Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 836,60 H 1 842,30 L 1 827,79) + 0,11 %

OMXS30 vände uppåt från 1 762 under fredagen den 25 september. Måndagen gav en intensiv uppgång, som bröt motståndet vid 1 815. Fortsättningen över denna nivå gav under tisdagen 1 842, som toppvärde. Den tidigare toppen från den 18 september kom in på 1 847, vilket innebar att det fattades endast 5 punkter (+0,3 %) dit upp. Vi har vårt motstånd 1 847-1 850 kvar som vi bevakar. Det krävs en stängning på 1850 eller högre för att vi ska kunna sikta högre.  

Rekordet från den 20 februari i år ligger på 1 906 och sett från tisdagens stängning är det 3,8 procent upp dit. Vi får se om marknaden har för avsikt att testa denna nivå också.

Vi vet ju att marknaden gärna vill testa gamla toppar och gärna också skapa ett nytt toppvärde. Genom årens lopp har vi sett detta ske vid många tillfällen för index men framförallt för enskilda aktier. Det vi kan konstatera är att uppgångarna fastnar strax under det tidigare rekordet och sedan ger en rekyl och uppladdning inför framtida uppgångar. Det andra som är lika vanligt är att man jobbar hårt för att skapa en ny topp eller som i detta fall ett nytt rekord. När rekordet väl är på plats ökar sannolikheten för att marknaden/index faller tillbaka under det gamla toppvärdet. Det är detta vi sett i bland annat S&P 500, som bröt det tidigare rekordet från den 19 februari och levererade ett nytt rekord den 3 september. Därefter har index fallit tillbaka under det tidigare rekordet 3 394.

Vilket det blir av de båda alternativen för OMXS30 är omöjligt att avgöra i förväg. Men det vi vet är att New Yorkbörserna satte sina toppvärden den 1-3 september och att det nu är 30 dagar sedan dess. Detta betyder oftast reaktion. Denna gång dramatiseras det hela via valdebatten i USA under tidig onsdag morgon, svensk tid. Det ser ut att leda till en hel del svängningar under resten av veckan och det kan dröja ända till måndagen den 5 oktober innan dimmorna skingrats.  

 

Valutamässigt ser vi hur USDSEK (8,97) snabbt tappat mark efter toppen 9,17 kronor i fredags den 25 september.  Den starka uppgången på 57 öre sedan den 1 september är anledningen till vinsthemtagningarna nu. Detta plus att valdebatten i USA efter tisdagens börsstängning skapar osäkerhet. Valutamarknaden kommer med stor sannolikhet visa vilken av debattörerna man ger bästa oddsen i kurssättningen den närmaste tiden.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,2 och 87,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,9 och 45,1 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 836,60 H 1 842,30 L 1 827,79) + 0,11 %

OMXS30 vände uppåt från 1 762 under fredagen den 25 september. Måndagen gav en intensiv uppgång, som bröt motståndet vid 1 815. Fortsättningen över denna nivå gav under tisdagen 1 842, som toppvärde. Den tidigare toppen från den 18 september kom in på 1 847, vilket innebar att det fattades endast 5 punkter (+0,3 %) dit upp. Vi har vårt motstånd 1 847-1 850 kvar som vi bevakar. Det krävs en stängning på 1850 eller högre för att vi ska kunna sikta högre.  

Rekordet från den 20 februari i år ligger på 1 906 och sett från tisdagens stängning är det 3,8 procent upp dit. Vi får se om marknaden har för avsikt att testa denna nivå också.

Vi vet ju att marknaden gärna vill testa gamla toppar och gärna också skapa ett nytt toppvärde. Genom årens lopp har vi sett detta ske vid många tillfällen för index men framförallt för enskilda aktier. Det vi kan konstatera är att uppgångarna fastnar strax under det tidigare rekordet och sedan ger en rekyl och uppladdning inför framtida uppgångar. Det andra som är lika vanligt är att man jobbar hårt för att skapa en ny topp eller som i detta fall ett nytt rekord. När rekordet väl är på plats ökar sannolikheten för att marknaden/index faller tillbaka under det gamla toppvärdet. Det är detta vi sett i bland annat S&P 500, som bröt det tidigare rekordet från den 19 februari och levererade ett nytt rekord den 3 september. Därefter har index fallit tillbaka under det tidigare rekordet 3 394.

