Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 404,59 H 1 430,19 L 1 401,12) – 1,58  %

OMXS30 gav 15 dagar av uppgång från 1 261 den 16 mars (eftermiddag) till 1 487 den 31 mars (förmiddag kl 10:10). 14 alternativt 15 dagar ger oftast en reaktion. Denna gång blev det 14,5 dagar om vi ser på när under dagen vändningarna skedde.

Fredagen var dag 3 efter toppen den 31 mars. Blir det en motreaktion nu efter att index stängde nära dagslägsta på fredagen eller inleds veckan med att marknaden sätter ned kursen i öppningen på måndagen. Vi chansar inte på det ena eller andra utan låter marknaden visa oss vägen.

Om vi går över på en 5-minutersgraf ser vi hur index har byggt upp en negativ formation i form av en ”creeping trend” de senaste tre dagarna under förra veckan.

Vi ser också att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vänt från stigande till fallande efter ett test av värdena vid 80 för indikatorn. Alltid en försiktighets signal i en fallande trend, när denna kortsiktiga indikator kommer upp mot värdet 80. Nu ser vi redan att den övergått till att vara fallande.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har bara ett av värdena över 20, vilket i sig är positivt men känsligt då vi vill se båda värdena över 20 för att öka på tryggheten en del i en uppgång. Vänteläge med andra ord och avvakta nya positiva signaler.

Sammantaget kan detta möjligen ge en mindre motreaktion uppåt innan vi kan förvänta oss mer på nedsidan. Det hela får därmed en del spänning i rörelsen då vi förväntar oss att en fin uppgång ligger och väntar på oss lite längre fram. Om det sedan blir den 20 april eller 29 april som ger oss nytt hopp kan vi inte helt avgöra idag i och med att det är lite långt bort för att ge mer än en vink om en reaktion men inte från vilken nivå. Nivån kan bli lägre än vad, som ser rimligt ut just nu.

Mötet mellan Saudiarabien och Ryssland som var tänkt att hållas under måndagen har nu skjutits fram och det bör bidra till att oljerelaterade aktier tappar en del innan en ny spekulationsdel tar vid i oljepriset. Spekulationerna kan förväntas ta ny fart om man får till ett OPEC-möte framöver. Spekulationerna brukar bli som intensivast innan ett möte likt detta att rekylen blir relativt stor efter ett beslut och då oavsett utfall. Det gamla uttrycket ”Köp på rykten och sälj på fakta” brukar nästan alltid gälla utan undantag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 37,2 och 58,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 20,5 och 14,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 68,6 och 76,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356

 Graf av OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 404,59 H 1 430,19 L 1 401,12) – 1,58  %

OMXS30 gav 15 dagar av uppgång från 1 261 den 16 mars (eftermiddag) till 1 487 den 31 mars (förmiddag kl 10:10). 14 alternativt 15 dagar ger oftast en reaktion. Denna gång blev det 14,5 dagar om vi ser på när under dagen vändningarna skedde.

Fredagen var dag 3 efter toppen den 31 mars. Blir det en motreaktion nu efter att index stängde nära dagslägsta på fredagen eller inleds veckan med att marknaden sätter ned kursen i öppningen på måndagen. Vi chansar inte på det ena eller andra utan låter marknaden visa oss vägen.

Om vi går över på en 5-minutersgraf ser vi hur index har byggt upp en negativ formation i form av en ”creeping trend” de senaste tre dagarna under förra veckan.

Vi ser också att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vänt från stigande till fallande efter ett test av värdena vid 80 för indikatorn. Alltid en försiktighets signal i en fallande trend, när denna kortsiktiga indikator kommer upp mot värdet 80. Nu ser vi redan att den övergått till att vara fallande.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har bara ett av värdena över 20, vilket i sig är positivt men känsligt då vi vill se båda värdena över 20 för att öka på tryggheten en del i en uppgång. Vänteläge med andra ord och avvakta nya positiva signaler.

