Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 rymmen ur trenden

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 775,01 H 1 808,83 L 1 774,94) – 2,47 %

OMXS30 har skapat divergens under en längre tid. Divergens mellan kursgrafen och de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. Det ovanliga är att vi nu efter den 12 oktober fått in tre toppar och alla tre står mot en fallande trend för indikatorn. Detta är en viktig signal på att index hållit på att runda av uppgången från mars månad och förbereda för en nedgång under perioden in mot december.

Under måndagen bröts stödlinjen som sammanbinder bottnarna sedan i somras. Linje har värdet 1 782 i nuläget och värdet blir högre för var dag som går. Index måste ta sig tillbaka ovanför trendlinjen om inte vi ska få en negativ signal som kan leda en bra bit nedåt en tid.

En del kallar rekylen som en fas i tidscyklerna. Andra kallar rekylen som en effekt av ny coronaoro.  

De negativa signalerna som tidigare blommat ut i New York och Frankfurt ger en negativ bild en tid. I och med att vi har anledning att inrikta oss på en svängig marknad under en längre tid förväntar vi oss viktiga lågpunkter under 2022. Först där borta finns det anledning att räkna med nya långsiktiga uppgångsfaser. Det handlar i huvudsak om den rytm börserna jobbat med under de senaste 228 åren. Varje årtionde avslutas med en toppformation och följs av en rekyl under 18-20 månader och skapar en lågpunkt andra året på det nya årtiondet. Detta mönster har genom årtiondena upprepat detta i 7 fall av 10. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska jobba med de detta som förebild och sedan justera det hela i de olika svängningarna.

Förra årtiondet avslutades under perioden 17 januari till 21 februari i år beroende på vilken aktien och index man ser på. Självklart kommer vi att se olika tidslängder på kommande uppgångsfas. Det ger utrymme för att agera kortsiktigt med en horisont på allt från 3 till 9 månader.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,1 och 76,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 69,3 och 79,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,6 och 40,3 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 rymmen ur trenden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 rymmen ur trenden

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 775,01 H 1 808,83 L 1 774,94) – 2,47 %

OMXS30 har skapat divergens under en längre tid. Divergens mellan kursgrafen och de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. Det ovanliga är att vi nu efter den 12 oktober fått in tre toppar och alla tre står mot en fallande trend för indikatorn. Detta är en viktig signal på att index hållit på att runda av uppgången från mars månad och förbereda för en nedgång under perioden in mot december.

Under måndagen bröts stödlinjen som sammanbinder bottnarna sedan i somras. Linje har värdet 1 782 i nuläget och värdet blir högre för var dag som går. Index måste ta sig tillbaka ovanför trendlinjen om inte vi ska få en negativ signal som kan leda en bra bit nedåt en tid.

En del kallar rekylen som en fas i tidscyklerna. Andra kallar rekylen som en effekt av ny coronaoro.  

De negativa signalerna som tidigare blommat ut i New York och Frankfurt ger en negativ bild en tid. I och med att vi har anledning att inrikta oss på en svängig marknad under en längre tid förväntar vi oss viktiga lågpunkter under 2022. Först där borta finns det anledning att räkna med nya långsiktiga uppgångsfaser. Det handlar i huvudsak om den rytm börserna jobbat med under de senaste 228 åren. Varje årtionde avslutas med en toppformation och följs av en rekyl under 18-20 månader och skapar en lågpunkt andra året på det nya årtiondet. Detta mönster har genom årtiondena upprepat detta i 7 fall av 10. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska jobba med de detta som förebild och sedan justera det hela i de olika svängningarna.

Förra årtiondet avslutades under perioden 17 januari till 21 februari i år beroende på vilken aktien och index man ser på. Självklart kommer vi att se olika tidslängder på kommande uppgångsfas. Det ger utrymme för att agera kortsiktigt med en horisont på allt från 3 till 9 månader.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,1 och 76,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 69,3 och 79,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,6 och 40,3 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 rymmen ur trenden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 rymmen ur trenden

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 775,01 H 1 808,83 L 1 774,94) – 2,47 %

OMXS30 har skapat divergens under en längre tid. Divergens mellan kursgrafen och de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. Det ovanliga är att vi nu efter den 12 oktober fått in tre toppar och alla tre står mot en fallande trend för indikatorn. Detta är en viktig signal på att index hållit på att runda av uppgången från mars månad och förbereda för en nedgång under perioden in mot december.

