Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tog de första 86 punkterna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 457,47 H 1 464,02 L 1 440,05)

OMXS30 inledde den aktuella uppgången från 1 378 den 2 januari. Högsta notering under tisdagen blev 1 464, vilket ger en uppgång på 86 punkter (+6,2%) på den korta tiden av 5 börsdagar.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har börjat stiga efter att under tre månader varit fallande. Denna indikation ger oss anledning att sikta högre även om tempot i uppgången inte blir lika intensivt när vi går mot ett första delmål. Vi får se om det denna gång kan hålla ut så att vi får en uppgång under sju dagar, vilket indikerar på en fortsättning till den 10 januari. Inget som är givet men det är ett tidsalternativ bland flera. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagen efter en lågpunkt alltid är de kritiska dagarna i en rusning uppåt.

Prismässigt handlar det om en uppgång på först 86 punkter följt av 111-112 punkter, som ger 1 489-1 490. Om/När den senare nivån bryts är det läge att sikta mot 1 528-1 530 följt av 1 548- 1 552. Vi lägger upp alla nivåer nu, som vi har upp till 1 550-nivån och sedan får vi stämma av utvecklingen under resans gång och se vilka signaler vi kan få in.

MA 200-kurvan är fallande och ligger i dagsläget kring 1 560-nivån och kan ta sig ned mot 1 550 om den får en del tid att söka sig nedåt. Vi vet ju att i en fallande trend blir avstånden mellan aktuell kurs och MA-200-kurvan lite väl stort ibland, som nu fram till slutet av december. Detta leder med tiden till en motreaktion uppåt med kurvan som ett möjligt mål. Är utvecklingen generellt svag når index inte ens upp till MA-kurvan. För vår del använder vi oss av kurvan som en av flera måttstockar på var det kan ta stopp. Detta blir ett senare läge, då vi kortsiktigt ska försöka fånga en första topp från och med nu och under de kommande dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 26,2 och 38,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 17,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,2 och 36,7 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 tog de första 86 punkterna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tog de första 86 punkterna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 457,47 H 1 464,02 L 1 440,05)

OMXS30 inledde den aktuella uppgången från 1 378 den 2 januari. Högsta notering under tisdagen blev 1 464, vilket ger en uppgång på 86 punkter (+6,2%) på den korta tiden av 5 börsdagar.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har börjat stiga efter att under tre månader varit fallande. Denna indikation ger oss anledning att sikta högre även om tempot i uppgången inte blir lika intensivt när vi går mot ett första delmål. Vi får se om det denna gång kan hålla ut så att vi får en uppgång under sju dagar, vilket indikerar på en fortsättning till den 10 januari. Inget som är givet men det är ett tidsalternativ bland flera. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagen efter en lågpunkt alltid är de kritiska dagarna i en rusning uppåt.

Prismässigt handlar det om en uppgång på först 86 punkter följt av 111-112 punkter, som ger 1 489-1 490. Om/När den senare nivån bryts är det läge att sikta mot 1 528-1 530 följt av 1 548- 1 552. Vi lägger upp alla nivåer nu, som vi har upp till 1 550-nivån och sedan får vi stämma av utvecklingen under resans gång och se vilka signaler vi kan få in.

MA 200-kurvan är fallande och ligger i dagsläget kring 1 560-nivån och kan ta sig ned mot 1 550 om den får en del tid att söka sig nedåt. Vi vet ju att i en fallande trend blir avstånden mellan aktuell kurs och MA-200-kurvan lite väl stort ibland, som nu fram till slutet av december. Detta leder med tiden till en motreaktion uppåt med kurvan som ett möjligt mål. Är utvecklingen generellt svag når index inte ens upp till MA-kurvan. För vår del använder vi oss av kurvan som en av flera måttstockar på var det kan ta stopp. Detta blir ett senare läge, då vi kortsiktigt ska försöka fånga en första topp från och med nu och under de kommande dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 26,2 och 38,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 17,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,2 och 36,7 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 tog de första 86 punkterna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tog de första 86 punkterna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 457,47 H 1 464,02 L 1 440,05)

