Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 hackar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 883,02 H 1 887,25 L 1 864,05) - 0,36 %

OMXS30 gav sitt senaste rekord 1 893, onsdagen den 12 februari. Matematiskt intressant nivån då vi hade 1 892, som mittpunkt i motståndet på den nivån. Det ger oss därmed en uppgång på 515 punkter (+37,4%) om vi utgår från 1 378 den 2 januari 2019. Utgår vi från lågpunkten 1 477 den 15 augusti blir uppgången 416 punkter (+28,2%) som mest fram till nu. Oavsett vilken del vi ser på är uppgången imponerande och inte minst intressant, då marknaden går mot en punkt där det blir läge för en paus. Den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan den 15 augusti förra året (se graf) ligger med ett stöd kring 1 810 i dagsläget.

Index har mindre korta reaktionspunkter, i stort sett var 14.e dag, där vi även har med var 15:e dag. Den 13 februari var därmed i läge att ge en rektion i och med att vi var uppe i 15 dagar den 12 februari i samband med rekordet 1 893. Trenden är stigande och därmed ser vi i första hand ingen dramatik i en rekyl, som i normalfallet ger en dragning nedåt under 2-3 dagar. Det är sedan motreaktionen uppåt som kommer därefter som den mer intressanta avstämningen sker. Index måste i det läge lyfta till rekordet eller högre för att inte ge en ny sväng nedåt i rekylen.

Vi ser i uppgången under hösten och fram till nu hur viktig rytmen på 15 dagar varit och tydligast ser vi detta i 4 x 15 dagar, där vi fått lågpunkter var 60:e dag. 3 oktober 2019 följdes av 3 december 2019 och sedan även 3 februari i år. Lägsta noteringen kom i år in den 28 januari på 1 763 medan den 3 februari gav 1 774, som en högre botten. Inte desto mindre ligger rytmen snyggt och prydligt på plats. Så här långt via högre bottnar. Nu återstår att se hur det ser ut framöver där den 3 april är en fredag. Som om inte detta vore nog inleddes den långsiktiga uppgången från 1 378 den 2 januari 2019.  

Lägger vi sedan till att det den 12 februari var 181 dagar sedan den 15 augusti 2019 vilket är som vi vet 12x15 dagar. Må vara att det skiljde på 1 dag . Men å andra sidan följer vi aldrig upp vilket klockslag index toppade respektive bottnad under berörda dagar. Lättare är då att acceptera en mindre avvikelse och i stället fokusera på motstånden. Nu var det 1 892, som var i läge. Detta handlar inte om att på detta sätt söka en avgörande topp eller botten utan i första hand ett sätta att följa de mer eller mindre kortare rörelserna för att stämma av vågor och andra tekniska signaler. Matematiken är naturligtvis dominerande som den alltid varit i dessa sammanhang.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,2 och 91,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,5 och 81,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,1 och 95,2 stigande 

Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 hackar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 hackar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 883,02 H 1 887,25 L 1 864,05) - 0,36 %

OMXS30 gav sitt senaste rekord 1 893, onsdagen den 12 februari. Matematiskt intressant nivån då vi hade 1 892, som mittpunkt i motståndet på den nivån. Det ger oss därmed en uppgång på 515 punkter (+37,4%) om vi utgår från 1 378 den 2 januari 2019. Utgår vi från lågpunkten 1 477 den 15 augusti blir uppgången 416 punkter (+28,2%) som mest fram till nu. Oavsett vilken del vi ser på är uppgången imponerande och inte minst intressant, då marknaden går mot en punkt där det blir läge för en paus. Den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan den 15 augusti förra året (se graf) ligger med ett stöd kring 1 810 i dagsläget.

Index har mindre korta reaktionspunkter, i stort sett var 14.e dag, där vi även har med var 15:e dag. Den 13 februari var därmed i läge att ge en rektion i och med att vi var uppe i 15 dagar den 12 februari i samband med rekordet 1 893. Trenden är stigande och därmed ser vi i första hand ingen dramatik i en rekyl, som i normalfallet ger en dragning nedåt under 2-3 dagar. Det är sedan motreaktionen uppåt som kommer därefter som den mer intressanta avstämningen sker. Index måste i det läge lyfta till rekordet eller högre för att inte ge en ny sväng nedåt i rekylen.

