Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Oljepriset fastnar

Råvaror: Olja, guld mm (55.8)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 55,8 USD/fat

Oljepriset har nu kommit fram till den tredje reaktionspunkten, som marknaden satte upp åt oss. Den 8 januari kom först och sedan den 13 januari. Den senare tidpunkten är fortfarande gällande topp vid 57,4 dollar. Detta i den senaste delvågen uppåt, vilken inleddes den 2 november 2020 från 35,7 dollar.

Den tredje reaktionspunkten var 20 januari, som levererade en högsta notering på 56,6 dollar efter en uppgång under veckan. Om denna tidpunkt också bidrar med en reaktion innebär det att vi nu får inrikta oss på en dragning nedåt. Det finns ingen dramatik i rörelserna efter den 8 januari utan det ska mer ses som en paus efter en intensiv uppgång på 21,7 dollar (+60,8%) under 72 dagar. Om oljepriset skulle ta sig upp mot eller möjligen över torsdagens topp (56,6) ser jag det som en trolig förberedelse för en dragning nedåt.

Vi får inrikta oss på en del svängningar en tid men med en dragning nedåt.

Viktigt att poängtera att detta sker i en långsiktigt stigande trend. Nästa punkt av betydelse som jag kan hitta just nu ligger i början av februari. Det handlar bland annat att bevaka rytmen på 3 månader från lågpunkten den 2 november.

Det stöd som grafen visar utgörs av intervallet 49,0-50,0 dollar.

 

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23-24 december 2008 vid 34,4 dollar och 16,0 dollar från den 22 april 2020.

 

Högsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 71,3 dollar den 8 januari.

Högsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 43,9 den 23 juni.

Högsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 46,5 den 31 augusti.

Högsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 52,5 den 18 december 

 

Lägsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 21,6 dollar den 30 mars

Lägsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 16,0 dollar den 22 april

Lägsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 39,2 dollar den 8 augusti

Lägsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 35,7 dollar den 2 november  

 

Högsta noteringar

2020 är 71,3 dollar från den 8 januari

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2020 är 16,0 dollar den 22 april 

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar lägst från den 5 februari 2010Graf av Oljepriset fastnar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Oljepriset fastnar

Råvaror: Olja, guld mm (55.8)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 55,8 USD/fat

Oljepriset har nu kommit fram till den tredje reaktionspunkten, som marknaden satte upp åt oss. Den 8 januari kom först och sedan den 13 januari. Den senare tidpunkten är fortfarande gällande topp vid 57,4 dollar. Detta i den senaste delvågen uppåt, vilken inleddes den 2 november 2020 från 35,7 dollar.

Den tredje reaktionspunkten var 20 januari, som levererade en högsta notering på 56,6 dollar efter en uppgång under veckan. Om denna tidpunkt också bidrar med en reaktion innebär det att vi nu får inrikta oss på en dragning nedåt. Det finns ingen dramatik i rörelserna efter den 8 januari utan det ska mer ses som en paus efter en intensiv uppgång på 21,7 dollar (+60,8%) under 72 dagar. Om oljepriset skulle ta sig upp mot eller möjligen över torsdagens topp (56,6) ser jag det som en trolig förberedelse för en dragning nedåt.

Vi får inrikta oss på en del svängningar en tid men med en dragning nedåt.

Viktigt att poängtera att detta sker i en långsiktigt stigande trend. Nästa punkt av betydelse som jag kan hitta just nu ligger i början av februari. Det handlar bland annat att bevaka rytmen på 3 månader från lågpunkten den 2 november.

Det stöd som grafen visar utgörs av intervallet 49,0-50,0 dollar.

 

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23-24 december 2008 vid 34,4 dollar och 16,0 dollar från den 22 april 2020.

 

Högsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 71,3 dollar den 8 januari.

Högsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 43,9 den 23 juni.

Högsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 46,5 den 31 augusti.

Högsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 52,5 den 18 december 

 

Lägsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 21,6 dollar den 30 mars

Lägsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 16,0 dollar den 22 april

Lägsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 39,2 dollar den 8 augusti

Lägsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 35,7 dollar den 2 november  

 

Högsta noteringar

2020 är 71,3 dollar från den 8 januari

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2020 är 16,0 dollar den 22 april 

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar lägst från den 5 februari 2010Graf av Oljepriset fastnar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Oljepriset fastnar

Råvaror: Olja, guld mm (55.8)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 55,8 USD/fat

Oljepriset har nu kommit fram till den tredje reaktionspunkten, som marknaden satte upp åt oss. Den 8 januari kom först och sedan den 13 januari. Den senare tidpunkten är fortfarande gällande topp vid 57,4 dollar. Detta i den senaste delvågen uppåt, vilken inleddes den 2 november 2020 från 35,7 dollar.