OMXS30 inledde den aktuella uppgången från 1 378 den 2 januari. Högsta notering under tisdagen blev 1 464, vilket ger en uppgång på 86 punkter (+6,2%) på den korta tiden av 5 börsdagar.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har börjat stiga efter att under tre månader varit fallande. Denna indikation ger oss anledning att sikta högre även om tempot i uppgången inte blir lika intensivt när vi går mot ett första delmål. Vi får se om det denna gång kan hålla ut så att vi får en uppgång under sju dagar, vilket indikerar på en fortsättning till den 10 januari. Inget som är givet men det är ett tidsalternativ bland flera. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagen efter en lågpunkt alltid är de kritiska dagarna i en rusning uppåt.

Prismässigt handlar det om en uppgång på först 86 punkter följt av 111-112 punkter, som ger 1 489-1 490. Om/När den senare nivån bryts är det läge att sikta mot 1 528-1 530 följt av 1 548- 1 552. Vi lägger upp alla nivåer nu, som vi har upp till 1 550-nivån och sedan får vi stämma av utvecklingen under resans gång och se vilka signaler vi kan få in.

MA 200-kurvan är fallande och ligger i dagsläget kring 1 560-nivån och kan ta sig ned mot 1 550 om den får en del tid att söka sig nedåt. Vi vet ju att i en fallande trend blir avstånden mellan aktuell kurs och MA-200-kurvan lite väl stort ibland, som nu fram till slutet av december. Detta leder med tiden till en motreaktion uppåt med kurvan som ett möjligt mål. Är utvecklingen generellt svag når index inte ens upp till MA-kurvan. För vår del använder vi oss av kurvan som en av flera måttstockar på var det kan ta stopp. Detta blir ett senare läge, då vi kortsiktigt ska försöka fånga en första topp från och med nu och under de kommande dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 26,2 och 38,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 17,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,2 och 36,7 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 tog de första 86 punkterna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tog de första 86 punkterna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 457,47 H 1 464,02 L 1 440,05)

OMXS30 inledde den aktuella uppgången från 1 378 den 2 januari. Högsta notering under tisdagen blev 1 464, vilket ger en uppgång på 86 punkter (+6,2%) på den korta tiden av 5 börsdagar.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har börjat stiga efter att under tre månader varit fallande. Denna indikation ger oss anledning att sikta högre även om tempot i uppgången inte blir lika intensivt när vi går mot ett första delmål. Vi får se om det denna gång kan hålla ut så att vi får en uppgång under sju dagar, vilket indikerar på en fortsättning till den 10 januari. Inget som är givet men det är ett tidsalternativ bland flera. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagen efter en lågpunkt alltid är de kritiska dagarna i en rusning uppåt.

Prismässigt handlar det om en uppgång på först 86 punkter följt av 111-112 punkter, som ger 1 489-1 490. Om/När den senare nivån bryts är det läge att sikta mot 1 528-1 530 följt av 1 548- 1 552. Vi lägger upp alla nivåer nu, som vi har upp till 1 550-nivån och sedan får vi stämma av utvecklingen under resans gång och se vilka signaler vi kan få in.

MA 200-kurvan är fallande och ligger i dagsläget kring 1 560-nivån och kan ta sig ned mot 1 550 om den får en del tid att söka sig nedåt. Vi vet ju att i en fallande trend blir avstånden mellan aktuell kurs och MA-200-kurvan lite väl stort ibland, som nu fram till slutet av december. Detta leder med tiden till en motreaktion uppåt med kurvan som ett möjligt mål. Är utvecklingen generellt svag når index inte ens upp till MA-kurvan. För vår del använder vi oss av kurvan som en av flera måttstockar på var det kan ta stopp. Detta blir ett senare läge, då vi kortsiktigt ska försöka fånga en första topp från och med nu och under de kommande dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 26,2 och 38,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 17,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,2 och 36,7 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 tog de första 86 punkterna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tog de första 86 punkterna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 457,47 H 1 464,02 L 1 440,05)

