Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 laddar om

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 655,11 H 1 661,17 L 1 646,68)

OMXS30 har rusat uppåt från 1 477 den 15 augusti i år till 1 665, som högst den 13 september och det efter endast 29 dagar. För oss ligger motståndet vid 1 666. Denna nivå måste brytas och ge en stängningskurs över denna för att vi ska sikta uppåt med ett test av de gamla topparna i intervallet 1 680-1 720. 1 720 är rekordet från april 2015 och 1 700 är våren topp den 25 april. Topparna i november 2017 och augusti 2018 kom in på 1 682 respektive 1 680, vilket ger oss det relaterade breda motståndsintervallet. Vi räknar med att intervallet kommer att hålla för ännu ett test men marknaden kommer att göra allvarliga försök att bryta detta med en fortsatt uppgång som följd.

Det krävs dock en bestående notering över 1 720 för att vi ska kunna sikta mot betydligt högre nivåer. Det är inget vi chansar på nu utan det är bättre att marknaden visar oss om och när man tänker trycka på med kraft och därmed låta index gå mot högre nivåer över 1 720.

Det relaterade motståndet har hållit under snart 4,5 år, vilket är viktigt att påpeka, då möjligheten för en ny sväng nedåt finns kvar som alternativt. Relaterar vi detta även till utvecklingen i New York är situationen likartad där genom starka motstånd några procent över aktuella värden.

Många har hört av sig med frågor om hur högt index kan stiga om ett genombrott sker. Svaret vi gett är att det skulle innebära en uppgång på ytterligare cirka 200 indexpunkter. Tillägget blir alltid att inget är klart förrän 1 720-nivån är bruten.

Under onsdagen kom Federal Reserve med en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter eller 25 räntepunkter. Det visar på en viss desperation från Fed´s sida. 7 av de 17 medlemmarna i styrelsen förespeglade att det kunde komma nya sänkningar längre fram. Nästa Fed möte hålls i oktober.

New Yorkbörsen hade diskonterat en sänkning och stigit inför beskedet. Reaktionen på börsen blev marginell efter beskedet. D Trump var sin vana trogen ute och ville ha kraftigare räntesänkningar och anklagade Fed för det ena och det andra. Men det är fel väg att gå, då cirka 10 års räntesänkningar i Europa inte åstadkommit annat än inflation på börsen och fastigheter. Ändå fortsätter man trots att det inte biter. Räntevapnet skapar bara en sak. Det urholkar kapitalet hos långivarna och en de stora långivarna är sparat pensionskapital, som blir allt mindre, då avkastningen uteblir. Kostnaderna för att förvalta detta överstiger med råge den avkastning man kan lyckas få.

Det är här vi kommer att se nästa problem eller om vi så vill kan vi kalla det för krasch in mot 2022, i första hand, men detta kommer att ta lång tid att redan ut och under tiden kommer flykten till dollar att fortstätta i oförminskad takt. Detta ligger sedan till grund för nästa problem med en extremt högt värderad USD. Detta är dock ett senare problem som det ser ut.

Vår finansminister M Andersson presenterade höstbudget under onsdagen med budskapet att statskulden inte varit lägre sedan 1977 (enligt viss media). Kommentaren var så extrem, då statsskulden var i stort sett obefintlig 1977 relaterat till dagens skuld på 1 072 930 781 452 kronor. Riksgälden anger detta belopp per den 30 augusti i år. Skultoppen visar sig ligga under 1997 och var då cirka 40 procent högre än i dag. Men fortfarande extrema belopp som ska betalas av framtida inkomster. Skuldökningen har man i stället rullar över på kommunerna som generellt har ökat sina skuldbördor  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och är grunden i en fortsatt positiv tolkning och utveckling efter att index bottnade på 1 477 den 15 augusti i år. Efter en tids uppgång efter den 15:e augusti drog indikatorn uppåt och ger oss nu anledning att sikta högre över tiden.

Lång sikt: Månadsstochastic 75,3 och 67,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande igen efter att ha varit fallande under sommaren in mot mitten av augusti. När de vände uppåt och gav nya positiva signaler under andra halvan av augusti ledde det till ytterligare positiva signaler när uppgången fortsatte under första halvan av september Ser vi på värdena i nuläget finns det utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid.  

