Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Brent gick på pumpen

Råvaror: Olja, guld mm (61.6)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,6 USD/fat

Oljepriset har nu under de senaste fyra veckorna jobbat med att försöka bryta ned motståndet vid 63,6-64,0 dollar utan att lyckas. 63,6 dollar är högsta noteringen den 4 februari. Vi brukar hålla ett vakande öga på tiden kring den 4 februari, då detta datum ligger 45 dagar innan den 21 mars. Det handlar om 4 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november, som kommer med 3 månaders mellanrum. I höstas hade vi ingen större glädje av 5 november men det betyder inte att det datumet är kört utan vi kan bara se att under kraftiga kursrörelser sätts datumen ur spel vid något tillfälle. 2017 fick vi i stället in tillfälliga toppar den 6:e och 7:e november, då den 5 november det året var en söndag.

Nu närmast får vi vänta ut kraftsamlingen under 64-nivån och sedan en stängningskurs över 64,0 dollar som en ny signal på fortsatt uppgång med 68,0 dollar och 72,00 dollar som framtida motstånd. Under tiden ligger 59,2-60,0 dollar som stöd första stöd och 56,0 dollar finns där i bakgrunden vid behov. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan ser ut att vara nyckeln i den fortsatta utvecklingen när det är dags för en vändning uppåt.   

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 25,7 och 39,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 38,6 och 29,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 63,3 och 68,2 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 14 feb, 23 feb, 4 mars, 13 mars, 23 mars

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Brent gick på pumpen

Råvaror: Olja, guld mm (61.6)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,6 USD/fat

Oljepriset har nu under de senaste fyra veckorna jobbat med att försöka bryta ned motståndet vid 63,6-64,0 dollar utan att lyckas. 63,6 dollar är högsta noteringen den 4 februari. Vi brukar hålla ett vakande öga på tiden kring den 4 februari, då detta datum ligger 45 dagar innan den 21 mars. Det handlar om 4 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november, som kommer med 3 månaders mellanrum. I höstas hade vi ingen större glädje av 5 november men det betyder inte att det datumet är kört utan vi kan bara se att under kraftiga kursrörelser sätts datumen ur spel vid något tillfälle. 2017 fick vi i stället in tillfälliga toppar den 6:e och 7:e november, då den 5 november det året var en söndag.

Nu närmast får vi vänta ut kraftsamlingen under 64-nivån och sedan en stängningskurs över 64,0 dollar som en ny signal på fortsatt uppgång med 68,0 dollar och 72,00 dollar som framtida motstånd. Under tiden ligger 59,2-60,0 dollar som stöd första stöd och 56,0 dollar finns där i bakgrunden vid behov. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan ser ut att vara nyckeln i den fortsatta utvecklingen när det är dags för en vändning uppåt.   

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 25,7 och 39,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 38,6 och 29,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 63,3 och 68,2 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 14 feb, 23 feb, 4 mars, 13 mars, 23 mars

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Brent gick på pumpen

Råvaror: Olja, guld mm (61.6)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,6 USD/fat

Oljepriset har nu under de senaste fyra veckorna jobbat med att försöka bryta ned motståndet vid 63,6-64,0 dollar utan att lyckas. 63,6 dollar är högsta noteringen den 4 februari. Vi brukar hålla ett vakande öga på tiden kring den 4 februari, då detta datum ligger 45 dagar innan den 21 mars. Det handlar om 4 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november, som kommer med 3 månaders mellanrum. I höstas hade vi ingen större glädje av 5 november men det betyder inte att det datumet är kört utan vi kan bara se att under kraftiga kursrörelser sätts datumen ur spel vid något tillfälle. 2017 fick vi i stället in tillfälliga toppar den 6:e och 7:e november, då den 5 november det året var en söndag.

Nu närmast får vi vänta ut kraftsamlingen under 64-nivån och sedan en stängningskurs över 64,0 dollar som en ny signal på fortsatt uppgång med 68,0 dollar och 72,00 dollar som framtida motstånd. Under tiden ligger 59,2-60,0 dollar som stöd första stöd och 56,0 dollar finns där i bakgrunden vid behov. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan ser ut att vara nyckeln i den fortsatta utvecklingen när det är dags för en vändning uppåt.   

