Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tappade 5,4 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 764,01 H 1 785,32 L 1 757,30) – 0,62 %

OMXS30 fortsatte nedåt under tisdagen och gav 1 757, som lägst. Vi får därmed in en nedgång på 101 punkter (-5,4%) från toppen 1 858 den 12 oktober. En rörelse på 14-15 dagar brukar i de flesta fall ge en motreaktion. Inget vi tar för givet men vi blir inte förvånade om en sådan tar vid. Toppen 1 607 från den 30 april i år ger oss anledning att hålla ett öga på utvecklingen nu 6 månader senare. Nu är fredagen den 30 oktober halv börsdag och det brukar skapa låga volymer i och med att USA inte hinner vara med i handeln innan vår stängning.

 Den trendlinje som sammanbinder bottnarna bröts under måndagen och testades från undersidan under tisdagen, när 1 785 noterades under dagen. Linjen utgör motstånd under de kommande dagarna vid en motreaktion uppåt. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande och det ger oss en ökad negativ tolkning av utvecklingen framöver.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar närma sig låga nivåer och vi bevakar dess rörelser för att se när de bygger för en motreaktion uppåt av tillfällig karaktär.

I och med att index befinner sig nära en tidigare topp och jag syftar då på tiden är den breda uppfattningen i marknaden att det skapas köplägen för aktier som fallit en del. Visst är det så och det är därför vi nedan tar upp bland annat AZN, SOBI, Getinge för att se vad de kan bidra med i form av motreaktioner uppåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 81,5 och 76,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 67,0 och 79,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,5 och 28,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 oktober)

Vi hade 4-5 reaktionspunkter som strålade samman under måndagen den 26 november. De gav en större reaktion i marknaden med kraftiga fall i många aktier. Reaktionen var inte oväntad speciellt som New Yorkbörserna och Frankfurtbörsen redan hade skapat och bekräftat lägre toppar efter de högsta noteringarna den 2:a respektive 3:e september.

Vårt eget index har sedan den 21 juli skapat tre toppar i index. Utöver 21 juli handlar det om 18 september och 12 oktober. Varje ny topp är högre än den föregående. De veckobaserad tekniska indikatorerna har vi dessa tre tillfällen skapat lägre toppar. Detta ger oss negativa signaler via divergens och det var efter den 12 oktober varningssignaler inför en nedgång. Genombrottet va trendlinjen vid 1 782 blev sedan nästa negativa signal under måndagen.

För New York- och Frankfurtbörserna kom den lågre toppen in den 12 oktober och bekräftades några dagar senare och skapade en starkt negativ signal.

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 tappade 5,4 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tappade 5,4 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 764,01 H 1 785,32 L 1 757,30) – 0,62 %

OMXS30 fortsatte nedåt under tisdagen och gav 1 757, som lägst. Vi får därmed in en nedgång på 101 punkter (-5,4%) från toppen 1 858 den 12 oktober. En rörelse på 14-15 dagar brukar i de flesta fall ge en motreaktion. Inget vi tar för givet men vi blir inte förvånade om en sådan tar vid. Toppen 1 607 från den 30 april i år ger oss anledning att hålla ett öga på utvecklingen nu 6 månader senare. Nu är fredagen den 30 oktober halv börsdag och det brukar skapa låga volymer i och med att USA inte hinner vara med i handeln innan vår stängning.

 Den trendlinje som sammanbinder bottnarna bröts under måndagen och testades från undersidan under tisdagen, när 1 785 noterades under dagen. Linjen utgör motstånd under de kommande dagarna vid en motreaktion uppåt. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande och det ger oss en ökad negativ tolkning av utvecklingen framöver.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar närma sig låga nivåer och vi bevakar dess rörelser för att se när de bygger för en motreaktion uppåt av tillfällig karaktär.