Medellång sikt: Veckostochastic 86,1 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har stigit sedan de bottnade i mitten av augusti. Uppgången som följde för index har fått indikatorn att rusa upp på höga nivåer och värden över 90 för båda värdena fram till den 16 september. Med de höga värdena ser vi nu en viss tvekan och index backar en del efter en intensiv uppgång på 12,7 procent under cirka fyra veckor. Även om indikatorn fortsätter att tveka en del finns det anledning att räkna med en fortsatt uppgång för index upp mot värden kring 1 700.

Kort sikt: Dagsstochastic 91,2 och 94,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 laddar om

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 655,11 H 1 661,17 L 1 646,68)

OMXS30 har rusat uppåt från 1 477 den 15 augusti i år till 1 665, som högst den 13 september och det efter endast 29 dagar. För oss ligger motståndet vid 1 666. Denna nivå måste brytas och ge en stängningskurs över denna för att vi ska sikta uppåt med ett test av de gamla topparna i intervallet 1 680-1 720. 1 720 är rekordet från april 2015 och 1 700 är våren topp den 25 april. Topparna i november 2017 och augusti 2018 kom in på 1 682 respektive 1 680, vilket ger oss det relaterade breda motståndsintervallet. Vi räknar med att intervallet kommer att hålla för ännu ett test men marknaden kommer att göra allvarliga försök att bryta detta med en fortsatt uppgång som följd.

Det krävs dock en bestående notering över 1 720 för att vi ska kunna sikta mot betydligt högre nivåer. Det är inget vi chansar på nu utan det är bättre att marknaden visar oss om och när man tänker trycka på med kraft och därmed låta index gå mot högre nivåer över 1 720.

Det relaterade motståndet har hållit under snart 4,5 år, vilket är viktigt att påpeka, då möjligheten för en ny sväng nedåt finns kvar som alternativt. Relaterar vi detta även till utvecklingen i New York är situationen likartad där genom starka motstånd några procent över aktuella värden.

Många har hört av sig med frågor om hur högt index kan stiga om ett genombrott sker. Svaret vi gett är att det skulle innebära en uppgång på ytterligare cirka 200 indexpunkter. Tillägget blir alltid att inget är klart förrän 1 720-nivån är bruten.

Under onsdagen kom Federal Reserve med en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter eller 25 räntepunkter. Det visar på en viss desperation från Fed´s sida. 7 av de 17 medlemmarna i styrelsen förespeglade att det kunde komma nya sänkningar längre fram. Nästa Fed möte hålls i oktober.

New Yorkbörsen hade diskonterat en sänkning och stigit inför beskedet. Reaktionen på börsen blev marginell efter beskedet. D Trump var sin vana trogen ute och ville ha kraftigare räntesänkningar och anklagade Fed för det ena och det andra. Men det är fel väg att gå, då cirka 10 års räntesänkningar i Europa inte åstadkommit annat än inflation på börsen och fastigheter. Ändå fortsätter man trots att det inte biter. Räntevapnet skapar bara en sak. Det urholkar kapitalet hos långivarna och en de stora långivarna är sparat pensionskapital, som blir allt mindre, då avkastningen uteblir. Kostnaderna för att förvalta detta överstiger med råge den avkastning man kan lyckas få.

Det är här vi kommer att se nästa problem eller om vi så vill kan vi kalla det för krasch in mot 2022, i första hand, men detta kommer att ta lång tid att redan ut och under tiden kommer flykten till dollar att fortstätta i oförminskad takt. Detta ligger sedan till grund för nästa problem med en extremt högt värderad USD. Detta är dock ett senare problem som det ser ut.

Vår finansminister M Andersson presenterade höstbudget under onsdagen med budskapet att statskulden inte varit lägre sedan 1977 (enligt viss media). Kommentaren var så extrem, då statsskulden var i stort sett obefintlig 1977 relaterat till dagens skuld på 1 072 930 781 452 kronor. Riksgälden anger detta belopp per den 30 augusti i år. Skultoppen visar sig ligga under 1997 och var då cirka 40 procent högre än i dag. Men fortfarande extrema belopp som ska betalas av framtida inkomster. Skuldökningen har man i stället rullar över på kommunerna som generellt har ökat sina skuldbördor  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och är grunden i en fortsatt positiv tolkning och utveckling efter att index bottnade på 1 477 den 15 augusti i år. Efter en tids uppgång efter den 15:e augusti drog indikatorn uppåt och ger oss nu anledning att sikta högre över tiden.