Vilket det blir av de båda alternativen för OMXS30 är omöjligt att avgöra i förväg. Men det vi vet är att New Yorkbörserna satte sina toppvärden den 1-3 september och att det nu är 30 dagar sedan dess. Detta betyder oftast reaktion. Denna gång dramatiseras det hela via valdebatten i USA under tidig onsdag morgon, svensk tid. Det ser ut att leda till en hel del svängningar under resten av veckan och det kan dröja ända till måndagen den 5 oktober innan dimmorna skingrats.  

 

Valutamässigt ser vi hur USDSEK (8,97) snabbt tappat mark efter toppen 9,17 kronor i fredags den 25 september.  Den starka uppgången på 57 öre sedan den 1 september är anledningen till vinsthemtagningarna nu. Detta plus att valdebatten i USA efter tisdagens börsstängning skapar osäkerhet. Valutamarknaden kommer med stor sannolikhet visa vilken av debattörerna man ger bästa oddsen i kurssättningen den närmaste tiden.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,2 och 87,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,9 och 45,1 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 836,60 H 1 842,30 L 1 827,79) + 0,11 %

OMXS30 vände uppåt från 1 762 under fredagen den 25 september. Måndagen gav en intensiv uppgång, som bröt motståndet vid 1 815. Fortsättningen över denna nivå gav under tisdagen 1 842, som toppvärde. Den tidigare toppen från den 18 september kom in på 1 847, vilket innebar att det fattades endast 5 punkter (+0,3 %) dit upp. Vi har vårt motstånd 1 847-1 850 kvar som vi bevakar. Det krävs en stängning på 1850 eller högre för att vi ska kunna sikta högre.  

Rekordet från den 20 februari i år ligger på 1 906 och sett från tisdagens stängning är det 3,8 procent upp dit. Vi får se om marknaden har för avsikt att testa denna nivå också.

Vi vet ju att marknaden gärna vill testa gamla toppar och gärna också skapa ett nytt toppvärde. Genom årens lopp har vi sett detta ske vid många tillfällen för index men framförallt för enskilda aktier. Det vi kan konstatera är att uppgångarna fastnar strax under det tidigare rekordet och sedan ger en rekyl och uppladdning inför framtida uppgångar. Det andra som är lika vanligt är att man jobbar hårt för att skapa en ny topp eller som i detta fall ett nytt rekord. När rekordet väl är på plats ökar sannolikheten för att marknaden/index faller tillbaka under det gamla toppvärdet. Det är detta vi sett i bland annat S&P 500, som bröt det tidigare rekordet från den 19 februari och levererade ett nytt rekord den 3 september. Därefter har index fallit tillbaka under det tidigare rekordet 3 394.

Vilket det blir av de båda alternativen för OMXS30 är omöjligt att avgöra i förväg. Men det vi vet är att New Yorkbörserna satte sina toppvärden den 1-3 september och att det nu är 30 dagar sedan dess. Detta betyder oftast reaktion. Denna gång dramatiseras det hela via valdebatten i USA under tidig onsdag morgon, svensk tid. Det ser ut att leda till en hel del svängningar under resten av veckan och det kan dröja ända till måndagen den 5 oktober innan dimmorna skingrats.  

 

Valutamässigt ser vi hur USDSEK (8,97) snabbt tappat mark efter toppen 9,17 kronor i fredags den 25 september.  Den starka uppgången på 57 öre sedan den 1 september är anledningen till vinsthemtagningarna nu. Detta plus att valdebatten i USA efter tisdagens börsstängning skapar osäkerhet. Valutamarknaden kommer med stor sannolikhet visa vilken av debattörerna man ger bästa oddsen i kurssättningen den närmaste tiden.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,2 och 87,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,9 och 45,1 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 836,60 H 1 842,30 L 1 827,79) + 0,11 %

OMXS30 vände uppåt från 1 762 under fredagen den 25 september. Måndagen gav en intensiv uppgång, som bröt motståndet vid 1 815. Fortsättningen över denna nivå gav under tisdagen 1 842, som toppvärde. Den tidigare toppen från den 18 september kom in på 1 847, vilket innebar att det fattades endast 5 punkter (+0,3 %) dit upp. Vi har vårt motstånd 1 847-1 850 kvar som vi bevakar. Det krävs en stängning på 1850 eller högre för att vi ska kunna sikta högre.  

