30 blev ett fall till 2 001, som lägst under fredagen den 26 februari. Det gav en nedgång på som mest 53 punkter (-2,6%) räknat från torsdagens rekord.

Vi som jobbar med tiden som en mycket viktig faktor kunde inför torsdagen den 25 februari konstatera att det gått 3 månader sedan indextoppen 1 951 den 25 november 2020. Plus att indextoppen 2 000 från den 25 januari bidrog med sin rytm på 1 månad. Reaktion var budskapet. Reaktion vi fick.

Index testade dessutom den övre trendlinjen som sammanbinder de relaterade topparna 25 november och 25 januari vid just 2 054-2 055. Linjen utgjorde motstånd och detta höll för ett test. Den andra linjen som vi använt oss av en längre tid ligger endast 10 punkter över den relaterade linjen, vilket ska ses som ett både viktigt och stark motståndsintervall i nuläget vid 2 054-2 064.

Index testade den första stödlinjen (se graf) vid 2 000 i fredags. Denna höll och kan hålla tillfälligt. När den bryts ligger nästa trendlinje redan vid 1 992-1 994.

Det är först när/om denna nedre linje bryts via en stängning under 1 992, som vi kan inrikta oss på fortsatt nedgång.

Även om vi fick in en tillfällig toppkurs för räntan via US 10-åring på 1,614 procent ser vi detta som ett delmål på vägen mot högre nivåer med nästa viktigare delmål i intervallet 1,80-2,00 procent. Vi har nu sett att valutarörelserna också kommit in på arenan med påbörjade trendvändningar. De stora kapitalmängderna har redan tidigare i år börjat flytta om i mindre skala, vilket vi via de modeller vi jobbar med fångat upp i början av året. Cykliskt ser det ut att bli mer dramatiskt under april och framförallt maj månader med ökande kapitalförflyttningar. Troligen kommer ränteutvecklingen också var med i den ”storm” som verkar dra in under andra kvartalet i år.  Vi får anledning att ta upp detta även under vår Workshop onsdagen den 3 mars, som börjar kl 19.00.

Om OMXS30-index stänger under 1 992 senare under mars månad får vi inrikta oss på nästa trendlinje ned mot området kring 1 930. Linjen har en stigande lutning och vi får korrigera värdet när tiden och verkligheten tillåter.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,2 och 86,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 92,4 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 67,5 och 73,2 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 februari på 2 054 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 - Stödet höll i fredgas

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - Stödet höll i fredgas

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 009,90 H 2 030,12 L 2 000,62) – 1,42 %

OMXS30 noterade det nya rekordet 2 054 vid börsöppningen torsdagen den 25 februari. Tiden var på plats och en reaktion var att vänta. Det handlade om rytmen på 2Y2M (26 månader) från den 27 december 2018 och 2 januari 2019. Index bottnade dessa två dagar på 1 378 efter ett intensivt fall under hösten 2018. Vi vet att en reaktion brukar komma in upp till 6 dagar innan tiden runnit ut. I detta fall var den 2 januari viktigare för oss medan New York hade sin lågpunkt den 26 december 2018. Rytmerna sammanstrålade under förra veckan och vi kunde pricka av indextoppar för S&P 500 den 24 februari och för OMXS30 via rekordet den 25 februari. 

I viktiga reaktionspunkter är det inte ovanligt att andra marknader också reagerar tydligt och skapar en form av överraskning. Nu kom den utlösande faktorn via obligationsmarknaderna som genererade en accelererande rörelse uppåt för framförallt den långa 10-årsräntan i USA. Detta kompletterat med stigande inflationssiffror för januari och i vissa fall korrigerade inflationssiffror för flera månader tillbaka i tiden. Det senare får ses som märkligt med tillägget att det skedde vid en känslig tidpunkt. Men så är det, det mesta hänger ihop på olika sätt.  

Trycket på börserna ökade snabbt, Guld och Silverpriset med flera råvaror gick in i starka nedgångar. Flertalet av råvarorna var sedan tidigare i fallande och söker kommande lågpunkter inför ny rallyn uppåt längre fram. Oljepriset ligger i en avvikande trend i nuläget.

Effekten på OMXS30 blev ett fall till 2 001, som lägst under fredagen den 26 februari. Det gav en nedgång på som mest 53 punkter (-2,6%) räknat från torsdagens rekord.

Vi som jobbar med tiden som en mycket viktig faktor kunde inför torsdagen den 25 februari konstatera att det gått 3 månader sedan indextoppen 1 951 den 25 november 2020. Plus att indextoppen 2 000 från den 25 januari bidrog med sin rytm på 1 månad. Reaktion var budskapet. Reaktion vi fick.

Index testade dessutom den övre trendlinjen som sammanbinder de relaterade topparna 25 november och 25 januari vid just 2 054-2 055. Linjen utgjorde motstånd och detta höll för ett test. Den andra linjen som vi använt oss av en längre tid ligger endast 10 punkter över den relaterade linjen, vilket ska ses som ett både viktigt och stark motståndsintervall i nuläget vid 2 054-2 064.

Index testade den första stödlinjen (se graf) vid 2 000 i fredags. Denna höll och kan hålla tillfälligt. När den bryts ligger nästa trendlinje redan vid 1 992-1 994.

Det är först när/om denna nedre linje bryts via en stängning under 1 992, som vi kan inrikta oss på fortsatt nedgång.

