Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,51 H 1 475,96 L 1 458,04)

OMXS30 föll till 1 378, som lägst både den 27 december och den 2 januari. Stödet hade vi rent matematiskt vid 1 380 (1 680-300) om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti 2018. Använder vi oss i stället av den lägre toppen vid 1 677 den 3 oktober och drar av 300 punkter hamnar vi på 1 377. Intervallet 1 377-1 380, blev därmed ett stödintervall.

300 punkter är en vanlig rytm för index, där vi jobbar med 150, 300, 450, 600 punkter beroende på vilka tidsperioder vi jobbar med. Värdena är inte skriva i sten men de ger ofta anledning, som nu, till ett stöd och i uppgångar har det hjälpt oss med motstånden. 150 punkter på 1 378 ger ett motstånd bland flera andra under januari

Nu har index stigit 98 punkter (1 378-1 476) från den 2 januari till onsdagens högsta notering på 1 476. Det ger oss en uppgång 7,1 procent, som mest och det på endast 6 börsdagar.

Denna typ av uppgångar blir ofta intensiva initialt då det är många som på kort tid ska vända sina positioner och andra som väntat på att få kliva in i en tillfällig uppgång. När det intensiva trycket uppåt avtar kommer vinsthemtagningarna och en reaktion nedåt. Index går nu mot en första topp de närmaste dagarna. Närmaste motstånd har vi i form av MA 50 med värdet 1 483 under onsdagen. Vi har även motstånd vid 1 498-1 507, vilket ger oss hela intervallet 1 483-1 507, som ett motståndsintervall som bör hålla tillbaka index en tid de närmaste dagarna.  

Vi är inställda på att denna uppgång kan bli totalt 3-4 veckor lång om vi utgår från 2 januari och 1 378. Det ger oss anledning att vara mycket vaksamma på utvecklingen från måndagen den 21 januari och in till kommande månadsskifte. Sista veckan av januari ser ut att kunna skapa en hel del dramatik. Dramatik har vi även kring Brexit-omröstningen i parlamentet den 15 januari. Hela Brexitprocessen har byggt upp en dramatik på börserna och även valutaområdet.  

Lägger vi sedan till möjligheten till ett handelsavtal mellan USA och Kina ligger det som en positiv ingrediens. Men vi har lärt oss under de senaste två åren att D Trump svänger 180 grader i sina kommentarer lite då och då. Det skapar en frustration i marknaden som vill ha klara tydliga besked.

Lägger vi sedan till att en stor del av administrationen i USA har stängt ned för att D Trump vill få en mur mot Mexico finansierad, vilket möter stort motstånd hos Demokraterna.  

I detta ska vi se på möjligheterna för index in mot senare delen av januari. Vi står då rent cykliskt inför en ny nedgång. Frågan är bara hur stor den blir.

Ser vi först på index och avslutningen kan en andra våg uppåt ta index mot intervallet 1 544-1 552, vilket är cirka 75-80 punkter från dagens nivå, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 5 procent. Den fallande MA 200-kurvan har värden kring 1 550 om vi går ytterligare drygt en vecka in januari, vilket förstärker motståndet på den nivån om det hela skulle nå så långt.

Det viktigast budskapet är att uppgången trots sin intensitet ska klassas som långsiktigt fallande och det ger oss anledning att under kvartalet sikta ned mot 1 378 igen med bud på lägre nivåer. Uppgången förändrar inte den långsiktiga bild vi jobbat med sedan i höstas med en förväntad lågpunkt under senare delen av första kvartalet 2019.

Nu är det index vi beskriver och nästa steg blir att titta på de aktier som visar och framallt visat styrka under fjärde kvartalet 2018. Dessa har goda förutsättningar att få en mer positiv utveckling än index. Vi ser i denna grupp mindre nedgångar när index faller och när index stiger lyfter denna grupp mer än index. Ett kännetecken som vi sett i många börscykler genom årtiondena. Det omvända gäller i långsiktiga börsuppgångar. Det är därför vi alltid i en stigande börscykel uttrycker det hela enkelt och säger: Köp de aktier som stiger de kommer att fortsätta uppåt. Då gäller även: Låt bli de aktier som är i fallande trender även om de kan upplevas som billiga.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande, vilket ger oss budskapet att den aktuella uppgången är tillfällig inom ramen för den långsiktiga nedgången. Det är inte ovanligt med denna typ av motreaktioner uppåt i en fallande trend. Det kan leda till att de båda värdena nedan hamnar på ungför samma nivå innan ett avgörande infinner sig. Det lägre (första) värdet stiger snabbare än det andra värdet. När de närmar sig samma värde sker ofta ett avgörande inför fortsättningen. Med andra ord ser vi uppgången som tillfällig och inväntar ett avgörande efter 3-4 veckor räknat från starten på uppgången den 2 januari. Det gör att vi är på tå från måndagen den 21 januari och tiden fram till veckan därefter.   