Lång sikt: Månadsstochastic 75,3 och 67,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande igen efter att ha varit fallande under sommaren in mot mitten av augusti. När de vände uppåt och gav nya positiva signaler under andra halvan av augusti ledde det till ytterligare positiva signaler när uppgången fortsatte under första halvan av september Ser vi på värdena i nuläget finns det utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid.  

Medellång sikt: Veckostochastic 86,1 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har stigit sedan de bottnade i mitten av augusti. Uppgången som följde för index har fått indikatorn att rusa upp på höga nivåer och värden över 90 för båda värdena fram till den 16 september. Med de höga värdena ser vi nu en viss tvekan och index backar en del efter en intensiv uppgång på 12,7 procent under cirka fyra veckor. Även om indikatorn fortsätter att tveka en del finns det anledning att räkna med en fortsatt uppgång för index upp mot värden kring 1 700.

Kort sikt: Dagsstochastic 91,2 och 94,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 laddar om

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 655,11 H 1 661,17 L 1 646,68)

OMXS30 har rusat uppåt från 1 477 den 15 augusti i år till 1 665, som högst den 13 september och det efter endast 29 dagar. För oss ligger motståndet vid 1 666. Denna nivå måste brytas och ge en stängningskurs över denna för att vi ska sikta uppåt med ett test av de gamla topparna i intervallet 1 680-1 720. 1 720 är rekordet från april 2015 och 1 700 är våren topp den 25 april. Topparna i november 2017 och augusti 2018 kom in på 1 682 respektive 1 680, vilket ger oss det relaterade breda motståndsintervallet. Vi räknar med att intervallet kommer att hålla för ännu ett test men marknaden kommer att göra allvarliga försök att bryta detta med en fortsatt uppgång som följd.

Det krävs dock en bestående notering över 1 720 för att vi ska kunna sikta mot betydligt högre nivåer. Det är inget vi chansar på nu utan det är bättre att marknaden visar oss om och när man tänker trycka på med kraft och därmed låta index gå mot högre nivåer över 1 720.

Det relaterade motståndet har hållit under snart 4,5 år, vilket är viktigt att påpeka, då möjligheten för en ny sväng nedåt finns kvar som alternativt. Relaterar vi detta även till utvecklingen i New York är situationen likartad där genom starka motstånd några procent över aktuella värden.

Många har hört av sig med frågor om hur högt index kan stiga om ett genombrott sker. Svaret vi gett är att det skulle innebära en uppgång på ytterligare cirka 200 indexpunkter. Tillägget blir alltid att inget är klart förrän 1 720-nivån är bruten.

Under onsdagen kom Federal Reserve med en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter eller 25 räntepunkter. Det visar på en viss desperation från Fed´s sida. 7 av de 17 medlemmarna i styrelsen förespeglade att det kunde komma nya sänkningar längre fram. Nästa Fed möte hålls i oktober.

New Yorkbörsen hade diskonterat en sänkning och stigit inför beskedet. Reaktionen på börsen blev marginell efter beskedet. D Trump var sin vana trogen ute och ville ha kraftigare räntesänkningar och anklagade Fed för det ena och det andra. Men det är fel väg att gå, då cirka 10 års räntesänkningar i Europa inte åstadkommit annat än inflation på börsen och fastigheter. Ändå fortsätter man trots att det inte biter. Räntevapnet skapar bara en sak. Det urholkar kapitalet hos långivarna och en de stora långivarna är sparat pensionskapital, som blir allt mindre, då avkastningen uteblir. Kostnaderna för att förvalta detta överstiger med råge den avkastning man kan lyckas få.

