Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tappade 87 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 427,19 H 1 439,4 L 1 400,27) + 0,08  %

OMXS30 var upp till 1 487 under tisdagen den 31 mars för att sedan backa tillbaka Det ledde till 1 400, som lägst under torsdag eftermiddag. En nedgång på 87 punkter (-5,8%), på kort tid. Motreaktionen uppåt som inleddes kl15:15 under torsdagen påverkades av den positiva reaktionen på New Yorkbörsen när rapporten om antalet arbetssökande blev offentlig. 6,6 miljoner arbetssökande är en extremt svag siffra men med besked skingrades osäkerheten och gav en positiv reaktion på börserna i Europa och inte minst i New York.

I en fortsatt uppgång under fredagen för index har vi motstånd vid 1 486-1 488 på nytt och detta motstånd måste brytas bestående för att vi ska kunna räkna med en fortsatt uppgång redan nu. Till den positiva bilden här att oljepriset lyfte efter Trumps tweet under onsdagen. Oljepriset har förutsättningar att stiga 1-2 dagar ytterligare, vilket gör den 3 april och måndagen den 6 april till intressanta dagarna för utvecklingen in mot den 20 april. Vi har lagt in en ny workshop detta datum för att stämma av den bredare bilden av utvecklingen inkluderat valutor och råvaror. Inte minst är det intressant att bevaka den kommande ränteuppgången längre fram.

Över tiden är index med hög sannolikhet på väg upp till 1 548 för att testa motståndet där uppe. Men vägen dit ser ut att bli mycket krokig med ett flertal svängningar som kan bli nog så spännande.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi bevakar när båda värdena är uppe vid eller över 80. Förberedelsen för reaktion är det vi förväntar. I en stigande trend är denna indikator bara ned kortsiktigt till låga nivåer för att sedan vända uppåt och ligga någon vecka på höga nivåer. I en fallande trend gäller det omvända. Mer tid på låga nivåer under värdena 20. Det är därför tidigare har lagt större vikt vid de veckobaserad tekniska indikatorerna under andra halvan av mars månad.  Nu är de dagsbaserad tekniska indikatorerna viktiga när de stigit upp till eller över 80, då ligger en reaktion nedåt inom närtid. Självklart för oss som sett detta genom många börscykler men för den som är ovan är det viktigt att se och notera denna betydelsefulla skillnad. För egen del kostade på en gång i tiden innan man lärde sig och därför ser jag det som viktigt att dela med mig av denna erfarenhet för att korta av inlärningen för den som vill ta till sig dessa budskap.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,4 och 58,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 21,6 och 15,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 76,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356Graf av OMXS30 tappade 87 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tappade 87 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 427,19 H 1 439,4 L 1 400,27) + 0,08  %

OMXS30 var upp till 1 487 under tisdagen den 31 mars för att sedan backa tillbaka Det ledde till 1 400, som lägst under torsdag eftermiddag. En nedgång på 87 punkter (-5,8%), på kort tid. Motreaktionen uppåt som inleddes kl15:15 under torsdagen påverkades av den positiva reaktionen på New Yorkbörsen när rapporten om antalet arbetssökande blev offentlig. 6,6 miljoner arbetssökande är en extremt svag siffra men med besked skingrades osäkerheten och gav en positiv reaktion på börserna i Europa och inte minst i New York.

I en fortsatt uppgång under fredagen för index har vi motstånd vid 1 486-1 488 på nytt och detta motstånd måste brytas bestående för att vi ska kunna räkna med en fortsatt uppgång redan nu. Till den positiva bilden här att oljepriset lyfte efter Trumps tweet under onsdagen. Oljepriset har förutsättningar att stiga 1-2 dagar ytterligare, vilket gör den 3 april och måndagen den 6 april till intressanta dagarna för utvecklingen in mot den 20 april. Vi har lagt in en ny workshop detta datum för att stämma av den bredare bilden av utvecklingen inkluderat valutor och råvaror. Inte minst är det intressant att bevaka den kommande ränteuppgången längre fram.