Rekordet från den 20 februari i år ligger på 1 906 och sett från tisdagens stängning är det 3,8 procent upp dit. Vi får se om marknaden har för avsikt att testa denna nivå också.

Vi vet ju att marknaden gärna vill testa gamla toppar och gärna också skapa ett nytt toppvärde. Genom årens lopp har vi sett detta ske vid många tillfällen för index men framförallt för enskilda aktier. Det vi kan konstatera är att uppgångarna fastnar strax under det tidigare rekordet och sedan ger en rekyl och uppladdning inför framtida uppgångar. Det andra som är lika vanligt är att man jobbar hårt för att skapa en ny topp eller som i detta fall ett nytt rekord. När rekordet väl är på plats ökar sannolikheten för att marknaden/index faller tillbaka under det gamla toppvärdet. Det är detta vi sett i bland annat S&P 500, som bröt det tidigare rekordet från den 19 februari och levererade ett nytt rekord den 3 september. Därefter har index fallit tillbaka under det tidigare rekordet 3 394.

Vilket det blir av de båda alternativen för OMXS30 är omöjligt att avgöra i förväg. Men det vi vet är att New Yorkbörserna satte sina toppvärden den 1-3 september och att det nu är 30 dagar sedan dess. Detta betyder oftast reaktion. Denna gång dramatiseras det hela via valdebatten i USA under tidig onsdag morgon, svensk tid. Det ser ut att leda till en hel del svängningar under resten av veckan och det kan dröja ända till måndagen den 5 oktober innan dimmorna skingrats.  

 

Valutamässigt ser vi hur USDSEK (8,97) snabbt tappat mark efter toppen 9,17 kronor i fredags den 25 september.  Den starka uppgången på 57 öre sedan den 1 september är anledningen till vinsthemtagningarna nu. Detta plus att valdebatten i USA efter tisdagens börsstängning skapar osäkerhet. Valutamarknaden kommer med stor sannolikhet visa vilken av debattörerna man ger bästa oddsen i kurssättningen den närmaste tiden.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,2 och 87,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,9 och 45,1 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 836,60 H 1 842,30 L 1 827,79) + 0,11 %

OMXS30 vände uppåt från 1 762 under fredagen den 25 september. Måndagen gav en intensiv uppgång, som bröt motståndet vid 1 815. Fortsättningen över denna nivå gav under tisdagen 1 842, som toppvärde. Den tidigare toppen från den 18 september kom in på 1 847, vilket innebar att det fattades endast 5 punkter (+0,3 %) dit upp. Vi har vårt motstånd 1 847-1 850 kvar som vi bevakar. Det krävs en stängning på 1850 eller högre för att vi ska kunna sikta högre.  

Rekordet från den 20 februari i år ligger på 1 906 och sett från tisdagens stängning är det 3,8 procent upp dit. Vi får se om marknaden har för avsikt att testa denna nivå också.

Vi vet ju att marknaden gärna vill testa gamla toppar och gärna också skapa ett nytt toppvärde. Genom årens lopp har vi sett detta ske vid många tillfällen för index men framförallt för enskilda aktier. Det vi kan konstatera är att uppgångarna fastnar strax under det tidigare rekordet och sedan ger en rekyl och uppladdning inför framtida uppgångar. Det andra som är lika vanligt är att man jobbar hårt för att skapa en ny topp eller som i detta fall ett nytt rekord. När rekordet väl är på plats ökar sannolikheten för att marknaden/index faller tillbaka under det gamla toppvärdet. Det är detta vi sett i bland annat S&P 500, som bröt det tidigare rekordet från den 19 februari och levererade ett nytt rekord den 3 september. Därefter har index fallit tillbaka under det tidigare rekordet 3 394.