Den tredje reaktionspunkten var 20 januari, som levererade en högsta notering på 56,6 dollar efter en uppgång under veckan. Om denna tidpunkt också bidrar med en reaktion innebär det att vi nu får inrikta oss på en dragning nedåt. Det finns ingen dramatik i rörelserna efter den 8 januari utan det ska mer ses som en paus efter en intensiv uppgång på 21,7 dollar (+60,8%) under 72 dagar. Om oljepriset skulle ta sig upp mot eller möjligen över torsdagens topp (56,6) ser jag det som en trolig förberedelse för en dragning nedåt.

Vi får inrikta oss på en del svängningar en tid men med en dragning nedåt.

Viktigt att poängtera att detta sker i en långsiktigt stigande trend. Nästa punkt av betydelse som jag kan hitta just nu ligger i början av februari. Det handlar bland annat att bevaka rytmen på 3 månader från lågpunkten den 2 november.

Det stöd som grafen visar utgörs av intervallet 49,0-50,0 dollar.

 

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23-24 december 2008 vid 34,4 dollar och 16,0 dollar från den 22 april 2020.

 

Högsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 71,3 dollar den 8 januari.

Högsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 43,9 den 23 juni.

Högsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 46,5 den 31 augusti.

Högsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 52,5 den 18 december 

 

Lägsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 21,6 dollar den 30 mars

Lägsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 16,0 dollar den 22 april

Lägsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 39,2 dollar den 8 augusti

Lägsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 35,7 dollar den 2 november  

 

Högsta noteringar

2020 är 71,3 dollar från den 8 januari

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2020 är 16,0 dollar den 22 april 

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar lägst från den 5 februari 2010Graf av Oljepriset fastnar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Oljepriset fastnar

Råvaror: Olja, guld mm (55.8)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 55,8 USD/fat

Oljepriset har nu kommit fram till den tredje reaktionspunkten, som marknaden satte upp åt oss. Den 8 januari kom först och sedan den 13 januari. Den senare tidpunkten är fortfarande gällande topp vid 57,4 dollar. Detta i den senaste delvågen uppåt, vilken inleddes den 2 november 2020 från 35,7 dollar.

Den tredje reaktionspunkten var 20 januari, som levererade en högsta notering på 56,6 dollar efter en uppgång under veckan. Om denna tidpunkt också bidrar med en reaktion innebär det att vi nu får inrikta oss på en dragning nedåt. Det finns ingen dramatik i rörelserna efter den 8 januari utan det ska mer ses som en paus efter en intensiv uppgång på 21,7 dollar (+60,8%) under 72 dagar. Om oljepriset skulle ta sig upp mot eller möjligen över torsdagens topp (56,6) ser jag det som en trolig förberedelse för en dragning nedåt.

Vi får inrikta oss på en del svängningar en tid men med en dragning nedåt.

Viktigt att poängtera att detta sker i en långsiktigt stigande trend. Nästa punkt av betydelse som jag kan hitta just nu ligger i början av februari. Det handlar bland annat att bevaka rytmen på 3 månader från lågpunkten den 2 november.

Det stöd som grafen visar utgörs av intervallet 49,0-50,0 dollar.

 

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23-24 december 2008 vid 34,4 dollar och 16,0 dollar från den 22 april 2020.

 

Högsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 71,3 dollar den 8 januari.

Högsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 43,9 den 23 juni.

Högsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 46,5 den 31 augusti.

Högsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 52,5 den 18 december 

 

Lägsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 21,6 dollar den 30 mars

Lägsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 16,0 dollar den 22 april

Lägsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 39,2 dollar den 8 augusti

Lägsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 35,7 dollar den 2 november  

 

Högsta noteringar

2020 är 71,3 dollar från den 8 januari

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2020 är 16,0 dollar den 22 april 

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar lägst från den 5 februari 2010Graf av Oljepriset fastnar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Oljepriset fastnar

Råvaror: Olja, guld mm (55.8)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 55,8 USD/fat

Oljepriset har nu kommit fram till den tredje reaktionspunkten, som marknaden satte upp åt oss. Den 8 januari kom först och sedan den 13 januari. Den senare tidpunkten är fortfarande gällande topp vid 57,4 dollar. Detta i den senaste delvågen uppåt, vilken inleddes den 2 november 2020 från 35,7 dollar.