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var nere på mycket låga nivåer när 2018 avslutades. Frågan då var. När kommer motreaktionen uppåt? Nu vet vi att lägsta noteringen kom in den 2 januari och att uppgången sedan tog fart fredagen den 4 januari. Värdena för indikatorn ger oss anledning att räkna med en fortsatt dragning uppåt ytterligare en tid under januari.

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stuckit iväg uppåt efter antydningen till vändning redan den 27 december. Men i en fallande trend agerar vi aldrig på enbart låga värden för denna indikator. Vi måste även ha med oss de veckobaserad tekniska indikatorerna ovan. Det fick vi den 4 januari och då tog det hela också fart uppåt. Värdena nedan ger oss anledning att se en fortsatt uppgång kortsiktigt även om det kan bli en och annan dag med reaktion nedåt eller i bästa fall enbara tvekan.  

Kort sikt: Dagsstochastic 71,7 och 48,4 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

 Graf av OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,51 H 1 475,96 L 1 458,04)

OMXS30 föll till 1 378, som lägst både den 27 december och den 2 januari. Stödet hade vi rent matematiskt vid 1 380 (1 680-300) om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti 2018. Använder vi oss i stället av den lägre toppen vid 1 677 den 3 oktober och drar av 300 punkter hamnar vi på 1 377. Intervallet 1 377-1 380, blev därmed ett stödintervall.

300 punkter är en vanlig rytm för index, där vi jobbar med 150, 300, 450, 600 punkter beroende på vilka tidsperioder vi jobbar med. Värdena är inte skriva i sten men de ger ofta anledning, som nu, till ett stöd och i uppgångar har det hjälpt oss med motstånden. 150 punkter på 1 378 ger ett motstånd bland flera andra under januari

Nu har index stigit 98 punkter (1 378-1 476) från den 2 januari till onsdagens högsta notering på 1 476. Det ger oss en uppgång 7,1 procent, som mest och det på endast 6 börsdagar.

Denna typ av uppgångar blir ofta intensiva initialt då det är många som på kort tid ska vända sina positioner och andra som väntat på att få kliva in i en tillfällig uppgång. När det intensiva trycket uppåt avtar kommer vinsthemtagningarna och en reaktion nedåt. Index går nu mot en första topp de närmaste dagarna. Närmaste motstånd har vi i form av MA 50 med värdet 1 483 under onsdagen. Vi har även motstånd vid 1 498-1 507, vilket ger oss hela intervallet 1 483-1 507, som ett motståndsintervall som bör hålla tillbaka index en tid de närmaste dagarna.  

Vi är inställda på att denna uppgång kan bli totalt 3-4 veckor lång om vi utgår från 2 januari och 1 378. Det ger oss anledning att vara mycket vaksamma på utvecklingen från måndagen den 21 januari och in till kommande månadsskifte. Sista veckan av januari ser ut att kunna skapa en hel del dramatik. Dramatik har vi även kring Brexit-omröstningen i parlamentet den 15 januari. Hela Brexitprocessen har byggt upp en dramatik på börserna och även valutaområdet.  

Lägger vi sedan till möjligheten till ett handelsavtal mellan USA och Kina ligger det som en positiv ingrediens. Men vi har lärt oss under de senaste två åren att D Trump svänger 180 grader i sina kommentarer lite då och då. Det skapar en frustration i marknaden som vill ha klara tydliga besked.

Lägger vi sedan till att en stor del av administrationen i USA har stängt ned för att D Trump vill få en mur mot Mexico finansierad, vilket möter stort motstånd hos Demokraterna.  

I detta ska vi se på möjligheterna för index in mot senare delen av januari. Vi står då rent cykliskt inför en ny nedgång. Frågan är bara hur stor den blir.

