Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 slog i taket

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 951,71 H 1 973,60 L 1 945,34) - 0,89 %

OMXS30 steg till rekordet 1 975 under torsdagen den 14 januari. Frågan inför fredagen var om index skulle hinna med att nå 1 978 under fredagen innan det var dags för en rekyl. Fredagen gav 1 974, som högst och vi får klassa detta som en dubbeltopp vid 1 974-1 975.

Tiden har runnit ut och det är dags för en reaktion på 5-6 procent för index och betydligt mer i enskilda aktier. Vi får vara beredda på att det kan bli betydligt mer in mot månadsskiftet februari/mars. Under den toppformation vi nu kan förvänta oss en tid kan index göra ett försök att trots allt nå 1 978. Om det ska ske bör försöket göras senaste kommande fredag, den 22 januari.

Den 2 januari 2019 kom in med en lågpunkt på 1 378 efter en större nedgång under hela hösten 2018. Går vi tillbaka i grafen över index kan vi konstatera att den lågpunkten avvek med 2 punkter från det matematiskt perfekta värdet 1 376 den gången. Med utgångspunkt från 1 376-1 378 lägger vi på 600-602 punkter kommer då upp på förra veckans värden som nosade på intervallet 1 976-1 980, där 1 978 är mittpunkt.

Vi får lägga till osäkerheten inför rapportperioden, som för en hel del aktier ska kunna ge en hel del positiv injektion. Vi får heller inte glömma att förväntningarna på många bolag och aktier har skruvats upp ordentligt under uppgången sedan 30 oktober 2020. Det ökar risken för bakslag om förväntningarna inte överträffas i samband med respektive bolags rapport.  

Tidsmässigt var det 77 dagar från lågpunkten den 30 oktober 2020 till och med den 15 januari. Alltså läge för reaktion, vilket vi nu fått se redan under fredagen. Ytterligare intressant är uppgången från den 23 mars 2020 till den 8 juni 2020 också var 77 dagar. Index och de aktier som bottnade den 16 mars 2020 fick en fas på 84 dagar fram till den 8 juni.

Överfört till läget nu blir det den 15 januari först via 77 dagar och sedan 84 dagar till den 22 januari om vi utgår från den 30 oktober 2020.  

Lägger vi sedan till att den 20 januari i USA blir en viktig och intressant dag för ”Domestic terror act” (DTA), som man vill införa med en ny president vid makten. Där ligger oron kring Capitolium ”rätt” den 6 januari för demokraterna att inför denna agenda. Möjligen tillkommer nya aktiviteter i veckan om än inte i Washington. 20 000 soldater ska hålla ordning i Washington under vecka.  

Ser vi på utvecklingen fram till början av mars månad ser det ut att bli riktigt ”rörigt”, vilket ger oss anledning att förvänta ökad volatilitet i marknaden och en dragning nedåt för index in mot mars.  

 

Så här långt har vi 1 975 att utgå från. Rörelsefaktorn är på 44 punkter vid 1 975, vilket ger oss stöd vid 1 931 och 1 887 om vi använder oss av Gann Hjulet (GW) och ser en rörelse på 90 grader för var 44 punkter. Nere vid 1 887 övergår vi till att använda oss av 43 punkter per 90 grader, vilket ger oss 1 844 osv. Vi kan även dela upp stöden i kortare intervall på 22 punkter, men vi får ta det hela stegvis varefter utvecklingen fortskrider.

 

Tar vi Tele2 och AstraZeneca som exempel ligger de i egna rytmer som i vissa delar avviker från den bredare marknaden. Kapital byter helt enkelt objekt, när man kör olika grupper av aktier under vissa perioder. 

 

Valen i USA är avklarade och marknaderna väntar nu på att få mer besked från Biden och den planerade politiken. Valen i januari har också lett till att senaten hamnat i demokraternas händer, där VP Kamala Harris får utslagsröst.

Det för oss mycket viktiga valet kommer de närmaste veckorna in över våren. De stora kapitalmängderna/förvaltarna ska göra sina val och bestämma vilka marknader man ska parkera volymerna på. Osäkerheten i Europa via det agerande vi sett under 2020 kan generera ett kapitalutflöde. Frågan blir nu närmast hur USA kommer att hantera ett aventuellt ”lockdown” och därmed den snabbt ökanden arbetslösheten i landet. Redan nu är arbetslösheten på extrema nivåer. Vi får gå tillbaka till 1933 för att hitta högre arbetslöshetssiffror.