I och med att index befinner sig nära en tidigare topp och jag syftar då på tiden är den breda uppfattningen i marknaden att det skapas köplägen för aktier som fallit en del. Visst är det så och det är därför vi nedan tar upp bland annat AZN, SOBI, Getinge för att se vad de kan bidra med i form av motreaktioner uppåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 81,5 och 76,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 67,0 och 79,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,5 och 28,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 oktober)

Vi hade 4-5 reaktionspunkter som strålade samman under måndagen den 26 november. De gav en större reaktion i marknaden med kraftiga fall i många aktier. Reaktionen var inte oväntad speciellt som New Yorkbörserna och Frankfurtbörsen redan hade skapat och bekräftat lägre toppar efter de högsta noteringarna den 2:a respektive 3:e september.

Vårt eget index har sedan den 21 juli skapat tre toppar i index. Utöver 21 juli handlar det om 18 september och 12 oktober. Varje ny topp är högre än den föregående. De veckobaserad tekniska indikatorerna har vi dessa tre tillfällen skapat lägre toppar. Detta ger oss negativa signaler via divergens och det var efter den 12 oktober varningssignaler inför en nedgång. Genombrottet va trendlinjen vid 1 782 blev sedan nästa negativa signal under måndagen.

För New York- och Frankfurtbörserna kom den lågre toppen in den 12 oktober och bekräftades några dagar senare och skapade en starkt negativ signal.

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 tappade 5,4 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tappade 5,4 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 764,01 H 1 785,32 L 1 757,30) – 0,62 %

OMXS30 fortsatte nedåt under tisdagen och gav 1 757, som lägst. Vi får därmed in en nedgång på 101 punkter (-5,4%) från toppen 1 858 den 12 oktober. En rörelse på 14-15 dagar brukar i de flesta fall ge en motreaktion. Inget vi tar för givet men vi blir inte förvånade om en sådan tar vid. Toppen 1 607 från den 30 april i år ger oss anledning att hålla ett öga på utvecklingen nu 6 månader senare. Nu är fredagen den 30 oktober halv börsdag och det brukar skapa låga volymer i och med att USA inte hinner vara med i handeln innan vår stängning.

 Den trendlinje som sammanbinder bottnarna bröts under måndagen och testades från undersidan under tisdagen, när 1 785 noterades under dagen. Linjen utgör motstånd under de kommande dagarna vid en motreaktion uppåt. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande och det ger oss en ökad negativ tolkning av utvecklingen framöver.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar närma sig låga nivåer och vi bevakar dess rörelser för att se när de bygger för en motreaktion uppåt av tillfällig karaktär.

I och med att index befinner sig nära en tidigare topp och jag syftar då på tiden är den breda uppfattningen i marknaden att det skapas köplägen för aktier som fallit en del. Visst är det så och det är därför vi nedan tar upp bland annat AZN, SOBI, Getinge för att se vad de kan bidra med i form av motreaktioner uppåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 81,5 och 76,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 67,0 och 79,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,5 och 28,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 oktober)

Vi hade 4-5 reaktionspunkter som strålade samman under måndagen den 26 november. De gav en större reaktion i marknaden med kraftiga fall i många aktier. Reaktionen var inte oväntad speciellt som New Yorkbörserna och Frankfurtbörsen redan hade skapat och bekräftat lägre toppar efter de högsta noteringarna den 2:a respektive 3:e september.

Vårt eget index har sedan den 21 juli skapat tre toppar i index. Utöver 21 juli handlar det om 18 september och 12 oktober. Varje ny topp är högre än den föregående. De veckobaserad tekniska indikatorerna har vi dessa tre tillfällen skapat lägre toppar. Detta ger oss negativa signaler via divergens och det var efter den 12 oktober varningssignaler inför en nedgång. Genombrottet va trendlinjen vid 1 782 blev sedan nästa negativa signal under måndagen.

För New York- och Frankfurtbörserna kom den lågre toppen in den 12 oktober och bekräftades några dagar senare och skapade en starkt negativ signal.