Det är här vi kommer att se nästa problem eller om vi så vill kan vi kalla det för krasch in mot 2022, i första hand, men detta kommer att ta lång tid att redan ut och under tiden kommer flykten till dollar att fortstätta i oförminskad takt. Detta ligger sedan till grund för nästa problem med en extremt högt värderad USD. Detta är dock ett senare problem som det ser ut.

Vår finansminister M Andersson presenterade höstbudget under onsdagen med budskapet att statskulden inte varit lägre sedan 1977 (enligt viss media). Kommentaren var så extrem, då statsskulden var i stort sett obefintlig 1977 relaterat till dagens skuld på 1 072 930 781 452 kronor. Riksgälden anger detta belopp per den 30 augusti i år. Skultoppen visar sig ligga under 1997 och var då cirka 40 procent högre än i dag. Men fortfarande extrema belopp som ska betalas av framtida inkomster. Skuldökningen har man i stället rullar över på kommunerna som generellt har ökat sina skuldbördor  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och är grunden i en fortsatt positiv tolkning och utveckling efter att index bottnade på 1 477 den 15 augusti i år. Efter en tids uppgång efter den 15:e augusti drog indikatorn uppåt och ger oss nu anledning att sikta högre över tiden.

Lång sikt: Månadsstochastic 75,3 och 67,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande igen efter att ha varit fallande under sommaren in mot mitten av augusti. När de vände uppåt och gav nya positiva signaler under andra halvan av augusti ledde det till ytterligare positiva signaler när uppgången fortsatte under första halvan av september Ser vi på värdena i nuläget finns det utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid.  

Medellång sikt: Veckostochastic 86,1 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har stigit sedan de bottnade i mitten av augusti. Uppgången som följde för index har fått indikatorn att rusa upp på höga nivåer och värden över 90 för båda värdena fram till den 16 september. Med de höga värdena ser vi nu en viss tvekan och index backar en del efter en intensiv uppgång på 12,7 procent under cirka fyra veckor. Även om indikatorn fortsätter att tveka en del finns det anledning att räkna med en fortsatt uppgång för index upp mot värden kring 1 700.

Kort sikt: Dagsstochastic 91,2 och 94,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 laddar om

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 655,11 H 1 661,17 L 1 646,68)

OMXS30 har rusat uppåt från 1 477 den 15 augusti i år till 1 665, som högst den 13 september och det efter endast 29 dagar. För oss ligger motståndet vid 1 666. Denna nivå måste brytas och ge en stängningskurs över denna för att vi ska sikta uppåt med ett test av de gamla topparna i intervallet 1 680-1 720. 1 720 är rekordet från april 2015 och 1 700 är våren topp den 25 april. Topparna i november 2017 och augusti 2018 kom in på 1 682 respektive 1 680, vilket ger oss det relaterade breda motståndsintervallet. Vi räknar med att intervallet kommer att hålla för ännu ett test men marknaden kommer att göra allvarliga försök att bryta detta med en fortsatt uppgång som följd.

Det krävs dock en bestående notering över 1 720 för att vi ska kunna sikta mot betydligt högre nivåer. Det är inget vi chansar på nu utan det är bättre att marknaden visar oss om och när man tänker trycka på med kraft och därmed låta index gå mot högre nivåer över 1 720.

Det relaterade motståndet har hållit under snart 4,5 år, vilket är viktigt att påpeka, då möjligheten för en ny sväng nedåt finns kvar som alternativt. Relaterar vi detta även till utvecklingen i New York är situationen likartad där genom starka motstånd några procent över aktuella värden.

Många har hört av sig med frågor om hur högt index kan stiga om ett genombrott sker. Svaret vi gett är att det skulle innebära en uppgång på ytterligare cirka 200 indexpunkter. Tillägget blir alltid att inget är klart förrän 1 720-nivån är bruten.

Under onsdagen kom Federal Reserve med en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter eller 25 räntepunkter. Det visar på en viss desperation från Fed´s sida. 7 av de 17 medlemmarna i styrelsen förespeglade att det kunde komma nya sänkningar längre fram. Nästa Fed möte hålls i oktober.