Under måndagen bröts stödlinjen som sammanbinder bottnarna sedan i somras. Linje har värdet 1 782 i nuläget och värdet blir högre för var dag som går. Index måste ta sig tillbaka ovanför trendlinjen om inte vi ska få en negativ signal som kan leda en bra bit nedåt en tid.

En del kallar rekylen som en fas i tidscyklerna. Andra kallar rekylen som en effekt av ny coronaoro.  

De negativa signalerna som tidigare blommat ut i New York och Frankfurt ger en negativ bild en tid. I och med att vi har anledning att inrikta oss på en svängig marknad under en längre tid förväntar vi oss viktiga lågpunkter under 2022. Först där borta finns det anledning att räkna med nya långsiktiga uppgångsfaser. Det handlar i huvudsak om den rytm börserna jobbat med under de senaste 228 åren. Varje årtionde avslutas med en toppformation och följs av en rekyl under 18-20 månader och skapar en lågpunkt andra året på det nya årtiondet. Detta mönster har genom årtiondena upprepat detta i 7 fall av 10. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska jobba med de detta som förebild och sedan justera det hela i de olika svängningarna.

Förra årtiondet avslutades under perioden 17 januari till 21 februari i år beroende på vilken aktien och index man ser på. Självklart kommer vi att se olika tidslängder på kommande uppgångsfas. Det ger utrymme för att agera kortsiktigt med en horisont på allt från 3 till 9 månader.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,1 och 76,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 69,3 och 79,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,6 och 40,3 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 rymmen ur trenden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 rymmen ur trenden

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 775,01 H 1 808,83 L 1 774,94) – 2,47 %

OMXS30 har skapat divergens under en längre tid. Divergens mellan kursgrafen och de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. Det ovanliga är att vi nu efter den 12 oktober fått in tre toppar och alla tre står mot en fallande trend för indikatorn. Detta är en viktig signal på att index hållit på att runda av uppgången från mars månad och förbereda för en nedgång under perioden in mot december.

Under måndagen bröts stödlinjen som sammanbinder bottnarna sedan i somras. Linje har värdet 1 782 i nuläget och värdet blir högre för var dag som går. Index måste ta sig tillbaka ovanför trendlinjen om inte vi ska få en negativ signal som kan leda en bra bit nedåt en tid.

En del kallar rekylen som en fas i tidscyklerna. Andra kallar rekylen som en effekt av ny coronaoro.  

De negativa signalerna som tidigare blommat ut i New York och Frankfurt ger en negativ bild en tid. I och med att vi har anledning att inrikta oss på en svängig marknad under en längre tid förväntar vi oss viktiga lågpunkter under 2022. Först där borta finns det anledning att räkna med nya långsiktiga uppgångsfaser. Det handlar i huvudsak om den rytm börserna jobbat med under de senaste 228 åren. Varje årtionde avslutas med en toppformation och följs av en rekyl under 18-20 månader och skapar en lågpunkt andra året på det nya årtiondet. Detta mönster har genom årtiondena upprepat detta i 7 fall av 10. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska jobba med de detta som förebild och sedan justera det hela i de olika svängningarna.

Förra årtiondet avslutades under perioden 17 januari till 21 februari i år beroende på vilken aktien och index man ser på. Självklart kommer vi att se olika tidslängder på kommande uppgångsfas. Det ger utrymme för att agera kortsiktigt med en horisont på allt från 3 till 9 månader.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,1 och 76,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 69,3 och 79,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,6 och 40,3 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 rymmen ur trenden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 rymmen ur trenden

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 775,01 H 1 808,83 L 1 774,94) – 2,47 %

OMXS30 har skapat divergens under en längre tid. Divergens mellan kursgrafen och de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. Det ovanliga är att vi nu efter den 12 oktober fått in tre toppar och alla tre står mot en fallande trend för indikatorn. Detta är en viktig signal på att index hållit på att runda av uppgången från mars månad och förbereda för en nedgång under perioden in mot december.