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 25,7 och 39,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 38,6 och 29,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 63,3 och 68,2 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 14 feb, 23 feb, 4 mars, 13 mars, 23 mars

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Brent gick på pumpen

Råvaror: Olja, guld mm (61.6)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,6 USD/fat

Oljepriset har nu under de senaste fyra veckorna jobbat med att försöka bryta ned motståndet vid 63,6-64,0 dollar utan att lyckas. 63,6 dollar är högsta noteringen den 4 februari. Vi brukar hålla ett vakande öga på tiden kring den 4 februari, då detta datum ligger 45 dagar innan den 21 mars. Det handlar om 4 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november, som kommer med 3 månaders mellanrum. I höstas hade vi ingen större glädje av 5 november men det betyder inte att det datumet är kört utan vi kan bara se att under kraftiga kursrörelser sätts datumen ur spel vid något tillfälle. 2017 fick vi i stället in tillfälliga toppar den 6:e och 7:e november, då den 5 november det året var en söndag.

Nu närmast får vi vänta ut kraftsamlingen under 64-nivån och sedan en stängningskurs över 64,0 dollar som en ny signal på fortsatt uppgång med 68,0 dollar och 72,00 dollar som framtida motstånd. Under tiden ligger 59,2-60,0 dollar som stöd första stöd och 56,0 dollar finns där i bakgrunden vid behov. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan ser ut att vara nyckeln i den fortsatta utvecklingen när det är dags för en vändning uppåt.   

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 25,7 och 39,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 38,6 och 29,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 63,3 och 68,2 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 14 feb, 23 feb, 4 mars, 13 mars, 23 mars

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Brent gick på pumpen

Råvaror: Olja, guld mm (61.6)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,6 USD/fat

Oljepriset har nu under de senaste fyra veckorna jobbat med att försöka bryta ned motståndet vid 63,6-64,0 dollar utan att lyckas. 63,6 dollar är högsta noteringen den 4 februari. Vi brukar hålla ett vakande öga på tiden kring den 4 februari, då detta datum ligger 45 dagar innan den 21 mars. Det handlar om 4 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november, som kommer med 3 månaders mellanrum. I höstas hade vi ingen större glädje av 5 november men det betyder inte att det datumet är kört utan vi kan bara se att under kraftiga kursrörelser sätts datumen ur spel vid något tillfälle. 2017 fick vi i stället in tillfälliga toppar den 6:e och 7:e november, då den 5 november det året var en söndag.

Nu närmast får vi vänta ut kraftsamlingen under 64-nivån och sedan en stängningskurs över 64,0 dollar som en ny signal på fortsatt uppgång med 68,0 dollar och 72,00 dollar som framtida motstånd. Under tiden ligger 59,2-60,0 dollar som stöd första stöd och 56,0 dollar finns där i bakgrunden vid behov. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan ser ut att vara nyckeln i den fortsatta utvecklingen när det är dags för en vändning uppåt.   

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 25,7 och 39,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 38,6 och 29,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 63,3 och 68,2 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 14 feb, 23 feb, 4 mars, 13 mars, 23 mars

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Brent gick på pumpen

Råvaror: Olja, guld mm (61.6)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,6 USD/fat

Oljepriset har nu under de senaste fyra veckorna jobbat med att försöka bryta ned motståndet vid 63,6-64,0 dollar utan att lyckas. 63,6 dollar är högsta noteringen den 4 februari. Vi brukar hålla ett vakande öga på tiden kring den 4 februari, då detta datum ligger 45 dagar innan den 21 mars. Det handlar om 4 februari, 5 maj, 5 augusti och 5 november, som kommer med 3 månaders mellanrum. I höstas hade vi ingen större glädje av 5 november men det betyder inte att det datumet är kört utan vi kan bara se att under kraftiga kursrörelser sätts datumen ur spel vid något tillfälle. 2017 fick vi i stället in tillfälliga toppar den 6:e och 7:e november, då den 5 november det året var en söndag.

Nu närmast får vi vänta ut kraftsamlingen under 64-nivån och sedan en stängningskurs över 64,0 dollar som en ny signal på fortsatt uppgång med 68,0 dollar och 72,00 dollar som framtida motstånd. Under tiden ligger 59,2-60,0 dollar som stöd första stöd och 56,0 dollar finns där i bakgrunden vid behov. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan ser ut att vara nyckeln i den fortsatta utvecklingen när det är dags för en vändning uppåt.   

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 25,7 och 39,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 38,6 och 29,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 63,3 och 68,2 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 14 feb, 23 feb, 4 mars, 13 mars, 23 mars

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.