New Yorkbörsen hade diskonterat en sänkning och stigit inför beskedet. Reaktionen på börsen blev marginell efter beskedet. D Trump var sin vana trogen ute och ville ha kraftigare räntesänkningar och anklagade Fed för det ena och det andra. Men det är fel väg att gå, då cirka 10 års räntesänkningar i Europa inte åstadkommit annat än inflation på börsen och fastigheter. Ändå fortsätter man trots att det inte biter. Räntevapnet skapar bara en sak. Det urholkar kapitalet hos långivarna och en de stora långivarna är sparat pensionskapital, som blir allt mindre, då avkastningen uteblir. Kostnaderna för att förvalta detta överstiger med råge den avkastning man kan lyckas få.

Det är här vi kommer att se nästa problem eller om vi så vill kan vi kalla det för krasch in mot 2022, i första hand, men detta kommer att ta lång tid att redan ut och under tiden kommer flykten till dollar att fortstätta i oförminskad takt. Detta ligger sedan till grund för nästa problem med en extremt högt värderad USD. Detta är dock ett senare problem som det ser ut.

Vår finansminister M Andersson presenterade höstbudget under onsdagen med budskapet att statskulden inte varit lägre sedan 1977 (enligt viss media). Kommentaren var så extrem, då statsskulden var i stort sett obefintlig 1977 relaterat till dagens skuld på 1 072 930 781 452 kronor. Riksgälden anger detta belopp per den 30 augusti i år. Skultoppen visar sig ligga under 1997 och var då cirka 40 procent högre än i dag. Men fortfarande extrema belopp som ska betalas av framtida inkomster. Skuldökningen har man i stället rullar över på kommunerna som generellt har ökat sina skuldbördor  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och är grunden i en fortsatt positiv tolkning och utveckling efter att index bottnade på 1 477 den 15 augusti i år. Efter en tids uppgång efter den 15:e augusti drog indikatorn uppåt och ger oss nu anledning att sikta högre över tiden.

Lång sikt: Månadsstochastic 75,3 och 67,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande igen efter att ha varit fallande under sommaren in mot mitten av augusti. När de vände uppåt och gav nya positiva signaler under andra halvan av augusti ledde det till ytterligare positiva signaler när uppgången fortsatte under första halvan av september Ser vi på värdena i nuläget finns det utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid.  

Medellång sikt: Veckostochastic 86,1 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har stigit sedan de bottnade i mitten av augusti. Uppgången som följde för index har fått indikatorn att rusa upp på höga nivåer och värden över 90 för båda värdena fram till den 16 september. Med de höga värdena ser vi nu en viss tvekan och index backar en del efter en intensiv uppgång på 12,7 procent under cirka fyra veckor. Även om indikatorn fortsätter att tveka en del finns det anledning att räkna med en fortsatt uppgång för index upp mot värden kring 1 700.

Kort sikt: Dagsstochastic 91,2 och 94,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 laddar om

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 655,11 H 1 661,17 L 1 646,68)

OMXS30 har rusat uppåt från 1 477 den 15 augusti i år till 1 665, som högst den 13 september och det efter endast 29 dagar. För oss ligger motståndet vid 1 666. Denna nivå måste brytas och ge en stängningskurs över denna för att vi ska sikta uppåt med ett test av de gamla topparna i intervallet 1 680-1 720. 1 720 är rekordet från april 2015 och 1 700 är våren topp den 25 april. Topparna i november 2017 och augusti 2018 kom in på 1 682 respektive 1 680, vilket ger oss det relaterade breda motståndsintervallet. Vi räknar med att intervallet kommer att hålla för ännu ett test men marknaden kommer att göra allvarliga försök att bryta detta med en fortsatt uppgång som följd.

Det krävs dock en bestående notering över 1 720 för att vi ska kunna sikta mot betydligt högre nivåer. Det är inget vi chansar på nu utan det är bättre att marknaden visar oss om och när man tänker trycka på med kraft och därmed låta index gå mot högre nivåer över 1 720.

Det relaterade motståndet har hållit under snart 4,5 år, vilket är viktigt att påpeka, då möjligheten för en ny sväng nedåt finns kvar som alternativt. Relaterar vi detta även till utvecklingen i New York är situationen likartad där genom starka motstånd några procent över aktuella värden.