Ser vi först på index och avslutningen kan en andra våg uppåt ta index mot intervallet 1 544-1 552, vilket är cirka 75-80 punkter från dagens nivå, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 5 procent. Den fallande MA 200-kurvan har värden kring 1 550 om vi går ytterligare drygt en vecka in januari, vilket förstärker motståndet på den nivån om det hela skulle nå så långt.

Det viktigast budskapet är att uppgången trots sin intensitet ska klassas som långsiktigt fallande och det ger oss anledning att under kvartalet sikta ned mot 1 378 igen med bud på lägre nivåer. Uppgången förändrar inte den långsiktiga bild vi jobbat med sedan i höstas med en förväntad lågpunkt under senare delen av första kvartalet 2019.

Nu är det index vi beskriver och nästa steg blir att titta på de aktier som visar och framallt visat styrka under fjärde kvartalet 2018. Dessa har goda förutsättningar att få en mer positiv utveckling än index. Vi ser i denna grupp mindre nedgångar när index faller och när index stiger lyfter denna grupp mer än index. Ett kännetecken som vi sett i många börscykler genom årtiondena. Det omvända gäller i långsiktiga börsuppgångar. Det är därför vi alltid i en stigande börscykel uttrycker det hela enkelt och säger: Köp de aktier som stiger de kommer att fortsätta uppåt. Då gäller även: Låt bli de aktier som är i fallande trender även om de kan upplevas som billiga.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande, vilket ger oss budskapet att den aktuella uppgången är tillfällig inom ramen för den långsiktiga nedgången. Det är inte ovanligt med denna typ av motreaktioner uppåt i en fallande trend. Det kan leda till att de båda värdena nedan hamnar på ungför samma nivå innan ett avgörande infinner sig. Det lägre (första) värdet stiger snabbare än det andra värdet. När de närmar sig samma värde sker ofta ett avgörande inför fortsättningen. Med andra ord ser vi uppgången som tillfällig och inväntar ett avgörande efter 3-4 veckor räknat från starten på uppgången den 2 januari. Det gör att vi är på tå från måndagen den 21 januari och tiden fram till veckan därefter.   

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var nere på mycket låga nivåer när 2018 avslutades. Frågan då var. När kommer motreaktionen uppåt? Nu vet vi att lägsta noteringen kom in den 2 januari och att uppgången sedan tog fart fredagen den 4 januari. Värdena för indikatorn ger oss anledning att räkna med en fortsatt dragning uppåt ytterligare en tid under januari.

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stuckit iväg uppåt efter antydningen till vändning redan den 27 december. Men i en fallande trend agerar vi aldrig på enbart låga värden för denna indikator. Vi måste även ha med oss de veckobaserad tekniska indikatorerna ovan. Det fick vi den 4 januari och då tog det hela också fart uppåt. Värdena nedan ger oss anledning att se en fortsatt uppgång kortsiktigt även om det kan bli en och annan dag med reaktion nedåt eller i bästa fall enbara tvekan.  

Kort sikt: Dagsstochastic 71,7 och 48,4 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

 Graf av OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,51 H 1 475,96 L 1 458,04)

OMXS30 föll till 1 378, som lägst både den 27 december och den 2 januari. Stödet hade vi rent matematiskt vid 1 380 (1 680-300) om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti 2018. Använder vi oss i stället av den lägre toppen vid 1 677 den 3 oktober och drar av 300 punkter hamnar vi på 1 377. Intervallet 1 377-1 380, blev därmed ett stödintervall.

300 punkter är en vanlig rytm för index, där vi jobbar med 150, 300, 450, 600 punkter beroende på vilka tidsperioder vi jobbar med. Värdena är inte skriva i sten men de ger ofta anledning, som nu, till ett stöd och i uppgångar har det hjälpt oss med motstånden. 150 punkter på 1 378 ger ett motstånd bland flera andra under januari

Nu har index stigit 98 punkter (1 378-1 476) från den 2 januari till onsdagens högsta notering på 1 476. Det ger oss en uppgång 7,1 procent, som mest och det på endast 6 börsdagar.

Denna typ av uppgångar blir ofta intensiva initialt då det är många som på kort tid ska vända sina positioner och andra som väntat på att få kliva in i en tillfällig uppgång. När det intensiva trycket uppåt avtar kommer vinsthemtagningarna och en reaktion nedåt. Index går nu mot en första topp de närmaste dagarna. Närmaste motstånd har vi i form av MA 50 med värdet 1 483 under onsdagen. Vi har även motstånd vid 1 498-1 507, vilket ger oss hela intervallet 1 483-1 507, som ett motståndsintervall som bör hålla tillbaka index en tid de närmaste dagarna.  

