Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 gav sig på 1 886

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,13 H 1 885,50 L 1 859,24) + 1,41 %

OMXS30 fortsatte till 1 886, som högst under tisdagen. Nytt rekord och en fortsatt stigande trend. Det viktiga motstånden och delmålen ligger nu närmast vid 1 892 och 1 910.

Tisdagen den 11 februari 2020 innebar att det var 4 år sedan botten 1 247 den 11 februari 2016. En uppgång sedan dess på 639 punkter eller 51,2 procent. Rent matematiskt ser det ut som om området kring 1 892 ska få utgöra ett tillfälligt delmål, där marknaden kan ta en paus. Uppgången så här långt är på 7,0 procent sedan 1 763 den 28 januari. Vi är vana vid att en reaktion kommer in 14-15 dagar efter en lågpunkt som den från den 28 januari. Vid 1 892 är uppgången 129 punkter och innebär då 7,3 procent. Naturligtvis inget vi tar gift på men nivån är ändå så spännande att jag vill ta upp den för att kunna se vad som händer kring den.

Intressant att se är också de rapporter som är kvar där Boliden är en av dessa som presenteras den 13:e februari. Trelleborg har sin rapport under onsdagen. De är två bolag som vi följer löpande och som kan bidra med sina reaktioner.

Intressant att notera att de stora aktörerna fortsätter att flyta kapital från Europa och Asien till USD. Detta sätter press på EUR, som nu har stöd vid 1,08 dollar. Ett kommande genombrott visar oss att strömmen av flödet till dollarn tilltar. EU har grävt en stor grop som de ser ut att trilla ned i på sikt. Allt har sin tid och vi ser rörelserna i detta fall över en längre tid. Vi får hoppas att Sverige inte hinner hoppa in i euron, som regeringen har skrivit under på, gentemot EU. Vi kommer att ha fullt upp själva under 2021 och 2022 utan att behöva betala för ECB:s misstag.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 91,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,0 och 82,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,8 och 90,2 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 11 februari på 1 886

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 gav sig på 1 886

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 gav sig på 1 886

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,13 H 1 885,50 L 1 859,24) + 1,41 %

OMXS30 fortsatte till 1 886, som högst under tisdagen. Nytt rekord och en fortsatt stigande trend. Det viktiga motstånden och delmålen ligger nu närmast vid 1 892 och 1 910.

Tisdagen den 11 februari 2020 innebar att det var 4 år sedan botten 1 247 den 11 februari 2016. En uppgång sedan dess på 639 punkter eller 51,2 procent. Rent matematiskt ser det ut som om området kring 1 892 ska få utgöra ett tillfälligt delmål, där marknaden kan ta en paus. Uppgången så här långt är på 7,0 procent sedan 1 763 den 28 januari. Vi är vana vid att en reaktion kommer in 14-15 dagar efter en lågpunkt som den från den 28 januari. Vid 1 892 är uppgången 129 punkter och innebär då 7,3 procent. Naturligtvis inget vi tar gift på men nivån är ändå så spännande att jag vill ta upp den för att kunna se vad som händer kring den.

Intressant att se är också de rapporter som är kvar där Boliden är en av dessa som presenteras den 13:e februari. Trelleborg har sin rapport under onsdagen. De är två bolag som vi följer löpande och som kan bidra med sina reaktioner.

Intressant att notera att de stora aktörerna fortsätter att flyta kapital från Europa och Asien till USD. Detta sätter press på EUR, som nu har stöd vid 1,08 dollar. Ett kommande genombrott visar oss att strömmen av flödet till dollarn tilltar. EU har grävt en stor grop som de ser ut att trilla ned i på sikt. Allt har sin tid och vi ser rörelserna i detta fall över en längre tid. Vi får hoppas att Sverige inte hinner hoppa in i euron, som regeringen har skrivit under på, gentemot EU. Vi kommer att ha fullt upp själva under 2021 och 2022 utan att behöva betala för ECB:s misstag.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 91,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,0 och 82,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,8 och 90,2 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 11 februari på 1 886

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 gav sig på 1 886

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 gav sig på 1 886

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,13 H 1 885,50 L 1 859,24) + 1,41 %

OMXS30 fortsatte till 1 886, som högst under tisdagen. Nytt rekord och en fortsatt stigande trend. Det viktiga motstånden och delmålen ligger nu närmast vid 1 892 och 1 910.