Många har hört av sig med frågor om hur högt index kan stiga om ett genombrott sker. Svaret vi gett är att det skulle innebära en uppgång på ytterligare cirka 200 indexpunkter. Tillägget blir alltid att inget är klart förrän 1 720-nivån är bruten.

Under onsdagen kom Federal Reserve med en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter eller 25 räntepunkter. Det visar på en viss desperation från Fed´s sida. 7 av de 17 medlemmarna i styrelsen förespeglade att det kunde komma nya sänkningar längre fram. Nästa Fed möte hålls i oktober.

New Yorkbörsen hade diskonterat en sänkning och stigit inför beskedet. Reaktionen på börsen blev marginell efter beskedet. D Trump var sin vana trogen ute och ville ha kraftigare räntesänkningar och anklagade Fed för det ena och det andra. Men det är fel väg att gå, då cirka 10 års räntesänkningar i Europa inte åstadkommit annat än inflation på börsen och fastigheter. Ändå fortsätter man trots att det inte biter. Räntevapnet skapar bara en sak. Det urholkar kapitalet hos långivarna och en de stora långivarna är sparat pensionskapital, som blir allt mindre, då avkastningen uteblir. Kostnaderna för att förvalta detta överstiger med råge den avkastning man kan lyckas få.

Det är här vi kommer att se nästa problem eller om vi så vill kan vi kalla det för krasch in mot 2022, i första hand, men detta kommer att ta lång tid att redan ut och under tiden kommer flykten till dollar att fortstätta i oförminskad takt. Detta ligger sedan till grund för nästa problem med en extremt högt värderad USD. Detta är dock ett senare problem som det ser ut.

Vår finansminister M Andersson presenterade höstbudget under onsdagen med budskapet att statskulden inte varit lägre sedan 1977 (enligt viss media). Kommentaren var så extrem, då statsskulden var i stort sett obefintlig 1977 relaterat till dagens skuld på 1 072 930 781 452 kronor. Riksgälden anger detta belopp per den 30 augusti i år. Skultoppen visar sig ligga under 1997 och var då cirka 40 procent högre än i dag. Men fortfarande extrema belopp som ska betalas av framtida inkomster. Skuldökningen har man i stället rullar över på kommunerna som generellt har ökat sina skuldbördor  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och är grunden i en fortsatt positiv tolkning och utveckling efter att index bottnade på 1 477 den 15 augusti i år. Efter en tids uppgång efter den 15:e augusti drog indikatorn uppåt och ger oss nu anledning att sikta högre över tiden.

Lång sikt: Månadsstochastic 75,3 och 67,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande igen efter att ha varit fallande under sommaren in mot mitten av augusti. När de vände uppåt och gav nya positiva signaler under andra halvan av augusti ledde det till ytterligare positiva signaler när uppgången fortsatte under första halvan av september Ser vi på värdena i nuläget finns det utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid.  

Medellång sikt: Veckostochastic 86,1 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har stigit sedan de bottnade i mitten av augusti. Uppgången som följde för index har fått indikatorn att rusa upp på höga nivåer och värden över 90 för båda värdena fram till den 16 september. Med de höga värdena ser vi nu en viss tvekan och index backar en del efter en intensiv uppgång på 12,7 procent under cirka fyra veckor. Även om indikatorn fortsätter att tveka en del finns det anledning att räkna med en fortsatt uppgång för index upp mot värden kring 1 700.

Kort sikt: Dagsstochastic 91,2 och 94,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 laddar om

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 655,11 H 1 661,17 L 1 646,68)

OMXS30 har rusat uppåt från 1 477 den 15 augusti i år till 1 665, som högst den 13 september och det efter endast 29 dagar. För oss ligger motståndet vid 1 666. Denna nivå måste brytas och ge en stängningskurs över denna för att vi ska sikta uppåt med ett test av de gamla topparna i intervallet 1 680-1 720. 1 720 är rekordet från april 2015 och 1 700 är våren topp den 25 april. Topparna i november 2017 och augusti 2018 kom in på 1 682 respektive 1 680, vilket ger oss det relaterade breda motståndsintervallet. Vi räknar med att intervallet kommer att hålla för ännu ett test men marknaden kommer att göra allvarliga försök att bryta detta med en fortsatt uppgång som följd.