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 tappade 5,4 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tappade 5,4 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 764,01 H 1 785,32 L 1 757,30) – 0,62 %

OMXS30 fortsatte nedåt under tisdagen och gav 1 757, som lägst. Vi får därmed in en nedgång på 101 punkter (-5,4%) från toppen 1 858 den 12 oktober. En rörelse på 14-15 dagar brukar i de flesta fall ge en motreaktion. Inget vi tar för givet men vi blir inte förvånade om en sådan tar vid. Toppen 1 607 från den 30 april i år ger oss anledning att hålla ett öga på utvecklingen nu 6 månader senare. Nu är fredagen den 30 oktober halv börsdag och det brukar skapa låga volymer i och med att USA inte hinner vara med i handeln innan vår stängning.

 Den trendlinje som sammanbinder bottnarna bröts under måndagen och testades från undersidan under tisdagen, när 1 785 noterades under dagen. Linjen utgör motstånd under de kommande dagarna vid en motreaktion uppåt. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande och det ger oss en ökad negativ tolkning av utvecklingen framöver.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar närma sig låga nivåer och vi bevakar dess rörelser för att se när de bygger för en motreaktion uppåt av tillfällig karaktär.

I och med att index befinner sig nära en tidigare topp och jag syftar då på tiden är den breda uppfattningen i marknaden att det skapas köplägen för aktier som fallit en del. Visst är det så och det är därför vi nedan tar upp bland annat AZN, SOBI, Getinge för att se vad de kan bidra med i form av motreaktioner uppåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 81,5 och 76,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 67,0 och 79,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,5 och 28,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 oktober)

Vi hade 4-5 reaktionspunkter som strålade samman under måndagen den 26 november. De gav en större reaktion i marknaden med kraftiga fall i många aktier. Reaktionen var inte oväntad speciellt som New Yorkbörserna och Frankfurtbörsen redan hade skapat och bekräftat lägre toppar efter de högsta noteringarna den 2:a respektive 3:e september.

Vårt eget index har sedan den 21 juli skapat tre toppar i index. Utöver 21 juli handlar det om 18 september och 12 oktober. Varje ny topp är högre än den föregående. De veckobaserad tekniska indikatorerna har vi dessa tre tillfällen skapat lägre toppar. Detta ger oss negativa signaler via divergens och det var efter den 12 oktober varningssignaler inför en nedgång. Genombrottet va trendlinjen vid 1 782 blev sedan nästa negativa signal under måndagen.

För New York- och Frankfurtbörserna kom den lågre toppen in den 12 oktober och bekräftades några dagar senare och skapade en starkt negativ signal.

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 tappade 5,4 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tappade 5,4 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 764,01 H 1 785,32 L 1 757,30) – 0,62 %

OMXS30 fortsatte nedåt under tisdagen och gav 1 757, som lägst. Vi får därmed in en nedgång på 101 punkter (-5,4%) från toppen 1 858 den 12 oktober. En rörelse på 14-15 dagar brukar i de flesta fall ge en motreaktion. Inget vi tar för givet men vi blir inte förvånade om en sådan tar vid. Toppen 1 607 från den 30 april i år ger oss anledning att hålla ett öga på utvecklingen nu 6 månader senare. Nu är fredagen den 30 oktober halv börsdag och det brukar skapa låga volymer i och med att USA inte hinner vara med i handeln innan vår stängning.

 Den trendlinje som sammanbinder bottnarna bröts under måndagen och testades från undersidan under tisdagen, när 1 785 noterades under dagen. Linjen utgör motstånd under de kommande dagarna vid en motreaktion uppåt. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande och det ger oss en ökad negativ tolkning av utvecklingen framöver.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar närma sig låga nivåer och vi bevakar dess rörelser för att se när de bygger för en motreaktion uppåt av tillfällig karaktär.