Vi är inställda på att denna uppgång kan bli totalt 3-4 veckor lång om vi utgår från 2 januari och 1 378. Det ger oss anledning att vara mycket vaksamma på utvecklingen från måndagen den 21 januari och in till kommande månadsskifte. Sista veckan av januari ser ut att kunna skapa en hel del dramatik. Dramatik har vi även kring Brexit-omröstningen i parlamentet den 15 januari. Hela Brexitprocessen har byggt upp en dramatik på börserna och även valutaområdet.  

Lägger vi sedan till möjligheten till ett handelsavtal mellan USA och Kina ligger det som en positiv ingrediens. Men vi har lärt oss under de senaste två åren att D Trump svänger 180 grader i sina kommentarer lite då och då. Det skapar en frustration i marknaden som vill ha klara tydliga besked.

Lägger vi sedan till att en stor del av administrationen i USA har stängt ned för att D Trump vill få en mur mot Mexico finansierad, vilket möter stort motstånd hos Demokraterna.  

I detta ska vi se på möjligheterna för index in mot senare delen av januari. Vi står då rent cykliskt inför en ny nedgång. Frågan är bara hur stor den blir.

Ser vi först på index och avslutningen kan en andra våg uppåt ta index mot intervallet 1 544-1 552, vilket är cirka 75-80 punkter från dagens nivå, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 5 procent. Den fallande MA 200-kurvan har värden kring 1 550 om vi går ytterligare drygt en vecka in januari, vilket förstärker motståndet på den nivån om det hela skulle nå så långt.

Det viktigast budskapet är att uppgången trots sin intensitet ska klassas som långsiktigt fallande och det ger oss anledning att under kvartalet sikta ned mot 1 378 igen med bud på lägre nivåer. Uppgången förändrar inte den långsiktiga bild vi jobbat med sedan i höstas med en förväntad lågpunkt under senare delen av första kvartalet 2019.

Nu är det index vi beskriver och nästa steg blir att titta på de aktier som visar och framallt visat styrka under fjärde kvartalet 2018. Dessa har goda förutsättningar att få en mer positiv utveckling än index. Vi ser i denna grupp mindre nedgångar när index faller och när index stiger lyfter denna grupp mer än index. Ett kännetecken som vi sett i många börscykler genom årtiondena. Det omvända gäller i långsiktiga börsuppgångar. Det är därför vi alltid i en stigande börscykel uttrycker det hela enkelt och säger: Köp de aktier som stiger de kommer att fortsätta uppåt. Då gäller även: Låt bli de aktier som är i fallande trender även om de kan upplevas som billiga.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande, vilket ger oss budskapet att den aktuella uppgången är tillfällig inom ramen för den långsiktiga nedgången. Det är inte ovanligt med denna typ av motreaktioner uppåt i en fallande trend. Det kan leda till att de båda värdena nedan hamnar på ungför samma nivå innan ett avgörande infinner sig. Det lägre (första) värdet stiger snabbare än det andra värdet. När de närmar sig samma värde sker ofta ett avgörande inför fortsättningen. Med andra ord ser vi uppgången som tillfällig och inväntar ett avgörande efter 3-4 veckor räknat från starten på uppgången den 2 januari. Det gör att vi är på tå från måndagen den 21 januari och tiden fram till veckan därefter.   

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var nere på mycket låga nivåer när 2018 avslutades. Frågan då var. När kommer motreaktionen uppåt? Nu vet vi att lägsta noteringen kom in den 2 januari och att uppgången sedan tog fart fredagen den 4 januari. Värdena för indikatorn ger oss anledning att räkna med en fortsatt dragning uppåt ytterligare en tid under januari.

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stuckit iväg uppåt efter antydningen till vändning redan den 27 december. Men i en fallande trend agerar vi aldrig på enbart låga värden för denna indikator. Vi måste även ha med oss de veckobaserad tekniska indikatorerna ovan. Det fick vi den 4 januari och då tog det hela också fart uppåt. Värdena nedan ger oss anledning att se en fortsatt uppgång kortsiktigt även om det kan bli en och annan dag med reaktion nedåt eller i bästa fall enbara tvekan.  