Valutamarknaderna blir vår guide under de kommande månaderna. Vi ser redan antydan till möjlig trendvändning för de stora valutorna. Om vändningarna bekräftas har vi en långsiktig ny trend etablerad med flöden ut från EUR och JPY till förmån för USD. Som sagt, detta är inte bekräftat utan vi inväntar beskedet från marknaden som visar det via kursgrafer.  Graf av OMXS30 slog i taket

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 slog i taket

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 951,71 H 1 973,60 L 1 945,34) - 0,89 %

OMXS30 steg till rekordet 1 975 under torsdagen den 14 januari. Frågan inför fredagen var om index skulle hinna med att nå 1 978 under fredagen innan det var dags för en rekyl. Fredagen gav 1 974, som högst och vi får klassa detta som en dubbeltopp vid 1 974-1 975.

Tiden har runnit ut och det är dags för en reaktion på 5-6 procent för index och betydligt mer i enskilda aktier. Vi får vara beredda på att det kan bli betydligt mer in mot månadsskiftet februari/mars. Under den toppformation vi nu kan förvänta oss en tid kan index göra ett försök att trots allt nå 1 978. Om det ska ske bör försöket göras senaste kommande fredag, den 22 januari.

Den 2 januari 2019 kom in med en lågpunkt på 1 378 efter en större nedgång under hela hösten 2018. Går vi tillbaka i grafen över index kan vi konstatera att den lågpunkten avvek med 2 punkter från det matematiskt perfekta värdet 1 376 den gången. Med utgångspunkt från 1 376-1 378 lägger vi på 600-602 punkter kommer då upp på förra veckans värden som nosade på intervallet 1 976-1 980, där 1 978 är mittpunkt.

Vi får lägga till osäkerheten inför rapportperioden, som för en hel del aktier ska kunna ge en hel del positiv injektion. Vi får heller inte glömma att förväntningarna på många bolag och aktier har skruvats upp ordentligt under uppgången sedan 30 oktober 2020. Det ökar risken för bakslag om förväntningarna inte överträffas i samband med respektive bolags rapport.  

Tidsmässigt var det 77 dagar från lågpunkten den 30 oktober 2020 till och med den 15 januari. Alltså läge för reaktion, vilket vi nu fått se redan under fredagen. Ytterligare intressant är uppgången från den 23 mars 2020 till den 8 juni 2020 också var 77 dagar. Index och de aktier som bottnade den 16 mars 2020 fick en fas på 84 dagar fram till den 8 juni.

Överfört till läget nu blir det den 15 januari först via 77 dagar och sedan 84 dagar till den 22 januari om vi utgår från den 30 oktober 2020.  

Lägger vi sedan till att den 20 januari i USA blir en viktig och intressant dag för ”Domestic terror act” (DTA), som man vill införa med en ny president vid makten. Där ligger oron kring Capitolium ”rätt” den 6 januari för demokraterna att inför denna agenda. Möjligen tillkommer nya aktiviteter i veckan om än inte i Washington. 20 000 soldater ska hålla ordning i Washington under vecka.  

Ser vi på utvecklingen fram till början av mars månad ser det ut att bli riktigt ”rörigt”, vilket ger oss anledning att förvänta ökad volatilitet i marknaden och en dragning nedåt för index in mot mars.  

 

Så här långt har vi 1 975 att utgå från. Rörelsefaktorn är på 44 punkter vid 1 975, vilket ger oss stöd vid 1 931 och 1 887 om vi använder oss av Gann Hjulet (GW) och ser en rörelse på 90 grader för var 44 punkter. Nere vid 1 887 övergår vi till att använda oss av 43 punkter per 90 grader, vilket ger oss 1 844 osv. Vi kan även dela upp stöden i kortare intervall på 22 punkter, men vi får ta det hela stegvis varefter utvecklingen fortskrider.

