Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tog 3 dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 534,34 H 1 546,19 L 1 533,06)

OMXS30 steg till 1 546 som högst under tisdagen. Det ger oss en uppgång på 69 punkter om vi utgår från den 15 augusti och 1 477. Omräknat blir detta en uppgång på 4,7 procent.

Uppgången blev 3 dagar då den 15 augusti tillhör nedgången. Detta mönster känner vi igen från många tidigare ryck. När en motreaktion inleds efter en större nedgång är det många aktörer som agerar under de tre första dagarna av uppgången.

Närmast ska vi se vilka aktier som kan hålla sig över sina lågpunkter från förra veckan när en rekyl under de ”normala” 1-2 dagarna. Onsdagen räknas då som dag 1. Den grupp som lyckas hålla sig över lägsta noteringarna kan i nästa steg göra ett nytt ryck uppåt.

För index handlar det närmast om stöd vid 1 510-1 512 med 1 505, som alternativ. När rekylen är klar och stannar på eller över 1 505 kan vi inrikta oss på en ny sväng uppåt med 1 550 som motstånd på nytt. Vi sticker inte i väg med en positiv tanke ännu utan väntar ut rekylen för att se vad vi får att jobba med.

Index stängde på 1 534 på tisdagen. Den 7 mars 2000 toppade index på 1 548 i samband med toppen på IT-rallyt under 90-talet. Intressant att konstatera att index nu drygt 19 år senare är på i stort sett samma värde. New Yorkbörsens S&P 500 index har under samma tid lyft i det närmaste 95 procent. Ett tydligt tecken på att kapitalet styrts till USD och vidare till NYSE. Vi ser liknande mönster om vi tar andra index på Europabörserna.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 58,0 och 61,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,5 och 37,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,7 och 27,3 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tog 3 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tog 3 dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 534,34 H 1 546,19 L 1 533,06)

OMXS30 steg till 1 546 som högst under tisdagen. Det ger oss en uppgång på 69 punkter om vi utgår från den 15 augusti och 1 477. Omräknat blir detta en uppgång på 4,7 procent.

Uppgången blev 3 dagar då den 15 augusti tillhör nedgången. Detta mönster känner vi igen från många tidigare ryck. När en motreaktion inleds efter en större nedgång är det många aktörer som agerar under de tre första dagarna av uppgången.

Närmast ska vi se vilka aktier som kan hålla sig över sina lågpunkter från förra veckan när en rekyl under de ”normala” 1-2 dagarna. Onsdagen räknas då som dag 1. Den grupp som lyckas hålla sig över lägsta noteringarna kan i nästa steg göra ett nytt ryck uppåt.

För index handlar det närmast om stöd vid 1 510-1 512 med 1 505, som alternativ. När rekylen är klar och stannar på eller över 1 505 kan vi inrikta oss på en ny sväng uppåt med 1 550 som motstånd på nytt. Vi sticker inte i väg med en positiv tanke ännu utan väntar ut rekylen för att se vad vi får att jobba med.

Index stängde på 1 534 på tisdagen. Den 7 mars 2000 toppade index på 1 548 i samband med toppen på IT-rallyt under 90-talet. Intressant att konstatera att index nu drygt 19 år senare är på i stort sett samma värde. New Yorkbörsens S&P 500 index har under samma tid lyft i det närmaste 95 procent. Ett tydligt tecken på att kapitalet styrts till USD och vidare till NYSE. Vi ser liknande mönster om vi tar andra index på Europabörserna.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 58,0 och 61,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,5 och 37,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,7 och 27,3 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tog 3 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tog 3 dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 534,34 H 1 546,19 L 1 533,06)

OMXS30 steg till 1 546 som högst under tisdagen. Det ger oss en uppgång på 69 punkter om vi utgår från den 15 augusti och 1 477. Omräknat blir detta en uppgång på 4,7 procent.

Uppgången blev 3 dagar då den 15 augusti tillhör nedgången. Detta mönster känner vi igen från många tidigare ryck. När en motreaktion inleds efter en större nedgång är det många aktörer som agerar under de tre första dagarna av uppgången.

Närmast ska vi se vilka aktier som kan hålla sig över sina lågpunkter från förra veckan när en rekyl under de ”normala” 1-2 dagarna. Onsdagen räknas då som dag 1. Den grupp som lyckas hålla sig över lägsta noteringarna kan i nästa steg göra ett nytt ryck uppåt.

För index handlar det närmast om stöd vid 1 510-1 512 med 1 505, som alternativ. När rekylen är klar och stannar på eller över 1 505 kan vi inrikta oss på en ny sväng uppåt med 1 550 som motstånd på nytt. Vi sticker inte i väg med en positiv tanke ännu utan väntar ut rekylen för att se vad vi får att jobba med.

Index stängde på 1 534 på tisdagen. Den 7 mars 2000 toppade index på 1 548 i samband med toppen på IT-rallyt under 90-talet. Intressant att konstatera att index nu drygt 19 år senare är på i stort sett samma värde. New Yorkbörsens S&P 500 index har under samma tid lyft i det närmaste 95 procent. Ett tydligt tecken på att kapitalet styrts till USD och vidare till NYSE. Vi ser liknande mönster om vi tar andra index på Europabörserna.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 58,0 och 61,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,5 och 37,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,7 och 27,3 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tog 3 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tog 3 dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 534,34 H 1 546,19 L 1 533,06)

OMXS30 steg till 1 546 som högst under tisdagen. Det ger oss en uppgång på 69 punkter om vi utgår från den 15 augusti och 1 477. Omräknat blir detta en uppgång på 4,7 procent.