Kort sikt: Dagsstochastic 71,7 och 48,4 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

 Graf av OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,51 H 1 475,96 L 1 458,04)

OMXS30 föll till 1 378, som lägst både den 27 december och den 2 januari. Stödet hade vi rent matematiskt vid 1 380 (1 680-300) om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti 2018. Använder vi oss i stället av den lägre toppen vid 1 677 den 3 oktober och drar av 300 punkter hamnar vi på 1 377. Intervallet 1 377-1 380, blev därmed ett stödintervall.

300 punkter är en vanlig rytm för index, där vi jobbar med 150, 300, 450, 600 punkter beroende på vilka tidsperioder vi jobbar med. Värdena är inte skriva i sten men de ger ofta anledning, som nu, till ett stöd och i uppgångar har det hjälpt oss med motstånden. 150 punkter på 1 378 ger ett motstånd bland flera andra under januari

Nu har index stigit 98 punkter (1 378-1 476) från den 2 januari till onsdagens högsta notering på 1 476. Det ger oss en uppgång 7,1 procent, som mest och det på endast 6 börsdagar.

Denna typ av uppgångar blir ofta intensiva initialt då det är många som på kort tid ska vända sina positioner och andra som väntat på att få kliva in i en tillfällig uppgång. När det intensiva trycket uppåt avtar kommer vinsthemtagningarna och en reaktion nedåt. Index går nu mot en första topp de närmaste dagarna. Närmaste motstånd har vi i form av MA 50 med värdet 1 483 under onsdagen. Vi har även motstånd vid 1 498-1 507, vilket ger oss hela intervallet 1 483-1 507, som ett motståndsintervall som bör hålla tillbaka index en tid de närmaste dagarna.  

Vi är inställda på att denna uppgång kan bli totalt 3-4 veckor lång om vi utgår från 2 januari och 1 378. Det ger oss anledning att vara mycket vaksamma på utvecklingen från måndagen den 21 januari och in till kommande månadsskifte. Sista veckan av januari ser ut att kunna skapa en hel del dramatik. Dramatik har vi även kring Brexit-omröstningen i parlamentet den 15 januari. Hela Brexitprocessen har byggt upp en dramatik på börserna och även valutaområdet.  

Lägger vi sedan till möjligheten till ett handelsavtal mellan USA och Kina ligger det som en positiv ingrediens. Men vi har lärt oss under de senaste två åren att D Trump svänger 180 grader i sina kommentarer lite då och då. Det skapar en frustration i marknaden som vill ha klara tydliga besked.

Lägger vi sedan till att en stor del av administrationen i USA har stängt ned för att D Trump vill få en mur mot Mexico finansierad, vilket möter stort motstånd hos Demokraterna.  

I detta ska vi se på möjligheterna för index in mot senare delen av januari. Vi står då rent cykliskt inför en ny nedgång. Frågan är bara hur stor den blir.

Ser vi först på index och avslutningen kan en andra våg uppåt ta index mot intervallet 1 544-1 552, vilket är cirka 75-80 punkter från dagens nivå, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 5 procent. Den fallande MA 200-kurvan har värden kring 1 550 om vi går ytterligare drygt en vecka in januari, vilket förstärker motståndet på den nivån om det hela skulle nå så långt.

Det viktigast budskapet är att uppgången trots sin intensitet ska klassas som långsiktigt fallande och det ger oss anledning att under kvartalet sikta ned mot 1 378 igen med bud på lägre nivåer. Uppgången förändrar inte den långsiktiga bild vi jobbat med sedan i höstas med en förväntad lågpunkt under senare delen av första kvartalet 2019.

Nu är det index vi beskriver och nästa steg blir att titta på de aktier som visar och framallt visat styrka under fjärde kvartalet 2018. Dessa har goda förutsättningar att få en mer positiv utveckling än index. Vi ser i denna grupp mindre nedgångar när index faller och när index stiger lyfter denna grupp mer än index. Ett kännetecken som vi sett i många börscykler genom årtiondena. Det omvända gäller i långsiktiga börsuppgångar. Det är därför vi alltid i en stigande börscykel uttrycker det hela enkelt och säger: Köp de aktier som stiger de kommer att fortsätta uppåt. Då gäller även: Låt bli de aktier som är i fallande trender även om de kan upplevas som billiga.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande, vilket ger oss budskapet att den aktuella uppgången är tillfällig inom ramen för den långsiktiga nedgången. Det är inte ovanligt med denna typ av motreaktioner uppåt i en fallande trend. Det kan leda till att de båda värdena nedan hamnar på ungför samma nivå innan ett avgörande infinner sig. Det lägre (första) värdet stiger snabbare än det andra värdet. När de närmar sig samma värde sker ofta ett avgörande inför fortsättningen. Med andra ord ser vi uppgången som tillfällig och inväntar ett avgörande efter 3-4 veckor räknat från starten på uppgången den 2 januari. Det gör att vi är på tå från måndagen den 21 januari och tiden fram till veckan därefter.   