Tisdagen den 11 februari 2020 innebar att det var 4 år sedan botten 1 247 den 11 februari 2016. En uppgång sedan dess på 639 punkter eller 51,2 procent. Rent matematiskt ser det ut som om området kring 1 892 ska få utgöra ett tillfälligt delmål, där marknaden kan ta en paus. Uppgången så här långt är på 7,0 procent sedan 1 763 den 28 januari. Vi är vana vid att en reaktion kommer in 14-15 dagar efter en lågpunkt som den från den 28 januari. Vid 1 892 är uppgången 129 punkter och innebär då 7,3 procent. Naturligtvis inget vi tar gift på men nivån är ändå så spännande att jag vill ta upp den för att kunna se vad som händer kring den.

Intressant att se är också de rapporter som är kvar där Boliden är en av dessa som presenteras den 13:e februari. Trelleborg har sin rapport under onsdagen. De är två bolag som vi följer löpande och som kan bidra med sina reaktioner.

Intressant att notera att de stora aktörerna fortsätter att flyta kapital från Europa och Asien till USD. Detta sätter press på EUR, som nu har stöd vid 1,08 dollar. Ett kommande genombrott visar oss att strömmen av flödet till dollarn tilltar. EU har grävt en stor grop som de ser ut att trilla ned i på sikt. Allt har sin tid och vi ser rörelserna i detta fall över en längre tid. Vi får hoppas att Sverige inte hinner hoppa in i euron, som regeringen har skrivit under på, gentemot EU. Vi kommer att ha fullt upp själva under 2021 och 2022 utan att behöva betala för ECB:s misstag.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 91,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,0 och 82,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,8 och 90,2 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 11 februari på 1 886

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 gav sig på 1 886

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 gav sig på 1 886

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,13 H 1 885,50 L 1 859,24) + 1,41 %

OMXS30 fortsatte till 1 886, som högst under tisdagen. Nytt rekord och en fortsatt stigande trend. Det viktiga motstånden och delmålen ligger nu närmast vid 1 892 och 1 910.

Tisdagen den 11 februari 2020 innebar att det var 4 år sedan botten 1 247 den 11 februari 2016. En uppgång sedan dess på 639 punkter eller 51,2 procent. Rent matematiskt ser det ut som om området kring 1 892 ska få utgöra ett tillfälligt delmål, där marknaden kan ta en paus. Uppgången så här långt är på 7,0 procent sedan 1 763 den 28 januari. Vi är vana vid att en reaktion kommer in 14-15 dagar efter en lågpunkt som den från den 28 januari. Vid 1 892 är uppgången 129 punkter och innebär då 7,3 procent. Naturligtvis inget vi tar gift på men nivån är ändå så spännande att jag vill ta upp den för att kunna se vad som händer kring den.

Intressant att se är också de rapporter som är kvar där Boliden är en av dessa som presenteras den 13:e februari. Trelleborg har sin rapport under onsdagen. De är två bolag som vi följer löpande och som kan bidra med sina reaktioner.

Intressant att notera att de stora aktörerna fortsätter att flyta kapital från Europa och Asien till USD. Detta sätter press på EUR, som nu har stöd vid 1,08 dollar. Ett kommande genombrott visar oss att strömmen av flödet till dollarn tilltar. EU har grävt en stor grop som de ser ut att trilla ned i på sikt. Allt har sin tid och vi ser rörelserna i detta fall över en längre tid. Vi får hoppas att Sverige inte hinner hoppa in i euron, som regeringen har skrivit under på, gentemot EU. Vi kommer att ha fullt upp själva under 2021 och 2022 utan att behöva betala för ECB:s misstag.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 91,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,0 och 82,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,8 och 90,2 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 11 februari på 1 886

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 gav sig på 1 886

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 gav sig på 1 886

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,13 H 1 885,50 L 1 859,24) + 1,41 %

OMXS30 fortsatte till 1 886, som högst under tisdagen. Nytt rekord och en fortsatt stigande trend. Det viktiga motstånden och delmålen ligger nu närmast vid 1 892 och 1 910.

