Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på testa stödnivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 722,66 H 1 744,48 L 1 715,24) – 2,34 %

OMXS30 bröt ur sin stigande trendkanal nyligen, när index var ned under 1 782. Toppnoteringen 1 858 kom in så sent som den 12 oktober. Nedgången sedan dess har gått snabbt och säljsignalerna fyllde snabbt i med styrka, vilket gett oss 7,7 procent av nedgång under de senaste 16 dagarna.

Många enskilda aktier hade tidigare under tredjekvartalet skapat sina toppar. Dessa följdes sedan av lägre toppar och trendbrott. Denna grupp av aktier är fallande.

Index har inte bara brutit ur sin trendkanal utan också fått de veckobaserad tekniska indikatorerna att gå in med negativa signaler Detta leder oss att inrikta fokus på stödnivåer på lägre nivåer.

Intressant iakttagelse under onsdagen var att index fastnade tillfälligt på 1 720 och gav en motreaktion uppåt innan nivån sedan bröts att pressade kursen till 1 715, som lägst under dagen. 1 720 var rekordnoteringen som sattes den 27 april 2015. Den nivån höll under 4,5 år och då ända till den 21 oktober 2019 innan den punkterades.  Nu utgör nivån stöd på nytt i och med att index stängde på 1 723 under onsdagen.    

Viktigt stöd ligger sedan i intervallet 1 677-1 700, som utgjorde motstånd under 2017 och 2018 fram till hösten 2019. Så starka motstånd på vägen uppåt fungerar som stöd vid rekyler, som nu. Detta innebär att vi måste vara mycket vaksamma på ett framtida genombrott av detta stödintervall. Ett genombrott betyder en starkt negativ signal om det blir aktuellt längre fram. Vi räknar med att stödintervallet ska hålla nu närmast och ge en tid med motreaktion uppåt. Men därefter måste alla indikatorer bevakas.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men vi ser en dragning nedåt från tidigare högre värden. I sig inget dramatiskt i nuläget. Men i och med att indikatorerna på veckobasis nu faller snabbt inger det ett viktigt budskap att vara observant på om de månadsbaserade indikatorerna också vänder nedåt framöver. Om så sker står index inför en betydligt större nedgång. Nu är vi inte där ännu men vi får inte blunda för att det är ett viktigt avgörande index står inför, troligen om några veckor.  

Lång sikt: Månadsstochastic 79,4 och 76,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att tidigare under hösten skapat divergens med kursgrafen. Det innebär att indikatorn skapar lägre toppar medan index skapat högre toppar. Detta är en av de starkaste varningssignalerna. Speciellt som det ledde till en bekräftad tredje topp den 19-20 oktober. När sedan de båda värdena föll under 80 i fredags den 23 oktober och dagarna in i den nu pågående veckan förstärktes den negativa bilden ju längre in i denna vecka vi kom. Nu är värdena som vi ser nedan 58,1/76,1 och på väg nedåt. Om vi ska få värden ända ned till 20 eller därunder för båda värdena får vi räkna med at det tar en hel del tid.

Medellång sikt: Veckostochastic 58,1 och 76,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och i nuläget nere på mycket låga värden efter kraftiga fall tidigare i veckan. Detta leder inom den närmaste tiden sannolikt till en tillfällig motreaktion uppåt men den ska då ses som just tillfällig. Detta baserat på att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och har en hel del mer att ge på nedsidan sett över tiden.

Kort sikt: Dagsstochastic 4,0 och 15,7 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på testa stödnivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på testa stödnivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 722,66 H 1 744,48 L 1 715,24) – 2,34 %

OMXS30 bröt ur sin stigande trendkanal nyligen, när index var ned under 1 782. Toppnoteringen 1 858 kom in så sent som den 12 oktober. Nedgången sedan dess har gått snabbt och säljsignalerna fyllde snabbt i med styrka, vilket gett oss 7,7 procent av nedgång under de senaste 16 dagarna.

Många enskilda aktier hade tidigare under tredjekvartalet skapat sina toppar. Dessa följdes sedan av lägre toppar och trendbrott. Denna grupp av aktier är fallande.