Under måndagen bröts stödlinjen som sammanbinder bottnarna sedan i somras. Linje har värdet 1 782 i nuläget och värdet blir högre för var dag som går. Index måste ta sig tillbaka ovanför trendlinjen om inte vi ska få en negativ signal som kan leda en bra bit nedåt en tid.

En del kallar rekylen som en fas i tidscyklerna. Andra kallar rekylen som en effekt av ny coronaoro.  

De negativa signalerna som tidigare blommat ut i New York och Frankfurt ger en negativ bild en tid. I och med att vi har anledning att inrikta oss på en svängig marknad under en längre tid förväntar vi oss viktiga lågpunkter under 2022. Först där borta finns det anledning att räkna med nya långsiktiga uppgångsfaser. Det handlar i huvudsak om den rytm börserna jobbat med under de senaste 228 åren. Varje årtionde avslutas med en toppformation och följs av en rekyl under 18-20 månader och skapar en lågpunkt andra året på det nya årtiondet. Detta mönster har genom årtiondena upprepat detta i 7 fall av 10. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska jobba med de detta som förebild och sedan justera det hela i de olika svängningarna.

Förra årtiondet avslutades under perioden 17 januari till 21 februari i år beroende på vilken aktien och index man ser på. Självklart kommer vi att se olika tidslängder på kommande uppgångsfas. Det ger utrymme för att agera kortsiktigt med en horisont på allt från 3 till 9 månader.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,1 och 76,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 69,3 och 79,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,6 och 40,3 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 rymmen ur trenden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 rymmen ur trenden

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 775,01 H 1 808,83 L 1 774,94) – 2,47 %

OMXS30 har skapat divergens under en längre tid. Divergens mellan kursgrafen och de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. Det ovanliga är att vi nu efter den 12 oktober fått in tre toppar och alla tre står mot en fallande trend för indikatorn. Detta är en viktig signal på att index hållit på att runda av uppgången från mars månad och förbereda för en nedgång under perioden in mot december.

Under måndagen bröts stödlinjen som sammanbinder bottnarna sedan i somras. Linje har värdet 1 782 i nuläget och värdet blir högre för var dag som går. Index måste ta sig tillbaka ovanför trendlinjen om inte vi ska få en negativ signal som kan leda en bra bit nedåt en tid.

En del kallar rekylen som en fas i tidscyklerna. Andra kallar rekylen som en effekt av ny coronaoro.  

De negativa signalerna som tidigare blommat ut i New York och Frankfurt ger en negativ bild en tid. I och med att vi har anledning att inrikta oss på en svängig marknad under en längre tid förväntar vi oss viktiga lågpunkter under 2022. Först där borta finns det anledning att räkna med nya långsiktiga uppgångsfaser. Det handlar i huvudsak om den rytm börserna jobbat med under de senaste 228 åren. Varje årtionde avslutas med en toppformation och följs av en rekyl under 18-20 månader och skapar en lågpunkt andra året på det nya årtiondet. Detta mönster har genom årtiondena upprepat detta i 7 fall av 10. Tillräckligt hög sannolikhet för att vi ska jobba med de detta som förebild och sedan justera det hela i de olika svängningarna.

Förra årtiondet avslutades under perioden 17 januari till 21 februari i år beroende på vilken aktien och index man ser på. Självklart kommer vi att se olika tidslängder på kommande uppgångsfas. Det ger utrymme för att agera kortsiktigt med en horisont på allt från 3 till 9 månader.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 82,1 och 76,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 69,3 och 79,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,6 och 40,3 fallande  

H ögsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 12 oktober med 1 858.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd: 1 790 och 1 832 Stöd: 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 rymmen ur trenden

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.