 

Tar vi Tele2 och AstraZeneca som exempel ligger de i egna rytmer som i vissa delar avviker från den bredare marknaden. Kapital byter helt enkelt objekt, när man kör olika grupper av aktier under vissa perioder. 

 

Valen i USA är avklarade och marknaderna väntar nu på att få mer besked från Biden och den planerade politiken. Valen i januari har också lett till att senaten hamnat i demokraternas händer, där VP Kamala Harris får utslagsröst.

Det för oss mycket viktiga valet kommer de närmaste veckorna in över våren. De stora kapitalmängderna/förvaltarna ska göra sina val och bestämma vilka marknader man ska parkera volymerna på. Osäkerheten i Europa via det agerande vi sett under 2020 kan generera ett kapitalutflöde. Frågan blir nu närmast hur USA kommer att hantera ett aventuellt ”lockdown” och därmed den snabbt ökanden arbetslösheten i landet. Redan nu är arbetslösheten på extrema nivåer. Vi får gå tillbaka till 1933 för att hitta högre arbetslöshetssiffror.

Valutamarknaderna blir vår guide under de kommande månaderna. Vi ser redan antydan till möjlig trendvändning för de stora valutorna. Om vändningarna bekräftas har vi en långsiktig ny trend etablerad med flöden ut från EUR och JPY till förmån för USD. Som sagt, detta är inte bekräftat utan vi inväntar beskedet från marknaden som visar det via kursgrafer.  Graf av OMXS30 slog i taket

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 slog i taket

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 951,71 H 1 973,60 L 1 945,34) - 0,89 %

OMXS30 steg till rekordet 1 975 under torsdagen den 14 januari. Frågan inför fredagen var om index skulle hinna med att nå 1 978 under fredagen innan det var dags för en rekyl. Fredagen gav 1 974, som högst och vi får klassa detta som en dubbeltopp vid 1 974-1 975.

Tiden har runnit ut och det är dags för en reaktion på 5-6 procent för index och betydligt mer i enskilda aktier. Vi får vara beredda på att det kan bli betydligt mer in mot månadsskiftet februari/mars. Under den toppformation vi nu kan förvänta oss en tid kan index göra ett försök att trots allt nå 1 978. Om det ska ske bör försöket göras senaste kommande fredag, den 22 januari.

Den 2 januari 2019 kom in med en lågpunkt på 1 378 efter en större nedgång under hela hösten 2018. Går vi tillbaka i grafen över index kan vi konstatera att den lågpunkten avvek med 2 punkter från det matematiskt perfekta värdet 1 376 den gången. Med utgångspunkt från 1 376-1 378 lägger vi på 600-602 punkter kommer då upp på förra veckans värden som nosade på intervallet 1 976-1 980, där 1 978 är mittpunkt.

Vi får lägga till osäkerheten inför rapportperioden, som för en hel del aktier ska kunna ge en hel del positiv injektion. Vi får heller inte glömma att förväntningarna på många bolag och aktier har skruvats upp ordentligt under uppgången sedan 30 oktober 2020. Det ökar risken för bakslag om förväntningarna inte överträffas i samband med respektive bolags rapport.  

Tidsmässigt var det 77 dagar från lågpunkten den 30 oktober 2020 till och med den 15 januari. Alltså läge för reaktion, vilket vi nu fått se redan under fredagen. Ytterligare intressant är uppgången från den 23 mars 2020 till den 8 juni 2020 också var 77 dagar. Index och de aktier som bottnade den 16 mars 2020 fick en fas på 84 dagar fram till den 8 juni.

Överfört till läget nu blir det den 15 januari först via 77 dagar och sedan 84 dagar till den 22 januari om vi utgår från den 30 oktober 2020.  

Lägger vi sedan till att den 20 januari i USA blir en viktig och intressant dag för ”Domestic terror act” (DTA), som man vill införa med en ny president vid makten. Där ligger oron kring Capitolium ”rätt” den 6 januari för demokraterna att inför denna agenda. Möjligen tillkommer nya aktiviteter i veckan om än inte i Washington. 20 000 soldater ska hålla ordning i Washington under vecka.  

Ser vi på utvecklingen fram till början av mars månad ser det ut att bli riktigt ”rörigt”, vilket ger oss anledning att förvänta ökad volatilitet i marknaden och en dragning nedåt för index in mot mars.  