Uppgången blev 3 dagar då den 15 augusti tillhör nedgången. Detta mönster känner vi igen från många tidigare ryck. När en motreaktion inleds efter en större nedgång är det många aktörer som agerar under de tre första dagarna av uppgången.

Närmast ska vi se vilka aktier som kan hålla sig över sina lågpunkter från förra veckan när en rekyl under de ”normala” 1-2 dagarna. Onsdagen räknas då som dag 1. Den grupp som lyckas hålla sig över lägsta noteringarna kan i nästa steg göra ett nytt ryck uppåt.

För index handlar det närmast om stöd vid 1 510-1 512 med 1 505, som alternativ. När rekylen är klar och stannar på eller över 1 505 kan vi inrikta oss på en ny sväng uppåt med 1 550 som motstånd på nytt. Vi sticker inte i väg med en positiv tanke ännu utan väntar ut rekylen för att se vad vi får att jobba med.

Index stängde på 1 534 på tisdagen. Den 7 mars 2000 toppade index på 1 548 i samband med toppen på IT-rallyt under 90-talet. Intressant att konstatera att index nu drygt 19 år senare är på i stort sett samma värde. New Yorkbörsens S&P 500 index har under samma tid lyft i det närmaste 95 procent. Ett tydligt tecken på att kapitalet styrts till USD och vidare till NYSE. Vi ser liknande mönster om vi tar andra index på Europabörserna.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 58,0 och 61,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,5 och 37,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,7 och 27,3 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tog 3 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tog 3 dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 534,34 H 1 546,19 L 1 533,06)

OMXS30 steg till 1 546 som högst under tisdagen. Det ger oss en uppgång på 69 punkter om vi utgår från den 15 augusti och 1 477. Omräknat blir detta en uppgång på 4,7 procent.

Uppgången blev 3 dagar då den 15 augusti tillhör nedgången. Detta mönster känner vi igen från många tidigare ryck. När en motreaktion inleds efter en större nedgång är det många aktörer som agerar under de tre första dagarna av uppgången.

Närmast ska vi se vilka aktier som kan hålla sig över sina lågpunkter från förra veckan när en rekyl under de ”normala” 1-2 dagarna. Onsdagen räknas då som dag 1. Den grupp som lyckas hålla sig över lägsta noteringarna kan i nästa steg göra ett nytt ryck uppåt.

För index handlar det närmast om stöd vid 1 510-1 512 med 1 505, som alternativ. När rekylen är klar och stannar på eller över 1 505 kan vi inrikta oss på en ny sväng uppåt med 1 550 som motstånd på nytt. Vi sticker inte i väg med en positiv tanke ännu utan väntar ut rekylen för att se vad vi får att jobba med.

Index stängde på 1 534 på tisdagen. Den 7 mars 2000 toppade index på 1 548 i samband med toppen på IT-rallyt under 90-talet. Intressant att konstatera att index nu drygt 19 år senare är på i stort sett samma värde. New Yorkbörsens S&P 500 index har under samma tid lyft i det närmaste 95 procent. Ett tydligt tecken på att kapitalet styrts till USD och vidare till NYSE. Vi ser liknande mönster om vi tar andra index på Europabörserna.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 58,0 och 61,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,5 och 37,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,7 och 27,3 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tog 3 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tog 3 dagar

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 534,34 H 1 546,19 L 1 533,06)

OMXS30 steg till 1 546 som högst under tisdagen. Det ger oss en uppgång på 69 punkter om vi utgår från den 15 augusti och 1 477. Omräknat blir detta en uppgång på 4,7 procent.

Uppgången blev 3 dagar då den 15 augusti tillhör nedgången. Detta mönster känner vi igen från många tidigare ryck. När en motreaktion inleds efter en större nedgång är det många aktörer som agerar under de tre första dagarna av uppgången.

Närmast ska vi se vilka aktier som kan hålla sig över sina lågpunkter från förra veckan när en rekyl under de ”normala” 1-2 dagarna. Onsdagen räknas då som dag 1. Den grupp som lyckas hålla sig över lägsta noteringarna kan i nästa steg göra ett nytt ryck uppåt.

För index handlar det närmast om stöd vid 1 510-1 512 med 1 505, som alternativ. När rekylen är klar och stannar på eller över 1 505 kan vi inrikta oss på en ny sväng uppåt med 1 550 som motstånd på nytt. Vi sticker inte i väg med en positiv tanke ännu utan väntar ut rekylen för att se vad vi får att jobba med.

Index stängde på 1 534 på tisdagen. Den 7 mars 2000 toppade index på 1 548 i samband med toppen på IT-rallyt under 90-talet. Intressant att konstatera att index nu drygt 19 år senare är på i stort sett samma värde. New Yorkbörsens S&P 500 index har under samma tid lyft i det närmaste 95 procent. Ett tydligt tecken på att kapitalet styrts till USD och vidare till NYSE. Vi ser liknande mönster om vi tar andra index på Europabörserna.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 58,0 och 61,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 30,5 och 37,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,7 och 27,3 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tog 3 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.