Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

H&M tar hjälp av tiden

Hennes & Mauritz (168.16)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 168,16

H&M har de senaste veckorna testat motståndet vid 171-173 kronor. Det har varit logsikt att motståndet hållit efter en intensiv uppgång tidigare under sommaren. Högsta notering under denna process är 171,94 kronor från den 9 juli. När genombrottet inte sker är det allt fler som tvekar och förväntar sig en rekyl för att komma in i aktien på en lägre nivå.

I och med att uppgången inleddes från 120,50 kronor den 10 september 2018 kan vi konstatera att det tog 10 månader för H&M att stiga 42,7 procent. I och med att toppen kom in efter just 10 månader (302 dagar=43,1veckor) är det logiskt med en rekyl en tid. Jag relaterar då till att en lågpunkt skapat 10 månader senare en högre botten om uppgången ska fortsätta. Blir det som nu en topp är budskapet reaktion och den kan ju bara ske nedåt från en topp.

Frågan blir då: Var har vi stöden? Först ligger 163 kronor och sedan har vi 155 kronor, som stödnivån. Vid den lägre nivån har vi MA200-kurvan som är stigande och det förstärker stödet på den nivån om nedgången fortsätter hela vägen dit.

För en fortsatt uppgång till högre nivåer krävs fortfarande en bestående notering över 174 kronor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 75,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 84,4 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,94 kronor den 9 juli

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 174,00 och 187,00 Stöd: 161,00 och 148,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronor

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

H&M tar hjälp av tiden

Hennes & Mauritz (168.16)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 168,16

H&M har de senaste veckorna testat motståndet vid 171-173 kronor. Det har varit logsikt att motståndet hållit efter en intensiv uppgång tidigare under sommaren. Högsta notering under denna process är 171,94 kronor från den 9 juli. När genombrottet inte sker är det allt fler som tvekar och förväntar sig en rekyl för att komma in i aktien på en lägre nivå.

I och med att uppgången inleddes från 120,50 kronor den 10 september 2018 kan vi konstatera att det tog 10 månader för H&M att stiga 42,7 procent. I och med att toppen kom in efter just 10 månader (302 dagar=43,1veckor) är det logiskt med en rekyl en tid. Jag relaterar då till att en lågpunkt skapat 10 månader senare en högre botten om uppgången ska fortsätta. Blir det som nu en topp är budskapet reaktion och den kan ju bara ske nedåt från en topp.

Frågan blir då: Var har vi stöden? Först ligger 163 kronor och sedan har vi 155 kronor, som stödnivån. Vid den lägre nivån har vi MA200-kurvan som är stigande och det förstärker stödet på den nivån om nedgången fortsätter hela vägen dit.

För en fortsatt uppgång till högre nivåer krävs fortfarande en bestående notering över 174 kronor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 75,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 84,4 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,94 kronor den 9 juli

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 174,00 och 187,00 Stöd: 161,00 och 148,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronor

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

H&M tar hjälp av tiden

Hennes & Mauritz (168.16)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 168,16

H&M har de senaste veckorna testat motståndet vid 171-173 kronor. Det har varit logsikt att motståndet hållit efter en intensiv uppgång tidigare under sommaren. Högsta notering under denna process är 171,94 kronor från den 9 juli. När genombrottet inte sker är det allt fler som tvekar och förväntar sig en rekyl för att komma in i aktien på en lägre nivå.

I och med att uppgången inleddes från 120,50 kronor den 10 september 2018 kan vi konstatera att det tog 10 månader för H&M att stiga 42,7 procent. I och med att toppen kom in efter just 10 månader (302 dagar=43,1veckor) är det logiskt med en rekyl en tid. Jag relaterar då till att en lågpunkt skapat 10 månader senare en högre botten om uppgången ska fortsätta. Blir det som nu en topp är budskapet reaktion och den kan ju bara ske nedåt från en topp.

Frågan blir då: Var har vi stöden? Först ligger 163 kronor och sedan har vi 155 kronor, som stödnivån. Vid den lägre nivån har vi MA200-kurvan som är stigande och det förstärker stödet på den nivån om nedgången fortsätter hela vägen dit.

För en fortsatt uppgång till högre nivåer krävs fortfarande en bestående notering över 174 kronor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 75,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 84,4 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,94 kronor den 9 juli

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 174,00 och 187,00 Stöd: 161,00 och 148,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronor

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

H&M tar hjälp av tiden

Hennes & Mauritz (168.16)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 168,16

H&M har de senaste veckorna testat motståndet vid 171-173 kronor. Det har varit logsikt att motståndet hållit efter en intensiv uppgång tidigare under sommaren. Högsta notering under denna process är 171,94 kronor från den 9 juli. När genombrottet inte sker är det allt fler som tvekar och förväntar sig en rekyl för att komma in i aktien på en lägre nivå.

