Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 gör försök

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 745,49 H 1 751,37 L 1 736,13) + 0,65 %

OMXS30 ligger kvar i sin stigande trend efter lågpunkten 1 261 den 16 mars i år. Trenden etablerades via den högre botten 1 461 den 14 maj. Uppgången har sedan rullat vidare via topparna den 5 juni och nu senaste den 21 juli. Den senare toppen kom in på 1 798 och högsta notering i hela uppgången sedan mars månad. Det ger en uppgång på hela 42,6 procent som mest och det på endast drygt 18 veckorna.

Arbetslöshet, konkurser, neddragning av verksamheter och en enorm upplåning av staten i spåren av corona får inte genomslag på börsen ännu. Förhoppningarna är tydligen stora på att ett vaccin ska rädda hela situationen. Slutnotan på de nya skulder staten och EU tar upp är det ingen som vet. Men det vi vet är att det blir en hel del att betala tillbaka över tiden. Effekten blir naturligtvis höjda skatter och troligen en ny EU skatt som vi alla måste betala. Detta är senare problem tycks marknaden resonera.

Vi vet ju att uppgång föder uppgång och det är det vi bevittnar sedan en tid tillbaka. Det mesta av uppgången är taget men vi har en grupp aktier som ännu inte är klara på uppsidan och dessa ska avsluta sina uppgångar också. Dessa är i starkt stigande trender sedan tidigare och är relativt tunga i index. Det ger oss anledning att ha motståndet vid 1 795-1 805 under bevakning. Bryts det framöver finns det utrymme för en fortsättning till motståndet vid 1 832. Så länge trenden är stigande intar vi en positiv syn på utvecklingen. De aktier och index som med tiden skapar lägre toppar klassar vi om till fallande och bevakar då olika toppformationer för att sedan inrikta oss på en period av vinsthemtagningar. 

Ser vi framåt in under hösten kan vi bevaka utvecklingen via rytmen på 4Y4M (52 månader) räknat från Brexitbotten den 27 juni 2016. Index bottnade då på 1 241. Tiden leder oss mot senare delen av oktober. Rytmen kommer som vanligt att ge reaktion i marknaden. Det som vi ser som troligt nu är att vi kaninrikta oss på en lågpunkt då för att sedan förvänta oss en ny fas uppåt in över årsskiftet för att därefter ställa in oss på en spännande utveckling från mars månad och framöver. Reaktionspunkterna är klara men nivåerna är inte kända utan vi får vänta till dess vi kommer närmare i tid.

Valet i USA den 3 november kommer sannolikt att påverka börserna i New York och därmed indirekt övriga börser.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande i stigande och det leder oss in på fortsatt positiva tolkningar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är bara när det hela ger negativa signaler som vi behöver ändra strategi.

Lång sikt: Månadsstochastic 69,0 och 62,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är på höga nivåer och har så varit sedan början av juli månad. Vi klassar signalen som fallande men där vi vill se att båda värden faller under 80 för att vi ska inrikta oss på en nedgångsperiod. Att den kommer är naturligt efter att rally som det vi sett sedan mars månad. Men det finns ingen anledning att dra på med negativa signaler så länge utvecklingen för index ger fortsatt positiva signaler. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 86,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha fallit tillbaka och skapat negativa signaler sedan mitten av juli. Det handlar i första hand om kortsiktiga svängningar, där rekylerna oftast är på 2-3 veckor. Denna gång blev det 13 dagar från den 21 juli till den 3 augusti.

Indikatorn är stigande och vi väntar in nya toppvärden över 80 för båda innan vi börjar förbereda för nya kortsiktiga svängningar på upp mot 2-3 veckor. 

Kort sikt: Dagsstochastic 41,6 och 29,2 stigande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731 .

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666Graf av OMXS30 gör försök

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 gör försök

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 745,49 H 1 751,37 L 1 736,13) + 0,65 %

OMXS30 ligger kvar i sin stigande trend efter lågpunkten 1 261 den 16 mars i år. Trenden etablerades via den högre botten 1 461 den 14 maj. Uppgången har sedan rullat vidare via topparna den 5 juni och nu senaste den 21 juli. Den senare toppen kom in på 1 798 och högsta notering i hela uppgången sedan mars månad. Det ger en uppgång på hela 42,6 procent som mest och det på endast drygt 18 veckorna.

Arbetslöshet, konkurser, neddragning av verksamheter och en enorm upplåning av staten i spåren av corona får inte genomslag på börsen ännu. Förhoppningarna är tydligen stora på att ett vaccin ska rädda hela situationen. Slutnotan på de nya skulder staten och EU tar upp är det ingen som vet. Men det vi vet är att det blir en hel del att betala tillbaka över tiden. Effekten blir naturligtvis höjda skatter och troligen en ny EU skatt som vi alla måste betala. Detta är senare problem tycks marknaden resonera.