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var nere på mycket låga nivåer när 2018 avslutades. Frågan då var. När kommer motreaktionen uppåt? Nu vet vi att lägsta noteringen kom in den 2 januari och att uppgången sedan tog fart fredagen den 4 januari. Värdena för indikatorn ger oss anledning att räkna med en fortsatt dragning uppåt ytterligare en tid under januari.

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stuckit iväg uppåt efter antydningen till vändning redan den 27 december. Men i en fallande trend agerar vi aldrig på enbart låga värden för denna indikator. Vi måste även ha med oss de veckobaserad tekniska indikatorerna ovan. Det fick vi den 4 januari och då tog det hela också fart uppåt. Värdena nedan ger oss anledning att se en fortsatt uppgång kortsiktigt även om det kan bli en och annan dag med reaktion nedåt eller i bästa fall enbara tvekan.  

Kort sikt: Dagsstochastic 71,7 och 48,4 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

 Graf av OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,51 H 1 475,96 L 1 458,04)

OMXS30 föll till 1 378, som lägst både den 27 december och den 2 januari. Stödet hade vi rent matematiskt vid 1 380 (1 680-300) om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti 2018. Använder vi oss i stället av den lägre toppen vid 1 677 den 3 oktober och drar av 300 punkter hamnar vi på 1 377. Intervallet 1 377-1 380, blev därmed ett stödintervall.

300 punkter är en vanlig rytm för index, där vi jobbar med 150, 300, 450, 600 punkter beroende på vilka tidsperioder vi jobbar med. Värdena är inte skriva i sten men de ger ofta anledning, som nu, till ett stöd och i uppgångar har det hjälpt oss med motstånden. 150 punkter på 1 378 ger ett motstånd bland flera andra under januari

Nu har index stigit 98 punkter (1 378-1 476) från den 2 januari till onsdagens högsta notering på 1 476. Det ger oss en uppgång 7,1 procent, som mest och det på endast 6 börsdagar.

Denna typ av uppgångar blir ofta intensiva initialt då det är många som på kort tid ska vända sina positioner och andra som väntat på att få kliva in i en tillfällig uppgång. När det intensiva trycket uppåt avtar kommer vinsthemtagningarna och en reaktion nedåt. Index går nu mot en första topp de närmaste dagarna. Närmaste motstånd har vi i form av MA 50 med värdet 1 483 under onsdagen. Vi har även motstånd vid 1 498-1 507, vilket ger oss hela intervallet 1 483-1 507, som ett motståndsintervall som bör hålla tillbaka index en tid de närmaste dagarna.  

Vi är inställda på att denna uppgång kan bli totalt 3-4 veckor lång om vi utgår från 2 januari och 1 378. Det ger oss anledning att vara mycket vaksamma på utvecklingen från måndagen den 21 januari och in till kommande månadsskifte. Sista veckan av januari ser ut att kunna skapa en hel del dramatik. Dramatik har vi även kring Brexit-omröstningen i parlamentet den 15 januari. Hela Brexitprocessen har byggt upp en dramatik på börserna och även valutaområdet.  

Lägger vi sedan till möjligheten till ett handelsavtal mellan USA och Kina ligger det som en positiv ingrediens. Men vi har lärt oss under de senaste två åren att D Trump svänger 180 grader i sina kommentarer lite då och då. Det skapar en frustration i marknaden som vill ha klara tydliga besked.

Lägger vi sedan till att en stor del av administrationen i USA har stängt ned för att D Trump vill få en mur mot Mexico finansierad, vilket möter stort motstånd hos Demokraterna.  

I detta ska vi se på möjligheterna för index in mot senare delen av januari. Vi står då rent cykliskt inför en ny nedgång. Frågan är bara hur stor den blir.

Ser vi först på index och avslutningen kan en andra våg uppåt ta index mot intervallet 1 544-1 552, vilket är cirka 75-80 punkter från dagens nivå, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 5 procent. Den fallande MA 200-kurvan har värden kring 1 550 om vi går ytterligare drygt en vecka in januari, vilket förstärker motståndet på den nivån om det hela skulle nå så långt.