Tisdagen den 11 februari 2020 innebar att det var 4 år sedan botten 1 247 den 11 februari 2016. En uppgång sedan dess på 639 punkter eller 51,2 procent. Rent matematiskt ser det ut som om området kring 1 892 ska få utgöra ett tillfälligt delmål, där marknaden kan ta en paus. Uppgången så här långt är på 7,0 procent sedan 1 763 den 28 januari. Vi är vana vid att en reaktion kommer in 14-15 dagar efter en lågpunkt som den från den 28 januari. Vid 1 892 är uppgången 129 punkter och innebär då 7,3 procent. Naturligtvis inget vi tar gift på men nivån är ändå så spännande att jag vill ta upp den för att kunna se vad som händer kring den.

Intressant att se är också de rapporter som är kvar där Boliden är en av dessa som presenteras den 13:e februari. Trelleborg har sin rapport under onsdagen. De är två bolag som vi följer löpande och som kan bidra med sina reaktioner.

Intressant att notera att de stora aktörerna fortsätter att flyta kapital från Europa och Asien till USD. Detta sätter press på EUR, som nu har stöd vid 1,08 dollar. Ett kommande genombrott visar oss att strömmen av flödet till dollarn tilltar. EU har grävt en stor grop som de ser ut att trilla ned i på sikt. Allt har sin tid och vi ser rörelserna i detta fall över en längre tid. Vi får hoppas att Sverige inte hinner hoppa in i euron, som regeringen har skrivit under på, gentemot EU. Vi kommer att ha fullt upp själva under 2021 och 2022 utan att behöva betala för ECB:s misstag.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 91,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,0 och 82,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,8 och 90,2 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 11 februari på 1 886

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 gav sig på 1 886

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 gav sig på 1 886

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 884,13 H 1 885,50 L 1 859,24) + 1,41 %

OMXS30 fortsatte till 1 886, som högst under tisdagen. Nytt rekord och en fortsatt stigande trend. Det viktiga motstånden och delmålen ligger nu närmast vid 1 892 och 1 910.

Tisdagen den 11 februari 2020 innebar att det var 4 år sedan botten 1 247 den 11 februari 2016. En uppgång sedan dess på 639 punkter eller 51,2 procent. Rent matematiskt ser det ut som om området kring 1 892 ska få utgöra ett tillfälligt delmål, där marknaden kan ta en paus. Uppgången så här långt är på 7,0 procent sedan 1 763 den 28 januari. Vi är vana vid att en reaktion kommer in 14-15 dagar efter en lågpunkt som den från den 28 januari. Vid 1 892 är uppgången 129 punkter och innebär då 7,3 procent. Naturligtvis inget vi tar gift på men nivån är ändå så spännande att jag vill ta upp den för att kunna se vad som händer kring den.

Intressant att se är också de rapporter som är kvar där Boliden är en av dessa som presenteras den 13:e februari. Trelleborg har sin rapport under onsdagen. De är två bolag som vi följer löpande och som kan bidra med sina reaktioner.

Intressant att notera att de stora aktörerna fortsätter att flyta kapital från Europa och Asien till USD. Detta sätter press på EUR, som nu har stöd vid 1,08 dollar. Ett kommande genombrott visar oss att strömmen av flödet till dollarn tilltar. EU har grävt en stor grop som de ser ut att trilla ned i på sikt. Allt har sin tid och vi ser rörelserna i detta fall över en längre tid. Vi får hoppas att Sverige inte hinner hoppa in i euron, som regeringen har skrivit under på, gentemot EU. Vi kommer att ha fullt upp själva under 2021 och 2022 utan att behöva betala för ECB:s misstag.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,8 och 91,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,0 och 82,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,8 och 90,2 stigande 

Rekordnotering 1 886 från den 11 februari 2020.

 

Högsta noteringar

2020 den 11 februari på 1 886

2019 den 27 december på 1 802

2019 den 25 april på 1 700 (första viktiga topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april på 1 720 (rekord gällde under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 43 Motstånd 1 917 och 1 960 Stöd 1 874 och 1 832Graf av OMXS30 gav sig på 1 886

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.