Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.

Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga uppgången som tog fart under mars månad 2020.

En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den 23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.

Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det för givet.

När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad. Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.

Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.

Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.

Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.

Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan stigit en hel del sedan augusti 2020. 

 OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig och detta kan pågå ytterligare en längre tid. 

Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index. 

Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.  

Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 januari på 1 975 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.

Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga uppgången som tog fart under mars månad 2020.

En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den 23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.

Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det för givet.

När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad. Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.

Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.

Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.

Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.

Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan stigit en hel del sedan augusti 2020. 

 OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig och detta kan pågå ytterligare en längre tid. 

Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index. 

Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.  

Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 januari på 1 975 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.

Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga uppgången som tog fart under mars månad 2020.

En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den 23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.

Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det för givet.

När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad. Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.

Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.

Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.

Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.

Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan stigit en hel del sedan augusti 2020. 

 OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig och detta kan pågå ytterligare en längre tid. 

Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index. 

Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.  

Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 januari på 1 975 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.

Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga uppgången som tog fart under mars månad 2020.

En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den 23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.

Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det för givet.

När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad. Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.

Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.

Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.

Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.

Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan stigit en hel del sedan augusti 2020. 

 OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig och detta kan pågå ytterligare en längre tid. 

Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index. 

Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.  

Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 januari på 1 975 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.

Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga uppgången som tog fart under mars månad 2020.

En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den 23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.

Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det för givet.

När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad. Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.

Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.

Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.

Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.

Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan stigit en hel del sedan augusti 2020. 

 OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig och detta kan pågå ytterligare en längre tid. 

Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index. 

Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.  

Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 januari på 1 975 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 962,43 H 1 964,14 L 1 951,68) + 0,39 %

OMXS30 steg till det nya rekordet 1 975 den 14 januari för att den 15 januari notera 1 punkt lägre vid 1 974 innan en reaktion tog fart nedåt med 1 946, som lägst i fredags. Utvecklingen under måndagen blev relativt lugn mycket beroende på att New Yorkbörserna var stängda på grund av helgdag. Omsättningen i Stockholm låg cirka 35 procent under det normala under måndagen. Volymerna lär öka de kommande dagarna och då börsen gått in i en mycket intressant tidszon med reaktionspunkter som duggar tätt under perioden 8 januari till i första hand den 10 mars.

Cykliskt sett är många aktier och därmed även index på väg in i en rekylfas eller om vi så vill en paus i den långsiktiga uppgången som tog fart under mars månad 2020.

En viktig rytm i detta sammanhang är den på 10 månader, som gav sin första reaktion i fredags den 15 januari. Det handlade i stor utsträckning om de aktier som bottnade den 16 mars 2020. Den grupp som bottnade en vecka senare, den 23 mars 2020, stor nu beredda med sina reaktioner inom kort.

Det förväntade mönstret med reaktioner ger oss anledning att fortsätta jobba med intervallet 1 976-1 780 för index, som ett viktigt motstånd den närmaste tiden. Toppen kan ha noterats redan den 14 januari men det är alldeles för tidigt att ta det för givet.

När den förväntade rekylen för index och ett flertal aktier är klar bör vi vara inne i senare delen av februari månad. Inledningen på mars ser också ut att kunna ge någon form av lågpunkt för en del aktier.

Då i mars handlar det bland annat om 21 år sedan IT-toppen i början av mars 2000. Det är även 12 år sedan botten för index efter finanskraschen, som börsmässigt avlutades i början av mars 2009.

Om tolkningen är riktig får vi vara beredda på att kryssa mellan delårsrapporter den närmaste drygt två veckorna för att sedan söka de rytmer som ska hjälpa oss att hitta ingångar under våren inför en sväng uppåt en tid.

Vi ser redan nu i våra valutagrafer hur rörelser börjar byggas upp, där vi ännu inte fått trendvändningar i ett längre perspektiv bekräftade. Här är det i huvudsak rörelserna relaterat till USD - EUR och JPY, som är mest intressanta. För vår egen del handlar det naturligtvis också om flödena relaterat till SEK.

Om vi fortsätter att tolka våra grafer utgör våren en mycket intressant och viktig period, då i första hand relaterat till förflyttningen mellan olika valutor. Detta leder i sin tur till att följa de kapitalströmmar som söker sig till olika börser. Vi fördjupar oss bland annat i detta under den Workshop vi ger via nätet onsdagen den 27 januari. Utöver detta går vi igenom flertal index och aktier. Vi tar då även upp de stigande räntorna vi ser framförallt i USA, där den 10-åriga obligationsräntan stigit en hel del sedan augusti 2020. 

 OMXS30 index motståndet, som vi relaterar till ovan vid 1 976-1 980 måste brytas för att vi ska kunna sikta högre. Om genombrottet sker handlar det om 2 064, som nästa intressanta motstånd. Motståndet finns på plats oavsett om det testas under de kommande månaderna eller om det dröjer en längre tid.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, där båda värdena är klart över 80. Positivt i sig och detta kan pågå ytterligare en längre tid. 

Lång sikt: Månadsstochastic 94,1 och 88,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på höga nivåer. Maxvärdet är 100 och detta infinner sig mycket sällan. Vi får vara vaksamma på värdenas utveckling när vi kommer en bit in i februari månad för att se om de ska ta helt vanlig sväng nedåt i spåren av en nedgång för index. 

Medellång sikt: Veckostochastic 95,2 och 86,6 stigande 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är fallande efter att ha varit uppe på höga värden i slutet av föregående vecka. I sig helt vanlig rörelse efter att index stigit under 2-4 veckor. Den senaste uppgången blev 24 dagar, där 21 dagar (3 veckor) är mycket vanligt. En nedgång i indikatorn pågår 1-2 veckor, när den långsiktiga trenden fortfarande är stigande för index.  

Kort sikt: Dagsstochastic 90,6 och 94,0 fallande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 14 januari på 1 975 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Nytt rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.