Vi vet ju att uppgång föder uppgång och det är det vi bevittnar sedan en tid tillbaka. Det mesta av uppgången är taget men vi har en grupp aktier som ännu inte är klara på uppsidan och dessa ska avsluta sina uppgångar också. Dessa är i starkt stigande trender sedan tidigare och är relativt tunga i index. Det ger oss anledning att ha motståndet vid 1 795-1 805 under bevakning. Bryts det framöver finns det utrymme för en fortsättning till motståndet vid 1 832. Så länge trenden är stigande intar vi en positiv syn på utvecklingen. De aktier och index som med tiden skapar lägre toppar klassar vi om till fallande och bevakar då olika toppformationer för att sedan inrikta oss på en period av vinsthemtagningar. 

Ser vi framåt in under hösten kan vi bevaka utvecklingen via rytmen på 4Y4M (52 månader) räknat från Brexitbotten den 27 juni 2016. Index bottnade då på 1 241. Tiden leder oss mot senare delen av oktober. Rytmen kommer som vanligt att ge reaktion i marknaden. Det som vi ser som troligt nu är att vi kaninrikta oss på en lågpunkt då för att sedan förvänta oss en ny fas uppåt in över årsskiftet för att därefter ställa in oss på en spännande utveckling från mars månad och framöver. Reaktionspunkterna är klara men nivåerna är inte kända utan vi får vänta till dess vi kommer närmare i tid.

Valet i USA den 3 november kommer sannolikt att påverka börserna i New York och därmed indirekt övriga börser.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande i stigande och det leder oss in på fortsatt positiva tolkningar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är bara när det hela ger negativa signaler som vi behöver ändra strategi.

Lång sikt: Månadsstochastic 69,0 och 62,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är på höga nivåer och har så varit sedan början av juli månad. Vi klassar signalen som fallande men där vi vill se att båda värden faller under 80 för att vi ska inrikta oss på en nedgångsperiod. Att den kommer är naturligt efter att rally som det vi sett sedan mars månad. Men det finns ingen anledning att dra på med negativa signaler så länge utvecklingen för index ger fortsatt positiva signaler. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 86,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha fallit tillbaka och skapat negativa signaler sedan mitten av juli. Det handlar i första hand om kortsiktiga svängningar, där rekylerna oftast är på 2-3 veckor. Denna gång blev det 13 dagar från den 21 juli till den 3 augusti.

Indikatorn är stigande och vi väntar in nya toppvärden över 80 för båda innan vi börjar förbereda för nya kortsiktiga svängningar på upp mot 2-3 veckor. 

Kort sikt: Dagsstochastic 41,6 och 29,2 stigande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731 .

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666Graf av OMXS30 gör försök

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 gör försök

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 745,49 H 1 751,37 L 1 736,13) + 0,65 %

OMXS30 ligger kvar i sin stigande trend efter lågpunkten 1 261 den 16 mars i år. Trenden etablerades via den högre botten 1 461 den 14 maj. Uppgången har sedan rullat vidare via topparna den 5 juni och nu senaste den 21 juli. Den senare toppen kom in på 1 798 och högsta notering i hela uppgången sedan mars månad. Det ger en uppgång på hela 42,6 procent som mest och det på endast drygt 18 veckorna.

Arbetslöshet, konkurser, neddragning av verksamheter och en enorm upplåning av staten i spåren av corona får inte genomslag på börsen ännu. Förhoppningarna är tydligen stora på att ett vaccin ska rädda hela situationen. Slutnotan på de nya skulder staten och EU tar upp är det ingen som vet. Men det vi vet är att det blir en hel del att betala tillbaka över tiden. Effekten blir naturligtvis höjda skatter och troligen en ny EU skatt som vi alla måste betala. Detta är senare problem tycks marknaden resonera.

Vi vet ju att uppgång föder uppgång och det är det vi bevittnar sedan en tid tillbaka. Det mesta av uppgången är taget men vi har en grupp aktier som ännu inte är klara på uppsidan och dessa ska avsluta sina uppgångar också. Dessa är i starkt stigande trender sedan tidigare och är relativt tunga i index. Det ger oss anledning att ha motståndet vid 1 795-1 805 under bevakning. Bryts det framöver finns det utrymme för en fortsättning till motståndet vid 1 832. Så länge trenden är stigande intar vi en positiv syn på utvecklingen. De aktier och index som med tiden skapar lägre toppar klassar vi om till fallande och bevakar då olika toppformationer för att sedan inrikta oss på en period av vinsthemtagningar. 