Index har inte bara brutit ur sin trendkanal utan också fått de veckobaserad tekniska indikatorerna att gå in med negativa signaler Detta leder oss att inrikta fokus på stödnivåer på lägre nivåer.

Intressant iakttagelse under onsdagen var att index fastnade tillfälligt på 1 720 och gav en motreaktion uppåt innan nivån sedan bröts att pressade kursen till 1 715, som lägst under dagen. 1 720 var rekordnoteringen som sattes den 27 april 2015. Den nivån höll under 4,5 år och då ända till den 21 oktober 2019 innan den punkterades.  Nu utgör nivån stöd på nytt i och med att index stängde på 1 723 under onsdagen.    

Viktigt stöd ligger sedan i intervallet 1 677-1 700, som utgjorde motstånd under 2017 och 2018 fram till hösten 2019. Så starka motstånd på vägen uppåt fungerar som stöd vid rekyler, som nu. Detta innebär att vi måste vara mycket vaksamma på ett framtida genombrott av detta stödintervall. Ett genombrott betyder en starkt negativ signal om det blir aktuellt längre fram. Vi räknar med att stödintervallet ska hålla nu närmast och ge en tid med motreaktion uppåt. Men därefter måste alla indikatorer bevakas.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men vi ser en dragning nedåt från tidigare högre värden. I sig inget dramatiskt i nuläget. Men i och med att indikatorerna på veckobasis nu faller snabbt inger det ett viktigt budskap att vara observant på om de månadsbaserade indikatorerna också vänder nedåt framöver. Om så sker står index inför en betydligt större nedgång. Nu är vi inte där ännu men vi får inte blunda för att det är ett viktigt avgörande index står inför, troligen om några veckor.  

Lång sikt: Månadsstochastic 79,4 och 76,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att tidigare under hösten skapat divergens med kursgrafen. Det innebär att indikatorn skapar lägre toppar medan index skapat högre toppar. Detta är en av de starkaste varningssignalerna. Speciellt som det ledde till en bekräftad tredje topp den 19-20 oktober. När sedan de båda värdena föll under 80 i fredags den 23 oktober och dagarna in i den nu pågående veckan förstärktes den negativa bilden ju längre in i denna vecka vi kom. Nu är värdena som vi ser nedan 58,1/76,1 och på väg nedåt. Om vi ska få värden ända ned till 20 eller därunder för båda värdena får vi räkna med at det tar en hel del tid.

Medellång sikt: Veckostochastic 58,1 och 76,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och i nuläget nere på mycket låga värden efter kraftiga fall tidigare i veckan. Detta leder inom den närmaste tiden sannolikt till en tillfällig motreaktion uppåt men den ska då ses som just tillfällig. Detta baserat på att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och har en hel del mer att ge på nedsidan sett över tiden.

Kort sikt: Dagsstochastic 4,0 och 15,7 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på testa stödnivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på testa stödnivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 722,66 H 1 744,48 L 1 715,24) – 2,34 %

OMXS30 bröt ur sin stigande trendkanal nyligen, när index var ned under 1 782. Toppnoteringen 1 858 kom in så sent som den 12 oktober. Nedgången sedan dess har gått snabbt och säljsignalerna fyllde snabbt i med styrka, vilket gett oss 7,7 procent av nedgång under de senaste 16 dagarna.

Många enskilda aktier hade tidigare under tredjekvartalet skapat sina toppar. Dessa följdes sedan av lägre toppar och trendbrott. Denna grupp av aktier är fallande.

Index har inte bara brutit ur sin trendkanal utan också fått de veckobaserad tekniska indikatorerna att gå in med negativa signaler Detta leder oss att inrikta fokus på stödnivåer på lägre nivåer.

Intressant iakttagelse under onsdagen var att index fastnade tillfälligt på 1 720 och gav en motreaktion uppåt innan nivån sedan bröts att pressade kursen till 1 715, som lägst under dagen. 1 720 var rekordnoteringen som sattes den 27 april 2015. Den nivån höll under 4,5 år och då ända till den 21 oktober 2019 innan den punkterades.  Nu utgör nivån stöd på nytt i och med att index stängde på 1 723 under onsdagen.    