Sammantaget kan detta möjligen ge en mindre motreaktion uppåt innan vi kan förvänta oss mer på nedsidan. Det hela får därmed en del spänning i rörelsen då vi förväntar oss att en fin uppgång ligger och väntar på oss lite längre fram. Om det sedan blir den 20 april eller 29 april som ger oss nytt hopp kan vi inte helt avgöra idag i och med att det är lite långt bort för att ge mer än en vink om en reaktion men inte från vilken nivå. Nivån kan bli lägre än vad, som ser rimligt ut just nu.

Mötet mellan Saudiarabien och Ryssland som var tänkt att hållas under måndagen har nu skjutits fram och det bör bidra till att oljerelaterade aktier tappar en del innan en ny spekulationsdel tar vid i oljepriset. Spekulationerna kan förväntas ta ny fart om man får till ett OPEC-möte framöver. Spekulationerna brukar bli som intensivast innan ett möte likt detta att rekylen blir relativt stor efter ett beslut och då oavsett utfall. Det gamla uttrycket ”Köp på rykten och sälj på fakta” brukar nästan alltid gälla utan undantag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 37,2 och 58,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 20,5 och 14,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 68,6 och 76,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356

 Graf av OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 404,59 H 1 430,19 L 1 401,12) – 1,58  %

OMXS30 gav 15 dagar av uppgång från 1 261 den 16 mars (eftermiddag) till 1 487 den 31 mars (förmiddag kl 10:10). 14 alternativt 15 dagar ger oftast en reaktion. Denna gång blev det 14,5 dagar om vi ser på när under dagen vändningarna skedde.

Fredagen var dag 3 efter toppen den 31 mars. Blir det en motreaktion nu efter att index stängde nära dagslägsta på fredagen eller inleds veckan med att marknaden sätter ned kursen i öppningen på måndagen. Vi chansar inte på det ena eller andra utan låter marknaden visa oss vägen.

Om vi går över på en 5-minutersgraf ser vi hur index har byggt upp en negativ formation i form av en ”creeping trend” de senaste tre dagarna under förra veckan.

Vi ser också att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vänt från stigande till fallande efter ett test av värdena vid 80 för indikatorn. Alltid en försiktighets signal i en fallande trend, när denna kortsiktiga indikator kommer upp mot värdet 80. Nu ser vi redan att den övergått till att vara fallande.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har bara ett av värdena över 20, vilket i sig är positivt men känsligt då vi vill se båda värdena över 20 för att öka på tryggheten en del i en uppgång. Vänteläge med andra ord och avvakta nya positiva signaler.

Sammantaget kan detta möjligen ge en mindre motreaktion uppåt innan vi kan förvänta oss mer på nedsidan. Det hela får därmed en del spänning i rörelsen då vi förväntar oss att en fin uppgång ligger och väntar på oss lite längre fram. Om det sedan blir den 20 april eller 29 april som ger oss nytt hopp kan vi inte helt avgöra idag i och med att det är lite långt bort för att ge mer än en vink om en reaktion men inte från vilken nivå. Nivån kan bli lägre än vad, som ser rimligt ut just nu.

Mötet mellan Saudiarabien och Ryssland som var tänkt att hållas under måndagen har nu skjutits fram och det bör bidra till att oljerelaterade aktier tappar en del innan en ny spekulationsdel tar vid i oljepriset. Spekulationerna kan förväntas ta ny fart om man får till ett OPEC-möte framöver. Spekulationerna brukar bli som intensivast innan ett möte likt detta att rekylen blir relativt stor efter ett beslut och då oavsett utfall. Det gamla uttrycket ”Köp på rykten och sälj på fakta” brukar nästan alltid gälla utan undantag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 37,2 och 58,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 20,5 och 14,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 68,6 och 76,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356

 Graf av OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 404,59 H 1 430,19 L 1 401,12) – 1,58  %

OMXS30 gav 15 dagar av uppgång från 1 261 den 16 mars (eftermiddag) till 1 487 den 31 mars (förmiddag kl 10:10). 14 alternativt 15 dagar ger oftast en reaktion. Denna gång blev det 14,5 dagar om vi ser på när under dagen vändningarna skedde.