Den tredje reaktionspunkten var 20 januari, som levererade en högsta notering på 56,6 dollar efter en uppgång under veckan. Om denna tidpunkt också bidrar med en reaktion innebär det att vi nu får inrikta oss på en dragning nedåt. Det finns ingen dramatik i rörelserna efter den 8 januari utan det ska mer ses som en paus efter en intensiv uppgång på 21,7 dollar (+60,8%) under 72 dagar. Om oljepriset skulle ta sig upp mot eller möjligen över torsdagens topp (56,6) ser jag det som en trolig förberedelse för en dragning nedåt.

Vi får inrikta oss på en del svängningar en tid men med en dragning nedåt.

Viktigt att poängtera att detta sker i en långsiktigt stigande trend. Nästa punkt av betydelse som jag kan hitta just nu ligger i början av februari. Det handlar bland annat att bevaka rytmen på 3 månader från lågpunkten den 2 november.

Det stöd som grafen visar utgörs av intervallet 49,0-50,0 dollar.

 

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23-24 december 2008 vid 34,4 dollar och 16,0 dollar från den 22 april 2020.

 

Högsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 71,3 dollar den 8 januari.

Högsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 43,9 den 23 juni.

Högsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 46,5 den 31 augusti.

Högsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 52,5 den 18 december 

 

Lägsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 21,6 dollar den 30 mars

Lägsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 16,0 dollar den 22 april

Lägsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 39,2 dollar den 8 augusti

Lägsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 35,7 dollar den 2 november  

 

Högsta noteringar

2020 är 71,3 dollar från den 8 januari

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2020 är 16,0 dollar den 22 april 

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar lägst från den 5 februari 2010Graf av Oljepriset fastnar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Oljepriset fastnar

Råvaror: Olja, guld mm (55.8)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 55,8 USD/fat

Oljepriset har nu kommit fram till den tredje reaktionspunkten, som marknaden satte upp åt oss. Den 8 januari kom först och sedan den 13 januari. Den senare tidpunkten är fortfarande gällande topp vid 57,4 dollar. Detta i den senaste delvågen uppåt, vilken inleddes den 2 november 2020 från 35,7 dollar.

Den tredje reaktionspunkten var 20 januari, som levererade en högsta notering på 56,6 dollar efter en uppgång under veckan. Om denna tidpunkt också bidrar med en reaktion innebär det att vi nu får inrikta oss på en dragning nedåt. Det finns ingen dramatik i rörelserna efter den 8 januari utan det ska mer ses som en paus efter en intensiv uppgång på 21,7 dollar (+60,8%) under 72 dagar. Om oljepriset skulle ta sig upp mot eller möjligen över torsdagens topp (56,6) ser jag det som en trolig förberedelse för en dragning nedåt.

Vi får inrikta oss på en del svängningar en tid men med en dragning nedåt.

Viktigt att poängtera att detta sker i en långsiktigt stigande trend. Nästa punkt av betydelse som jag kan hitta just nu ligger i början av februari. Det handlar bland annat att bevaka rytmen på 3 månader från lågpunkten den 2 november.

Det stöd som grafen visar utgörs av intervallet 49,0-50,0 dollar.

 

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23-24 december 2008 vid 34,4 dollar och 16,0 dollar från den 22 april 2020.

 

Högsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 71,3 dollar den 8 januari.

Högsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 43,9 den 23 juni.

Högsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 46,5 den 31 augusti.

Högsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 52,5 den 18 december 

 

Lägsta notering 1:a kvartalet 2020 är på 21,6 dollar den 30 mars

Lägsta notering 2:a kvartalet 2020 är på 16,0 dollar den 22 april

Lägsta notering 3:e kvartalet 2020 är på 39,2 dollar den 8 augusti

Lägsta notering 4:e kvartalet 2020 är på 35,7 dollar den 2 november  

 

Högsta noteringar

2020 är 71,3 dollar från den 8 januari

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2020 är 16,0 dollar den 22 april 

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar lägst från den 5 februari 2010Graf av Oljepriset fastnar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.