Vilket det blir av de båda alternativen för OMXS30 är omöjligt att avgöra i förväg. Men det vi vet är att New Yorkbörserna satte sina toppvärden den 1-3 september och att det nu är 30 dagar sedan dess. Detta betyder oftast reaktion. Denna gång dramatiseras det hela via valdebatten i USA under tidig onsdag morgon, svensk tid. Det ser ut att leda till en hel del svängningar under resten av veckan och det kan dröja ända till måndagen den 5 oktober innan dimmorna skingrats.  

 

Valutamässigt ser vi hur USDSEK (8,97) snabbt tappat mark efter toppen 9,17 kronor i fredags den 25 september.  Den starka uppgången på 57 öre sedan den 1 september är anledningen till vinsthemtagningarna nu. Detta plus att valdebatten i USA efter tisdagens börsstängning skapar osäkerhet. Valutamarknaden kommer med stor sannolikhet visa vilken av debattörerna man ger bästa oddsen i kurssättningen den närmaste tiden.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,2 och 87,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,9 och 45,1 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 försöker

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 836,60 H 1 842,30 L 1 827,79) + 0,11 %

OMXS30 vände uppåt från 1 762 under fredagen den 25 september. Måndagen gav en intensiv uppgång, som bröt motståndet vid 1 815. Fortsättningen över denna nivå gav under tisdagen 1 842, som toppvärde. Den tidigare toppen från den 18 september kom in på 1 847, vilket innebar att det fattades endast 5 punkter (+0,3 %) dit upp. Vi har vårt motstånd 1 847-1 850 kvar som vi bevakar. Det krävs en stängning på 1850 eller högre för att vi ska kunna sikta högre.  

Rekordet från den 20 februari i år ligger på 1 906 och sett från tisdagens stängning är det 3,8 procent upp dit. Vi får se om marknaden har för avsikt att testa denna nivå också.

Vi vet ju att marknaden gärna vill testa gamla toppar och gärna också skapa ett nytt toppvärde. Genom årens lopp har vi sett detta ske vid många tillfällen för index men framförallt för enskilda aktier. Det vi kan konstatera är att uppgångarna fastnar strax under det tidigare rekordet och sedan ger en rekyl och uppladdning inför framtida uppgångar. Det andra som är lika vanligt är att man jobbar hårt för att skapa en ny topp eller som i detta fall ett nytt rekord. När rekordet väl är på plats ökar sannolikheten för att marknaden/index faller tillbaka under det gamla toppvärdet. Det är detta vi sett i bland annat S&P 500, som bröt det tidigare rekordet från den 19 februari och levererade ett nytt rekord den 3 september. Därefter har index fallit tillbaka under det tidigare rekordet 3 394.

Vilket det blir av de båda alternativen för OMXS30 är omöjligt att avgöra i förväg. Men det vi vet är att New Yorkbörserna satte sina toppvärden den 1-3 september och att det nu är 30 dagar sedan dess. Detta betyder oftast reaktion. Denna gång dramatiseras det hela via valdebatten i USA under tidig onsdag morgon, svensk tid. Det ser ut att leda till en hel del svängningar under resten av veckan och det kan dröja ända till måndagen den 5 oktober innan dimmorna skingrats.  

 

Valutamässigt ser vi hur USDSEK (8,97) snabbt tappat mark efter toppen 9,17 kronor i fredags den 25 september.  Den starka uppgången på 57 öre sedan den 1 september är anledningen till vinsthemtagningarna nu. Detta plus att valdebatten i USA efter tisdagens börsstängning skapar osäkerhet. Valutamarknaden kommer med stor sannolikhet visa vilken av debattörerna man ger bästa oddsen i kurssättningen den närmaste tiden.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,0 och 70,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,2 och 87,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,9 och 45,1 stigande

Högsta noteringar

Högsta notering Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under juli månad 2020 är den 21 juli med 1 798.

Högsta notering under augusti 2020 är den 25 augusti med 1 807 .

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

 

2020 den 20 februari på 1 906 (gällande rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekordet gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 875 och 1 918 Stöd: 1 832 och 1 790Graf av OMXS30 försöker

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.