I och med att uppgången inleddes från 120,50 kronor den 10 september 2018 kan vi konstatera att det tog 10 månader för H&M att stiga 42,7 procent. I och med att toppen kom in efter just 10 månader (302 dagar=43,1veckor) är det logiskt med en rekyl en tid. Jag relaterar då till att en lågpunkt skapat 10 månader senare en högre botten om uppgången ska fortsätta. Blir det som nu en topp är budskapet reaktion och den kan ju bara ske nedåt från en topp.

Frågan blir då: Var har vi stöden? Först ligger 163 kronor och sedan har vi 155 kronor, som stödnivån. Vid den lägre nivån har vi MA200-kurvan som är stigande och det förstärker stödet på den nivån om nedgången fortsätter hela vägen dit.

För en fortsatt uppgång till högre nivåer krävs fortfarande en bestående notering över 174 kronor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 75,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 84,4 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,94 kronor den 9 juli

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 174,00 och 187,00 Stöd: 161,00 och 148,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronor

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

H&M tar hjälp av tiden

Hennes & Mauritz (168.16)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 168,16

H&M har de senaste veckorna testat motståndet vid 171-173 kronor. Det har varit logsikt att motståndet hållit efter en intensiv uppgång tidigare under sommaren. Högsta notering under denna process är 171,94 kronor från den 9 juli. När genombrottet inte sker är det allt fler som tvekar och förväntar sig en rekyl för att komma in i aktien på en lägre nivå.

I och med att uppgången inleddes från 120,50 kronor den 10 september 2018 kan vi konstatera att det tog 10 månader för H&M att stiga 42,7 procent. I och med att toppen kom in efter just 10 månader (302 dagar=43,1veckor) är det logiskt med en rekyl en tid. Jag relaterar då till att en lågpunkt skapat 10 månader senare en högre botten om uppgången ska fortsätta. Blir det som nu en topp är budskapet reaktion och den kan ju bara ske nedåt från en topp.

Frågan blir då: Var har vi stöden? Först ligger 163 kronor och sedan har vi 155 kronor, som stödnivån. Vid den lägre nivån har vi MA200-kurvan som är stigande och det förstärker stödet på den nivån om nedgången fortsätter hela vägen dit.

För en fortsatt uppgång till högre nivåer krävs fortfarande en bestående notering över 174 kronor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 75,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 84,4 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,94 kronor den 9 juli

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 174,00 och 187,00 Stöd: 161,00 och 148,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronor

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

H&M tar hjälp av tiden

Hennes & Mauritz (168.16)


Ikon analys

Hennes & Mauritz 168,16

H&M har de senaste veckorna testat motståndet vid 171-173 kronor. Det har varit logsikt att motståndet hållit efter en intensiv uppgång tidigare under sommaren. Högsta notering under denna process är 171,94 kronor från den 9 juli. När genombrottet inte sker är det allt fler som tvekar och förväntar sig en rekyl för att komma in i aktien på en lägre nivå.

I och med att uppgången inleddes från 120,50 kronor den 10 september 2018 kan vi konstatera att det tog 10 månader för H&M att stiga 42,7 procent. I och med att toppen kom in efter just 10 månader (302 dagar=43,1veckor) är det logiskt med en rekyl en tid. Jag relaterar då till att en lågpunkt skapat 10 månader senare en högre botten om uppgången ska fortsätta. Blir det som nu en topp är budskapet reaktion och den kan ju bara ske nedåt från en topp.

Frågan blir då: Var har vi stöden? Först ligger 163 kronor och sedan har vi 155 kronor, som stödnivån. Vid den lägre nivån har vi MA200-kurvan som är stigande och det förstärker stödet på den nivån om nedgången fortsätter hela vägen dit.

För en fortsatt uppgång till högre nivåer krävs fortfarande en bestående notering över 174 kronor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,5 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 75,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,5 och 84,4 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

Högsta notering

2019 är 171,94 kronor den 9 juli

2018 är 173,00 kr, den 10 oktober

2017 är 252,90 kr, den 3 januari

2016 är 305,10 kr, den 21 april

2015 är 368,50 kr, den 3 mars

Lägsta notering

2019 är 123,50 kronor den 2 januari

2018 är 117,10 kronor den 28 mars

2017 är 164,90 kronor den 18 december  

Motstånd: 174,00 och 187,00 Stöd: 161,00 och 148,00

Rörelsefaktor tid: 13 dagar och 13 veckor. Rörelsefaktor pris: 13,00 kronor

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.