Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 oss rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 921,77 H 1 940,09 L 1 921,77) - 0,24 %

OMXS30 noterade 1 933 i fredags och gav då ett nytt rekord. Måndagen gav en fortsatt uppgång till 1 940 innan reaktionen infann sig och tog index ned till 1 922 under dagen. Den längre trenden är stigande medan den kortsiktiga trenden förväntas ge en del svängningar en tid. Det innebär att index under denna tid kan skapa ytterligare nya rekord men sedan falla tillbaka igen. Det är den underliggande styrka som infann sig efter den 30 oktober som ligger kvar och fortsätter skapa förväntningar på mer på uppsidan.

Vi får följa de förväntade svängningarna en tid och sedan också ha med 1 978, som nästa möjliga rekordnivå som ska testas och leda till ett delmål.  

Får marknaden klartecknet att Trump ger upp kan man börja fokusera på den politik som Biden förväntas föra med hjälp av sin förväntade finansminister Janet Yellen. Hon var som vi vet tidigare ordförande för Fed under perioden 2014-2018.

Marknaden drivs av förväntningarna på flera olika vaccin mot influensan. När förväntningarna övergår i fakta brukar det aktuella argumentet tona ut som drivkraft för börsen. Det är det klassiska budskapet som upprepas. ”Köp på rykten sälj på fakta”.

Det räcker troligen att hålla börsen uppe ytterligare en tid så att tiden får rinna iväg 252 dagar räknat från den 23 mars och lågpunkterna i New York och i många aktier på vår egen börs. De aktier som landade med lågpunkter den 16 mars och senare har nu sin första punkt 16 mars till den 23 november och reagerar på rytmen 252 dagar.

Reaktionspunkterna ligger tätt nu en tid och det är det som skapar förväntningarna på en ryckig utveckling under denna tid men fortfarande med en positiv grundton.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,4 och 81,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,7 och 81,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,8 och 95,4 fallande

H ögsta noteringar

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 20 november på 1 933 .

2020 den 20 november på 1 933 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875

 Graf av OMXS 30 oss rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 oss rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 921,77 H 1 940,09 L 1 921,77) - 0,24 %

OMXS30 noterade 1 933 i fredags och gav då ett nytt rekord. Måndagen gav en fortsatt uppgång till 1 940 innan reaktionen infann sig och tog index ned till 1 922 under dagen. Den längre trenden är stigande medan den kortsiktiga trenden förväntas ge en del svängningar en tid. Det innebär att index under denna tid kan skapa ytterligare nya rekord men sedan falla tillbaka igen. Det är den underliggande styrka som infann sig efter den 30 oktober som ligger kvar och fortsätter skapa förväntningar på mer på uppsidan.

Vi får följa de förväntade svängningarna en tid och sedan också ha med 1 978, som nästa möjliga rekordnivå som ska testas och leda till ett delmål.  

Får marknaden klartecknet att Trump ger upp kan man börja fokusera på den politik som Biden förväntas föra med hjälp av sin förväntade finansminister Janet Yellen. Hon var som vi vet tidigare ordförande för Fed under perioden 2014-2018.

Marknaden drivs av förväntningarna på flera olika vaccin mot influensan. När förväntningarna övergår i fakta brukar det aktuella argumentet tona ut som drivkraft för börsen. Det är det klassiska budskapet som upprepas. ”Köp på rykten sälj på fakta”.

Det räcker troligen att hålla börsen uppe ytterligare en tid så att tiden får rinna iväg 252 dagar räknat från den 23 mars och lågpunkterna i New York och i många aktier på vår egen börs. De aktier som landade med lågpunkter den 16 mars och senare har nu sin första punkt 16 mars till den 23 november och reagerar på rytmen 252 dagar.

Reaktionspunkterna ligger tätt nu en tid och det är det som skapar förväntningarna på en ryckig utveckling under denna tid men fortfarande med en positiv grundton.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,4 och 81,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,7 och 81,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,8 och 95,4 fallande

H ögsta noteringar

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 20 november på 1 933 .

