Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

DAX på väg söderut

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 11 022,02

DAX-index har den senaste tiden visat att en toppformation är på gång. Det dröjde ändå till den 6 februari innan högsta noteringen kom in på 11 374. Under tiden hann de dagsbaserad tekniska indikatorerna visa på divergens med kursgrafen, vilket efter den 6 februari förstärker den kortsiktigt negativa signalen. MA 100-kurvan låg vid just 11 375 under onsdagen och det blev den som satte stopp för fortsatt uppgång i detta läge. MA 50-kurvan ligger i dag på 11 000-nivån och det blir för oss ett naturligt stöd, där 11 022 blev lägsta notering under torsdagen. Det är nu på 11 000-nivån som vi kan räkna med ett avgörande framöver. Bryts nivån är en fortsatt nedgång aktuell, där konjunktursiffrorna visar på ett snabbt fall för Tyskland. Mycket beroende på handelshindren riktade mot Ryssland. Omvänt innebär det en ny uppgång om 11 000-nivån håller. Om några dagar har marknaden visat oss vad den har för avsikter. I och med att uppgången inleddes den 27 december 2018 från 10 279 kan vi konstatera att det blev 40:e dagen, som blev avgörande denna gång. Egentligen handlar det då om den 5 februari som är 40:e dagen, då index lade sin högsta notering den dagen på 11 371. Onsdagen gav sedan 3 punkter mer i den inledande handeln. Marginell avvikelse och inom ramen för vad vi accepterar. 

Nu inriktar vi oss på en nedgång under 1-3 dagar, där torsdagen är dag 1, för att se var vi har index under fredagen och måndagen den 11 februari.

Motstånd: 11 500 och 11 750

Stöd: 11 000 och 10 555

Högsta noteringar

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november (tidigare rekord)

2015: 12 391 den 10 april 2015.

Lägsta noteringar

2018: 11 051 den 26 oktober

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februari

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

DAX på väg söderut

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 11 022,02

DAX-index har den senaste tiden visat att en toppformation är på gång. Det dröjde ändå till den 6 februari innan högsta noteringen kom in på 11 374. Under tiden hann de dagsbaserad tekniska indikatorerna visa på divergens med kursgrafen, vilket efter den 6 februari förstärker den kortsiktigt negativa signalen. MA 100-kurvan låg vid just 11 375 under onsdagen och det blev den som satte stopp för fortsatt uppgång i detta läge. MA 50-kurvan ligger i dag på 11 000-nivån och det blir för oss ett naturligt stöd, där 11 022 blev lägsta notering under torsdagen. Det är nu på 11 000-nivån som vi kan räkna med ett avgörande framöver. Bryts nivån är en fortsatt nedgång aktuell, där konjunktursiffrorna visar på ett snabbt fall för Tyskland. Mycket beroende på handelshindren riktade mot Ryssland. Omvänt innebär det en ny uppgång om 11 000-nivån håller. Om några dagar har marknaden visat oss vad den har för avsikter. I och med att uppgången inleddes den 27 december 2018 från 10 279 kan vi konstatera att det blev 40:e dagen, som blev avgörande denna gång. Egentligen handlar det då om den 5 februari som är 40:e dagen, då index lade sin högsta notering den dagen på 11 371. Onsdagen gav sedan 3 punkter mer i den inledande handeln. Marginell avvikelse och inom ramen för vad vi accepterar. 

Nu inriktar vi oss på en nedgång under 1-3 dagar, där torsdagen är dag 1, för att se var vi har index under fredagen och måndagen den 11 februari.

Motstånd: 11 500 och 11 750

Stöd: 11 000 och 10 555

Högsta noteringar

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november (tidigare rekord)

2015: 12 391 den 10 april 2015.

Lägsta noteringar

2018: 11 051 den 26 oktober

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februari

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

DAX på väg söderut

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 11 022,02

DAX-index har den senaste tiden visat att en toppformation är på gång. Det dröjde ändå till den 6 februari innan högsta noteringen kom in på 11 374. Under tiden hann de dagsbaserad tekniska indikatorerna visa på divergens med kursgrafen, vilket efter den 6 februari förstärker den kortsiktigt negativa signalen. MA 100-kurvan låg vid just 11 375 under onsdagen och det blev den som satte stopp för fortsatt uppgång i detta läge. MA 50-kurvan ligger i dag på 11 000-nivån och det blir för oss ett naturligt stöd, där 11 022 blev lägsta notering under torsdagen. Det är nu på 11 000-nivån som vi kan räkna med ett avgörande framöver. Bryts nivån är en fortsatt nedgång aktuell, där konjunktursiffrorna visar på ett snabbt fall för Tyskland. Mycket beroende på handelshindren riktade mot Ryssland. Omvänt innebär det en ny uppgång om 11 000-nivån håller. Om några dagar har marknaden visat oss vad den har för avsikter. I och med att uppgången inleddes den 27 december 2018 från 10 279 kan vi konstatera att det blev 40:e dagen, som blev avgörande denna gång. Egentligen handlar det då om den 5 februari som är 40:e dagen, då index lade sin högsta notering den dagen på 11 371. Onsdagen gav sedan 3 punkter mer i den inledande handeln. Marginell avvikelse och inom ramen för vad vi accepterar. 

Nu inriktar vi oss på en nedgång under 1-3 dagar, där torsdagen är dag 1, för att se var vi har index under fredagen och måndagen den 11 februari.

Motstånd: 11 500 och 11 750

Stöd: 11 000 och 10 555

Högsta noteringar

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november (tidigare rekord)

2015: 12 391 den 10 april 2015.