Det viktigast budskapet är att uppgången trots sin intensitet ska klassas som långsiktigt fallande och det ger oss anledning att under kvartalet sikta ned mot 1 378 igen med bud på lägre nivåer. Uppgången förändrar inte den långsiktiga bild vi jobbat med sedan i höstas med en förväntad lågpunkt under senare delen av första kvartalet 2019.

Nu är det index vi beskriver och nästa steg blir att titta på de aktier som visar och framallt visat styrka under fjärde kvartalet 2018. Dessa har goda förutsättningar att få en mer positiv utveckling än index. Vi ser i denna grupp mindre nedgångar när index faller och när index stiger lyfter denna grupp mer än index. Ett kännetecken som vi sett i många börscykler genom årtiondena. Det omvända gäller i långsiktiga börsuppgångar. Det är därför vi alltid i en stigande börscykel uttrycker det hela enkelt och säger: Köp de aktier som stiger de kommer att fortsätta uppåt. Då gäller även: Låt bli de aktier som är i fallande trender även om de kan upplevas som billiga.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande, vilket ger oss budskapet att den aktuella uppgången är tillfällig inom ramen för den långsiktiga nedgången. Det är inte ovanligt med denna typ av motreaktioner uppåt i en fallande trend. Det kan leda till att de båda värdena nedan hamnar på ungför samma nivå innan ett avgörande infinner sig. Det lägre (första) värdet stiger snabbare än det andra värdet. När de närmar sig samma värde sker ofta ett avgörande inför fortsättningen. Med andra ord ser vi uppgången som tillfällig och inväntar ett avgörande efter 3-4 veckor räknat från starten på uppgången den 2 januari. Det gör att vi är på tå från måndagen den 21 januari och tiden fram till veckan därefter.   

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var nere på mycket låga nivåer när 2018 avslutades. Frågan då var. När kommer motreaktionen uppåt? Nu vet vi att lägsta noteringen kom in den 2 januari och att uppgången sedan tog fart fredagen den 4 januari. Värdena för indikatorn ger oss anledning att räkna med en fortsatt dragning uppåt ytterligare en tid under januari.

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stuckit iväg uppåt efter antydningen till vändning redan den 27 december. Men i en fallande trend agerar vi aldrig på enbart låga värden för denna indikator. Vi måste även ha med oss de veckobaserad tekniska indikatorerna ovan. Det fick vi den 4 januari och då tog det hela också fart uppåt. Värdena nedan ger oss anledning att se en fortsatt uppgång kortsiktigt även om det kan bli en och annan dag med reaktion nedåt eller i bästa fall enbara tvekan.  

Kort sikt: Dagsstochastic 71,7 och 48,4 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

 Graf av OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 470,51 H 1 475,96 L 1 458,04)

OMXS30 föll till 1 378, som lägst både den 27 december och den 2 januari. Stödet hade vi rent matematiskt vid 1 380 (1 680-300) om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti 2018. Använder vi oss i stället av den lägre toppen vid 1 677 den 3 oktober och drar av 300 punkter hamnar vi på 1 377. Intervallet 1 377-1 380, blev därmed ett stödintervall.

300 punkter är en vanlig rytm för index, där vi jobbar med 150, 300, 450, 600 punkter beroende på vilka tidsperioder vi jobbar med. Värdena är inte skriva i sten men de ger ofta anledning, som nu, till ett stöd och i uppgångar har det hjälpt oss med motstånden. 150 punkter på 1 378 ger ett motstånd bland flera andra under januari

Nu har index stigit 98 punkter (1 378-1 476) från den 2 januari till onsdagens högsta notering på 1 476. Det ger oss en uppgång 7,1 procent, som mest och det på endast 6 börsdagar.

Denna typ av uppgångar blir ofta intensiva initialt då det är många som på kort tid ska vända sina positioner och andra som väntat på att få kliva in i en tillfällig uppgång. När det intensiva trycket uppåt avtar kommer vinsthemtagningarna och en reaktion nedåt. Index går nu mot en första topp de närmaste dagarna. Närmaste motstånd har vi i form av MA 50 med värdet 1 483 under onsdagen. Vi har även motstånd vid 1 498-1 507, vilket ger oss hela intervallet 1 483-1 507, som ett motståndsintervall som bör hålla tillbaka index en tid de närmaste dagarna.  