Fredagen var dag 3 efter toppen den 31 mars. Blir det en motreaktion nu efter att index stängde nära dagslägsta på fredagen eller inleds veckan med att marknaden sätter ned kursen i öppningen på måndagen. Vi chansar inte på det ena eller andra utan låter marknaden visa oss vägen.

Om vi går över på en 5-minutersgraf ser vi hur index har byggt upp en negativ formation i form av en ”creeping trend” de senaste tre dagarna under förra veckan.

Vi ser också att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vänt från stigande till fallande efter ett test av värdena vid 80 för indikatorn. Alltid en försiktighets signal i en fallande trend, när denna kortsiktiga indikator kommer upp mot värdet 80. Nu ser vi redan att den övergått till att vara fallande.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har bara ett av värdena över 20, vilket i sig är positivt men känsligt då vi vill se båda värdena över 20 för att öka på tryggheten en del i en uppgång. Vänteläge med andra ord och avvakta nya positiva signaler.

Sammantaget kan detta möjligen ge en mindre motreaktion uppåt innan vi kan förvänta oss mer på nedsidan. Det hela får därmed en del spänning i rörelsen då vi förväntar oss att en fin uppgång ligger och väntar på oss lite längre fram. Om det sedan blir den 20 april eller 29 april som ger oss nytt hopp kan vi inte helt avgöra idag i och med att det är lite långt bort för att ge mer än en vink om en reaktion men inte från vilken nivå. Nivån kan bli lägre än vad, som ser rimligt ut just nu.

Mötet mellan Saudiarabien och Ryssland som var tänkt att hållas under måndagen har nu skjutits fram och det bör bidra till att oljerelaterade aktier tappar en del innan en ny spekulationsdel tar vid i oljepriset. Spekulationerna kan förväntas ta ny fart om man får till ett OPEC-möte framöver. Spekulationerna brukar bli som intensivast innan ett möte likt detta att rekylen blir relativt stor efter ett beslut och då oavsett utfall. Det gamla uttrycket ”Köp på rykten och sälj på fakta” brukar nästan alltid gälla utan undantag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 37,2 och 58,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 20,5 och 14,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 68,6 och 76,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356

 Graf av OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 404,59 H 1 430,19 L 1 401,12) – 1,58  %

OMXS30 gav 15 dagar av uppgång från 1 261 den 16 mars (eftermiddag) till 1 487 den 31 mars (förmiddag kl 10:10). 14 alternativt 15 dagar ger oftast en reaktion. Denna gång blev det 14,5 dagar om vi ser på när under dagen vändningarna skedde.

Fredagen var dag 3 efter toppen den 31 mars. Blir det en motreaktion nu efter att index stängde nära dagslägsta på fredagen eller inleds veckan med att marknaden sätter ned kursen i öppningen på måndagen. Vi chansar inte på det ena eller andra utan låter marknaden visa oss vägen.

Om vi går över på en 5-minutersgraf ser vi hur index har byggt upp en negativ formation i form av en ”creeping trend” de senaste tre dagarna under förra veckan.

Vi ser också att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vänt från stigande till fallande efter ett test av värdena vid 80 för indikatorn. Alltid en försiktighets signal i en fallande trend, när denna kortsiktiga indikator kommer upp mot värdet 80. Nu ser vi redan att den övergått till att vara fallande.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har bara ett av värdena över 20, vilket i sig är positivt men känsligt då vi vill se båda värdena över 20 för att öka på tryggheten en del i en uppgång. Vänteläge med andra ord och avvakta nya positiva signaler.

