Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 söker motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)

OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.

Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.

Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.

Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.

Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 söker motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 söker motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)

OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.

Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.

Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.

Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.

Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 söker motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 söker motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)

OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.

Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.

Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.

Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.

Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 söker motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 söker motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)

OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.

Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.

Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.

Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.

Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 söker motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 söker motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)

OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.

Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.

Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.

Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.

Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 söker motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 söker motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,68 H 1 472,74 L 1 454,90)

OMXS30 gav 1 478, som högst under onsdagen den 9 januari. Torsdagen gav en reaktion nedåt med 1 455, som lägsta notering innan index sedan började klättra uppåt igen. Uppgången orkade inte hela vägen till onsdagens topp men fick ändå se index stänga på plus. En anledning till reaktionen nedåt var Ericssons besked om större avsättningar för omstruktureringar än vad man tidigare kommunicerat.

Index har stigit 98 punkter (7,1%) som mest om vi räknar från 2 januari och 1 378. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagarna är de mest kritiska i en uppgång. Det handlar då om börsdagar. Nu blev det den 6:e börsdagen, som gav toppen vid 1 476 och reaktionen kom med olika kraft i olika aktier.

Index har motstånd i intervallet 1 481-1 508 om vi gör ett intervall av flera mindre motstånd. Det första motståndet ligger efter en uppgång på 103-106 punkter. Det högre värdet utgörs av 128-130 punkters uppgång. Vi får närmast se vilken nivå som blir avgörande inför en reaktion nedåt. I den rekylen kan vi sedan söka stödet som ska ge inledningen på nästa fas.

Under avdelningen tidscykler tar vi bland annat upp rytmen på 135-137 dagar från toppen den 29 augusti 2018. Den levererar 135 dagar i dag den 11 januari och 137 dagar blir söndag, vilket ger oss måndagen den 14 januari, som vi nu siktar in oss på som reaktionspunkter för index. Jag vill poängtera att detta endast är en enskild rytm som beskrivs. Ju fler rytmer vi hittar som sammanfaller i samma punkt desto starkare kan vi förvänta oss att reaktionen blir.

Fokus kommer under nästa vecka ligga på omröstningen i parlamentet i Storbritannien och utfallet av den. Vi får vara beredda på att det i värsta fall kan bli ett stort kaos av allt på finansmarknaderna även om man kan tycka att det mesta borde vara diskonterat, då det hela har processats länge. Marknaderna gillar inte osäkerhet lika lite som överraskningar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 83,2 och 60,0 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 söker motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.