Vi är inställda på att denna uppgång kan bli totalt 3-4 veckor lång om vi utgår från 2 januari och 1 378. Det ger oss anledning att vara mycket vaksamma på utvecklingen från måndagen den 21 januari och in till kommande månadsskifte. Sista veckan av januari ser ut att kunna skapa en hel del dramatik. Dramatik har vi även kring Brexit-omröstningen i parlamentet den 15 januari. Hela Brexitprocessen har byggt upp en dramatik på börserna och även valutaområdet.  

Lägger vi sedan till möjligheten till ett handelsavtal mellan USA och Kina ligger det som en positiv ingrediens. Men vi har lärt oss under de senaste två åren att D Trump svänger 180 grader i sina kommentarer lite då och då. Det skapar en frustration i marknaden som vill ha klara tydliga besked.

Lägger vi sedan till att en stor del av administrationen i USA har stängt ned för att D Trump vill få en mur mot Mexico finansierad, vilket möter stort motstånd hos Demokraterna.  

I detta ska vi se på möjligheterna för index in mot senare delen av januari. Vi står då rent cykliskt inför en ny nedgång. Frågan är bara hur stor den blir.

Ser vi först på index och avslutningen kan en andra våg uppåt ta index mot intervallet 1 544-1 552, vilket är cirka 75-80 punkter från dagens nivå, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 5 procent. Den fallande MA 200-kurvan har värden kring 1 550 om vi går ytterligare drygt en vecka in januari, vilket förstärker motståndet på den nivån om det hela skulle nå så långt.

Det viktigast budskapet är att uppgången trots sin intensitet ska klassas som långsiktigt fallande och det ger oss anledning att under kvartalet sikta ned mot 1 378 igen med bud på lägre nivåer. Uppgången förändrar inte den långsiktiga bild vi jobbat med sedan i höstas med en förväntad lågpunkt under senare delen av första kvartalet 2019.

Nu är det index vi beskriver och nästa steg blir att titta på de aktier som visar och framallt visat styrka under fjärde kvartalet 2018. Dessa har goda förutsättningar att få en mer positiv utveckling än index. Vi ser i denna grupp mindre nedgångar när index faller och när index stiger lyfter denna grupp mer än index. Ett kännetecken som vi sett i många börscykler genom årtiondena. Det omvända gäller i långsiktiga börsuppgångar. Det är därför vi alltid i en stigande börscykel uttrycker det hela enkelt och säger: Köp de aktier som stiger de kommer att fortsätta uppåt. Då gäller även: Låt bli de aktier som är i fallande trender även om de kan upplevas som billiga.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt fallande, vilket ger oss budskapet att den aktuella uppgången är tillfällig inom ramen för den långsiktiga nedgången. Det är inte ovanligt med denna typ av motreaktioner uppåt i en fallande trend. Det kan leda till att de båda värdena nedan hamnar på ungför samma nivå innan ett avgörande infinner sig. Det lägre (första) värdet stiger snabbare än det andra värdet. När de närmar sig samma värde sker ofta ett avgörande inför fortsättningen. Med andra ord ser vi uppgången som tillfällig och inväntar ett avgörande efter 3-4 veckor räknat från starten på uppgången den 2 januari. Det gör att vi är på tå från måndagen den 21 januari och tiden fram till veckan därefter.   

Lång sikt: Månadsstochastic 28,4 och 39,6 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan var nere på mycket låga nivåer när 2018 avslutades. Frågan då var. När kommer motreaktionen uppåt? Nu vet vi att lägsta noteringen kom in den 2 januari och att uppgången sedan tog fart fredagen den 4 januari. Värdena för indikatorn ger oss anledning att räkna med en fortsatt dragning uppåt ytterligare en tid under januari.

Medellång sikt: Veckostochastic 25,2 och 17,7 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stuckit iväg uppåt efter antydningen till vändning redan den 27 december. Men i en fallande trend agerar vi aldrig på enbart låga värden för denna indikator. Vi måste även ha med oss de veckobaserad tekniska indikatorerna ovan. Det fick vi den 4 januari och då tog det hela också fart uppåt. Värdena nedan ger oss anledning att se en fortsatt uppgång kortsiktigt även om det kan bli en och annan dag med reaktion nedåt eller i bästa fall enbara tvekan.  

Kort sikt: Dagsstochastic 71,7 och 48,4 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394

 Graf av OMXS30 har sig allt närmare ett motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.