OMXS30 inledde den aktuella uppgången från 1 378 den 2 januari. Högsta notering under tisdagen blev 1 464, vilket ger en uppgång på 86 punkter (+6,2%) på den korta tiden av 5 börsdagar.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har börjat stiga efter att under tre månader varit fallande. Denna indikation ger oss anledning att sikta högre även om tempot i uppgången inte blir lika intensivt när vi går mot ett första delmål. Vi får se om det denna gång kan hålla ut så att vi får en uppgång under sju dagar, vilket indikerar på en fortsättning till den 10 januari. Inget som är givet men det är ett tidsalternativ bland flera. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagen efter en lågpunkt alltid är de kritiska dagarna i en rusning uppåt.

Prismässigt handlar det om en uppgång på först 86 punkter följt av 111-112 punkter, som ger 1 489-1 490. Om/När den senare nivån bryts är det läge att sikta mot 1 528-1 530 följt av 1 548- 1 552. Vi lägger upp alla nivåer nu, som vi har upp till 1 550-nivån och sedan får vi stämma av utvecklingen under resans gång och se vilka signaler vi kan få in.

MA 200-kurvan är fallande och ligger i dagsläget kring 1 560-nivån och kan ta sig ned mot 1 550 om den får en del tid att söka sig nedåt. Vi vet ju att i en fallande trend blir avstånden mellan aktuell kurs och MA-200-kurvan lite väl stort ibland, som nu fram till slutet av december. Detta leder med tiden till en motreaktion uppåt med kurvan som ett möjligt mål. Är utvecklingen generellt svag når index inte ens upp till MA-kurvan. För vår del använder vi oss av kurvan som en av flera måttstockar på var det kan ta stopp. Detta blir ett senare läge, då vi kortsiktigt ska försöka fånga en första topp från och med nu och under de kommande dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 26,2 och 38,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 17,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,2 och 36,7 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 tog de första 86 punkterna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tog de första 86 punkterna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 457,47 H 1 464,02 L 1 440,05)

OMXS30 inledde den aktuella uppgången från 1 378 den 2 januari. Högsta notering under tisdagen blev 1 464, vilket ger en uppgång på 86 punkter (+6,2%) på den korta tiden av 5 börsdagar.

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan har börjat stiga efter att under tre månader varit fallande. Denna indikation ger oss anledning att sikta högre även om tempot i uppgången inte blir lika intensivt när vi går mot ett första delmål. Vi får se om det denna gång kan hålla ut så att vi får en uppgång under sju dagar, vilket indikerar på en fortsättning till den 10 januari. Inget som är givet men det är ett tidsalternativ bland flera. Vi vet av erfarenhet att 5:e, 6:e och 7:e dagen efter en lågpunkt alltid är de kritiska dagarna i en rusning uppåt.

Prismässigt handlar det om en uppgång på först 86 punkter följt av 111-112 punkter, som ger 1 489-1 490. Om/När den senare nivån bryts är det läge att sikta mot 1 528-1 530 följt av 1 548- 1 552. Vi lägger upp alla nivåer nu, som vi har upp till 1 550-nivån och sedan får vi stämma av utvecklingen under resans gång och se vilka signaler vi kan få in.

MA 200-kurvan är fallande och ligger i dagsläget kring 1 560-nivån och kan ta sig ned mot 1 550 om den får en del tid att söka sig nedåt. Vi vet ju att i en fallande trend blir avstånden mellan aktuell kurs och MA-200-kurvan lite väl stort ibland, som nu fram till slutet av december. Detta leder med tiden till en motreaktion uppåt med kurvan som ett möjligt mål. Är utvecklingen generellt svag når index inte ens upp till MA-kurvan. För vår del använder vi oss av kurvan som en av flera måttstockar på var det kan ta stopp. Detta blir ett senare läge, då vi kortsiktigt ska försöka fånga en första topp från och med nu och under de kommande dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 26,2 och 38,8 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 22,7 och 17,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 54,2 och 36,7 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 509 Stöd 1 432 och 1 394Graf av OMXS30 tog de första 86 punkterna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.