2020 den 20 november på 1 933 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875

 Graf av OMXS 30 oss rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 oss rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 921,77 H 1 940,09 L 1 921,77) - 0,24 %

OMXS30 noterade 1 933 i fredags och gav då ett nytt rekord. Måndagen gav en fortsatt uppgång till 1 940 innan reaktionen infann sig och tog index ned till 1 922 under dagen. Den längre trenden är stigande medan den kortsiktiga trenden förväntas ge en del svängningar en tid. Det innebär att index under denna tid kan skapa ytterligare nya rekord men sedan falla tillbaka igen. Det är den underliggande styrka som infann sig efter den 30 oktober som ligger kvar och fortsätter skapa förväntningar på mer på uppsidan.

Vi får följa de förväntade svängningarna en tid och sedan också ha med 1 978, som nästa möjliga rekordnivå som ska testas och leda till ett delmål.  

Får marknaden klartecknet att Trump ger upp kan man börja fokusera på den politik som Biden förväntas föra med hjälp av sin förväntade finansminister Janet Yellen. Hon var som vi vet tidigare ordförande för Fed under perioden 2014-2018.

Marknaden drivs av förväntningarna på flera olika vaccin mot influensan. När förväntningarna övergår i fakta brukar det aktuella argumentet tona ut som drivkraft för börsen. Det är det klassiska budskapet som upprepas. ”Köp på rykten sälj på fakta”.

Det räcker troligen att hålla börsen uppe ytterligare en tid så att tiden får rinna iväg 252 dagar räknat från den 23 mars och lågpunkterna i New York och i många aktier på vår egen börs. De aktier som landade med lågpunkter den 16 mars och senare har nu sin första punkt 16 mars till den 23 november och reagerar på rytmen 252 dagar.

Reaktionspunkterna ligger tätt nu en tid och det är det som skapar förväntningarna på en ryckig utveckling under denna tid men fortfarande med en positiv grundton.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,4 och 81,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,7 och 81,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,8 och 95,4 fallande

H ögsta noteringar

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 20 november på 1 933 .

2020 den 20 november på 1 933 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875

 Graf av OMXS 30 oss rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 oss rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 921,77 H 1 940,09 L 1 921,77) - 0,24 %

OMXS30 noterade 1 933 i fredags och gav då ett nytt rekord. Måndagen gav en fortsatt uppgång till 1 940 innan reaktionen infann sig och tog index ned till 1 922 under dagen. Den längre trenden är stigande medan den kortsiktiga trenden förväntas ge en del svängningar en tid. Det innebär att index under denna tid kan skapa ytterligare nya rekord men sedan falla tillbaka igen. Det är den underliggande styrka som infann sig efter den 30 oktober som ligger kvar och fortsätter skapa förväntningar på mer på uppsidan.

Vi får följa de förväntade svängningarna en tid och sedan också ha med 1 978, som nästa möjliga rekordnivå som ska testas och leda till ett delmål.  

Får marknaden klartecknet att Trump ger upp kan man börja fokusera på den politik som Biden förväntas föra med hjälp av sin förväntade finansminister Janet Yellen. Hon var som vi vet tidigare ordförande för Fed under perioden 2014-2018.

Marknaden drivs av förväntningarna på flera olika vaccin mot influensan. När förväntningarna övergår i fakta brukar det aktuella argumentet tona ut som drivkraft för börsen. Det är det klassiska budskapet som upprepas. ”Köp på rykten sälj på fakta”.

Det räcker troligen att hålla börsen uppe ytterligare en tid så att tiden får rinna iväg 252 dagar räknat från den 23 mars och lågpunkterna i New York och i många aktier på vår egen börs. De aktier som landade med lågpunkter den 16 mars och senare har nu sin första punkt 16 mars till den 23 november och reagerar på rytmen 252 dagar.

Reaktionspunkterna ligger tätt nu en tid och det är det som skapar förväntningarna på en ryckig utveckling under denna tid men fortfarande med en positiv grundton.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,4 och 81,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,7 och 81,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,8 och 95,4 fallande

H ögsta noteringar

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 20 november på 1 933 .