Lägsta noteringar

2018: 11 051 den 26 oktober

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februari

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

DAX på väg söderut

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 11 022,02

DAX-index har den senaste tiden visat att en toppformation är på gång. Det dröjde ändå till den 6 februari innan högsta noteringen kom in på 11 374. Under tiden hann de dagsbaserad tekniska indikatorerna visa på divergens med kursgrafen, vilket efter den 6 februari förstärker den kortsiktigt negativa signalen. MA 100-kurvan låg vid just 11 375 under onsdagen och det blev den som satte stopp för fortsatt uppgång i detta läge. MA 50-kurvan ligger i dag på 11 000-nivån och det blir för oss ett naturligt stöd, där 11 022 blev lägsta notering under torsdagen. Det är nu på 11 000-nivån som vi kan räkna med ett avgörande framöver. Bryts nivån är en fortsatt nedgång aktuell, där konjunktursiffrorna visar på ett snabbt fall för Tyskland. Mycket beroende på handelshindren riktade mot Ryssland. Omvänt innebär det en ny uppgång om 11 000-nivån håller. Om några dagar har marknaden visat oss vad den har för avsikter. I och med att uppgången inleddes den 27 december 2018 från 10 279 kan vi konstatera att det blev 40:e dagen, som blev avgörande denna gång. Egentligen handlar det då om den 5 februari som är 40:e dagen, då index lade sin högsta notering den dagen på 11 371. Onsdagen gav sedan 3 punkter mer i den inledande handeln. Marginell avvikelse och inom ramen för vad vi accepterar. 

Nu inriktar vi oss på en nedgång under 1-3 dagar, där torsdagen är dag 1, för att se var vi har index under fredagen och måndagen den 11 februari.

Motstånd: 11 500 och 11 750

Stöd: 11 000 och 10 555

Högsta noteringar

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november (tidigare rekord)

2015: 12 391 den 10 april 2015.

Lägsta noteringar

2018: 11 051 den 26 oktober

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februari

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

DAX på väg söderut

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 11 022,02

DAX-index har den senaste tiden visat att en toppformation är på gång. Det dröjde ändå till den 6 februari innan högsta noteringen kom in på 11 374. Under tiden hann de dagsbaserad tekniska indikatorerna visa på divergens med kursgrafen, vilket efter den 6 februari förstärker den kortsiktigt negativa signalen. MA 100-kurvan låg vid just 11 375 under onsdagen och det blev den som satte stopp för fortsatt uppgång i detta läge. MA 50-kurvan ligger i dag på 11 000-nivån och det blir för oss ett naturligt stöd, där 11 022 blev lägsta notering under torsdagen. Det är nu på 11 000-nivån som vi kan räkna med ett avgörande framöver. Bryts nivån är en fortsatt nedgång aktuell, där konjunktursiffrorna visar på ett snabbt fall för Tyskland. Mycket beroende på handelshindren riktade mot Ryssland. Omvänt innebär det en ny uppgång om 11 000-nivån håller. Om några dagar har marknaden visat oss vad den har för avsikter. I och med att uppgången inleddes den 27 december 2018 från 10 279 kan vi konstatera att det blev 40:e dagen, som blev avgörande denna gång. Egentligen handlar det då om den 5 februari som är 40:e dagen, då index lade sin högsta notering den dagen på 11 371. Onsdagen gav sedan 3 punkter mer i den inledande handeln. Marginell avvikelse och inom ramen för vad vi accepterar. 

Nu inriktar vi oss på en nedgång under 1-3 dagar, där torsdagen är dag 1, för att se var vi har index under fredagen och måndagen den 11 februari.

Motstånd: 11 500 och 11 750

Stöd: 11 000 och 10 555

Högsta noteringar

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november (tidigare rekord)

2015: 12 391 den 10 april 2015.

Lägsta noteringar

2018: 11 051 den 26 oktober

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februari

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

DAX på väg söderut

Övriga Index


Ikon analys

DAX-index 11 022,02

DAX-index har den senaste tiden visat att en toppformation är på gång. Det dröjde ändå till den 6 februari innan högsta noteringen kom in på 11 374. Under tiden hann de dagsbaserad tekniska indikatorerna visa på divergens med kursgrafen, vilket efter den 6 februari förstärker den kortsiktigt negativa signalen. MA 100-kurvan låg vid just 11 375 under onsdagen och det blev den som satte stopp för fortsatt uppgång i detta läge. MA 50-kurvan ligger i dag på 11 000-nivån och det blir för oss ett naturligt stöd, där 11 022 blev lägsta notering under torsdagen. Det är nu på 11 000-nivån som vi kan räkna med ett avgörande framöver. Bryts nivån är en fortsatt nedgång aktuell, där konjunktursiffrorna visar på ett snabbt fall för Tyskland. Mycket beroende på handelshindren riktade mot Ryssland. Omvänt innebär det en ny uppgång om 11 000-nivån håller. Om några dagar har marknaden visat oss vad den har för avsikter. I och med att uppgången inleddes den 27 december 2018 från 10 279 kan vi konstatera att det blev 40:e dagen, som blev avgörande denna gång. Egentligen handlar det då om den 5 februari som är 40:e dagen, då index lade sin högsta notering den dagen på 11 371. Onsdagen gav sedan 3 punkter mer i den inledande handeln. Marginell avvikelse och inom ramen för vad vi accepterar. 

Nu inriktar vi oss på en nedgång under 1-3 dagar, där torsdagen är dag 1, för att se var vi har index under fredagen och måndagen den 11 februari.

Motstånd: 11 500 och 11 750

Stöd: 11 000 och 10 555

Högsta noteringar

2018: 13 597 den 23 januari (gällande rekord)

2017: 13 526 den 7 november (tidigare rekord)

2015: 12 391 den 10 april 2015.

Lägsta noteringar

2018: 11 051 den 26 oktober

2017: 11 869 den 29 augusti

2016: 8 699 den 11 februari

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.