Över tiden är index med hög sannolikhet på väg upp till 1 548 för att testa motståndet där uppe. Men vägen dit ser ut att bli mycket krokig med ett flertal svängningar som kan bli nog så spännande.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi bevakar när båda värdena är uppe vid eller över 80. Förberedelsen för reaktion är det vi förväntar. I en stigande trend är denna indikator bara ned kortsiktigt till låga nivåer för att sedan vända uppåt och ligga någon vecka på höga nivåer. I en fallande trend gäller det omvända. Mer tid på låga nivåer under värdena 20. Det är därför tidigare har lagt större vikt vid de veckobaserad tekniska indikatorerna under andra halvan av mars månad.  Nu är de dagsbaserad tekniska indikatorerna viktiga när de stigit upp till eller över 80, då ligger en reaktion nedåt inom närtid. Självklart för oss som sett detta genom många börscykler men för den som är ovan är det viktigt att se och notera denna betydelsefulla skillnad. För egen del kostade på en gång i tiden innan man lärde sig och därför ser jag det som viktigt att dela med mig av denna erfarenhet för att korta av inlärningen för den som vill ta till sig dessa budskap.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,4 och 58,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 21,6 och 15,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 76,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356Graf av OMXS30 tappade 87 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tappade 87 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 427,19 H 1 439,4 L 1 400,27) + 0,08  %

OMXS30 var upp till 1 487 under tisdagen den 31 mars för att sedan backa tillbaka Det ledde till 1 400, som lägst under torsdag eftermiddag. En nedgång på 87 punkter (-5,8%), på kort tid. Motreaktionen uppåt som inleddes kl15:15 under torsdagen påverkades av den positiva reaktionen på New Yorkbörsen när rapporten om antalet arbetssökande blev offentlig. 6,6 miljoner arbetssökande är en extremt svag siffra men med besked skingrades osäkerheten och gav en positiv reaktion på börserna i Europa och inte minst i New York.

I en fortsatt uppgång under fredagen för index har vi motstånd vid 1 486-1 488 på nytt och detta motstånd måste brytas bestående för att vi ska kunna räkna med en fortsatt uppgång redan nu. Till den positiva bilden här att oljepriset lyfte efter Trumps tweet under onsdagen. Oljepriset har förutsättningar att stiga 1-2 dagar ytterligare, vilket gör den 3 april och måndagen den 6 april till intressanta dagarna för utvecklingen in mot den 20 april. Vi har lagt in en ny workshop detta datum för att stämma av den bredare bilden av utvecklingen inkluderat valutor och råvaror. Inte minst är det intressant att bevaka den kommande ränteuppgången längre fram.

Över tiden är index med hög sannolikhet på väg upp till 1 548 för att testa motståndet där uppe. Men vägen dit ser ut att bli mycket krokig med ett flertal svängningar som kan bli nog så spännande.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi bevakar när båda värdena är uppe vid eller över 80. Förberedelsen för reaktion är det vi förväntar. I en stigande trend är denna indikator bara ned kortsiktigt till låga nivåer för att sedan vända uppåt och ligga någon vecka på höga nivåer. I en fallande trend gäller det omvända. Mer tid på låga nivåer under värdena 20. Det är därför tidigare har lagt större vikt vid de veckobaserad tekniska indikatorerna under andra halvan av mars månad.  Nu är de dagsbaserad tekniska indikatorerna viktiga när de stigit upp till eller över 80, då ligger en reaktion nedåt inom närtid. Självklart för oss som sett detta genom många börscykler men för den som är ovan är det viktigt att se och notera denna betydelsefulla skillnad. För egen del kostade på en gång i tiden innan man lärde sig och därför ser jag det som viktigt att dela med mig av denna erfarenhet för att korta av inlärningen för den som vill ta till sig dessa budskap.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,4 och 58,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 21,6 och 15,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 76,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356Graf av OMXS30 tappade 87 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tappade 87 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 427,19 H 1 439,4 L 1 400,27) + 0,08  %

OMXS30 var upp till 1 487 under tisdagen den 31 mars för att sedan backa tillbaka Det ledde till 1 400, som lägst under torsdag eftermiddag. En nedgång på 87 punkter (-5,8%), på kort tid. Motreaktionen uppåt som inleddes kl15:15 under torsdagen påverkades av den positiva reaktionen på New Yorkbörsen när rapporten om antalet arbetssökande blev offentlig. 6,6 miljoner arbetssökande är en extremt svag siffra men med besked skingrades osäkerheten och gav en positiv reaktion på börserna i Europa och inte minst i New York.