Ser vi framåt in under hösten kan vi bevaka utvecklingen via rytmen på 4Y4M (52 månader) räknat från Brexitbotten den 27 juni 2016. Index bottnade då på 1 241. Tiden leder oss mot senare delen av oktober. Rytmen kommer som vanligt att ge reaktion i marknaden. Det som vi ser som troligt nu är att vi kaninrikta oss på en lågpunkt då för att sedan förvänta oss en ny fas uppåt in över årsskiftet för att därefter ställa in oss på en spännande utveckling från mars månad och framöver. Reaktionspunkterna är klara men nivåerna är inte kända utan vi får vänta till dess vi kommer närmare i tid.

Valet i USA den 3 november kommer sannolikt att påverka börserna i New York och därmed indirekt övriga börser.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande i stigande och det leder oss in på fortsatt positiva tolkningar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är bara när det hela ger negativa signaler som vi behöver ändra strategi.

Lång sikt: Månadsstochastic 69,0 och 62,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är på höga nivåer och har så varit sedan början av juli månad. Vi klassar signalen som fallande men där vi vill se att båda värden faller under 80 för att vi ska inrikta oss på en nedgångsperiod. Att den kommer är naturligt efter att rally som det vi sett sedan mars månad. Men det finns ingen anledning att dra på med negativa signaler så länge utvecklingen för index ger fortsatt positiva signaler. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 86,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha fallit tillbaka och skapat negativa signaler sedan mitten av juli. Det handlar i första hand om kortsiktiga svängningar, där rekylerna oftast är på 2-3 veckor. Denna gång blev det 13 dagar från den 21 juli till den 3 augusti.

Indikatorn är stigande och vi väntar in nya toppvärden över 80 för båda innan vi börjar förbereda för nya kortsiktiga svängningar på upp mot 2-3 veckor. 

Kort sikt: Dagsstochastic 41,6 och 29,2 stigande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731 .

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666Graf av OMXS30 gör försök

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 gör försök

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 745,49 H 1 751,37 L 1 736,13) + 0,65 %

OMXS30 ligger kvar i sin stigande trend efter lågpunkten 1 261 den 16 mars i år. Trenden etablerades via den högre botten 1 461 den 14 maj. Uppgången har sedan rullat vidare via topparna den 5 juni och nu senaste den 21 juli. Den senare toppen kom in på 1 798 och högsta notering i hela uppgången sedan mars månad. Det ger en uppgång på hela 42,6 procent som mest och det på endast drygt 18 veckorna.

Arbetslöshet, konkurser, neddragning av verksamheter och en enorm upplåning av staten i spåren av corona får inte genomslag på börsen ännu. Förhoppningarna är tydligen stora på att ett vaccin ska rädda hela situationen. Slutnotan på de nya skulder staten och EU tar upp är det ingen som vet. Men det vi vet är att det blir en hel del att betala tillbaka över tiden. Effekten blir naturligtvis höjda skatter och troligen en ny EU skatt som vi alla måste betala. Detta är senare problem tycks marknaden resonera.

Vi vet ju att uppgång föder uppgång och det är det vi bevittnar sedan en tid tillbaka. Det mesta av uppgången är taget men vi har en grupp aktier som ännu inte är klara på uppsidan och dessa ska avsluta sina uppgångar också. Dessa är i starkt stigande trender sedan tidigare och är relativt tunga i index. Det ger oss anledning att ha motståndet vid 1 795-1 805 under bevakning. Bryts det framöver finns det utrymme för en fortsättning till motståndet vid 1 832. Så länge trenden är stigande intar vi en positiv syn på utvecklingen. De aktier och index som med tiden skapar lägre toppar klassar vi om till fallande och bevakar då olika toppformationer för att sedan inrikta oss på en period av vinsthemtagningar. 

Ser vi framåt in under hösten kan vi bevaka utvecklingen via rytmen på 4Y4M (52 månader) räknat från Brexitbotten den 27 juni 2016. Index bottnade då på 1 241. Tiden leder oss mot senare delen av oktober. Rytmen kommer som vanligt att ge reaktion i marknaden. Det som vi ser som troligt nu är att vi kaninrikta oss på en lågpunkt då för att sedan förvänta oss en ny fas uppåt in över årsskiftet för att därefter ställa in oss på en spännande utveckling från mars månad och framöver. Reaktionspunkterna är klara men nivåerna är inte kända utan vi får vänta till dess vi kommer närmare i tid.