Vi ser i uppgången under hösten och fram till nu hur viktig rytmen på 15 dagar varit och tydligast ser vi detta i 4 x 15 dagar, där vi fått lågpunkter var 60:e dag. 3 oktober 2019 följdes av 3 december 2019 och sedan även 3 februari i år. Lägsta noteringen kom i år in den 28 januari på 1 763 medan den 3 februari gav 1 774, som en högre botten. Inte desto mindre ligger rytmen snyggt och prydligt på plats. Så här långt via högre bottnar. Nu återstår att se hur det ser ut framöver där den 3 april är en fredag. Som om inte detta vore nog inleddes den långsiktiga uppgången från 1 378 den 2 januari 2019.  

Lägger vi sedan till att det den 12 februari var 181 dagar sedan den 15 augusti 2019 vilket är som vi vet 12x15 dagar. Må vara att det skiljde på 1 dag . Men å andra sidan följer vi aldrig upp vilket klockslag index toppade respektive bottnad under berörda dagar. Lättare är då att acceptera en mindre avvikelse och i stället fokusera på motstånden. Nu var det 1 892, som var i läge. Detta handlar inte om att på detta sätt söka en avgörande topp eller botten utan i första hand ett sätta att följa de mer eller mindre kortare rörelserna för att stämma av vågor och andra tekniska signaler. Matematiken är naturligtvis dominerande som den alltid varit i dessa sammanhang.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,2 och 91,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,5 och 81,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,1 och 95,2 stigande 

Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 hackar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 hackar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 883,02 H 1 887,25 L 1 864,05) - 0,36 %

OMXS30 gav sitt senaste rekord 1 893, onsdagen den 12 februari. Matematiskt intressant nivån då vi hade 1 892, som mittpunkt i motståndet på den nivån. Det ger oss därmed en uppgång på 515 punkter (+37,4%) om vi utgår från 1 378 den 2 januari 2019. Utgår vi från lågpunkten 1 477 den 15 augusti blir uppgången 416 punkter (+28,2%) som mest fram till nu. Oavsett vilken del vi ser på är uppgången imponerande och inte minst intressant, då marknaden går mot en punkt där det blir läge för en paus. Den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan den 15 augusti förra året (se graf) ligger med ett stöd kring 1 810 i dagsläget.

Index har mindre korta reaktionspunkter, i stort sett var 14.e dag, där vi även har med var 15:e dag. Den 13 februari var därmed i läge att ge en rektion i och med att vi var uppe i 15 dagar den 12 februari i samband med rekordet 1 893. Trenden är stigande och därmed ser vi i första hand ingen dramatik i en rekyl, som i normalfallet ger en dragning nedåt under 2-3 dagar. Det är sedan motreaktionen uppåt som kommer därefter som den mer intressanta avstämningen sker. Index måste i det läge lyfta till rekordet eller högre för att inte ge en ny sväng nedåt i rekylen.

Vi ser i uppgången under hösten och fram till nu hur viktig rytmen på 15 dagar varit och tydligast ser vi detta i 4 x 15 dagar, där vi fått lågpunkter var 60:e dag. 3 oktober 2019 följdes av 3 december 2019 och sedan även 3 februari i år. Lägsta noteringen kom i år in den 28 januari på 1 763 medan den 3 februari gav 1 774, som en högre botten. Inte desto mindre ligger rytmen snyggt och prydligt på plats. Så här långt via högre bottnar. Nu återstår att se hur det ser ut framöver där den 3 april är en fredag. Som om inte detta vore nog inleddes den långsiktiga uppgången från 1 378 den 2 januari 2019.  

Lägger vi sedan till att det den 12 februari var 181 dagar sedan den 15 augusti 2019 vilket är som vi vet 12x15 dagar. Må vara att det skiljde på 1 dag . Men å andra sidan följer vi aldrig upp vilket klockslag index toppade respektive bottnad under berörda dagar. Lättare är då att acceptera en mindre avvikelse och i stället fokusera på motstånden. Nu var det 1 892, som var i läge. Detta handlar inte om att på detta sätt söka en avgörande topp eller botten utan i första hand ett sätta att följa de mer eller mindre kortare rörelserna för att stämma av vågor och andra tekniska signaler. Matematiken är naturligtvis dominerande som den alltid varit i dessa sammanhang.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,2 och 91,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,5 och 81,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,1 och 95,2 stigande 

Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 hackar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 hackar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 883,02 H 1 887,25 L 1 864,05) - 0,36 %