I en fortsatt uppgång under fredagen för index har vi motstånd vid 1 486-1 488 på nytt och detta motstånd måste brytas bestående för att vi ska kunna räkna med en fortsatt uppgång redan nu. Till den positiva bilden här att oljepriset lyfte efter Trumps tweet under onsdagen. Oljepriset har förutsättningar att stiga 1-2 dagar ytterligare, vilket gör den 3 april och måndagen den 6 april till intressanta dagarna för utvecklingen in mot den 20 april. Vi har lagt in en ny workshop detta datum för att stämma av den bredare bilden av utvecklingen inkluderat valutor och råvaror. Inte minst är det intressant att bevaka den kommande ränteuppgången längre fram.

Över tiden är index med hög sannolikhet på väg upp till 1 548 för att testa motståndet där uppe. Men vägen dit ser ut att bli mycket krokig med ett flertal svängningar som kan bli nog så spännande.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi bevakar när båda värdena är uppe vid eller över 80. Förberedelsen för reaktion är det vi förväntar. I en stigande trend är denna indikator bara ned kortsiktigt till låga nivåer för att sedan vända uppåt och ligga någon vecka på höga nivåer. I en fallande trend gäller det omvända. Mer tid på låga nivåer under värdena 20. Det är därför tidigare har lagt större vikt vid de veckobaserad tekniska indikatorerna under andra halvan av mars månad.  Nu är de dagsbaserad tekniska indikatorerna viktiga när de stigit upp till eller över 80, då ligger en reaktion nedåt inom närtid. Självklart för oss som sett detta genom många börscykler men för den som är ovan är det viktigt att se och notera denna betydelsefulla skillnad. För egen del kostade på en gång i tiden innan man lärde sig och därför ser jag det som viktigt att dela med mig av denna erfarenhet för att korta av inlärningen för den som vill ta till sig dessa budskap.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,4 och 58,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 21,6 och 15,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 76,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356Graf av OMXS30 tappade 87 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tappade 87 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 427,19 H 1 439,4 L 1 400,27) + 0,08  %

OMXS30 var upp till 1 487 under tisdagen den 31 mars för att sedan backa tillbaka Det ledde till 1 400, som lägst under torsdag eftermiddag. En nedgång på 87 punkter (-5,8%), på kort tid. Motreaktionen uppåt som inleddes kl15:15 under torsdagen påverkades av den positiva reaktionen på New Yorkbörsen när rapporten om antalet arbetssökande blev offentlig. 6,6 miljoner arbetssökande är en extremt svag siffra men med besked skingrades osäkerheten och gav en positiv reaktion på börserna i Europa och inte minst i New York.

I en fortsatt uppgång under fredagen för index har vi motstånd vid 1 486-1 488 på nytt och detta motstånd måste brytas bestående för att vi ska kunna räkna med en fortsatt uppgång redan nu. Till den positiva bilden här att oljepriset lyfte efter Trumps tweet under onsdagen. Oljepriset har förutsättningar att stiga 1-2 dagar ytterligare, vilket gör den 3 april och måndagen den 6 april till intressanta dagarna för utvecklingen in mot den 20 april. Vi har lagt in en ny workshop detta datum för att stämma av den bredare bilden av utvecklingen inkluderat valutor och råvaror. Inte minst är det intressant att bevaka den kommande ränteuppgången längre fram.