Valet i USA den 3 november kommer sannolikt att påverka börserna i New York och därmed indirekt övriga börser.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande i stigande och det leder oss in på fortsatt positiva tolkningar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är bara när det hela ger negativa signaler som vi behöver ändra strategi.

Lång sikt: Månadsstochastic 69,0 och 62,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är på höga nivåer och har så varit sedan början av juli månad. Vi klassar signalen som fallande men där vi vill se att båda värden faller under 80 för att vi ska inrikta oss på en nedgångsperiod. Att den kommer är naturligt efter att rally som det vi sett sedan mars månad. Men det finns ingen anledning att dra på med negativa signaler så länge utvecklingen för index ger fortsatt positiva signaler. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 86,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha fallit tillbaka och skapat negativa signaler sedan mitten av juli. Det handlar i första hand om kortsiktiga svängningar, där rekylerna oftast är på 2-3 veckor. Denna gång blev det 13 dagar från den 21 juli till den 3 augusti.

Indikatorn är stigande och vi väntar in nya toppvärden över 80 för båda innan vi börjar förbereda för nya kortsiktiga svängningar på upp mot 2-3 veckor. 

Kort sikt: Dagsstochastic 41,6 och 29,2 stigande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731 .

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666Graf av OMXS30 gör försök

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 gör försök

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 745,49 H 1 751,37 L 1 736,13) + 0,65 %

OMXS30 ligger kvar i sin stigande trend efter lågpunkten 1 261 den 16 mars i år. Trenden etablerades via den högre botten 1 461 den 14 maj. Uppgången har sedan rullat vidare via topparna den 5 juni och nu senaste den 21 juli. Den senare toppen kom in på 1 798 och högsta notering i hela uppgången sedan mars månad. Det ger en uppgång på hela 42,6 procent som mest och det på endast drygt 18 veckorna.

Arbetslöshet, konkurser, neddragning av verksamheter och en enorm upplåning av staten i spåren av corona får inte genomslag på börsen ännu. Förhoppningarna är tydligen stora på att ett vaccin ska rädda hela situationen. Slutnotan på de nya skulder staten och EU tar upp är det ingen som vet. Men det vi vet är att det blir en hel del att betala tillbaka över tiden. Effekten blir naturligtvis höjda skatter och troligen en ny EU skatt som vi alla måste betala. Detta är senare problem tycks marknaden resonera.

Vi vet ju att uppgång föder uppgång och det är det vi bevittnar sedan en tid tillbaka. Det mesta av uppgången är taget men vi har en grupp aktier som ännu inte är klara på uppsidan och dessa ska avsluta sina uppgångar också. Dessa är i starkt stigande trender sedan tidigare och är relativt tunga i index. Det ger oss anledning att ha motståndet vid 1 795-1 805 under bevakning. Bryts det framöver finns det utrymme för en fortsättning till motståndet vid 1 832. Så länge trenden är stigande intar vi en positiv syn på utvecklingen. De aktier och index som med tiden skapar lägre toppar klassar vi om till fallande och bevakar då olika toppformationer för att sedan inrikta oss på en period av vinsthemtagningar. 

Ser vi framåt in under hösten kan vi bevaka utvecklingen via rytmen på 4Y4M (52 månader) räknat från Brexitbotten den 27 juni 2016. Index bottnade då på 1 241. Tiden leder oss mot senare delen av oktober. Rytmen kommer som vanligt att ge reaktion i marknaden. Det som vi ser som troligt nu är att vi kaninrikta oss på en lågpunkt då för att sedan förvänta oss en ny fas uppåt in över årsskiftet för att därefter ställa in oss på en spännande utveckling från mars månad och framöver. Reaktionspunkterna är klara men nivåerna är inte kända utan vi får vänta till dess vi kommer närmare i tid.

Valet i USA den 3 november kommer sannolikt att påverka börserna i New York och därmed indirekt övriga börser.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande i stigande och det leder oss in på fortsatt positiva tolkningar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är bara när det hela ger negativa signaler som vi behöver ändra strategi.

Lång sikt: Månadsstochastic 69,0 och 62,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är på höga nivåer och har så varit sedan början av juli månad. Vi klassar signalen som fallande men där vi vill se att båda värden faller under 80 för att vi ska inrikta oss på en nedgångsperiod. Att den kommer är naturligt efter att rally som det vi sett sedan mars månad. Men det finns ingen anledning att dra på med negativa signaler så länge utvecklingen för index ger fortsatt positiva signaler. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 86,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha fallit tillbaka och skapat negativa signaler sedan mitten av juli. Det handlar i första hand om kortsiktiga svängningar, där rekylerna oftast är på 2-3 veckor. Denna gång blev det 13 dagar från den 21 juli till den 3 augusti.