OMXS30 gav sitt senaste rekord 1 893, onsdagen den 12 februari. Matematiskt intressant nivån då vi hade 1 892, som mittpunkt i motståndet på den nivån. Det ger oss därmed en uppgång på 515 punkter (+37,4%) om vi utgår från 1 378 den 2 januari 2019. Utgår vi från lågpunkten 1 477 den 15 augusti blir uppgången 416 punkter (+28,2%) som mest fram till nu. Oavsett vilken del vi ser på är uppgången imponerande och inte minst intressant, då marknaden går mot en punkt där det blir läge för en paus. Den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan den 15 augusti förra året (se graf) ligger med ett stöd kring 1 810 i dagsläget.

Index har mindre korta reaktionspunkter, i stort sett var 14.e dag, där vi även har med var 15:e dag. Den 13 februari var därmed i läge att ge en rektion i och med att vi var uppe i 15 dagar den 12 februari i samband med rekordet 1 893. Trenden är stigande och därmed ser vi i första hand ingen dramatik i en rekyl, som i normalfallet ger en dragning nedåt under 2-3 dagar. Det är sedan motreaktionen uppåt som kommer därefter som den mer intressanta avstämningen sker. Index måste i det läge lyfta till rekordet eller högre för att inte ge en ny sväng nedåt i rekylen.

Vi ser i uppgången under hösten och fram till nu hur viktig rytmen på 15 dagar varit och tydligast ser vi detta i 4 x 15 dagar, där vi fått lågpunkter var 60:e dag. 3 oktober 2019 följdes av 3 december 2019 och sedan även 3 februari i år. Lägsta noteringen kom i år in den 28 januari på 1 763 medan den 3 februari gav 1 774, som en högre botten. Inte desto mindre ligger rytmen snyggt och prydligt på plats. Så här långt via högre bottnar. Nu återstår att se hur det ser ut framöver där den 3 april är en fredag. Som om inte detta vore nog inleddes den långsiktiga uppgången från 1 378 den 2 januari 2019.  

Lägger vi sedan till att det den 12 februari var 181 dagar sedan den 15 augusti 2019 vilket är som vi vet 12x15 dagar. Må vara att det skiljde på 1 dag . Men å andra sidan följer vi aldrig upp vilket klockslag index toppade respektive bottnad under berörda dagar. Lättare är då att acceptera en mindre avvikelse och i stället fokusera på motstånden. Nu var det 1 892, som var i läge. Detta handlar inte om att på detta sätt söka en avgörande topp eller botten utan i första hand ett sätta att följa de mer eller mindre kortare rörelserna för att stämma av vågor och andra tekniska signaler. Matematiken är naturligtvis dominerande som den alltid varit i dessa sammanhang.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,2 och 91,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,5 och 81,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,1 och 95,2 stigande 

Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 hackar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 hackar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 883,02 H 1 887,25 L 1 864,05) - 0,36 %

OMXS30 gav sitt senaste rekord 1 893, onsdagen den 12 februari. Matematiskt intressant nivån då vi hade 1 892, som mittpunkt i motståndet på den nivån. Det ger oss därmed en uppgång på 515 punkter (+37,4%) om vi utgår från 1 378 den 2 januari 2019. Utgår vi från lågpunkten 1 477 den 15 augusti blir uppgången 416 punkter (+28,2%) som mest fram till nu. Oavsett vilken del vi ser på är uppgången imponerande och inte minst intressant, då marknaden går mot en punkt där det blir läge för en paus. Den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan den 15 augusti förra året (se graf) ligger med ett stöd kring 1 810 i dagsläget.

Index har mindre korta reaktionspunkter, i stort sett var 14.e dag, där vi även har med var 15:e dag. Den 13 februari var därmed i läge att ge en rektion i och med att vi var uppe i 15 dagar den 12 februari i samband med rekordet 1 893. Trenden är stigande och därmed ser vi i första hand ingen dramatik i en rekyl, som i normalfallet ger en dragning nedåt under 2-3 dagar. Det är sedan motreaktionen uppåt som kommer därefter som den mer intressanta avstämningen sker. Index måste i det läge lyfta till rekordet eller högre för att inte ge en ny sväng nedåt i rekylen.