 

Så här långt har vi 1 975 att utgå från. Rörelsefaktorn är på 44 punkter vid 1 975, vilket ger oss stöd vid 1 931 och 1 887 om vi använder oss av Gann Hjulet (GW) och ser en rörelse på 90 grader för var 44 punkter. Nere vid 1 887 övergår vi till att använda oss av 43 punkter per 90 grader, vilket ger oss 1 844 osv. Vi kan även dela upp stöden i kortare intervall på 22 punkter, men vi får ta det hela stegvis varefter utvecklingen fortskrider.

 

Tar vi Tele2 och AstraZeneca som exempel ligger de i egna rytmer som i vissa delar avviker från den bredare marknaden. Kapital byter helt enkelt objekt, när man kör olika grupper av aktier under vissa perioder. 

 

Valen i USA är avklarade och marknaderna väntar nu på att få mer besked från Biden och den planerade politiken. Valen i januari har också lett till att senaten hamnat i demokraternas händer, där VP Kamala Harris får utslagsröst.

Det för oss mycket viktiga valet kommer de närmaste veckorna in över våren. De stora kapitalmängderna/förvaltarna ska göra sina val och bestämma vilka marknader man ska parkera volymerna på. Osäkerheten i Europa via det agerande vi sett under 2020 kan generera ett kapitalutflöde. Frågan blir nu närmast hur USA kommer att hantera ett aventuellt ”lockdown” och därmed den snabbt ökanden arbetslösheten i landet. Redan nu är arbetslösheten på extrema nivåer. Vi får gå tillbaka till 1933 för att hitta högre arbetslöshetssiffror.

Valutamarknaderna blir vår guide under de kommande månaderna. Vi ser redan antydan till möjlig trendvändning för de stora valutorna. Om vändningarna bekräftas har vi en långsiktig ny trend etablerad med flöden ut från EUR och JPY till förmån för USD. Som sagt, detta är inte bekräftat utan vi inväntar beskedet från marknaden som visar det via kursgrafer.  Graf av OMXS30 slog i taket

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 slog i taket

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 951,71 H 1 973,60 L 1 945,34) - 0,89 %

OMXS30 steg till rekordet 1 975 under torsdagen den 14 januari. Frågan inför fredagen var om index skulle hinna med att nå 1 978 under fredagen innan det var dags för en rekyl. Fredagen gav 1 974, som högst och vi får klassa detta som en dubbeltopp vid 1 974-1 975.

Tiden har runnit ut och det är dags för en reaktion på 5-6 procent för index och betydligt mer i enskilda aktier. Vi får vara beredda på att det kan bli betydligt mer in mot månadsskiftet februari/mars. Under den toppformation vi nu kan förvänta oss en tid kan index göra ett försök att trots allt nå 1 978. Om det ska ske bör försöket göras senaste kommande fredag, den 22 januari.

Den 2 januari 2019 kom in med en lågpunkt på 1 378 efter en större nedgång under hela hösten 2018. Går vi tillbaka i grafen över index kan vi konstatera att den lågpunkten avvek med 2 punkter från det matematiskt perfekta värdet 1 376 den gången. Med utgångspunkt från 1 376-1 378 lägger vi på 600-602 punkter kommer då upp på förra veckans värden som nosade på intervallet 1 976-1 980, där 1 978 är mittpunkt.

Vi får lägga till osäkerheten inför rapportperioden, som för en hel del aktier ska kunna ge en hel del positiv injektion. Vi får heller inte glömma att förväntningarna på många bolag och aktier har skruvats upp ordentligt under uppgången sedan 30 oktober 2020. Det ökar risken för bakslag om förväntningarna inte överträffas i samband med respektive bolags rapport.  

Tidsmässigt var det 77 dagar från lågpunkten den 30 oktober 2020 till och med den 15 januari. Alltså läge för reaktion, vilket vi nu fått se redan under fredagen. Ytterligare intressant är uppgången från den 23 mars 2020 till den 8 juni 2020 också var 77 dagar. Index och de aktier som bottnade den 16 mars 2020 fick en fas på 84 dagar fram till den 8 juni.