Indikatorn är stigande och vi väntar in nya toppvärden över 80 för båda innan vi börjar förbereda för nya kortsiktiga svängningar på upp mot 2-3 veckor. 

Kort sikt: Dagsstochastic 41,6 och 29,2 stigande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731 .

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666Graf av OMXS30 gör försök

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 gör försök

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 745,49 H 1 751,37 L 1 736,13) + 0,65 %

OMXS30 ligger kvar i sin stigande trend efter lågpunkten 1 261 den 16 mars i år. Trenden etablerades via den högre botten 1 461 den 14 maj. Uppgången har sedan rullat vidare via topparna den 5 juni och nu senaste den 21 juli. Den senare toppen kom in på 1 798 och högsta notering i hela uppgången sedan mars månad. Det ger en uppgång på hela 42,6 procent som mest och det på endast drygt 18 veckorna.

Arbetslöshet, konkurser, neddragning av verksamheter och en enorm upplåning av staten i spåren av corona får inte genomslag på börsen ännu. Förhoppningarna är tydligen stora på att ett vaccin ska rädda hela situationen. Slutnotan på de nya skulder staten och EU tar upp är det ingen som vet. Men det vi vet är att det blir en hel del att betala tillbaka över tiden. Effekten blir naturligtvis höjda skatter och troligen en ny EU skatt som vi alla måste betala. Detta är senare problem tycks marknaden resonera.

Vi vet ju att uppgång föder uppgång och det är det vi bevittnar sedan en tid tillbaka. Det mesta av uppgången är taget men vi har en grupp aktier som ännu inte är klara på uppsidan och dessa ska avsluta sina uppgångar också. Dessa är i starkt stigande trender sedan tidigare och är relativt tunga i index. Det ger oss anledning att ha motståndet vid 1 795-1 805 under bevakning. Bryts det framöver finns det utrymme för en fortsättning till motståndet vid 1 832. Så länge trenden är stigande intar vi en positiv syn på utvecklingen. De aktier och index som med tiden skapar lägre toppar klassar vi om till fallande och bevakar då olika toppformationer för att sedan inrikta oss på en period av vinsthemtagningar. 

Ser vi framåt in under hösten kan vi bevaka utvecklingen via rytmen på 4Y4M (52 månader) räknat från Brexitbotten den 27 juni 2016. Index bottnade då på 1 241. Tiden leder oss mot senare delen av oktober. Rytmen kommer som vanligt att ge reaktion i marknaden. Det som vi ser som troligt nu är att vi kaninrikta oss på en lågpunkt då för att sedan förvänta oss en ny fas uppåt in över årsskiftet för att därefter ställa in oss på en spännande utveckling från mars månad och framöver. Reaktionspunkterna är klara men nivåerna är inte kända utan vi får vänta till dess vi kommer närmare i tid.

Valet i USA den 3 november kommer sannolikt att påverka börserna i New York och därmed indirekt övriga börser.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande i stigande och det leder oss in på fortsatt positiva tolkningar i ett mer långsiktigt perspektiv. Det är bara när det hela ger negativa signaler som vi behöver ändra strategi.

Lång sikt: Månadsstochastic 69,0 och 62,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är på höga nivåer och har så varit sedan början av juli månad. Vi klassar signalen som fallande men där vi vill se att båda värden faller under 80 för att vi ska inrikta oss på en nedgångsperiod. Att den kommer är naturligt efter att rally som det vi sett sedan mars månad. Men det finns ingen anledning att dra på med negativa signaler så länge utvecklingen för index ger fortsatt positiva signaler. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 86,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen efter att ha fallit tillbaka och skapat negativa signaler sedan mitten av juli. Det handlar i första hand om kortsiktiga svängningar, där rekylerna oftast är på 2-3 veckor. Denna gång blev det 13 dagar från den 21 juli till den 3 augusti.

Indikatorn är stigande och vi väntar in nya toppvärden över 80 för båda innan vi börjar förbereda för nya kortsiktiga svängningar på upp mot 2-3 veckor. 

Kort sikt: Dagsstochastic 41,6 och 29,2 stigande 

Högsta noteringar

Högsta notering under andra kvartalet 2020 är från den 5 juni och 1 731 .

Högsta notering under tredje kvartalet 2020 är från den 21 juli och 1 798

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd: 1 749 och 1 790 Stöd: 1 708 och 1 666Graf av OMXS30 gör försök

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.