Sammantaget kan detta möjligen ge en mindre motreaktion uppåt innan vi kan förvänta oss mer på nedsidan. Det hela får därmed en del spänning i rörelsen då vi förväntar oss att en fin uppgång ligger och väntar på oss lite längre fram. Om det sedan blir den 20 april eller 29 april som ger oss nytt hopp kan vi inte helt avgöra idag i och med att det är lite långt bort för att ge mer än en vink om en reaktion men inte från vilken nivå. Nivån kan bli lägre än vad, som ser rimligt ut just nu.

Mötet mellan Saudiarabien och Ryssland som var tänkt att hållas under måndagen har nu skjutits fram och det bör bidra till att oljerelaterade aktier tappar en del innan en ny spekulationsdel tar vid i oljepriset. Spekulationerna kan förväntas ta ny fart om man får till ett OPEC-möte framöver. Spekulationerna brukar bli som intensivast innan ett möte likt detta att rekylen blir relativt stor efter ett beslut och då oavsett utfall. Det gamla uttrycket ”Köp på rykten och sälj på fakta” brukar nästan alltid gälla utan undantag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 37,2 och 58,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 20,5 och 14,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 68,6 och 76,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356

 Graf av OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 404,59 H 1 430,19 L 1 401,12) – 1,58  %

OMXS30 gav 15 dagar av uppgång från 1 261 den 16 mars (eftermiddag) till 1 487 den 31 mars (förmiddag kl 10:10). 14 alternativt 15 dagar ger oftast en reaktion. Denna gång blev det 14,5 dagar om vi ser på när under dagen vändningarna skedde.

Fredagen var dag 3 efter toppen den 31 mars. Blir det en motreaktion nu efter att index stängde nära dagslägsta på fredagen eller inleds veckan med att marknaden sätter ned kursen i öppningen på måndagen. Vi chansar inte på det ena eller andra utan låter marknaden visa oss vägen.

Om vi går över på en 5-minutersgraf ser vi hur index har byggt upp en negativ formation i form av en ”creeping trend” de senaste tre dagarna under förra veckan.

Vi ser också att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vänt från stigande till fallande efter ett test av värdena vid 80 för indikatorn. Alltid en försiktighets signal i en fallande trend, när denna kortsiktiga indikator kommer upp mot värdet 80. Nu ser vi redan att den övergått till att vara fallande.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har bara ett av värdena över 20, vilket i sig är positivt men känsligt då vi vill se båda värdena över 20 för att öka på tryggheten en del i en uppgång. Vänteläge med andra ord och avvakta nya positiva signaler.

Sammantaget kan detta möjligen ge en mindre motreaktion uppåt innan vi kan förvänta oss mer på nedsidan. Det hela får därmed en del spänning i rörelsen då vi förväntar oss att en fin uppgång ligger och väntar på oss lite längre fram. Om det sedan blir den 20 april eller 29 april som ger oss nytt hopp kan vi inte helt avgöra idag i och med att det är lite långt bort för att ge mer än en vink om en reaktion men inte från vilken nivå. Nivån kan bli lägre än vad, som ser rimligt ut just nu.

Mötet mellan Saudiarabien och Ryssland som var tänkt att hållas under måndagen har nu skjutits fram och det bör bidra till att oljerelaterade aktier tappar en del innan en ny spekulationsdel tar vid i oljepriset. Spekulationerna kan förväntas ta ny fart om man får till ett OPEC-möte framöver. Spekulationerna brukar bli som intensivast innan ett möte likt detta att rekylen blir relativt stor efter ett beslut och då oavsett utfall. Det gamla uttrycket ”Köp på rykten och sälj på fakta” brukar nästan alltid gälla utan undantag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 37,2 och 58,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 20,5 och 14,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 68,6 och 76,0 fallande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356

 Graf av OMXS30 dra sig tillbaka efter 31 mars

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.