Det krävs dock en bestående notering över 1 720 för att vi ska kunna sikta mot betydligt högre nivåer. Det är inget vi chansar på nu utan det är bättre att marknaden visar oss om och när man tänker trycka på med kraft och därmed låta index gå mot högre nivåer över 1 720.

Det relaterade motståndet har hållit under snart 4,5 år, vilket är viktigt att påpeka, då möjligheten för en ny sväng nedåt finns kvar som alternativt. Relaterar vi detta även till utvecklingen i New York är situationen likartad där genom starka motstånd några procent över aktuella värden.

Många har hört av sig med frågor om hur högt index kan stiga om ett genombrott sker. Svaret vi gett är att det skulle innebära en uppgång på ytterligare cirka 200 indexpunkter. Tillägget blir alltid att inget är klart förrän 1 720-nivån är bruten.

Under onsdagen kom Federal Reserve med en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter eller 25 räntepunkter. Det visar på en viss desperation från Fed´s sida. 7 av de 17 medlemmarna i styrelsen förespeglade att det kunde komma nya sänkningar längre fram. Nästa Fed möte hålls i oktober.

New Yorkbörsen hade diskonterat en sänkning och stigit inför beskedet. Reaktionen på börsen blev marginell efter beskedet. D Trump var sin vana trogen ute och ville ha kraftigare räntesänkningar och anklagade Fed för det ena och det andra. Men det är fel väg att gå, då cirka 10 års räntesänkningar i Europa inte åstadkommit annat än inflation på börsen och fastigheter. Ändå fortsätter man trots att det inte biter. Räntevapnet skapar bara en sak. Det urholkar kapitalet hos långivarna och en de stora långivarna är sparat pensionskapital, som blir allt mindre, då avkastningen uteblir. Kostnaderna för att förvalta detta överstiger med råge den avkastning man kan lyckas få.

Det är här vi kommer att se nästa problem eller om vi så vill kan vi kalla det för krasch in mot 2022, i första hand, men detta kommer att ta lång tid att redan ut och under tiden kommer flykten till dollar att fortstätta i oförminskad takt. Detta ligger sedan till grund för nästa problem med en extremt högt värderad USD. Detta är dock ett senare problem som det ser ut.

Vår finansminister M Andersson presenterade höstbudget under onsdagen med budskapet att statskulden inte varit lägre sedan 1977 (enligt viss media). Kommentaren var så extrem, då statsskulden var i stort sett obefintlig 1977 relaterat till dagens skuld på 1 072 930 781 452 kronor. Riksgälden anger detta belopp per den 30 augusti i år. Skultoppen visar sig ligga under 1997 och var då cirka 40 procent högre än i dag. Men fortfarande extrema belopp som ska betalas av framtida inkomster. Skuldökningen har man i stället rullar över på kommunerna som generellt har ökat sina skuldbördor  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och är grunden i en fortsatt positiv tolkning och utveckling efter att index bottnade på 1 477 den 15 augusti i år. Efter en tids uppgång efter den 15:e augusti drog indikatorn uppåt och ger oss nu anledning att sikta högre över tiden.

Lång sikt: Månadsstochastic 75,3 och 67,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande igen efter att ha varit fallande under sommaren in mot mitten av augusti. När de vände uppåt och gav nya positiva signaler under andra halvan av augusti ledde det till ytterligare positiva signaler när uppgången fortsatte under första halvan av september Ser vi på värdena i nuläget finns det utrymme för en fortsatt uppgång ytterligare en tid.  

Medellång sikt: Veckostochastic 86,1 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har stigit sedan de bottnade i mitten av augusti. Uppgången som följde för index har fått indikatorn att rusa upp på höga nivåer och värden över 90 för båda värdena fram till den 16 september. Med de höga värdena ser vi nu en viss tvekan och index backar en del efter en intensiv uppgång på 12,7 procent under cirka fyra veckor. Även om indikatorn fortsätter att tveka en del finns det anledning att räkna med en fortsatt uppgång för index upp mot värden kring 1 700.

Kort sikt: Dagsstochastic 91,2 och 94,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 laddar om

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.