Vi ser i uppgången under hösten och fram till nu hur viktig rytmen på 15 dagar varit och tydligast ser vi detta i 4 x 15 dagar, där vi fått lågpunkter var 60:e dag. 3 oktober 2019 följdes av 3 december 2019 och sedan även 3 februari i år. Lägsta noteringen kom i år in den 28 januari på 1 763 medan den 3 februari gav 1 774, som en högre botten. Inte desto mindre ligger rytmen snyggt och prydligt på plats. Så här långt via högre bottnar. Nu återstår att se hur det ser ut framöver där den 3 april är en fredag. Som om inte detta vore nog inleddes den långsiktiga uppgången från 1 378 den 2 januari 2019.  

Lägger vi sedan till att det den 12 februari var 181 dagar sedan den 15 augusti 2019 vilket är som vi vet 12x15 dagar. Må vara att det skiljde på 1 dag . Men å andra sidan följer vi aldrig upp vilket klockslag index toppade respektive bottnad under berörda dagar. Lättare är då att acceptera en mindre avvikelse och i stället fokusera på motstånden. Nu var det 1 892, som var i läge. Detta handlar inte om att på detta sätt söka en avgörande topp eller botten utan i första hand ett sätta att följa de mer eller mindre kortare rörelserna för att stämma av vågor och andra tekniska signaler. Matematiken är naturligtvis dominerande som den alltid varit i dessa sammanhang.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,2 och 91,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,5 och 81,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,1 och 95,2 stigande 

Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 hackar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 hackar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 883,02 H 1 887,25 L 1 864,05) - 0,36 %

OMXS30 gav sitt senaste rekord 1 893, onsdagen den 12 februari. Matematiskt intressant nivån då vi hade 1 892, som mittpunkt i motståndet på den nivån. Det ger oss därmed en uppgång på 515 punkter (+37,4%) om vi utgår från 1 378 den 2 januari 2019. Utgår vi från lågpunkten 1 477 den 15 augusti blir uppgången 416 punkter (+28,2%) som mest fram till nu. Oavsett vilken del vi ser på är uppgången imponerande och inte minst intressant, då marknaden går mot en punkt där det blir läge för en paus. Den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan den 15 augusti förra året (se graf) ligger med ett stöd kring 1 810 i dagsläget.

Index har mindre korta reaktionspunkter, i stort sett var 14.e dag, där vi även har med var 15:e dag. Den 13 februari var därmed i läge att ge en rektion i och med att vi var uppe i 15 dagar den 12 februari i samband med rekordet 1 893. Trenden är stigande och därmed ser vi i första hand ingen dramatik i en rekyl, som i normalfallet ger en dragning nedåt under 2-3 dagar. Det är sedan motreaktionen uppåt som kommer därefter som den mer intressanta avstämningen sker. Index måste i det läge lyfta till rekordet eller högre för att inte ge en ny sväng nedåt i rekylen.

Vi ser i uppgången under hösten och fram till nu hur viktig rytmen på 15 dagar varit och tydligast ser vi detta i 4 x 15 dagar, där vi fått lågpunkter var 60:e dag. 3 oktober 2019 följdes av 3 december 2019 och sedan även 3 februari i år. Lägsta noteringen kom i år in den 28 januari på 1 763 medan den 3 februari gav 1 774, som en högre botten. Inte desto mindre ligger rytmen snyggt och prydligt på plats. Så här långt via högre bottnar. Nu återstår att se hur det ser ut framöver där den 3 april är en fredag. Som om inte detta vore nog inleddes den långsiktiga uppgången från 1 378 den 2 januari 2019.  

Lägger vi sedan till att det den 12 februari var 181 dagar sedan den 15 augusti 2019 vilket är som vi vet 12x15 dagar. Må vara att det skiljde på 1 dag . Men å andra sidan följer vi aldrig upp vilket klockslag index toppade respektive bottnad under berörda dagar. Lättare är då att acceptera en mindre avvikelse och i stället fokusera på motstånden. Nu var det 1 892, som var i läge. Detta handlar inte om att på detta sätt söka en avgörande topp eller botten utan i första hand ett sätta att följa de mer eller mindre kortare rörelserna för att stämma av vågor och andra tekniska signaler. Matematiken är naturligtvis dominerande som den alltid varit i dessa sammanhang.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,2 och 91,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,5 och 81,9 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,1 och 95,2 stigande 

Rekordnotering 1 893 från den 12 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 12 februari på 1 893

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 hackar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.