Viktigt stöd ligger sedan i intervallet 1 677-1 700, som utgjorde motstånd under 2017 och 2018 fram till hösten 2019. Så starka motstånd på vägen uppåt fungerar som stöd vid rekyler, som nu. Detta innebär att vi måste vara mycket vaksamma på ett framtida genombrott av detta stödintervall. Ett genombrott betyder en starkt negativ signal om det blir aktuellt längre fram. Vi räknar med att stödintervallet ska hålla nu närmast och ge en tid med motreaktion uppåt. Men därefter måste alla indikatorer bevakas.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men vi ser en dragning nedåt från tidigare högre värden. I sig inget dramatiskt i nuläget. Men i och med att indikatorerna på veckobasis nu faller snabbt inger det ett viktigt budskap att vara observant på om de månadsbaserade indikatorerna också vänder nedåt framöver. Om så sker står index inför en betydligt större nedgång. Nu är vi inte där ännu men vi får inte blunda för att det är ett viktigt avgörande index står inför, troligen om några veckor.  

Lång sikt: Månadsstochastic 79,4 och 76,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att tidigare under hösten skapat divergens med kursgrafen. Det innebär att indikatorn skapar lägre toppar medan index skapat högre toppar. Detta är en av de starkaste varningssignalerna. Speciellt som det ledde till en bekräftad tredje topp den 19-20 oktober. När sedan de båda värdena föll under 80 i fredags den 23 oktober och dagarna in i den nu pågående veckan förstärktes den negativa bilden ju längre in i denna vecka vi kom. Nu är värdena som vi ser nedan 58,1/76,1 och på väg nedåt. Om vi ska få värden ända ned till 20 eller därunder för båda värdena får vi räkna med at det tar en hel del tid.

Medellång sikt: Veckostochastic 58,1 och 76,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och i nuläget nere på mycket låga värden efter kraftiga fall tidigare i veckan. Detta leder inom den närmaste tiden sannolikt till en tillfällig motreaktion uppåt men den ska då ses som just tillfällig. Detta baserat på att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och har en hel del mer att ge på nedsidan sett över tiden.

Kort sikt: Dagsstochastic 4,0 och 15,7 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på testa stödnivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på testa stödnivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 722,66 H 1 744,48 L 1 715,24) – 2,34 %

OMXS30 bröt ur sin stigande trendkanal nyligen, när index var ned under 1 782. Toppnoteringen 1 858 kom in så sent som den 12 oktober. Nedgången sedan dess har gått snabbt och säljsignalerna fyllde snabbt i med styrka, vilket gett oss 7,7 procent av nedgång under de senaste 16 dagarna.

Många enskilda aktier hade tidigare under tredjekvartalet skapat sina toppar. Dessa följdes sedan av lägre toppar och trendbrott. Denna grupp av aktier är fallande.

Index har inte bara brutit ur sin trendkanal utan också fått de veckobaserad tekniska indikatorerna att gå in med negativa signaler Detta leder oss att inrikta fokus på stödnivåer på lägre nivåer.

Intressant iakttagelse under onsdagen var att index fastnade tillfälligt på 1 720 och gav en motreaktion uppåt innan nivån sedan bröts att pressade kursen till 1 715, som lägst under dagen. 1 720 var rekordnoteringen som sattes den 27 april 2015. Den nivån höll under 4,5 år och då ända till den 21 oktober 2019 innan den punkterades.  Nu utgör nivån stöd på nytt i och med att index stängde på 1 723 under onsdagen.    

Viktigt stöd ligger sedan i intervallet 1 677-1 700, som utgjorde motstånd under 2017 och 2018 fram till hösten 2019. Så starka motstånd på vägen uppåt fungerar som stöd vid rekyler, som nu. Detta innebär att vi måste vara mycket vaksamma på ett framtida genombrott av detta stödintervall. Ett genombrott betyder en starkt negativ signal om det blir aktuellt längre fram. Vi räknar med att stödintervallet ska hålla nu närmast och ge en tid med motreaktion uppåt. Men därefter måste alla indikatorer bevakas.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men vi ser en dragning nedåt från tidigare högre värden. I sig inget dramatiskt i nuläget. Men i och med att indikatorerna på veckobasis nu faller snabbt inger det ett viktigt budskap att vara observant på om de månadsbaserade indikatorerna också vänder nedåt framöver. Om så sker står index inför en betydligt större nedgång. Nu är vi inte där ännu men vi får inte blunda för att det är ett viktigt avgörande index står inför, troligen om några veckor.  

