Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 landade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)

OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494 och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen och använda det hela som underlag för fortsättningen.

När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.

Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.  

I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den 26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.

ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i ett senare skede, när de ska testas på nytt.

Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de grupper vi tagit upp tidigare.

Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.

Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande trender.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548  Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 landade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 landade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)

OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494 och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen och använda det hela som underlag för fortsättningen.

När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.

Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.  

I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den 26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.

ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i ett senare skede, när de ska testas på nytt.

Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de grupper vi tagit upp tidigare.

Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.

Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande trender.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548  Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 landade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 landade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)

OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494 och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen och använda det hela som underlag för fortsättningen.

När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.

Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.  

I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den 26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.

ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i ett senare skede, när de ska testas på nytt.

Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de grupper vi tagit upp tidigare.

Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.

Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande trender.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548  Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 landade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 landade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)

OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494 och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen och använda det hela som underlag för fortsättningen.

När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.

Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.  

I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den 26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.

ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i ett senare skede, när de ska testas på nytt.

Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de grupper vi tagit upp tidigare.

Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.

Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande trender.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548  Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 landade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 landade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)

OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494 och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen och använda det hela som underlag för fortsättningen.

När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.

Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.  

I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den 26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.

ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i ett senare skede, när de ska testas på nytt.

Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de grupper vi tagit upp tidigare.

Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.

Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande trender.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548  Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 landade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 landade

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 495,71 H 1 509,58 L 1 476,83)

OMXS30 fortsatte ned till 1 477, som lägst under torsdagen. Under fallet stannade index lustigt nog upp vid stödet 1 494 och steg 7 punkter under cirka 30 minuter innan nedgången fortsatte. Alltid lika kul att se reaktionerna och att nivåerna funkar även om det som nu bara blev en mindre reaktion. Reaktionerna ger oss alltid möjlighet att ”läsa av” utvecklingen och använda det hela som underlag för fortsättningen.

När index väl var ned till 1 477 steg index drygt 40 punkter innan vi fick in stängningen på 1 496. Detta har skapat underlag för en motreaktion uppåt även under fredagen i en del aktier men frågan är hur detta slår igenom på index. Skulle index falla under 1 477 de närmaste dagarna är det 1 450-1 452, som utgör nästa viktiga stödnivå.

Tidsmässigt är nedgången från den 3 juli nu den 16 augusti uppe i 44 dagar. De långa rytmerna pekar ut 15:e och 16:e augusti som en viktig punkt. Använder vi den korta rytmen är det 45-46 dagar vi gärna vill se. Då handlar det om kommande helg, 17-18 september, frågan blir då naturligtvis om det är fredagen som är viktigast eller om det blir måndagen den 19 augusti. Svaret blir båda, då vi får bevaka olika aktier som nu från den 15 augusti till början av nästa vecka kan skapa lågpunkter och ge motreaktioner uppåt under olika dagar.  

I och med att toppen på 1 700 kom in den 25 april i år blir det sedan intressant att bevaka utvecklingen från måndagen den 26 augusti. Men nu närmast ska vi hantera aktuella datumen.

ML-linjerna som vi tagit upp tidigare ligger med i grafen även idag och det ska bli kul att se vilken betydelse de får nu och i ett senare skede, när de ska testas på nytt.

Ser vi på de längre tekniska indikatorerna nedan har de fortfarande mer kvar på nedsidan och det är en enkel grund att stå på för oss. Då vi enbart söker de aktier som har sina indikatorer nere på låga nivåer och som därmed skapar förutsättningar för en bottenformation. Vi är då tillbaka till bankerna och en del spelbolag och en del verkstadsaktier för att beröra de grupper vi tagit upp tidigare.

Det finns naturligtvis fler enskilda aktier som är värda att följa, där trenden varit fallande under lång tid.

Ytterligare en grupp som vi inte får glömma är de aktier som är i långsiktigt stigande trender. De tar tillfälliga pauser när index har starkt negativa dagar men de stiger snabbt igen när index får tillfälliga uppgångar. Resultatet blir att denna grupp fortsätter att stiga och så måste de vara då det frigjorda kapitalet söker sig från fallande aktier och förstärker redan stigande trender.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,1 och 59,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,5 och 39,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,7 och 15,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548  Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 landade

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.