Överfört till läget nu blir det den 15 januari först via 77 dagar och sedan 84 dagar till den 22 januari om vi utgår från den 30 oktober 2020.  

Lägger vi sedan till att den 20 januari i USA blir en viktig och intressant dag för ”Domestic terror act” (DTA), som man vill införa med en ny president vid makten. Där ligger oron kring Capitolium ”rätt” den 6 januari för demokraterna att inför denna agenda. Möjligen tillkommer nya aktiviteter i veckan om än inte i Washington. 20 000 soldater ska hålla ordning i Washington under vecka.  

Ser vi på utvecklingen fram till början av mars månad ser det ut att bli riktigt ”rörigt”, vilket ger oss anledning att förvänta ökad volatilitet i marknaden och en dragning nedåt för index in mot mars.  

 

Så här långt har vi 1 975 att utgå från. Rörelsefaktorn är på 44 punkter vid 1 975, vilket ger oss stöd vid 1 931 och 1 887 om vi använder oss av Gann Hjulet (GW) och ser en rörelse på 90 grader för var 44 punkter. Nere vid 1 887 övergår vi till att använda oss av 43 punkter per 90 grader, vilket ger oss 1 844 osv. Vi kan även dela upp stöden i kortare intervall på 22 punkter, men vi får ta det hela stegvis varefter utvecklingen fortskrider.

 

Tar vi Tele2 och AstraZeneca som exempel ligger de i egna rytmer som i vissa delar avviker från den bredare marknaden. Kapital byter helt enkelt objekt, när man kör olika grupper av aktier under vissa perioder. 

 

Valen i USA är avklarade och marknaderna väntar nu på att få mer besked från Biden och den planerade politiken. Valen i januari har också lett till att senaten hamnat i demokraternas händer, där VP Kamala Harris får utslagsröst.

Det för oss mycket viktiga valet kommer de närmaste veckorna in över våren. De stora kapitalmängderna/förvaltarna ska göra sina val och bestämma vilka marknader man ska parkera volymerna på. Osäkerheten i Europa via det agerande vi sett under 2020 kan generera ett kapitalutflöde. Frågan blir nu närmast hur USA kommer att hantera ett aventuellt ”lockdown” och därmed den snabbt ökanden arbetslösheten i landet. Redan nu är arbetslösheten på extrema nivåer. Vi får gå tillbaka till 1933 för att hitta högre arbetslöshetssiffror.

Valutamarknaderna blir vår guide under de kommande månaderna. Vi ser redan antydan till möjlig trendvändning för de stora valutorna. Om vändningarna bekräftas har vi en långsiktig ny trend etablerad med flöden ut från EUR och JPY till förmån för USD. Som sagt, detta är inte bekräftat utan vi inväntar beskedet från marknaden som visar det via kursgrafer.  Graf av OMXS30 slog i taket

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 slog i taket

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 951,71 H 1 973,60 L 1 945,34) - 0,89 %

OMXS30 steg till rekordet 1 975 under torsdagen den 14 januari. Frågan inför fredagen var om index skulle hinna med att nå 1 978 under fredagen innan det var dags för en rekyl. Fredagen gav 1 974, som högst och vi får klassa detta som en dubbeltopp vid 1 974-1 975.

Tiden har runnit ut och det är dags för en reaktion på 5-6 procent för index och betydligt mer i enskilda aktier. Vi får vara beredda på att det kan bli betydligt mer in mot månadsskiftet februari/mars. Under den toppformation vi nu kan förvänta oss en tid kan index göra ett försök att trots allt nå 1 978. Om det ska ske bör försöket göras senaste kommande fredag, den 22 januari.

Den 2 januari 2019 kom in med en lågpunkt på 1 378 efter en större nedgång under hela hösten 2018. Går vi tillbaka i grafen över index kan vi konstatera att den lågpunkten avvek med 2 punkter från det matematiskt perfekta värdet 1 376 den gången. Med utgångspunkt från 1 376-1 378 lägger vi på 600-602 punkter kommer då upp på förra veckans värden som nosade på intervallet 1 976-1 980, där 1 978 är mittpunkt.