I och med att index befinner sig nära en tidigare topp och jag syftar då på tiden är den breda uppfattningen i marknaden att det skapas köplägen för aktier som fallit en del. Visst är det så och det är därför vi nedan tar upp bland annat AZN, SOBI, Getinge för att se vad de kan bidra med i form av motreaktioner uppåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 81,5 och 76,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 67,0 och 79,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,5 och 28,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 oktober)

Vi hade 4-5 reaktionspunkter som strålade samman under måndagen den 26 november. De gav en större reaktion i marknaden med kraftiga fall i många aktier. Reaktionen var inte oväntad speciellt som New Yorkbörserna och Frankfurtbörsen redan hade skapat och bekräftat lägre toppar efter de högsta noteringarna den 2:a respektive 3:e september.

Vårt eget index har sedan den 21 juli skapat tre toppar i index. Utöver 21 juli handlar det om 18 september och 12 oktober. Varje ny topp är högre än den föregående. De veckobaserad tekniska indikatorerna har vi dessa tre tillfällen skapat lägre toppar. Detta ger oss negativa signaler via divergens och det var efter den 12 oktober varningssignaler inför en nedgång. Genombrottet va trendlinjen vid 1 782 blev sedan nästa negativa signal under måndagen.

För New York- och Frankfurtbörserna kom den lågre toppen in den 12 oktober och bekräftades några dagar senare och skapade en starkt negativ signal.

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 tappade 5,4 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tappade 5,4 procent

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 764,01 H 1 785,32 L 1 757,30) – 0,62 %

OMXS30 fortsatte nedåt under tisdagen och gav 1 757, som lägst. Vi får därmed in en nedgång på 101 punkter (-5,4%) från toppen 1 858 den 12 oktober. En rörelse på 14-15 dagar brukar i de flesta fall ge en motreaktion. Inget vi tar för givet men vi blir inte förvånade om en sådan tar vid. Toppen 1 607 från den 30 april i år ger oss anledning att hålla ett öga på utvecklingen nu 6 månader senare. Nu är fredagen den 30 oktober halv börsdag och det brukar skapa låga volymer i och med att USA inte hinner vara med i handeln innan vår stängning.

 Den trendlinje som sammanbinder bottnarna bröts under måndagen och testades från undersidan under tisdagen, när 1 785 noterades under dagen. Linjen utgör motstånd under de kommande dagarna vid en motreaktion uppåt. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande och det ger oss en ökad negativ tolkning av utvecklingen framöver.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar närma sig låga nivåer och vi bevakar dess rörelser för att se när de bygger för en motreaktion uppåt av tillfällig karaktär.

I och med att index befinner sig nära en tidigare topp och jag syftar då på tiden är den breda uppfattningen i marknaden att det skapas köplägen för aktier som fallit en del. Visst är det så och det är därför vi nedan tar upp bland annat AZN, SOBI, Getinge för att se vad de kan bidra med i form av motreaktioner uppåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 81,5 och 76,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 67,0 och 79,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,5 och 28,2 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 28 oktober)

Vi hade 4-5 reaktionspunkter som strålade samman under måndagen den 26 november. De gav en större reaktion i marknaden med kraftiga fall i många aktier. Reaktionen var inte oväntad speciellt som New Yorkbörserna och Frankfurtbörsen redan hade skapat och bekräftat lägre toppar efter de högsta noteringarna den 2:a respektive 3:e september.

Vårt eget index har sedan den 21 juli skapat tre toppar i index. Utöver 21 juli handlar det om 18 september och 12 oktober. Varje ny topp är högre än den föregående. De veckobaserad tekniska indikatorerna har vi dessa tre tillfällen skapat lägre toppar. Detta ger oss negativa signaler via divergens och det var efter den 12 oktober varningssignaler inför en nedgång. Genombrottet va trendlinjen vid 1 782 blev sedan nästa negativa signal under måndagen.

För New York- och Frankfurtbörserna kom den lågre toppen in den 12 oktober och bekräftades några dagar senare och skapade en starkt negativ signal.

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 tappade 5,4 procent

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.