Även om vi fick in en tillfällig toppkurs för räntan via US 10-åring på 1,614 procent ser vi detta som ett delmål på vägen mot högre nivåer med nästa viktigare delmål i intervallet 1,80-2,00 procent. Vi har nu sett att valutarörelserna också kommit in på arenan med påbörjade trendvändningar. De stora kapitalmängderna har redan tidigare i år börjat flytta om i mindre skala, vilket vi via de modeller vi jobbar med fångat upp i början av året. Cykliskt ser det ut att bli mer dramatiskt under april och framförallt maj månader med ökande kapitalförflyttningar. Troligen kommer ränteutvecklingen också var med i den ”storm” som verkar dra in under andra kvartalet i år.  Vi får anledning att ta upp detta även under vår Workshop onsdagen den 3 mars, som börjar kl 19.00.

Om OMXS30-index stänger under 1 992 senare under mars månad får vi inrikta oss på nästa trendlinje ned mot området kring 1 930. Linjen har en stigande lutning och vi får korrigera värdet när tiden och verkligheten tillåter.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,2 och 86,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 92,4 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 67,5 och 73,2 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 februari på 2 054 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 - Stödet höll i fredgas

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - Stödet höll i fredgas

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 009,90 H 2 030,12 L 2 000,62) – 1,42 %

OMXS30 noterade det nya rekordet 2 054 vid börsöppningen torsdagen den 25 februari. Tiden var på plats och en reaktion var att vänta. Det handlade om rytmen på 2Y2M (26 månader) från den 27 december 2018 och 2 januari 2019. Index bottnade dessa två dagar på 1 378 efter ett intensivt fall under hösten 2018. Vi vet att en reaktion brukar komma in upp till 6 dagar innan tiden runnit ut. I detta fall var den 2 januari viktigare för oss medan New York hade sin lågpunkt den 26 december 2018. Rytmerna sammanstrålade under förra veckan och vi kunde pricka av indextoppar för S&P 500 den 24 februari och för OMXS30 via rekordet den 25 februari. 

I viktiga reaktionspunkter är det inte ovanligt att andra marknader också reagerar tydligt och skapar en form av överraskning. Nu kom den utlösande faktorn via obligationsmarknaderna som genererade en accelererande rörelse uppåt för framförallt den långa 10-årsräntan i USA. Detta kompletterat med stigande inflationssiffror för januari och i vissa fall korrigerade inflationssiffror för flera månader tillbaka i tiden. Det senare får ses som märkligt med tillägget att det skedde vid en känslig tidpunkt. Men så är det, det mesta hänger ihop på olika sätt.  

Trycket på börserna ökade snabbt, Guld och Silverpriset med flera råvaror gick in i starka nedgångar. Flertalet av råvarorna var sedan tidigare i fallande och söker kommande lågpunkter inför ny rallyn uppåt längre fram. Oljepriset ligger i en avvikande trend i nuläget.

Effekten på OMXS30 blev ett fall till 2 001, som lägst under fredagen den 26 februari. Det gav en nedgång på som mest 53 punkter (-2,6%) räknat från torsdagens rekord.

Vi som jobbar med tiden som en mycket viktig faktor kunde inför torsdagen den 25 februari konstatera att det gått 3 månader sedan indextoppen 1 951 den 25 november 2020. Plus att indextoppen 2 000 från den 25 januari bidrog med sin rytm på 1 månad. Reaktion var budskapet. Reaktion vi fick.

Index testade dessutom den övre trendlinjen som sammanbinder de relaterade topparna 25 november och 25 januari vid just 2 054-2 055. Linjen utgjorde motstånd och detta höll för ett test. Den andra linjen som vi använt oss av en längre tid ligger endast 10 punkter över den relaterade linjen, vilket ska ses som ett både viktigt och stark motståndsintervall i nuläget vid 2 054-2 064.

Index testade den första stödlinjen (se graf) vid 2 000 i fredags. Denna höll och kan hålla tillfälligt. När den bryts ligger nästa trendlinje redan vid 1 992-1 994.

Det är först när/om denna nedre linje bryts via en stängning under 1 992, som vi kan inrikta oss på fortsatt nedgång.

Även om vi fick in en tillfällig toppkurs för räntan via US 10-åring på 1,614 procent ser vi detta som ett delmål på vägen mot högre nivåer med nästa viktigare delmål i intervallet 1,80-2,00 procent. Vi har nu sett att valutarörelserna också kommit in på arenan med påbörjade trendvändningar. De stora kapitalmängderna har redan tidigare i år börjat flytta om i mindre skala, vilket vi via de modeller vi jobbar med fångat upp i början av året. Cykliskt ser det ut att bli mer dramatiskt under april och framförallt maj månader med ökande kapitalförflyttningar. Troligen kommer ränteutvecklingen också var med i den ”storm” som verkar dra in under andra kvartalet i år.  Vi får anledning att ta upp detta även under vår Workshop onsdagen den 3 mars, som börjar kl 19.00.

Om OMXS30-index stänger under 1 992 senare under mars månad får vi inrikta oss på nästa trendlinje ned mot området kring 1 930. Linjen har en stigande lutning och vi får korrigera värdet när tiden och verkligheten tillåter.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 92,2 och 86,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 92,0 och 92,4 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 67,5 och 73,2 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 25 februari på 2 054 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 - Stödet höll i fredgas

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.