Vi får lägga till osäkerheten inför rapportperioden, som för en hel del aktier ska kunna ge en hel del positiv injektion. Vi får heller inte glömma att förväntningarna på många bolag och aktier har skruvats upp ordentligt under uppgången sedan 30 oktober 2020. Det ökar risken för bakslag om förväntningarna inte överträffas i samband med respektive bolags rapport.  

Tidsmässigt var det 77 dagar från lågpunkten den 30 oktober 2020 till och med den 15 januari. Alltså läge för reaktion, vilket vi nu fått se redan under fredagen. Ytterligare intressant är uppgången från den 23 mars 2020 till den 8 juni 2020 också var 77 dagar. Index och de aktier som bottnade den 16 mars 2020 fick en fas på 84 dagar fram till den 8 juni.

Överfört till läget nu blir det den 15 januari först via 77 dagar och sedan 84 dagar till den 22 januari om vi utgår från den 30 oktober 2020.  

Lägger vi sedan till att den 20 januari i USA blir en viktig och intressant dag för ”Domestic terror act” (DTA), som man vill införa med en ny president vid makten. Där ligger oron kring Capitolium ”rätt” den 6 januari för demokraterna att inför denna agenda. Möjligen tillkommer nya aktiviteter i veckan om än inte i Washington. 20 000 soldater ska hålla ordning i Washington under vecka.  

Ser vi på utvecklingen fram till början av mars månad ser det ut att bli riktigt ”rörigt”, vilket ger oss anledning att förvänta ökad volatilitet i marknaden och en dragning nedåt för index in mot mars.  

 

Så här långt har vi 1 975 att utgå från. Rörelsefaktorn är på 44 punkter vid 1 975, vilket ger oss stöd vid 1 931 och 1 887 om vi använder oss av Gann Hjulet (GW) och ser en rörelse på 90 grader för var 44 punkter. Nere vid 1 887 övergår vi till att använda oss av 43 punkter per 90 grader, vilket ger oss 1 844 osv. Vi kan även dela upp stöden i kortare intervall på 22 punkter, men vi får ta det hela stegvis varefter utvecklingen fortskrider.

 

Tar vi Tele2 och AstraZeneca som exempel ligger de i egna rytmer som i vissa delar avviker från den bredare marknaden. Kapital byter helt enkelt objekt, när man kör olika grupper av aktier under vissa perioder. 

 

Valen i USA är avklarade och marknaderna väntar nu på att få mer besked från Biden och den planerade politiken. Valen i januari har också lett till att senaten hamnat i demokraternas händer, där VP Kamala Harris får utslagsröst.

Det för oss mycket viktiga valet kommer de närmaste veckorna in över våren. De stora kapitalmängderna/förvaltarna ska göra sina val och bestämma vilka marknader man ska parkera volymerna på. Osäkerheten i Europa via det agerande vi sett under 2020 kan generera ett kapitalutflöde. Frågan blir nu närmast hur USA kommer att hantera ett aventuellt ”lockdown” och därmed den snabbt ökanden arbetslösheten i landet. Redan nu är arbetslösheten på extrema nivåer. Vi får gå tillbaka till 1933 för att hitta högre arbetslöshetssiffror.

Valutamarknaderna blir vår guide under de kommande månaderna. Vi ser redan antydan till möjlig trendvändning för de stora valutorna. Om vändningarna bekräftas har vi en långsiktig ny trend etablerad med flöden ut från EUR och JPY till förmån för USD. Som sagt, detta är inte bekräftat utan vi inväntar beskedet från marknaden som visar det via kursgrafer.  Graf av OMXS30 slog i taket

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 slog i taket

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 951,71 H 1 973,60 L 1 945,34) - 0,89 %

OMXS30 steg till rekordet 1 975 under torsdagen den 14 januari. Frågan inför fredagen var om index skulle hinna med att nå 1 978 under fredagen innan det var dags för en rekyl. Fredagen gav 1 974, som högst och vi får klassa detta som en dubbeltopp vid 1 974-1 975.

Tiden har runnit ut och det är dags för en reaktion på 5-6 procent för index och betydligt mer i enskilda aktier. Vi får vara beredda på att det kan bli betydligt mer in mot månadsskiftet februari/mars. Under den toppformation vi nu kan förvänta oss en tid kan index göra ett försök att trots allt nå 1 978. Om det ska ske bör försöket göras senaste kommande fredag, den 22 januari.