Över tiden är index med hög sannolikhet på väg upp till 1 548 för att testa motståndet där uppe. Men vägen dit ser ut att bli mycket krokig med ett flertal svängningar som kan bli nog så spännande.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi bevakar när båda värdena är uppe vid eller över 80. Förberedelsen för reaktion är det vi förväntar. I en stigande trend är denna indikator bara ned kortsiktigt till låga nivåer för att sedan vända uppåt och ligga någon vecka på höga nivåer. I en fallande trend gäller det omvända. Mer tid på låga nivåer under värdena 20. Det är därför tidigare har lagt större vikt vid de veckobaserad tekniska indikatorerna under andra halvan av mars månad.  Nu är de dagsbaserad tekniska indikatorerna viktiga när de stigit upp till eller över 80, då ligger en reaktion nedåt inom närtid. Självklart för oss som sett detta genom många börscykler men för den som är ovan är det viktigt att se och notera denna betydelsefulla skillnad. För egen del kostade på en gång i tiden innan man lärde sig och därför ser jag det som viktigt att dela med mig av denna erfarenhet för att korta av inlärningen för den som vill ta till sig dessa budskap.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,4 och 58,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 21,6 och 15,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 76,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356Graf av OMXS30 tappade 87 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tappade 87 pktr

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 427,19 H 1 439,4 L 1 400,27) + 0,08  %

OMXS30 var upp till 1 487 under tisdagen den 31 mars för att sedan backa tillbaka Det ledde till 1 400, som lägst under torsdag eftermiddag. En nedgång på 87 punkter (-5,8%), på kort tid. Motreaktionen uppåt som inleddes kl15:15 under torsdagen påverkades av den positiva reaktionen på New Yorkbörsen när rapporten om antalet arbetssökande blev offentlig. 6,6 miljoner arbetssökande är en extremt svag siffra men med besked skingrades osäkerheten och gav en positiv reaktion på börserna i Europa och inte minst i New York.

I en fortsatt uppgång under fredagen för index har vi motstånd vid 1 486-1 488 på nytt och detta motstånd måste brytas bestående för att vi ska kunna räkna med en fortsatt uppgång redan nu. Till den positiva bilden här att oljepriset lyfte efter Trumps tweet under onsdagen. Oljepriset har förutsättningar att stiga 1-2 dagar ytterligare, vilket gör den 3 april och måndagen den 6 april till intressanta dagarna för utvecklingen in mot den 20 april. Vi har lagt in en ny workshop detta datum för att stämma av den bredare bilden av utvecklingen inkluderat valutor och råvaror. Inte minst är det intressant att bevaka den kommande ränteuppgången längre fram.

Över tiden är index med hög sannolikhet på väg upp till 1 548 för att testa motståndet där uppe. Men vägen dit ser ut att bli mycket krokig med ett flertal svängningar som kan bli nog så spännande.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och vi bevakar när båda värdena är uppe vid eller över 80. Förberedelsen för reaktion är det vi förväntar. I en stigande trend är denna indikator bara ned kortsiktigt till låga nivåer för att sedan vända uppåt och ligga någon vecka på höga nivåer. I en fallande trend gäller det omvända. Mer tid på låga nivåer under värdena 20. Det är därför tidigare har lagt större vikt vid de veckobaserad tekniska indikatorerna under andra halvan av mars månad.  Nu är de dagsbaserad tekniska indikatorerna viktiga när de stigit upp till eller över 80, då ligger en reaktion nedåt inom närtid. Självklart för oss som sett detta genom många börscykler men för den som är ovan är det viktigt att se och notera denna betydelsefulla skillnad. För egen del kostade på en gång i tiden innan man lärde sig och därför ser jag det som viktigt att dela med mig av denna erfarenhet för att korta av inlärningen för den som vill ta till sig dessa budskap.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,4 och 58,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 21,6 och 15,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 76,1 stigande 

Högsta noteringar

2020 den 20 februari på 1 906 (Rekord)

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni            på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd: 1 432 och 1 470 Stöd: 1 394 och 1 356Graf av OMXS30 tappade 87 pktr

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.