2020 den 20 november på 1 933 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875

 Graf av OMXS 30 oss rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 oss rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 921,77 H 1 940,09 L 1 921,77) - 0,24 %

OMXS30 noterade 1 933 i fredags och gav då ett nytt rekord. Måndagen gav en fortsatt uppgång till 1 940 innan reaktionen infann sig och tog index ned till 1 922 under dagen. Den längre trenden är stigande medan den kortsiktiga trenden förväntas ge en del svängningar en tid. Det innebär att index under denna tid kan skapa ytterligare nya rekord men sedan falla tillbaka igen. Det är den underliggande styrka som infann sig efter den 30 oktober som ligger kvar och fortsätter skapa förväntningar på mer på uppsidan.

Vi får följa de förväntade svängningarna en tid och sedan också ha med 1 978, som nästa möjliga rekordnivå som ska testas och leda till ett delmål.  

Får marknaden klartecknet att Trump ger upp kan man börja fokusera på den politik som Biden förväntas föra med hjälp av sin förväntade finansminister Janet Yellen. Hon var som vi vet tidigare ordförande för Fed under perioden 2014-2018.

Marknaden drivs av förväntningarna på flera olika vaccin mot influensan. När förväntningarna övergår i fakta brukar det aktuella argumentet tona ut som drivkraft för börsen. Det är det klassiska budskapet som upprepas. ”Köp på rykten sälj på fakta”.

Det räcker troligen att hålla börsen uppe ytterligare en tid så att tiden får rinna iväg 252 dagar räknat från den 23 mars och lågpunkterna i New York och i många aktier på vår egen börs. De aktier som landade med lågpunkter den 16 mars och senare har nu sin första punkt 16 mars till den 23 november och reagerar på rytmen 252 dagar.

Reaktionspunkterna ligger tätt nu en tid och det är det som skapar förväntningarna på en ryckig utveckling under denna tid men fortfarande med en positiv grundton.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,4 och 81,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,7 och 81,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,8 och 95,4 fallande

H ögsta noteringar

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 20 november på 1 933 .

2020 den 20 november på 1 933 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875

 Graf av OMXS 30 oss rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 oss rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 921,77 H 1 940,09 L 1 921,77) - 0,24 %

OMXS30 noterade 1 933 i fredags och gav då ett nytt rekord. Måndagen gav en fortsatt uppgång till 1 940 innan reaktionen infann sig och tog index ned till 1 922 under dagen. Den längre trenden är stigande medan den kortsiktiga trenden förväntas ge en del svängningar en tid. Det innebär att index under denna tid kan skapa ytterligare nya rekord men sedan falla tillbaka igen. Det är den underliggande styrka som infann sig efter den 30 oktober som ligger kvar och fortsätter skapa förväntningar på mer på uppsidan.

Vi får följa de förväntade svängningarna en tid och sedan också ha med 1 978, som nästa möjliga rekordnivå som ska testas och leda till ett delmål.  

Får marknaden klartecknet att Trump ger upp kan man börja fokusera på den politik som Biden förväntas föra med hjälp av sin förväntade finansminister Janet Yellen. Hon var som vi vet tidigare ordförande för Fed under perioden 2014-2018.

Marknaden drivs av förväntningarna på flera olika vaccin mot influensan. När förväntningarna övergår i fakta brukar det aktuella argumentet tona ut som drivkraft för börsen. Det är det klassiska budskapet som upprepas. ”Köp på rykten sälj på fakta”.

Det räcker troligen att hålla börsen uppe ytterligare en tid så att tiden får rinna iväg 252 dagar räknat från den 23 mars och lågpunkterna i New York och i många aktier på vår egen börs. De aktier som landade med lågpunkter den 16 mars och senare har nu sin första punkt 16 mars till den 23 november och reagerar på rytmen 252 dagar.

Reaktionspunkterna ligger tätt nu en tid och det är det som skapar förväntningarna på en ryckig utveckling under denna tid men fortfarande med en positiv grundton.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,4 och 81,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,7 och 81,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,8 och 95,4 fallande

H ögsta noteringar

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 20 november på 1 933 .

2020 den 20 november på 1 933 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 44 Motstånd: 1 962 och 2006 Stöd: 1 918 och 1 875

 Graf av OMXS 30 oss rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.