Den 2 januari 2019 kom in med en lågpunkt på 1 378 efter en större nedgång under hela hösten 2018. Går vi tillbaka i grafen över index kan vi konstatera att den lågpunkten avvek med 2 punkter från det matematiskt perfekta värdet 1 376 den gången. Med utgångspunkt från 1 376-1 378 lägger vi på 600-602 punkter kommer då upp på förra veckans värden som nosade på intervallet 1 976-1 980, där 1 978 är mittpunkt.

Vi får lägga till osäkerheten inför rapportperioden, som för en hel del aktier ska kunna ge en hel del positiv injektion. Vi får heller inte glömma att förväntningarna på många bolag och aktier har skruvats upp ordentligt under uppgången sedan 30 oktober 2020. Det ökar risken för bakslag om förväntningarna inte överträffas i samband med respektive bolags rapport.  

Tidsmässigt var det 77 dagar från lågpunkten den 30 oktober 2020 till och med den 15 januari. Alltså läge för reaktion, vilket vi nu fått se redan under fredagen. Ytterligare intressant är uppgången från den 23 mars 2020 till den 8 juni 2020 också var 77 dagar. Index och de aktier som bottnade den 16 mars 2020 fick en fas på 84 dagar fram till den 8 juni.

Överfört till läget nu blir det den 15 januari först via 77 dagar och sedan 84 dagar till den 22 januari om vi utgår från den 30 oktober 2020.  

Lägger vi sedan till att den 20 januari i USA blir en viktig och intressant dag för ”Domestic terror act” (DTA), som man vill införa med en ny president vid makten. Där ligger oron kring Capitolium ”rätt” den 6 januari för demokraterna att inför denna agenda. Möjligen tillkommer nya aktiviteter i veckan om än inte i Washington. 20 000 soldater ska hålla ordning i Washington under vecka.  

Ser vi på utvecklingen fram till början av mars månad ser det ut att bli riktigt ”rörigt”, vilket ger oss anledning att förvänta ökad volatilitet i marknaden och en dragning nedåt för index in mot mars.  

 

Så här långt har vi 1 975 att utgå från. Rörelsefaktorn är på 44 punkter vid 1 975, vilket ger oss stöd vid 1 931 och 1 887 om vi använder oss av Gann Hjulet (GW) och ser en rörelse på 90 grader för var 44 punkter. Nere vid 1 887 övergår vi till att använda oss av 43 punkter per 90 grader, vilket ger oss 1 844 osv. Vi kan även dela upp stöden i kortare intervall på 22 punkter, men vi får ta det hela stegvis varefter utvecklingen fortskrider.

 

Tar vi Tele2 och AstraZeneca som exempel ligger de i egna rytmer som i vissa delar avviker från den bredare marknaden. Kapital byter helt enkelt objekt, när man kör olika grupper av aktier under vissa perioder. 

 

Valen i USA är avklarade och marknaderna väntar nu på att få mer besked från Biden och den planerade politiken. Valen i januari har också lett till att senaten hamnat i demokraternas händer, där VP Kamala Harris får utslagsröst.

Det för oss mycket viktiga valet kommer de närmaste veckorna in över våren. De stora kapitalmängderna/förvaltarna ska göra sina val och bestämma vilka marknader man ska parkera volymerna på. Osäkerheten i Europa via det agerande vi sett under 2020 kan generera ett kapitalutflöde. Frågan blir nu närmast hur USA kommer att hantera ett aventuellt ”lockdown” och därmed den snabbt ökanden arbetslösheten i landet. Redan nu är arbetslösheten på extrema nivåer. Vi får gå tillbaka till 1933 för att hitta högre arbetslöshetssiffror.

Valutamarknaderna blir vår guide under de kommande månaderna. Vi ser redan antydan till möjlig trendvändning för de stora valutorna. Om vändningarna bekräftas har vi en långsiktig ny trend etablerad med flöden ut från EUR och JPY till förmån för USD. Som sagt, detta är inte bekräftat utan vi inväntar beskedet från marknaden som visar det via kursgrafer.  Graf av OMXS30 slog i taket

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.