Lång sikt: Månadsstochastic 79,4 och 76,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att tidigare under hösten skapat divergens med kursgrafen. Det innebär att indikatorn skapar lägre toppar medan index skapat högre toppar. Detta är en av de starkaste varningssignalerna. Speciellt som det ledde till en bekräftad tredje topp den 19-20 oktober. När sedan de båda värdena föll under 80 i fredags den 23 oktober och dagarna in i den nu pågående veckan förstärktes den negativa bilden ju längre in i denna vecka vi kom. Nu är värdena som vi ser nedan 58,1/76,1 och på väg nedåt. Om vi ska få värden ända ned till 20 eller därunder för båda värdena får vi räkna med at det tar en hel del tid.

Medellång sikt: Veckostochastic 58,1 och 76,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och i nuläget nere på mycket låga värden efter kraftiga fall tidigare i veckan. Detta leder inom den närmaste tiden sannolikt till en tillfällig motreaktion uppåt men den ska då ses som just tillfällig. Detta baserat på att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och har en hel del mer att ge på nedsidan sett över tiden.

Kort sikt: Dagsstochastic 4,0 och 15,7 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på testa stödnivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på testa stödnivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 722,66 H 1 744,48 L 1 715,24) – 2,34 %

OMXS30 bröt ur sin stigande trendkanal nyligen, när index var ned under 1 782. Toppnoteringen 1 858 kom in så sent som den 12 oktober. Nedgången sedan dess har gått snabbt och säljsignalerna fyllde snabbt i med styrka, vilket gett oss 7,7 procent av nedgång under de senaste 16 dagarna.

Många enskilda aktier hade tidigare under tredjekvartalet skapat sina toppar. Dessa följdes sedan av lägre toppar och trendbrott. Denna grupp av aktier är fallande.

Index har inte bara brutit ur sin trendkanal utan också fått de veckobaserad tekniska indikatorerna att gå in med negativa signaler Detta leder oss att inrikta fokus på stödnivåer på lägre nivåer.

Intressant iakttagelse under onsdagen var att index fastnade tillfälligt på 1 720 och gav en motreaktion uppåt innan nivån sedan bröts att pressade kursen till 1 715, som lägst under dagen. 1 720 var rekordnoteringen som sattes den 27 april 2015. Den nivån höll under 4,5 år och då ända till den 21 oktober 2019 innan den punkterades.  Nu utgör nivån stöd på nytt i och med att index stängde på 1 723 under onsdagen.    

Viktigt stöd ligger sedan i intervallet 1 677-1 700, som utgjorde motstånd under 2017 och 2018 fram till hösten 2019. Så starka motstånd på vägen uppåt fungerar som stöd vid rekyler, som nu. Detta innebär att vi måste vara mycket vaksamma på ett framtida genombrott av detta stödintervall. Ett genombrott betyder en starkt negativ signal om det blir aktuellt längre fram. Vi räknar med att stödintervallet ska hålla nu närmast och ge en tid med motreaktion uppåt. Men därefter måste alla indikatorer bevakas.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men vi ser en dragning nedåt från tidigare högre värden. I sig inget dramatiskt i nuläget. Men i och med att indikatorerna på veckobasis nu faller snabbt inger det ett viktigt budskap att vara observant på om de månadsbaserade indikatorerna också vänder nedåt framöver. Om så sker står index inför en betydligt större nedgång. Nu är vi inte där ännu men vi får inte blunda för att det är ett viktigt avgörande index står inför, troligen om några veckor.  

Lång sikt: Månadsstochastic 79,4 och 76,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att tidigare under hösten skapat divergens med kursgrafen. Det innebär att indikatorn skapar lägre toppar medan index skapat högre toppar. Detta är en av de starkaste varningssignalerna. Speciellt som det ledde till en bekräftad tredje topp den 19-20 oktober. När sedan de båda värdena föll under 80 i fredags den 23 oktober och dagarna in i den nu pågående veckan förstärktes den negativa bilden ju längre in i denna vecka vi kom. Nu är värdena som vi ser nedan 58,1/76,1 och på väg nedåt. Om vi ska få värden ända ned till 20 eller därunder för båda värdena får vi räkna med at det tar en hel del tid.

Medellång sikt: Veckostochastic 58,1 och 76,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och i nuläget nere på mycket låga värden efter kraftiga fall tidigare i veckan. Detta leder inom den närmaste tiden sannolikt till en tillfällig motreaktion uppåt men den ska då ses som just tillfällig. Detta baserat på att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och har en hel del mer att ge på nedsidan sett över tiden.

Kort sikt: Dagsstochastic 4,0 och 15,7 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på testa stödnivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på testa stödnivåer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 722,66 H 1 744,48 L 1 715,24) – 2,34 %

OMXS30 bröt ur sin stigande trendkanal nyligen, när index var ned under 1 782. Toppnoteringen 1 858 kom in så sent som den 12 oktober. Nedgången sedan dess har gått snabbt och säljsignalerna fyllde snabbt i med styrka, vilket gett oss 7,7 procent av nedgång under de senaste 16 dagarna.

Många enskilda aktier hade tidigare under tredjekvartalet skapat sina toppar. Dessa följdes sedan av lägre toppar och trendbrott. Denna grupp av aktier är fallande.

Index har inte bara brutit ur sin trendkanal utan också fått de veckobaserad tekniska indikatorerna att gå in med negativa signaler Detta leder oss att inrikta fokus på stödnivåer på lägre nivåer.

Intressant iakttagelse under onsdagen var att index fastnade tillfälligt på 1 720 och gav en motreaktion uppåt innan nivån sedan bröts att pressade kursen till 1 715, som lägst under dagen. 1 720 var rekordnoteringen som sattes den 27 april 2015. Den nivån höll under 4,5 år och då ända till den 21 oktober 2019 innan den punkterades.  Nu utgör nivån stöd på nytt i och med att index stängde på 1 723 under onsdagen.    

Viktigt stöd ligger sedan i intervallet 1 677-1 700, som utgjorde motstånd under 2017 och 2018 fram till hösten 2019. Så starka motstånd på vägen uppåt fungerar som stöd vid rekyler, som nu. Detta innebär att vi måste vara mycket vaksamma på ett framtida genombrott av detta stödintervall. Ett genombrott betyder en starkt negativ signal om det blir aktuellt längre fram. Vi räknar med att stödintervallet ska hålla nu närmast och ge en tid med motreaktion uppåt. Men därefter måste alla indikatorer bevakas.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men vi ser en dragning nedåt från tidigare högre värden. I sig inget dramatiskt i nuläget. Men i och med att indikatorerna på veckobasis nu faller snabbt inger det ett viktigt budskap att vara observant på om de månadsbaserade indikatorerna också vänder nedåt framöver. Om så sker står index inför en betydligt större nedgång. Nu är vi inte där ännu men vi får inte blunda för att det är ett viktigt avgörande index står inför, troligen om några veckor.  

Lång sikt: Månadsstochastic 79,4 och 76,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att tidigare under hösten skapat divergens med kursgrafen. Det innebär att indikatorn skapar lägre toppar medan index skapat högre toppar. Detta är en av de starkaste varningssignalerna. Speciellt som det ledde till en bekräftad tredje topp den 19-20 oktober. När sedan de båda värdena föll under 80 i fredags den 23 oktober och dagarna in i den nu pågående veckan förstärktes den negativa bilden ju längre in i denna vecka vi kom. Nu är värdena som vi ser nedan 58,1/76,1 och på väg nedåt. Om vi ska få värden ända ned till 20 eller därunder för båda värdena får vi räkna med at det tar en hel del tid.

Medellång sikt: Veckostochastic 58,1 och 76,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och i nuläget nere på mycket låga värden efter kraftiga fall tidigare i veckan. Detta leder inom den närmaste tiden sannolikt till en tillfällig motreaktion uppåt men den ska då ses som just tillfällig. Detta baserat på att de veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande och har en hel del mer att ge på nedsidan sett över tiden.

Kort sikt: Dagsstochastic 4,0 och 15,7 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på testa stödnivåer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.